Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Thành phố Kon Tum: Phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định của Trung ương và địa phương

Ngày 15/2, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với 21 xã, phường để phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh, thành phố.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

Tại Hội nghị, báo cáo viên thành phố báo cáo các chuyên đề: Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/5/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch 57-KH/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kế hoạch 33-KH/TU, ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những Điều đảng viên không được làm; Kế hoạch 61-KH/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kế hoạch 25-KH/TU, ngày 06/9/021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 25/11/2021 về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 64-KH/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025;  Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 25/11/2021 về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch 65-KH/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Hoài Tiến
https://www.baokontum.com.vn/xay-dung-dang/thanh-pho-kon-tum-pho-bien-quan-triet-cac-nghi-quyet-quy-dinh-cua-trung-uong-va-dia-phuong-22722.html

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây