Ban Tuyên giáo TW 

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TÀI LIỆU 19/05/2022 Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW
2 TÀI LIỆU 17/05/2022 phục vụ HN giao ban KL01
3 HD.47.BTGTW 03/04/2022 về sinh hoạt chính trị bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng
4 TÀI LIỆU 20/04/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng
5 TÀI LIỆU 17/04/2022 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
6 KH.762.TW 15/03/2022 về thể lệ, qui định Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022
7 HD.43.BTGTW 15/02/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
8 QC.13.BTGTW 16/02/2022 về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025
9 TÀI LIỆU 25/01/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc
10 HD.38.BTGTW 12/01/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01.02.1902-01.02.2022)
11 HD.2974.BTĐKT 18/01/2022 V/v hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
12 QĐ.47.HVCTQG 15/12/2021 ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng"
13 HD.29.BTGTW 18/11/2021 Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
14 HD.02.UBKTTW 28/11/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
15 TÀI LIỆU 25/11/2021 Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
16 HƯỚNG DẪN 21/11/2021 của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022
17 Qui định của BCT 03/11/2021 Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
18 KL.21.TW 27/10/2021 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
19 TÀI LIỆU 25/10/2021 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
20 TÀI LIỆU 29/09/2021 Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi
21 HD.24.BTGTW 24/09/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
22 KH.58.BTGTW 23/08/2021 KH 58 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
23 TÀI LIỆU 18/08/2021 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
24 TÀI LIỆU 14/08/2021 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
25 TÀI LIỆU 08/08/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS
26 TÀI LIỆU 31/07/2021 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
27 HD.16.BTGTW 26/07/2021 Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
28 HD.14.BTGTW 24/07/2021 về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
29 HƯỚNG DẪN 24/07/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
30 TÀI LIỆU 30/06/2021 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần
31 TÀI LIỆU 25/06/2021 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo
32 TÀI LIỆU 19/06/2021 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
33 TÀI LIỆU 10/06/2021 Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương
34 CHƯƠNG TRÌNH 10/06/2021 HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021
35 KL.82.BCT 31/05/2021 của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp
36 NQ.30.TW 31/05/2021 của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp
37 HD.05.BTCTW 18/05/2021 thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương
38 KL.81.BCT 30/05/2021 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
39 ĐỀ CƯƠNG 26/05/2021 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
40 QC.12.BTGTW 11/05/2021 xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"
41 ĐỀ CƯƠNG 05/05/2021 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
42 ĐỀ CƯƠNG 04/05/2021 tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên
43 ĐỀ CƯƠNG 04/05/2021 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
44 TÀI LIỆU 13/04/2021 Chuyên đề - Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và phương hướng nvụ 5 năm 2021-2025. Đc TTg N.X.Phúc trình bày
45 TÀI LIỆU 13/04/2021 Chuyên đề - BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại ĐH XIII do đc Nguyễn Xuân Thắng trình bày
46 HD.05.BTGTW 07/04/2021 tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
47 HD.04.BTGTW 04/04/2021 tuyên truyền (kèm đề cương) kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5
48 HD.171.BTGTW 27/02/2021 tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021
49 TÀI LIỆU 17/02/2021 đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị
50 TÀI LIỆU 15/02/2021 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW

Lượt xem:153 | lượt tải:337

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban KL01

Lượt xem:227 | lượt tải:111

CV.1089.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Lượt xem:259 | lượt tải:109

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:349 | lượt tải:201

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:169 | lượt tải:114

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:1271 | lượt tải:369

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:103 | lượt tải:59
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay15,185
  • Tháng hiện tại320,632
  • Tổng lượt truy cập15,715,615
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây