Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Cần tập trung làm tốt công tác cán bộ 

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Cần tập trung làm tốt công tác cán bộ

Chủ nhật - 10/11/2019 04:09
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 100- KH/TU ngày 03-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020- 2025), công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp đang được các địa phương, đơn vị gấp rút triển khai. Trong đó, công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng được các cấp ủy tiến hành một cách thận trọng theo đúng quy định của Đảng.
Công tác cán bộ là một trong những nội dung mang tính chất quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của Đại hội; và quy định của Đảng về công tác cán bộ có rất nhiều, trong đó, do tính chất quan trọng của công tác cán bộ mỗi kỳ đại hội, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp được quan tâm đặc biệt. Minh chứng rõ nhất là Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Trước đó, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 55- KL/TW, ngày 15-8-2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Tại tỉnh ta, tháng 8-2019, trong buổi làm việc với Tỉnh ủy về kết quả sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã chỉ đạo: trong công tác xây dựng Đảng phải hết sức chú ý tới công tác cán bộ, lựa chọn cán bộ; kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người có biểu hiện thoái hóa về tư tưởng chính trị, những người có biểu hiện thoái hóa về phẩm chất đạo đức, nhất là tham nhũng.
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; ban hành kế hoạch chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020- 2025); thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương... Tại Kế hoạch số 100- KH/TU, ngày 03-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tiểu ban Nhân sự được giao trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác chuẩn bị nhân sự theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW; kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu.
Để đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã thành lập đoàn công tác và tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại một số địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 100- KH/TU; đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội một cách thận trọng và đảm bảo theo đúng quy định.
Trong Kết luận số 55-KL/TW, Ban Bí thư Trung ương đã không né tránh mà nhìn nhận thẳng thắn vào thực tế là mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện những hạn chế, khuyết điểm. Đó là "tư duy nhiệm kỳ", là cục bộ, địa phương, mất dân chủ, thiếu gương mẫu… trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ. Những hạn chế, yếu kém ấy có thể xảy ra ở bất cứ đơn vị, địa phương nào và gây ra những hậu quả khôn lường, mà trước tiên chính là tạo dư luận không tốt, làm mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Trong thời điểm quan trọng hiện nay, thiết nghĩ, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tồn tại, hạn chế, góp phần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị cần thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:
Một là, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận về công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ chuẩn bị cho nhân sự đại hội đảng các cấp nói riêng như: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 55- KL/TW, ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng…
Hai là, công tác rà soát, thẩm tra, thẩm định tư cách, tiêu chuẩn cán bộ cần được tiến hành bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, kịp thời, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ.
Ba là, các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong dân. Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu rõ mục tiêu, quan điểm của Đảng trong công tác cán bộ; quyết tâm của Đảng trong việc chọn lựa những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn để bầu vào cấp ủy.
Bốn là, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trước tình trạng các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua để bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác, đập tan các luận điệu xuyên tạc bịa đặt, sai trái của các thế lực thù địch; không vì một số khuyết điểm mà phủ nhận toàn bộ công tác cán bộ của Đảng.
Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đại hội đảng bộ các cấp là dịp để sàng lọc đội ngũ cán bộ. Chúng ta cần chọn lựa những cán bộ tâm huyết, có tấm lòng vì nước vì dân và quyết không để lọt những người có biểu hiện tham ô tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức vào cấp ủy khóa mới. Tin rằng với chỉ đạo sát sao của cấp ủy và sự nỗ lực, cố gắng của toàn đảng bộ, chúng ta sẽ có một kỳ đại hội thành công và chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài để phục vụ Đảng, phục vụ đất nước.

Đào Thị Hiền
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.1232.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 8-2022

Lượt xem:48 | lượt tải:22

CV.1225.BTGTU

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022

Lượt xem:63 | lượt tải:49

KH.43.BTGTU

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)

Lượt xem:75 | lượt tải:29

KH.67.TU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)

Lượt xem:45 | lượt tải:33

KH.63.TU

học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:765 | lượt tải:308

HD.32.BTGTU

Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục

Lượt xem:1029 | lượt tải:326

HD.65.BTGTW

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII

Lượt xem:1272 | lượt tải:452
bao chi xdd
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay6,894
  • Tháng hiện tại156,914
  • Tổng lượt truy cập16,837,813
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: 
bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây