Kết quả công tác Lý luận chính trị năm 2021 

Kết quả công tác Lý luận chính trị năm 2021

Thứ ba - 14/12/2021 17:26
Trong năm 2021, công tác Lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những kết quả đáng ghi nhận...
Quang cảnh Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng điểm cầu tỉnh Kon Tum
Quang cảnh Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng điểm cầu tỉnh Kon Tum
Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả, thể hiện:
Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 04 kế hoạch lãnh đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức 05 hội nghị để phổ biến, quán triệt 34 chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng trên các lĩnh vực (viết tắt là NQ, CT). Việc tổ chức học tập, quán triệt các NQ, CT của Đảng được tiến hành nghiêm túc, chất lượng và tiếp tục có sự đổi mới. Các hội nghị do Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đều được kết nối trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý từ tỉnh đến cơ sở đều được tham gia các lớp học tập, quán triệt do báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt; chất lượng học tập, quán triệt các NQ, CT của Đảng tiếp tục được nâng lên. Trong năm, đã tổ chức khảo sát thực trạng công tác quán triệt, triển khai các NQ, CT của Đảng và một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại các huyện, thành phố để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị "về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh”; ngoài ra, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra kết quả 05 năm lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Quyết định số 138-QĐ/TU, ngày 22-01-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 229-QĐ/TU, ngày 19-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Cùng với đó, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TU, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo việc đổi mới công tác ban hành, sơ kết, tổng kết các NQ, CT góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020; báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; báo cáo kết quả phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"; triển khai nghiên cứu, biên soạn bổ sung sách “Biên niên các sự kiện lịch sử tỉnh Kon Tum giai đoạn 1471-2021”. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết 18 chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh theo tinh thần Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08-02-2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, cụ thể: Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với 42 lớp cho 2.861 cán bộ, công chức của tỉnh. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm chính trị cấp huyện đã mở 129 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 7.744 cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên và kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt; các giảng viên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy; đồng thời, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng nhằm nâng cao nhận thức lý luận và bản lĩnh chính trị cho đối tượng học viên….Các đơn vị khác như: Quân đội duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chính trị, thông tin, đọc báo, nghe đài, xem thời sự, Ngày pháp luật trong cơ quan, đơn vị...; Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” tỉnh Kon Tum năm 2021...
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021 còn những tồn tại, hạn chế, như: Đội ngũ giảng viên, nhân viên của một số Trung tâm chính trị còn thiếu, đa số là kiêm nhiệm, có nơi chưa có giảng viên chuyên trách. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số Trung tâm chính trị vẫn còn hạn chế; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận hầu hết chưa được thực hiện ở cấp huyện…
Phát huy kết quả đạt được, năm 2022 công tác giáo dục Lý luận chính trị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các NQ, CT của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI và các nghị quyết của cấp ủy địa phương, đơn vị mới ban hành, gắn với thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng”. Kịp thời thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn mới với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.  Hai là, thực hiện đảm bảo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của địa phương, đơn vị. Tham mưu tổ chức có chất lượng Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.
Ba là, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các NQ, CT của Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các Trung tâm chính trị cấp huyện.
Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị các huyện, thành phố theo Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08-11-2019 của Ban Bí thư Trung ương và các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.


Bài, ảnh: Dương Thị Mộng Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:357 | lượt tải:164

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:448 | lượt tải:378

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:250 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:119 | lượt tải:51

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:667 | lượt tải:759

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:753 | lượt tải:315

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:727 | lượt tải:391


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập140
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay7,618
  • Tháng hiện tại317,836
  • Tổng lượt truy cập30,393,386
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây