Kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh ta 

Kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh ta

Thứ ba - 23/07/2019 16:10
Ngày 25-8-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 29-KL/TW về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng" (Kết luận 29). Từ đó tới nay, việc triển khai thực hiện Kết luận 29 trên địa bàn tỉnh ta đạt được một số kết quả quan trọng.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Sau khi có Kết luận 29, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành chức năng quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, cũng như cung cấp thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo đó, ngày 15-4-2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Thông báo kết luận số 440-TB/TU cho phép tăng kỳ xuất bản Báo Kon Tum thường kỳ từ 3 kỳ/tuần lên 4 kỳ/tuần (số cuối tuần) và Báo ảnh Kon Tum từ 1kỳ/tháng lên 2 kỳ/tháng. Cùng với việc quy định về đặt mua báo, tạp chí của Đảng, Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy thường xuyên kiểm tra việc phát hành báo chí đến cơ sở, hướng dẫn cơ sở khai thác thông tin, luân chuyển, lưu trữ và bảo quản báo chí; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh và ngành Bưu điện luôn phối hợp chặt chẽ trong việc phát hành báo, tạp chí…
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị đã thực hiện việc đặt mua và duy trì tốt việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Từ năm 2013 đến nay, số lượng đặt mua Báo Kon Tum trên toàn tỉnh trung bình đạt trên 1.300 tờ/kỳ; báo Nhân dân đạt gần 1.200 tờ/số; Tạp chí cộng sản trung bình đạt 435 cuốn/số. Việc đọc báo, tạp chí được nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức vào đầu giờ làm việc hằng ngày, trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ để kịp thời cung cấp những vấn đề mang tính thời sự cho cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy cấp huyện đã chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện duy trì công tác biên tập các tin, bài từ báo, tạp chí của Đảng để thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành đến với các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
Hiện tại, tất cả 102 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng được tủ sách pháp luật, trong đó kết hợp với các báo, tạp chí của Đảng để phục vụ nhu cầu tìm đọc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với các loại báo và tạp chí của Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được trang bị các loại sách, báo, tạp chí khác theo Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 16/01/2017; Quyết định số 1637/2001/QĐ-TTg, ngày 31/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn...  Nhiều địa phương, đơn vị cũng chủ động đặt mua các loại sách, báo khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ công tác và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Nhìn chung, số lượng, chủng loại sách, báo, tạp chí được đưa về cơ sở tương đối phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác và sử dụng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
Triển khai thực hiện Kết luận 29, hiện nay các báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Báo, tạp chí của Đảng đã và đang là nguồn tài liệu chính thống cho các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng trong công tác. Các thông tin được đăng tải trên báo chí, nhất là các thông tin về  những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức của đồng bào vùng sâu, vùng xa thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt...
Bên cạnh những kết quả nói trên, việc thực hiện Kết luận 29 trên địa bàn tỉnh ta đang gặp một số khó khăn và có những hạn chế nhất định. Do sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công cụ hỗ trợ tiên tiến là điện thoại thông minh, máy tính bảng… tin tức được cập nhật nhanh chóng, tiện lợi nên loại hình báo in ít được sử dụng. Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị có thể khai thác thông tin trên các tờ báo, tạp chí điện tử để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ chuyên môn một cách thuận tiện và kịp thời hơn rất nhiều so với loại hình báo in. Thêm vào đó, trình độ dân trí ở vùng sâu, vùng xa còn thấp nên khó tiếp cận được các nguồn thông tin qua báo viết, nhất là những thông tin có nhiều thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành. Từ đó dẫn đến hiệu quả khai thác, sử dụng báo chí ở một số nơi chưa cao. Báo chí phát hành xuống cơ sở chủ yếu phục vụ cán bộ xã, thôn và một số giáo viên, học sinh với mục đích để tham khảo, phục vụ công tác chuyên môn; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa quan tâm nhiều đến việc tiếp cận thông tin từ các báo, tạp chí của Đảng.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 29, thiết nghĩ chúng ta cần thực hiện một số giải pháp như sau:
Một là: các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Ðảng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân vận dụng và làm theo các mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Ðảng.
Hai là: nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc mua, đọc và làm theo báo Ðảng, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên ở nông thôn thường xuyên được đọc, nghiên cứu báo Ðảng. Ðưa phong trào đọc và làm theo báo Ðảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Ba là: các cấp ủy cần chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Ðảng và các ấn phẩm khác phục vụ công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đào Thị Hiền
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:32 | lượt tải:23

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:131 | lượt tải:65

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:2974 | lượt tải:72

CV.1916.BTGTU

V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:394 | lượt tải:893

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Lượt xem:3520 | lượt tải:95

CV.1885.BTGTU

V/v mời dự HN trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Lượt xem:4467 | lượt tải:84

CV.1879.BTGTU

Về tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Lượt xem:896 | lượt tải:474

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay15,404
  • Tháng hiện tại525,961
  • Tổng lượt truy cập26,750,337
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây