Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Thành uỷ Kon Tum: Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thành uỷ

Ngày 15-9, Ban Thường vụ Thành uỷ Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Tỉnh uỷ, Thành uỷ. Đồng chí Y Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Kon Tum chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tại thành phố
Dự hội nghị tại các điểm cầu thành phố có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí báo cáo viên thành phố; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố; đối với điểm cầu tại các xã, phường gồm: các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể xã, phường.
Hội nghị đã nghe các Báo cáo viên phổ biến, quán triệt các nội dung:
Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: (i) Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; (ii) Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; (iii) Kết luận 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; (iv) Quyết định 118-QĐ/TW, ngày 22-8-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; (v) Quy định 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; (vi) Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; (vii) Quy định 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; (viii) Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: (i) Kế hoạch 106-KH/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; (ii) Kế hoạch 109-KH/TU, ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 56-KL/TW, ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030; (iii) Tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong giai đoạn hiện nay. Một số giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Quán triệt, triển khai thực hiện: Kế hoạch 135-KH/TU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30.01.2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.


Tin, ảnh: Phan Hiếu
(Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Kon Tum)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây