Một số kết quả tích cực trong đợt sinh hoạt chính trị 3/2/2022 trên địa bàn tỉnh 

Một số kết quả tích cực trong đợt sinh hoạt chính trị 3/2/2022 trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 06/04/2022 22:42
Đợt sinh hoạt chính trị 3/2/2022 với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” đã khơi dậy phong trào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ tỉnh.
Hội nghị trực tuyến quán triệt các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Đảng tại điểm cầu của tỉnh.
Hội nghị trực tuyến quán triệt các Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Đảng tại điểm cầu của tỉnh.
Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đợt 3/02/2022 (đợt 1) nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện đã đem lại những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, qua đó đã khơi dậy phong trào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Về công tác phổ biến, quán triệt: Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương các khóa; nhất là các văn bản tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, như: Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm”; Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng”; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về “việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về ““tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về “chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị.
Qua công tác phổ biến, quán triệt và học tập, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhất là người đứng đầu ở từng địa phương, đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã lãnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị mình với chủ đề Tự soi, Tự sửa” phù hợp với từng đợt sinh hoạt và từng đối tượng. Trong đó, nội dung góp ý đối với dự thảo chương trình, kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của tập thể, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 43-KH/TU; xây dựng bản cam kết rèn luyện của cá nhân trong năm 2022 được triển khai trong đợt 1.
Trên cơ sở kết quả kiểm điểm năm 2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung chỉ đạo thảo luận làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và nguyên nhân, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong năm 2022; thảo luận đóng góp ý kiến đối với các bản cam kết rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong năm 2022, tập trung trước hết vào bản cam kết của các đồng chí cán bộ chủ chốt. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy, tổ chức đảng được tiến hành nghiêm túc, thực chất. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã chủ trì và gương mẫu, tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước, đối chiếu với các quy định, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương để "Tự soi" với tinh thần "cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình"; không để người thân, gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để trục lợi; giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, thẳng thắn với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong tự phê bình và phê bình.
Đợt sinh hoạt chính trị nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-02-2022) đã được triển khai nghiêm túc và thực chất, tạo được bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tạo được không khí sinh hoạt thắng thắn, chân tình, xây dựng. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành và báo cáo kết quả theo đúng quy định. Từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của mình thông qua đợt sinh hoạt chính trị đã nghiêm túc Tự soi” để xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với các giải pháp thiết thực, với tinh thần quyết tâm "Tự sửa" trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:42 | lượt tải:16

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:63 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:615 | lượt tải:979

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:659 | lượt tải:199

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:654 | lượt tải:214

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1838 | lượt tải:215

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:422 | lượt tải:75


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay17,971
  • Tháng hiện tại408,796
  • Tổng lượt truy cập29,470,591
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây