Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Kết quả tuyên truyền công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở tỉnh ta

Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế…
Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT. Nổi bật, đã ban hành Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 02-5-2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 12-01-2010 về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư. Theo đó, các cấp, các ngành, đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân trong tỉnh được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT tạo sự đồng thuận và chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, theo đó ngày 11-4-2017 đã ban hành Quyết định số 585-QĐ/TU về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Ngành BHXH tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thành công các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho người lao động để tăng số người tham gia; mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT; phát động các phong trào thi đua. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác như phát thanh lưu động bằng hệ thống loa phóng thanh trên xe ô tô chuyên dùng, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam – Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… Phối hợp mở chuyên mục "Điểm tựa an sinh xã hội" trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh với 13 phóng sự/năm; chuyên mục “BHXH, BHYT” trên Báo Kon Tum; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin Thanh niên của Tỉnh đoàn. Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì hoạt động Website của BHXH tỉnh, tăng cường hoạt động mục “Hỏi- Đáp” và cập nhật các nội dung mới về lĩnh vực BHXH, BHYT. Các binh chủng tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã nêu bật được những chính sách ưu việt của BHXH, BHYT là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội đối với chủ sử dụng lao động, giúp người lao động trong các doanh nghiệp, HTX nắm được quyền lợi của mình trong việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT theo diện bắt buộc. Đặc biệt là giúp người dân thấy rõ lợi ích của BHXH, BHYT và từ đó tự nguyện tham gia.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Năm 2009 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 72,29% thì hiện nay tỷ lệ này đã đạt 91%. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng  lao động trong độ tuổi lao động là 15,42% (đạt 94,54% so với chỉ tiêu Đề án thực hiện BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030).

* BHXH và BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT người tham gia cần biết, đó là:

Khi tham gia BHXH tự nguyện: (1) Được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già; lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng. (2) Được cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian hưởng lương hưu. (3) Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. (4) Nếu người đang hưởng lương hưu hoặc đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ năm năm trở lên mà qua đời thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và chế độ tuất. (5) Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia (được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng 30% đối với hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác, thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Khi tham gia BHYT: (1) Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia (với các đối tượng thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; tham gia theo hộ gia đình; người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên…). (2) Được khám, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc. (3) Được quỹ BHYT chi trả từ 80% – 100% chi phí khi khám chữa bệnh đúng tuyến. (4) Giúp bạn và gia đình giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật. (5) Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần ''lá lành đùm lá rách" giữa những người tham gia.


Bài, ảnh: Hàn Thị Tú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây