Kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị ở tỉnh ta 

Kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị ở tỉnh ta

Chủ nhật - 15/11/2020 20:12
Công tác đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 75 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 75 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
Trong những năm qua, thực hiện các hướng dẫn của Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị có hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.
Cấp ủy các cấp đã tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về tiêu chuẩn, đối tượng tham gia đào tạo các chương trình lý luận chính trị như: Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11-12-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương “hướng dẫn thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị”; Công văn số 4741-CV/BTCTW, ngày 20-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương quy định “về đối tượng, tiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trị”; Công văn số 5763-CV/BTCTW, ngày 07-11-2013 của Ban Tổ chức Trung ương “hướng dẫn một số nội dung về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính”; Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, ngày 21-4-2014 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính…. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân cấp, phân định rõ thẩm quyền đào tạo sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị, giúp tổ chức thực hiện công tác đào tạo, lý luận chính trị thuận lợi, đúng đối tượng, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của tỉnh. Theo đó, trung tâm chính trị huyện, thành phố đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị theo Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08-11-2019 của Ban Bí thư (trước đây là Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư); Trường Chính trị tỉnh thực hiện đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư (trước đây là Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư) và Quy định số 12-QĐi/TU, ngày 28-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm Chính trị cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp và đăng ký danh sách cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và đối tượng theo quy định. Việc chọn, cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học đảm bảo đúng đối tượng, công tâm, khách quan trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác phối hợp tổ chức mở các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, chất lượng đào tạo đảm bảo theo yêu cầu.
Trong 10 năm qua, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho trên 1.500 trường hợp. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho trên 5.000 trường hợp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cử đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (học viện trung tâm và khu vực) đối với 790 trường hợp. Hiện nay, qua rà soát, nhu cầu đào tạo lý luận chính trị năm 2021 đối với trình độ trung cấp lý luận chính trị là 556 trường hợp, đối với trình độ cao cấp lý luận chính trị là 297 trường hợp. Cán bộ được cử đi học các lớp đào tạo lý luận chính trị chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bản thân, vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành khóa học.
Quán triệt Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên”, việc xác định, xác nhận trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “lấy nội dung, chương trình sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị hiện hành làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên” theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Theo quy trình: các huyện ủy, thành ủy lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu xác định trình độ sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị gửi đến trung tâm chính trị huyện, thành phố, Trường Chính trị tỉnh để xác định và cấp giấy chứng nhận trình độ lý luận chính trị theo thẩm quyền nếu đủ điều kiện. Từ tháng 9-2009 đến nay, có tổng số 2.521 cán bộ, công chức, viên chức được xác định trình độ lý luận chính trị. Trong đó: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện xác nhận trình độ sơ cấp cho 2.482 trường hợp; Trường Chính trị tỉnh xác nhận trình độ trung cấp cho 39 trường hợp.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc có nhiều chủ thể ban hành văn bản quy định (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh); nhiều quy định về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, dẫn tới sự trùng lặp, chồng chéo, gây khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổng kết việc thực hiện Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư và các văn bản quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kiến nghị, đề xuất giải pháp về tiêu chuẩn, đối tượng, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và xác định trình độ lý luận chính trị trong thời gian tới. Trong đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm sửa đổi, ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ; ban hành khung chương trình đào tạo các trình độ lý luận chính trị, biên soạn tài liệu tài liệu mới phù hợp với tình hình hiện nay…


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:357 | lượt tải:164

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:448 | lượt tải:378

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:250 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:119 | lượt tải:51

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:667 | lượt tải:759

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:753 | lượt tải:315

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:727 | lượt tải:391


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay7,759
  • Tháng hiện tại317,977
  • Tổng lượt truy cập30,393,527
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây