Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid -19 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid -19

Thứ bảy - 28/08/2021 14:43
Ngày 27/8, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 283-TB/TU về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid -19.
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid -19

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (ngày 27/8/2021), sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các địa phương, đơn vị báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, bám sát thực tiễn và chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Thông báo số 10-TB/VPTW, ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng “về kết luận của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19” và Công điện số 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc" với phương châm "chống dịch như chống giặc", tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, mọi cấp độ dịch bệnh. Trong đó, lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ", là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2021 xem xét, quyết định.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND  tỉnh thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND làm Chỉ huy trưởng; xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm; trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức trực lãnh đạo, chỉ huy 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, thành phố; chỉ đạo UBND huyện, thành phố thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã theo tinh thần trên.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp chống dịch trên địa bàn trong thời gian qua; trên cơ sở đó phân tích, dự báo tình hình để bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng với các cấp độ dịch, không để lúng túng, bị động, bất ngờ, nhất là tại các địa bàn có mật độ dân số cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ dân sinh, cơ sở bảo trợ xã hội...

Phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò của Tổ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh và các tổ chức ở thôn (làng), khu dân cư trong việc giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp ở vùng dịch về tỉnh nhưng không khai báo, hoặc khai báo không trung thực để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Tổ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về hoạt động của Tổ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn phụ trách.

Rà soát, đầu tư trang bị cơ sở vật chất (nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt lâu dài cho lực lượng làm nhiệm vụ; bãi đỗ phương tiện; khu vực lấy mẫu xét nghiệm; khu vực khai báo y tế...) tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để các chốt hoạt động lâu dài và đáp ứng yêu cầu, không để lây nhiễm chéo dịch bệnh cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Tăng cường chốt chặn, kiểm soát các đường mòn, lối mở; kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch đến/về tỉnh Kon Tum, kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly tập theo quy định, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, thực hiện tốt việc tổ chức cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Chủ động đảm bảo nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất theo phương châm "4 tại chỗ" để thực hiện công tác phòng, chống dịch; trong đó xem xét, kịp thời bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, huyện, Quỹ vắc xin và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Đảm bảo nhân lực, vật tư, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết để phục vụ việc cách ly, điều trị khỏi các ca bệnh Covid-19, không để xảy ra tử vong, lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế. Đồng thời, có phương án sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế, phương tiện, cơ sở khám, chữa bệnh để kịp thời hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu.

Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin theo đúng chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế, không phân biệt các loại vắc xin, không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền. Triển khai xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện sớm, cách ly nhanh, sàng lọc, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm Covid-19 (nếu có).

Khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong trường hợp địa phương phải thực hiện cách ly, giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (nếu có xảy ra). Có phương án, kịch bản bảo quản, mai táng các trường hợp tử vong do Covid-19, đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương và công tác phòng chống dịch.

Duy trì sản xuất kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt mọi lúc, mọi nơi. Trong đó, thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về đảm bảo hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa trên địa bàn, gắn với thường xuyên, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện vi phạm, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là các hành vi không thực hiện đầy đủ quy tắc 5K của Bộ Y tế, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, đeo khẩu trang không đúng qui định... Rà soát, kịp thời biểu dương, khích lệ, động viên, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay; đồng thời, chấn chỉnh các địa phương, đơn vị làm chưa tốt, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém, chủ quan, lơ là không hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp nguồn lực, lương thực, thực phẩm để hỗ trợ các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Vận động các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là chấp hành các quy định trong trường hợp giãn cách xã hội (nếu có).

4. Các đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiên quyết xử lý các thế lực thù địch, đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá, cản trở công tác phòng, chống dịch. Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giam, giữ, cơ sở cai nghiện...

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, trong đó thông tin đến người dân tinh thần "vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất" để khắc phục tình trạng chờ đợi, lựa chọn vắc xin, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch. Tăng cường đăng tải những thông tin tích cực, khơi dậy, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân, kịp thời hướng dẫn, cổ vũ, động viên để nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, nhất là đồng thuận, tự giác thực hiện giãn cách xã hội khi có yêu cầu và các biện pháp phòng, chống dịch. Bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực.

6. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các địa phương, đơn vị (nếu có).

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:70 | lượt tải:52

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

Lượt xem:373 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023).

Lượt xem:343 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2023

Lượt xem:80 | lượt tải:61

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:162 | lượt tải:117

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:173 | lượt tải:79

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:3741 | lượt tải:90

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay19,733
  • Tháng hiện tại70,068
  • Tổng lượt truy cập26,962,547
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây