Phụ nữ huyện Kon Plông học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực 

Phụ nữ huyện Kon Plông học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Thứ ba - 17/05/2016 19:39
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kon Plông Lương Thị Dân cho biết: đạt được những kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tập thể cán bộ, hội viên, phụ nữ từ huyện đến cơ sở. Điều quan trọng là các cấp Hội phụ nữ phải cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động thiết thực gắn với sinh hoạt, công tác trong hội viên, phụ nữ.
Mo hinh tiet kiem von vay thon ban (1)
Mo hinh tiet kiem von vay thon ban (1)

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kon Plông hiện có 09 Hội liên hiệp phụ nữ xã và 89 Chi hội thôn với 4.595 hội viên. Là một trong những đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện những năm qua. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực và hiệu quả. Nổi bật, đã xây dựng và duy trì, nhân rộng các mô hình: “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo địa phương” và các hoạt động khác trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện. Nhờ đó, đã phát huy được những kết quả tích cực.

Hằng năm, các cấp Hội đã gắn việc học tập chuyên đề với các nội dung phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với các cán bộ cơ quan chuyên trách huyện. Đồng thời lồng ghép việc học tập chuyên đề trong nội dung các buổi sinh hoạt Chi hội, tuyên truyền học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ sở cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các xã, thu hút hàng ngàn lượt chị em phụ nữ, Hội viên tham gia.

Cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ Hội thông qua việc sinh hoạt Chi hội, trong xử lý công việc, trong giao tiếp với hội viên, phụ nữ. Thực hiện làm theo lời Bác trong công việc hằng ngày bằng cách tiết kiệm mực in, giấy in, tận dụng lại giấy đã in một mặt để in lại bản nháp, ngắt các công tắc điện khi ra khỏi phòng làm việc, tiết kiệm trong việc sử dụng điện thoại cơ quan…Cán bộ trong cơ quan tiết kiệm thời gian làm việc, thực hiện chế độ “Giờ nào việc nấy”, lồng ghép nhiều việc trong cùng chuyến công tác ở cơ sở.

Thường trực Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã hướng dẫn 9/9 xã triển khai cho Chi hội tổ chức tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ nắm các tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức phổ biến cho cán bộ từ xã đến Chi hội, đăng ký thực hiện làm theo. Phát động đến 100% cán bộ, 85% hội viên (trong diện đóng hội phí tham gia ủng hộ quỹ để xây dựng “Tượng đài Bà Triệu” do Trung ương Hội Liên hiệp Việt Nam phát động với mức tối thiểu 2.000đ/người. Kết quả, năm 2015 đã quyên góp được 6.539.000đ nộp về tỉnh Hội.

Ngay từ đầu năm 2015, 9/9 xã đã tổ chức cho hội viên tại chi hội, có 3.740 hộ gia đình đăng ký thực hiện nội dung cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không còn đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không sinh con thứ 3, không bạo lực gia đình và không có con bỏ học giữa chừng; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Đây là cuộc vận động do Trung ương Hội phát động và đã được triển khai rất hiệu quả tại các cấp hội phụ nữ huyện 3 năm qua. Hàng năm, các cấp Hội trong huyện tổ chức cho chị em đăng ký, tùy vào điều kiện của từng hộ có thể thực hiện 3 đến 5 nội dung “không” và nội dung “3 sạch”. Cuối năm, căn cứ bản đăng ký của chị em để bình xét thi đua. Kết quả riêng trong năm 2015, 9/9 xã đăng ký giúp 45 hộ gia đình thực hiện mô hình “5 hộ trong 1 xã” đạt 8 tiêu chí; 18 hộ thoát nghèo, thực hiện trách nhiệm công dân, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tin, không nghe, không làm theo lời kẻ xấu xúi giục, không theo tà đạo; tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng địa bàn trong sạch.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện hướng dẫn các cơ sở Hội duy trì và nhân rộng mô hình “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản” trên địa bàn 7 xã ( Măng Cành, Măng Bút, Đăk Tăng, Đăk Ring, Đăk Long, xã Hiếu, Pờ Ê). Mô hình này do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động với việc chị em phụ nữ trong mỗi kỳ sinh hoạt, tùy vào điều kiện của mình đóng góp vào quỹ, có ghi chép và đóng dấu từng đợt. Nguồn quỹ huy động được một phần dùng làm chi phí sinh hoạt Hội. Số còn lại làm nguồn vốn tiết kiệm để chị em có nhu cầu thì vay. Từ chỗ thực hiện điểm tại 2 tổ đến cuối năm 2015 đã nhân rộng lên thành 32 tổ mô hình tại các thôn, xây dựng được quỹ tiết kiệm được 80.122.000đ, số quỹ này đã giúp cho 15 thành viên vay để đầu tư chăn nuôi, sản xuất với tổng tiền vay 20.450.000đ. Xây dựng được quỹ xã hội là 6.590.000đ để chi phí cho hoạt động của nhóm hàng tháng. Bên cạnh mô hình “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản”, Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã hướng dẫn 9/9 xã triển khai mô hình “Tổ tiết kiệm tại chỗ” và  90% trở lên hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm. Năm 2015, có 61 tổ tại 89 chi hội thực hiện tiết kiệm, đã góp được 259.972.000đ, tổ chức xét cho 25 chị vay với số tiền 175.000.000đ.

Hội tiếp tục duy trì và thực hiện mô hình “Nuôi heo đen” (nhóm hộ cùng góp vốn, thực phẩm nuôi heo đen) tại thôn Đăk Doa, Đăk Chờ, Vác Y Nhong, Tăng Pơ xã Đăk Ring. Mô hình “Nuôi heo đen” tại thôn Tăng Pơ được chọn là tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện.

Thông qua nội dung giao ước thi đua, tại các buổi giao ban định kỳ Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã hướng dẫn 9/9 xã phát hiện xây dựng và nhân rộng gương điển hình, định kỳ hàng quý giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gửi về Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đăng ký 1 gương điển hình tiên tiến/quý gửi về tỉnh (trong năm 2015 đã giới thiệu được 2 tập thể và 2 cá nhân gương điển hình về Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh).

Ngoài việc duy trì các mô hình, các cấp Hội đã triển khai tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện khác, như: thăm, tặng quà các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo đặc biệt khó khăn, neo đơn, trẻ em khuyết tật vận động, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Trong năm 2015 các cơ sở Hội thực hiện tổ chức thăm hỏi động viên gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 50 suất quà trị giá 5.000.000đ, giúp đỡ 312 ngày công cho các gia đình chính sách, gia đình hội viên có thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời tặng 55 suất quà cho tân binh với tổng trị giá 10.000.000đ. Kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ quyên góp sửa chữa 01 Mái ấm tình thương cho 01 hộ hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện. Vận động nhân dân duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với nhiều hình thức như giúp nhau ngày công, hỗ trợ cây, con giống...

Bà Lương Thị Dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cho biết: đạt được những kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tập thể cán bộ, hội viên, phụ nữ từ huyện đến cơ sở. Điều quan trọng là các cấp Hội phụ nữ phải cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động thiết thực gắn với sinh hoạt, công tác trong hội viên, phụ nữ. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục duy trì các mô hình, cuộc vận động trên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện sẽ tiếp tục phát động một số phong trào khác nhằm giúp đỡ, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu.

Bài, ảnh: Trần Thị Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:91 | lượt tải:27

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:39

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:85 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:233 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:230 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:200 | lượt tải:50

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:219 | lượt tải:51
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay835
  • Tháng hiện tại230,491
  • Tổng lượt truy cập10,378,056
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây