Một vài kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người 

Một vài kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người

Thứ sáu - 18/10/2019 18:53
Với những kết quả có được sau đợt tuyên truyền cao điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, tin rằng mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm, có được những cách làm hay để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền của Đảng trong thời gian tới.
Báo chí duy trì chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền
Báo chí duy trì chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền
Năm 2019 là năm bản lề tiến tới nhiệm kỳ 2020 – 2025, năm đánh dấu chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). Khoảng thời gian nửa thế kỷ đã một lần nữa khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn của Di chúc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.
Trong đợt cao điểm tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người vừa qua, tỉnh ta đã đạt được một số kết quả quan trọng. Qua đợt tuyên truyền lần này, chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm, bài học để phục vụ cho công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Trước hết, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy cơ sở cần quan tâm chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền hướng về cơ sở. Các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương để triển khai. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần thực hiện thường xuyên và đi cùng với đôn đốc, kiểm tra, giám sát thông qua các hình thức phù hợp để tránh tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, chỉ đạo mạnh mẽ nhưng triển khai thực hiện lại rời rạc. Trong đợt cao điểm tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cấp các ngành triển khai các hoạt động tuyên truyền. Trong đó, nhấn mạnh một trong các mục tiêu tuyên truyền quan trọng trong dịp này là bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; tạo điều kiện, tiền đề thuận lợi cho Đại hội Đảng lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh. Ngoài các văn bản chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua Bản tin sinh hoạt chi bộ, giao ban báo chí… Các cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh– Thành tựu và bài học kinh nghiệm”. Một số địa phương đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hàng ngàn cán bộ, công chức, nhân dân tham gia…
Thực tế cho thấy, các nội dung tuyên truyền muốn đạt được hiệu quả thì hình thức tuyên truyền cần đổi mới, đa dạng hóa và tiến hành tuyên truyền đồng loạt trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể ở đây là những nội dung, giá trị cốt lõi của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mang lại hiệu quả cao nhất. Điển hình như: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai tổ chức triễn lãm chuyên đề “Lời căn dặn của Người” – 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hình thức cổ động trực quan thông qua các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động; biểu diễn văn hóa văn nghệ… được các địa phương, đơn vị triển khai đồng loạt; Báo chí, truyền thông của tỉnh đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các trang thông tin điện tử của các sở, ngành… đều tiến hành treo banner "Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)"; nhiều cán bộ, công chức đã sử dụng các trang facebook cá nhân để chia sẻ nhiều bài giới thiệu về hình ảnh Bác Hồ kính yêu, và những lời căn dặn của Bác…
Đặc biệt công tác biểu dương, khen thưởng thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem là một trong những phương pháp tuyên truyền hiệu quả và thực tế đã được triển khai tích cực, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Trong Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 ở cấp tỉnh vừa qua, tỉnh ta vinh dự có 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chính vì vậy, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú; không phô trương, lãng phí. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ nói chung, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nói riêng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh, bản Di chúc thiêng liêng Người để lại có ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn to lớn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Công tác tuyên truyền không chỉ khẳng định những giá trị ấy mà cần đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc của Người nói riêng; phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước... Công tác đấu tranh cần thông qua tất cả các “mặt trận”, từ khu dân cư, đến trường học, trên mạng xã hội, qua các phương tiện truyền thông… Để thực hiện được điều đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên nắm bắt thông tin, tư tưởng, dư luận xã hội để có phương pháp đấu tranh phù hợp, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.
Trong công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn tồn tài một số hạn chế nhất định như: một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác thông tin tuyên truyền chỉ tập trung ở một số thời điểm, sự kiện nên chưa phát huy tối đa hiệu quả, sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, với những kết quả có được sau đợt tuyên truyền cao điểm lần này, tin rằng mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm, có được những cách làm hay để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền của Đảng trong thời gian tới.


Bài, ảnh: Đào Thị Hiền
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:206 | lượt tải:107

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:304 | lượt tải:191

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1002 | lượt tải:2110

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1324 | lượt tải:209

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2731 | lượt tải:359

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1472 | lượt tải:755

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:218 | lượt tải:229
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm105
  • Hôm nay12,836
  • Tháng hiện tại248,493
  • Tổng lượt truy cập31,921,286
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây