Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Phát huy tinh thần Chiến thắng 30/4, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp!

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc ta đã được ghi nhận trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Một góc thành phố Kon Tum hôm nay
Những ngày này cách đây 45 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc ta đã được ghi nhận trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Đây là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đóng góp của các lực lượng vũ trang, của toàn dân, trong đó có đóng góp của nhân dân các dân tộc Kon Tum.
Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã phát huy mạnh mẽ ý chí cách mạng, thần tốc, vĩ đại của “Chiến thắng 30/4”, vượt qua bao khó khăn, thử thách, đoàn kết vươn lên. Từ một tỉnh được thành lập lại vào tháng 08-1991 (trên cơ sở chia tách từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum cũ), kinh tế còn nhiều khó khăn; nông nghiệp độc canh cây lúa, bình quân lương thực đầu người chỉ đạt 295kg, thu nhập bình quân đầu người 88,6 USD. Đến nay, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến, đạt được nhiều thành quả. Quy mô kinh tế của tỉnh tăng đáng kể, đến cuối năm 2020 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 25.400 tỷ đồng, tăng gần 72% so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên 28,71% năm 2020; thương mại-dịch vụ tăng từ 39,08% năm 2015 lên 39,74% năm 2020; nông, lâm, thủy sản giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 24,39% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD năm 2015 lên 1.990 USD vào cuối năm 2020 (tăng 41,5%). Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đến năm 2020 đạt 3.505 tỷ đồng.[1]
Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, quan trọng, Kon Tum vẫn còn một vài hạn chế, tồn tại. Kinh tế tăng trưởng còn phụ thuộc vào tài nguyên và nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, hàm lượng khoa học - công nghệ còn thấp; tích luỹ nội bộ của tỉnh còn ít. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản có lúc, có nơi chưa tốt. Nguồn nhân lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; công tác đào tạo nghề, bố trí việc làm sau đào tạo còn hạn chế. Công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào, cư trú trong khu vực biên giới có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; an ninh nông thôn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai và việc bồi thường, giải phóng mặt bằng có nơi, có vụ việc phức tạp. Chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống các loại tội phạm còn có mặt chưa đồng bộ. Công tác vận động quần chúng hiệu quả chưa cao; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có mặt còn hạn chế.[2]
Thiết thực kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 30/4 và sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Kon Tum đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy tinh thần tiến công “thần tốc”, với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm” của chiến thắng 30/4, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2020-2025 từ 12%/năm trở lên. Đến năm 2025, tỷ trọng nông-lâm-thuỷ sản 18-19%, công nghiệp-xây dựng 32-33%, thương mại-dịch vụ 43-44%; GRDP bình quân đầu người khoảng 80 triệu đồng (tương đương trên 3.400 USD); Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn khoảng 5.000 tỷ đồng.[3].
Thời gian lùi xa 45 năm nhưng Chiến thắng 30/4 vẫn sáng ngời về ý nghĩa và bài học kinh nghiệm quý báu, tiếp thêm động lực mới cho thế hệ hôm nay phát huy chủ nghĩa anh hùng vào công cuộc đổi mới đất nước; phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Bài, ảnh: Nguyễn Phi Em
 
[1] (Theo dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI).
[2] (Theo dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI).
[3] (Theo dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây