Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Duyệt nội dung, nhân sự Đại hội điểm MTTQVN cấp huyện của tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều 07-3, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp duyệt nội dung, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi

Đây là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện của tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sau khi nghe đồng chí Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt những nội dung, quy trình về góp ý kiến tham gia văn kiện đại hội MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội theo từng vấn đề như: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019; Chương trình phối hợp hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Về Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến là 51 vị; trong đó: Nữ 12 vị (23,5%); Dân tộc thiểu số 18 vị (35,3%); ngoài Đảng 14 vị (27.45%); Tôn giáo 2 vị (3,9%); tái cử 28 vị (54,9%) và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 05 vị; Trong đó: 1 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 01 Ủy viên Thường trực và 01 chuyên viên.

Ý kiến tham gia góp ý trong báo cáo chính trị, cần chỉnh sửa một số cụm từ trong văn kiện đại hội sao cho cô đọng, phù hợp; về báo cáo kiểm điểm Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần nêu rõ số lượng thành phần bổ sung, thay thế nhiệm kỳ qua; Nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phù hợp, đầy đủ các thành phần trong xã hội; Chương trình Đại hội cần sắp xếp lại theo đúng tinh thần hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bổ sung đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện; phần tham luận của Đại hội nên tập trung vào các nội dung như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Kết luận buổi làm việc; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Duy Khanh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam của huyện Ngọc Hồi. Đồng thời yêu cầu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến tham gia để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh các báo cáo trình tại đại hội đảm bảo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội; Chuẩn bị các điều kiện cơ bản để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh để góp phần làm cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội. Trong báo cáo chính trị của Đại hội và báo cáo kiểm điểm Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp.

Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (25 và 26-3-2019) tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyên Ngọc Hồi.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây