Hội nghị Báo cáo viên tháng 11-2020 

Hội nghị Báo cáo viên tháng 11-2020

Thứ sáu - 13/11/2020 09:09
Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11-2020. Hội nghị kết nối gần 500 điểm cầu trên cả nước.
Điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên tại tỉnh
Điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên tại tỉnh
Tỉnh Kon Tum có 21 điểm cầu, được tổ chức từ tỉnh đến huyện, thành phố và một số xã, thị trấn của huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi với 312 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe: Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề: “Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông tin chuyên đề: “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X”; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung: Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04- 6- 2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị; Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tham mưu cho cấp ủy, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung chính sau:
Thứ nhất: Tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó chú ý: Tuyên truyền nhấn mạnh Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, theo đúng tiến độ, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Nổi bật là: Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; việc thảo luận các văn kiện được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao của đại hội. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tuyên truyền về những bài học, kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương.
Tuyên truyền những tín hiệu tích cực từ đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là từ Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, là cơ sở, niềm tin vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng, đó là: Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy được rèn luyện qua thực tiễn công tác, luân chuyển từ Trung ương về địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác (Có 27 đồng chí bí thư không là người địa phương). Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy sinh sau năm 1970, được đào tạo cơ bản ở các trường đại học trong và ngoài nước (28 đồng chí bí thư từ 50 tuổi trở xuống; 51 đồng chí có trình độ thạc sỹ trở lên).  Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy lần đầu tham gia (23 đồng chí). Đây là sự tin tưởng của Đảng và là sự kế thừa và chuyển giao thế hệ đội ngũ cán bộ mới trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII).
Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thứ hai: Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tài liệu chính thức của Văn phòng Quốc hội và các cơ quan chức năng cung cấp tuyên truyền những kết quả quan trọng của Kỳ họp, trong đó nhấn mạnh:  Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (20/10 - 17/11/2020), là kỳ họp đặc biệt, diễn ra ngay trước thềm Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đây là Kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, do đó, Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung quan trọng còn lại trong Chương trình công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình làm việc, Quốc hội xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, từng bước giải quyết trước những yêu cầu của đời sống xã hội và nguyện vọng của cử tri: 07 dự án luật và 03 Nghị quyết; cho ý kiến đối với 04 dự án luật khác… Tuyên truyền, phản ánh nguyện vọng, mong muốn của các tầng lớp nhân dân, các chính sách được thông qua tại Kỳ họp này sớm đi vào cuộc sống…
Thứ ba: Tuyên truyền về công tác cán bộ, với việc Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương do có những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình tuyên truyền, khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta: Làm tốt thì biểu dương, khen thưởng; làm chưa tốt thì nhắc nhở, phê bình; vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu xử lý đến đó, không có “vùng cấm”, hoặc ngoại lệ. Đây là nguyên tắc, việc làm thường xuyên của Đảng và cũng là mong muốn của Nhân dân, nhằm không ngừng làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.
Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị sẽ gia tăng kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và nhất là về công tác nhân sự. Đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội trước thềm Đại hội XIII của Đảng. 
Thứ tư: Tuyên truyền về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuyên truyền nhấn mạnh, ở nước ta, từ đầu năm 2020 đến nay đã xảy ra 16 loại hình thiên tai, với hơn 200 vụ thiên tai lớn nhỏ. Đặc biệt nghiêm trọng là trong tháng 10, 11 xuất hiện tổ hợp hình thái đa thiên tai cùng lúc (không khí lạnh, nhiệt đới gió Đông, giải hội tụ nhiệt đới, 4 cơn bão và ấp thấp ảnh hưởng vào khu vực miền Trung nước ta). Đã gây ra cơn đại hồng thủy vượt mốc lịch sử năm 1999.
Trước tình hình thiên tai và mưa lũ bất thường, công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt, ngày 16/10/2020, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả; Chính phủ đã khẩn cấp, cấp 5 nghìn tấn gạo, 500 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh miền Trung; MTTQ Việt Nam phát động cả nước chung tay chia sẻ khó khăn cùng miền Trung, ngay trong ngày đầu đã quyên góp 24 nghìn tỷ đồng; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây… Từ đó đến nay, các ngành, các cấp, nhân dân cả nước đã và đang tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Nhiều tấm lòng hảo tâm trong cả nước đã chung ta sẻ chia với đồng bào miền Trung trong lúc họan nạn khó khăn đã gây xúc động mạnh cho nhiều người…
Thứ năm: Tuyên truyền Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tuyên truyền nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần vào sự thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và khả năng tham gia, điều hành các tổ chức đa phương ở khu vực và quốc tế của nước ta.
Thứ sáu: Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tuyên truyền khẳng định bầu cử Tổng thống Mỹ là công việc nội bộ của nước Mỹ và chỉ có người dân Mỹ có quyền lựa chọn và quyết định người sẽ làm Tổng thống theo quy định, luật định của nước Mỹ. Tuyên truyền nhấn mạnh: Sau 25 năm thiết lập quan hệ, quan hệ Việt Nam- Mỹ đã có những bước tiến dài, với sự phát triển toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục thúc đẩy, mở rộng quan hệ, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới cho dù đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ nắm quyền.
Thứ bảy: Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong các tháng cuối năm 2020, như: Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940- 23/11/2020); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020);…


Tin, ảnh: Lê Văn Châu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:357 | lượt tải:164

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:448 | lượt tải:378

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:250 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:119 | lượt tải:51

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:667 | lượt tải:759

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:753 | lượt tải:315

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:726 | lượt tải:391


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay7,199
  • Tháng hiện tại317,417
  • Tổng lượt truy cập30,392,967
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây