Kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị 06 tháng đầu năm 2019 

Kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị 06 tháng đầu năm 2019

Thứ bảy - 06/07/2019 13:32
Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác giáo dục lý luận chính trị được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, nội dung chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Với vai trò, vị trí quan trọng đó, công tác giáo dục lý luận chính trị ở tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; rà soát, tham mưu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kết hợp với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận 948-KL/TU, ngày 02-11-2018 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; xây dựng kế hoạch, công văn chỉ đạo tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo khóa 11 năm 2019, dự kiến với 100 học viên tham gia là cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp huyện, cấp xã. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 12 và các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại 2 huyện Sa Thầy và Ia H’Drai; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III bế giảng, tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 13; tổ chức thi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính mở tại huyện Ia H’Drai; triển khai kế hoạch học tập 10 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính tại Trường và 4 lớp tại các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Ngọc Hồi; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác Hội phụ nữ, Hội Người cao tuổi tỉnh...
Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU, ngày 05-11-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch của cấp ủy về công tác lý luận chính trị năm 2019, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng đầu 2019, đã có 65 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức với trên 4.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tham gia; cùng hàng trăm buổi sinh hoạt chính trị dành cho cán bộ, chiến sỹ do Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức.
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác giáo dục lý luận chính trị được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, nội dung chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong công tác giáo dục lý luận chính trị trong 6 tháng đầu năm đã được ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp chỉ ra là: Ở một số nơi, chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ chưa cao. Trong đó, nguyên nhân xuất phát từ ý thức tham gia học tập của một số cán bộ, đảng viên; phương pháp truyền đạt của một số báo cáo viên, giáo viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác dạy và học lý luận chính trị.
Để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị trong 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo trên địa bàn tỉnh, trước hết, các cấp ủy đảng cần nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí công tác giáo dục lý luận đối với công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; chỉ đạo việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp, giảng viên có chất lượng cao, là những người vừa có trình độ lý luận chính trị, giàu kiến thức thực tiễn, có năng khiếu thuyết trình, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và tâm huyết với công việc khi thực hiện nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ, đảng viên; quan tâm chỉ đạo cải thiện cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác dạy và học tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị - hành chính đối với cán bộ, đảng viên khi được lựa chọn cử đi  tham gia học tập, khắc phụ tình trạng ngại học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:70 | lượt tải:52

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

Lượt xem:378 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023).

Lượt xem:348 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2023

Lượt xem:81 | lượt tải:61

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:162 | lượt tải:117

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:174 | lượt tải:79

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:3746 | lượt tải:90

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay20,431
  • Tháng hiện tại70,766
  • Tổng lượt truy cập26,963,245
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây