Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban trực tuyến quý III/2018

Chiều 3/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu Tỉnh ủy quý III/2018. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Y Mửi phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, trong quý III/2018, các địa phương, đơn vị đã bám sát các chương trình, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị "Đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác"; chủ động phòng, chống và khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần sớm ổn định cuộc sống của người dân; tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các thông tin kích động, vu cáo, xuyên tạc; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Mửi đề nghị các địa phương, đơn vị cần rà soát các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại trong năm 2018 và những nhiệm vụ chưa hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để phấn đấu đạt kết quả cao nhất; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuẩn bị nội dung, tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy trình, quy định...

Tin , ảnh: Tú Quyên

Nguồn tin: baokontum.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây