Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh trong năm 2020 

Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh trong năm 2020

Thứ năm - 07/01/2021 09:57
Kết quả điều tra dư luận xã hội (DLXH) trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh cho thấy, hầu hết các tầng lớp nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
TP.Kon Tum hỗ trợ gạo cho nhân dân trong mùa dịch Covid-19
TP.Kon Tum hỗ trợ gạo cho nhân dân trong mùa dịch Covid-19
Năm 2020 đã kết thúc, toàn tỉnh và cả nước trải qua nhiều biến cố, sự kiện quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà lịch sử trước đó chưa từng xảy ra, như thiên tai hạn hán, bão lũ; dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; đại dịch Covid-19 với quy mô, mức độ nguy hiểm, nghiêm trọng, đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm thiệt hại nặng nề về kinh tế- xã hội của tỉnh và đất nước; tạo tâm trạng, tư tưởng, DLXH tiêu cực, lo lắng trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nổ lực khắc phục khó khăn của các địa phương, đơn vị; sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội; an ninh, quốc phòng; trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục được giữ vững và phát triển; toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Qua kết quả điều tra DLXH trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp cho thấy, hầu hết các tầng lớp nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. DLXH đánh giá các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức thành công việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương; giữ vững và phát triển ổn định kinh tế- xã hội của tỉnh trên nhiều lĩnh vực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được chú trọng, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thiên tai hạn hán, bão lũ được triển khai kịp thời; chất lượng giáo dục, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, nâng cao; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được coi trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng;... Đặc biệt, các địa phương, đơn vị đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII.
Số liệu cụ thể qua điều tra DLXH cho thấy: Trên 84% đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt "Hiệu quả cao"; trên 53% đánh giá việc triển khai đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, các dự án trên địa bàn "Tiến độ khẩn trương, chất lượng đảm bảo, việc giám sát được coi trọng”; gần 77% đánh giá công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai hạn hán, bão lũ trong năm được thực hiện “Tốt”; gần 69% đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai hạn hán, bão lũ ở các địa phương, đơn vị được thực hiện “Đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định”; trên 74% đánh giá tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức “Có sự chuyển biến tích cực so với năm 2019”; trên 62% đối tượng đánh giá kết quả đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện “Kiên quyết, quyết liệt, hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân”; trên 76% đánh giá việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đạt "Hiệu quả cao"; gần 65% đánh giá việc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng trước thềm đại hội đảng bộ các cấp đạt "Hiệu quả cao"; gần 64% đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội sau dịch Covid-19 và hạn hán, bão lũ đạt "Hiệu quả cao"; trên 62% đánh giá việc phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt "Hiệu quả cao"; trên 58% đánh giá việc khắc phục thiên tai hạn hán, bão lũ của các địa phương, đơn vị đạt "Hiệu quả cao"; trên 82% đánh giá công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh được thực hiện“Nghiêm túc, sâu rộng trong xã hội”; trên 79% đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện “Tốt”; gần 81% đánh giá việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở các địa phương, đơn vị được thực hiện “Dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm”.
Để góp phần phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, nhất là góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong năm 2021, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp cần thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số giải pháp sau:
Thứ nhất, về kinh tế- xã hội: (i) Sớm triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông đường bộ; khắc phục có hiệu quả những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh việc cơ cấu lại ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ cao vào nền kinh tế nông nghiệp ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi với lợi thế, đặc điểm và phát huy thế mạnh tốt nhất của từng địa phương; đẩy mạnh phát triển 03 vùng kinh tế động lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. (ii) Quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp; khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, tránh ô nhiễm môi trường; chú trọng phát triển các khu công nghiệp chế biến nông, lâm sản của địa phương để nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững; xây dựng chỉ dẫn địa lý, bảo hộ thương hiệu sản phẩm hàng hóa cho người dân;…Quan tâm chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường,… để phát triển bền vững kinh tế-xã hội của tỉnh. Chú trọng bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, nhất là rừng và đất rừng; nguồn nước sạch; ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, tài nguyên, khoáng sản. (iii) Có cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực để kích cầu, phát triển du lịch, thương mại sau đại dịch Covid-19; hỗ trợ vốn vay, miễn, giảm, hoãn tiền thuế đối với các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai hạn hán, bão lũ để ổn định đời sống, tái sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống thiên tai hạn hán, bão lũ trong năm 2021; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội,;…
Thứ hai, về quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội: (i) Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương miền núi, biên giới để góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng bền vững; tăng cường công tác đấu tranh, xử lý triệt để các loại tội phạm khu vực biên giới, cửa khẩu, nhất là hoạt động vượt biên và đưa người vượt biên trái phép; tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng, âm mưu “diễn biến hòa bình” các thế lực phản động, thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. (ii) Đấu tranh, xử lý nghiêm minh, triệt để các băng nhóm xã hội đen, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê; tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, vũ khí nóng, hung khí; hoạt động “tín dụng đen”; tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ gỗ, lâm sản, khoáng sản trái phép,… trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực cửa khẩu, biên giới, miền núi.
Thứ ba, về công tác phòng, chống tham nhũng: (i) Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm, triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí; có hành vi bao che, tiếp tay, dung túng, trù dập người tố cáo, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ngay từ đầu để hạn chế vi phạm. (ii) Phát huy dân chủ thật sự trong hệ thống chính trị và trong xã hội; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ các tổ chức, cá nhân dám đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống chính trị. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc họp, hội nghị của các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư về tình hình tham nhũng, lãng phí, công tác xử lý tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng để các tầng lớp nhân dân được biết, qua đó nâng cao tính giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương khóa XIII. Phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu từng tổ chức, địa phương, đơn vị trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh triệt để với tình trạng bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:298 | lượt tải:123

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:299 | lượt tải:109

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:298 | lượt tải:109

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:88 | lượt tải:36

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:742 | lượt tải:320

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:197 | lượt tải:85

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:818 | lượt tải:429
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay6,499
  • Tháng hiện tại372,660
  • Tổng lượt truy cập16,197,809
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây