Kết quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 ở tỉnh ta 

Kết quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 ở tỉnh ta

Thứ năm - 11/01/2018 08:43
Nối tiếp những kết quả đạt được trong năm 2016, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh ta năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm qua
Hình có tính chất minh họa
Hình có tính chất minh họa
Chuyên đề năm 2017 là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ. Để triển khai thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 31- KH/TU, ngày 04- 4 -2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã xây dựng các hướng dẫn phục vụ việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 để các đơn vị triển khai thực hiện. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung chuyên đề địa phương, đơn vị; đồng thời đưa nội dung chuyên đề vào chương trình, kế hoạch công tác năm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng.
Theo báo cáo của các đơn vị cho thấy, công tác học tập, quán triệt nội dung chuyên đề; viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập đã làm rõ những nội dung cốt lõi trong quan điểm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị và suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng liên hệ với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo.
Căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp ủy trong tỉnh đã xác định được hàng chục vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Điển hình như huyện Đăk Hà tập trung xây dựng sản phẩm đặc trưng của huyện, kết quả là 11/11 xã, thị trấn của huyện đã xây dựng được sản phẩm đặc trưng như Măng le xã Đăk Pxi; nấm ăn và nấm dược liệu xã Đăk Hring; thành phố Kon Tum tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc bồi thường, tranh chấp, giải tỏa, đền bù Tiểu dự án Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum… Toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình hiệu quả, thiết thực từ cơ sở được phát hiện, xây dựng và nhân rộng. Điển hình như mô hình “tiết kiệm vốn vay thôn bản” của huyện Kon Plông. Đến thời điểm hiện tại số tiền tiết kiệm sau khi thực hiện mô hình đã lên đến 181.000.000đ. Số tiền tiết kiệm này được cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng.
Một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ chính là việc đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Với nội dung này, trong năm 2017 các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; gương mẫu đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng chính trị, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.
Trong năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Giáo dục - Đào tạo và Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố đã triển khai sử dụng tốt bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cập nhật, bổ sung những nội dung, quan điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2017 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức các hội thi với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã triển khai lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ và kết hợp trong nhiều hoạt động khác của Đoàn thanh niên... Nhờ sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy, tính tích cực, chủ động trong khâu triển khai của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua các đợt kiểm tra, giám sát từ cấp tỉnh đến cơ sở về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2017 cho thấy cơ bản các địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của chuyên đề năm 2017. Công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương, đơn vị cũng đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Mặc dù vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế như: một số cấp ủy triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện còn chậm so với quy định; kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như thực hiện chuyên đề năm 2017 còn mang tính chung chung; vẫn còn tình trạng đảng viên chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống; vai trò nêu gương của một số đồng chí cán bộ chủ trì chưa thể hiện rõ nét… Nhưng với những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2017, có thể thấy rằng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nói chung và thực hiện chuyên đề năm 2017 nói riêng đã góp phần nâng cao nhận thức của  đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:89 | lượt tải:26

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:38

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:82 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:230 | lượt tải:82

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:227 | lượt tải:65

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:198 | lượt tải:49

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:216 | lượt tải:51
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay18,952
  • Tháng hiện tại227,180
  • Tổng lượt truy cập10,374,745
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây