Kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI 

Kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Thứ ba - 20/07/2021 05:51
Ngày 01-7-2021, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 251-TB/TU về Kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. BBT trích đăng toàn văn Thông báo.
Kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
TỈNH ỦY KON TUM
              *
Số 251-TB/TU
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày 01 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4
                                                      BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI                                                       
-----
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (họp ngày 29, 30-6-2021) đã cho ý kiến đối với: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; (2) Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (3) Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; (4) Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy "về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020"; (5) Nghị quyết của Tỉnh ủy "về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; (6) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025"; (7) Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo Quy chế làm việc. Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị; liên hệ, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, địa phương đối với những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của Hội nghị, cụ thể:
1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp với độ lây lan nhanh, mạnh, nguy hiểm hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6.693 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.483 tỷ đồng, đạt 42,37% dự toán và bằng 115,32% cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường đạt 13.260 tỷ đồng, tăng 41,94% so với cùng kỳ và đạt 51,2% so với kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên.
Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng; một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch. Việc trồng mới rừng, Mắc ca, Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác chưa đạt kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ (đạt 35% trên thực nguồn đã giao); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm; công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc chưa thường xuyên; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm...
Những hạn chế, yếu kém trên bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là do một số địa phương, đơn vị chưa thật chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi còn hạn chế; sự phối hợp giữa kiểm lâm, chủ rừng và các lực lượng khác chưa thật hiệu quả. Chủ đầu tư chậm nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; chưa đề xuất giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Công tác chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa tội phạm có lúc chưa kịp thời. Việc giáo dục chính trị tư tưởng ở một số tổ chức đảng chưa thường xuyên. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 12% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người tăng thêm 30,4 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.017 tỷ đồng; trồng mới 1.613 ha cây ăn quả; 192 ha Mắc Ca, 500 ha Sâm Ngọc Linh, 1.685 ha các cây dược liệu khác, 2.400 ha rừng; có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu chỉ số PCI xếp thứ 46/63; chỉ số PAPI xếp thứ 39/63; chỉ số PAR INDEX xếp thứ 39/63; chỉ số SIPAS xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giảm ít nhất 4,16%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề tăng thêm 17%; có thêm 1,6% số trường mầm non, 3,5% số trường trung học cơ sở, 3,6% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng thêm 0,2%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm thêm 2,4%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa tăng thêm 1%; tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng thêm 0,5%; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở tăng thêm 3,37%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tăng thêm ít nhất 8,4%. Đến cuối năm 2021, có trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 70% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; kết nạp mới ít nhất 551 đảng viên. Tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%. Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tăng thêm ít nhất 2,9%...
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua: (1) Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021; (2) Nghị quyết về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum; ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận về tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy "về giảm nghèo theo phương án tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020". Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chiến thắng dịch bệnh COVID-19, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thông báo để các đồng chí biết, thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,             
- Các huyện uỷ, thành uỷ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.       
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
Thái Văn Tưởng
 
 

Nguồn tin: VPTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:60 | lượt tải:49

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:333 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:434 | lượt tải:246

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1377 | lượt tải:2382

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1595 | lượt tải:217

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3113 | lượt tải:431

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1747 | lượt tải:775
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập109
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay11,778
  • Tháng hiện tại374,545
  • Tổng lượt truy cập32,047,338
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây