Bản Di chúc mang tầm thời đại 

Bản Di chúc mang tầm thời đại

Thứ tư - 03/04/2019 22:34
Năm 2019 này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 50 năm đó cũng là sự phấn đấu bền bỉ, đồng sức, đồng lòng của chúng ta để thực hiện những ước nguyện thiêng liêng của Bác.
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Ngày 01/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1426/QĐ-TTg công nhận Bảo vật Quốc gia cho các hiện vật, nhóm hiện vật. Trong đó “di chúc"  đã được công nhận cho thấy ý nghĩa và giá trị trường tồn của tác phẩm này. 50 năm đã trôi qua (02/9/1969-02/9/2019) nhưng những giá trị và ý nghĩa của tác phẩm đó vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, tác phẩm là sự kết tinh tinh thần tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hi sinh vì nước vì dân; vạch ra những định hướng mang tính Cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi; là những lời căn dặn thiết tha; là sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. Người đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, gồm: Đường Kách mệnh; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
1. Quá trình ra đời bản Di chúc
Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, năm 1964 Mỹ tấn công Vịnh Bắc Bộ hòng "đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá", đứng trước kẻ thù hung hăng và có tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh hàng đầu thế giới như vậy, vừa để động viên đồng bào chiến sỹ cả nước vừa khẳng định chân lý "đạo nghĩa chắc chắn sẽ thắng hung tàn, chí nhân chắc chắn sẽ thắng cường bạo" "chính nghĩa sẽ thắng phi nghĩa" và nói như Bác: cuộc kháng chiến  chống Mỹ của chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, đó là một điều chắc chắn, nên  Hồ Chủ tịch đặt bút viết bản Di chúc ngày 10/5/1965, khi đó Người đã bước sang tuổi 75, vào tuổi "xưa nay hiếm", nói như nhà thơ Đỗ Phủ (đời Đường - Trung Quốc). Trong 3 năm sau đó, cứ từ ngày 10/5 đến 20/5, hàng ngày Người chọn giờ đẹp nhất (tức là 9 -10 giờ sáng) để chỉnh sửa bản Di chúc - tài liệu đặc biệt bí mật, như cách Người gọi.
Trong hai năm 1966 và 1967 vào tháng 5 Người đều mang ra xem lại nhưng không sửa gì trong hai năm đó, đến năm 1968 thì Người sửa nhiều điểm, và bản Di chúc mà chúng ta có ngày nay là bản sửa cuối cùng vào ngày 10/5/1969.  Có lẽ, hiếm có ai trên thế giới cứ tháng sinh nhật lại đi viết Di chúc, lại chọn giờ minh mẫn nhất, ngay cách chọn giờ và tháng viết đó đã nói lên sự bình thản đón nhận quy luật: sinh, lão, bệnh, tử, bình thản đến vĩ đại của Người, rằng: "Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế. (HCM toàn tập, Nxb CTQG H, 2011, tập 15, tr 624).
Đó là những lời cuối cùng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 50 năm trước, ngày 2/9/1969, Bác Hồ đã ra đi để "gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin". Đó là nỗi mất mát lớn lao không gì bù đắp được. Vượt lên nỗi đau thương, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu để giành độc lập hoàn toàn, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước như mong muốn của Người.
2. Nội dung bản Di chúc
Trước hết Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng - lực lượng cầm quyền và lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh tới truyền thống đoàn kết của Đảng, về thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, về việc giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, về sự đoàn kết của Đảng với phong trào cộng sản thế giới.
Kế đến Người chú trọng vai trò của thế hệ trẻ, lớp người kế tục sự nghiệp của dân tộc và việc cần thiết bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đối với nhân dân lao động, Người căn dặn "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Điều mà Người đã có dịp kiểm chứng: năm 1925 lúc đó Đảng chưa ra đời, Người về Trung Quốc tập hợp nhóm thanh niên yêu nước thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh hội và về sau ít nhất có 5 "thanh niên" trong Hội là Tổng Bí thư Đảng ta như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Đó là "lớp thanh niên" ưu tú, xuất sắc của dân tộc và Đảng ta, qua đây mới thấy được tầm nhìn thấu suốt và được kiểm định chuẩn xác trong thực tế, do vậy chăm lo đào tạo, bồi dưỡng lớp người kế tục cách mạng là vấn đề luôn mang tính thời sự kể cả ngày nay.
Trong bản Di chúc, Bác đề cập nhiều vấn đề, trong đó luôn luôn nhấn mạnh đạo đức và lòng trung thành của người cán bộ. Mục tiêu tối cao hướng tới là phục vụ nhân dân vô điều kiện, tất cả là đặt quyền lợi của nhân dân, của Tổ quốc lên trên, còn quyền lợi của mình sẽ nằm trong quyền lợi của nhân dân, của dân tộc. Một khi quyền lợi của toàn thể dân tộc, nhân dân có thì sẽ có quyền lợi của dân tộc mình. Người cán bộ là phải đề cao đức tính hy sinh của mình".
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng, tầm chiến lược to lớn và có ý nghĩa thời đại sâu sắc. "Tinh thần của Di chúc xuyên suốt đó là "vì dân, vì nước" mà đã 50  năm qua đến nay vẫn đúng và còn đi theo chúng ta nhiều năm nữa. Đó là mục tiêu phấn đấu để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các nước khác trên thế giới này. Và công việc đó là công việc một đời người không làm được, hai đời người không làm được mà có thể nhiều đời, toàn Đảng, toàn dân có thể làm được. Đó là tầm nhìn hết sức lớn và tôi cho rằng ý nghĩa thời đại chính là ở chỗ đó, một tầm nhìn xuyên thế kỷ"
3. Học tập và làm theo gương Bác
Những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Di chúc như là một văn kiện chính trị, là một cương lĩnh hành động, một đại tổng kết lý luận "một dự báo chiến lược cho tương lai" và là kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo vệ và xây dựng đất nước, với niềm tin chắc chắn chúng ta sẽ thắng giặc Mỹ và rồi "còn non còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay"
Những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, và thực hiện chủ đề 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả nước dấy lên phong trào học tập và đặc biệt là làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người. Những việc làm đó góp sức làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta coi trọng đạo đức Hồ Chí Minh bởi vì trước hết Hồ Chí Minh là một tấm gương rất trong sáng về đạo đức. Người là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, đạo đức của dân tộc. Cho nên chúng tôi cho rằng chúng ta phải tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn và học tập quán triệt tư tưởng đạo đức của Bác, đặc biệt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong bản Di chúc bất hủ của Người sẽ là mục tiêu lớn lao trên chặng đường dài mà đất nước Việt Nam đang và sẽ đi để khẳng định tầm vóc Việt Nam. Hiện nay chúng ta đã đạt những thành tựu to lớn: đã phổ cập trung học cơ sở toàn quốc năm 2010, hiện đang hướng đến phổ cập trung học đúng độ tuổi; tính đến tháng 12/2018 thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 2580 USD, tuổi thọ bình quân người Việt đạt 73 tuổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững...điều đó khẳng định ta đã phần nào thực hiện rất tốt điều mong muốn cuối cùng của Người là: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" ( HCM toàn tập, Nxb CTQG H, 2011, tập 15, tr 624).
Mỗi di sản của Người nói chung, bản Di chúc nói riêng mà Người để lại đều chứa đựng những giá trị, ý nghĩa lớn lao và luôn tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

TS. Ngô Hoàng Anh
(Trường Chính trị tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 7-2021

Lượt xem:2 | lượt tải:2

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:8 | lượt tải:7

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:23 | lượt tải:25

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:23 | lượt tải:11

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:19 | lượt tải:11

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:30 | lượt tải:16

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:70 | lượt tải:77
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay14,399
  • Tháng hiện tại366,705
  • Tổng lượt truy cập11,414,630
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây