Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Kon Rẫy: Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt I năm 2023

Sáng 07-03, Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt I năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị
Tham gia lớp bồi dưỡng có 44 học viên là các đồng chí đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 08 ngày (từ 07/3 - 16/3/2023), các học viên được báo cáo viên, giảng viên của huyện truyền đạt 10 chuyên đề trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn năm 2022 với những nội dung: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; (2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (3) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (4) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; (5) Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; (6) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; (9) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngoài ra, các học viên còn được học tập các chuyên đề: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum; Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plông; Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.
Kết thúc đợt học, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận.                                                                                  


Tin, ảnh: Trần Quốc Vy
(Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kon Rẫy)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây