Giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh 
banner 1
 

Giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh

Thứ hai - 27/07/2020 13:26
…Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là vô cùng cấp thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng cũng luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm thực hiện. Nó là điều kiện trước hết tạo nên các phong trào hành động cách mạng, là vấn đề cơ bản để biến đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng thành hiện thực.
Công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt là tham mưu chỉ đạo, định hướng nội dung giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngay từ khi chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (Chi bộ Binh được thành lập vào ngày 25-9-1930), công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã được đặt lên vị trí hàng đầu nhằm giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa yêu nước và lý tưởng cộng sản, nâng cao chất lượng phong trào yêu nước theo lập trường của giai cấp công nhân. Công tác tuyên truyền, cổ động góp phần vạch trần tội ác và các thủ đoạn áp bức bóc lột của địch, giải thích về con đường cứu nước, cứu dân gắn với cuộc đấu tranh của quần chúng giành quyền dân sinh, dân chủ.
Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, với hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tư tưởng đã gắn với thực tiễn cuộc sống đồng bào các dân tộc, làm cho cán bộ đảng viên, Nhân dân thấu suốt đường lối, nâng cao ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thông qua các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, bồi dưỡng lý luận dưới nhiều hình thức như: chỉnh huấn ngắn hạn, học tập tập trung, hội nghị tập huấn; kiểm điểm các hiện tượng tự do thiếu ý thức tổ chức, biểu hiện tư tưởng hữu khuynh, bảo thủ, rụt rè, giảm sút ý chí chiến đấu; động viên, biểu dương tinh thần ý chí chiến đấu ngoan cường, liên tục tấn công địch; dám xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc…
Từ sau ngày giải phóng, toàn ngành tuyên giáo tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tuyên truyền giáo dục về tình hình và nhiệm vụ mới; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng tỉnh nhà ổn định; trấn an tinh thần, tư tưởng sau sự kiện Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ; đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc trái với đường lối, quan điểm của Đảng qua sự kiện bạo loạn chính trị tháng 02-2001, rồi tiếp đến tháng 4-2004…
Trong những năm gần đây, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành tuyên giáo tỉnh đã tham mưu thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với hình thức đa dạng, phong phú. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời và có nhiều đổi mới. Hầu hết các hội nghị học tập, quán triệt ở cấp tỉnh được chỉ đạo theo hình thức trực tuyến đến tất cả điểm cầu các huyện, thành phố và một số xã, thị trấn, đảm bảo tiết kiệm về thời gian, kinh phí; chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt cũng được nâng cao. Bên cạnh đó, việc tuyền truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng được các binh chủng tuyên truyền triển khai sâu rộng. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều được tiếp thu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng. Trường Chính trị tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thông qua các lớp trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác đảng, mặt trận, đoàn thể; các chương trình bồi dưỡng cảm tình đảng, đảng viên mới kết nạp... Chỉ tính trong 5 năm 2015-2020, đã có trên 1.360 cán bộ, công chức được đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính; trên 900 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; hàng chục ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.
Quán triệt và nhận thức sâu sắc Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai giảng dạy lý luận chính trị đúng chương trình, lồng ghép, tích hợp các nội dung “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lịch sử truyền thống của địa phương; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.
Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi hơn; chúng lợi dụng tình hình dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đất đai, tham nhũng… để kích động Nhân dân, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Đất nước đã và đang bước trên con đường hội nhập, mở cửa. Công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ, mọi người được tiếp cận rất nhiều thông tin, thông tin tích cực nhiều, thông tin tiêu cực cũng không ít; đa số có lập trường vững vàng nhưng cũng có những người còn hoang mang, dao động… Trước thực trạng này, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là vô cùng cấp thiết nhằm  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Lượt xem:11 | lượt tải:9

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 10-2021

Lượt xem:12 | lượt tải:5

CT.08.TU

về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:26 | lượt tải:10

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:368 | lượt tải:91

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:147 | lượt tải:72

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:259 | lượt tải:118

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:497 | lượt tải:81
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay13,488
  • Tháng hiện tại382,627
  • Tổng lượt truy cập12,590,039
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây