Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Đăk Tô: Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá 39, năm 2024

Sáng 02-4, Trung tâm Chính trị huyện Đăk Tô tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá 39, năm 2024.
Quang cảnh Lễ khai giảng.
Tại Lớp bồi dưỡng, 39 học viên là đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ được nghe báo cáo viên trình bày 10 nội dung gồm Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận các học viên là đảng viên chính thức sau 1 năm rèn luyện, phấn đấu.


Tin, ảnh: Vũ Mạnh Hùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây