Khoa Học Xã Hội 

 Văn bản theo lĩnh vực: Khoa Học Xã Hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CV.2453.VPTU 02/06/2024 V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024
2 TÀI LIỆU 28/05/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
3 CV.2431.BTGTU 27/05/2024 về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024
4 TÀI LIỆU 26/05/2024 Giao ban báo chí tháng 5-2024
5 TÀI LIỆU 21/05/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)
6 CV.2411.BTGTU 13/05/2024 Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024
7 TÀI LIỆU 12/05/2024 Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024
8 TÀI LIỆU 08/05/2024 phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới
9 TÀI LIỆU 07/05/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn
10 CV.2400.BTGTU 06/05/2024 dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới
11 TÀI LIỆU 01/05/2024 Giao ban báo chí tháng 4-2024
12 CV.2384.BTGTU 24/04/2024 phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024
13 HD.51.BTGTU 25/03/2024 Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
14 TÀI LIỆU 07/04/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
15 TÀI LIỆU 03/04/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng
16 TÀI LIỆU 01/04/2024 Giao ban báo chí quí I-2024
17 TÀI LIỆU 24/03/2024 phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)
18 TÀI LIỆU 21/03/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú
19 HD.50.BTGTU 19/03/2024 Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
20 QĐ.1084.TU 29/02/2024 thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV – năm 2024.
21 KH.130.TU 29/02/2024 về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024
22 TÀI LIỆU 14/03/2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày hy sinh của Đồng chí Phan Văn Khoẻ, nguyên Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ
23 TÀI LIỆU 03/03/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng
24 CV.2260.BTGTU 28/02/2024 V/v hưởng ứng, tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
25 TÀI LIỆU 22/02/2024 gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024
26 TÀI LIỆU 22/02/2024 giao ban báo chí tháng 02-2024
27 TÀI LIỆU 24/01/2024 Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
28 TB.101.BTGTU 21/01/2024 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
29 HD.47.BTGTU 11/01/2024 V/v hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
30 HD.46.BTGTU 28/12/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
31 BỘ TÀI LIỆU 15/01/2024 Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới
32 CV.2183.BTGTU 14/01/2024 V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”
33 TÀI LIỆU 11/01/2024 phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023
34 TÀI LIỆU 08/01/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
35 TÀI LIỆU 21/12/2023 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên tuyên truyền viên năm 2024
36 TÀI LIỆU 20/12/2023 Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024
37 TÀI LIỆU 19/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
38 TÀI LIỆU 21/12/2023 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
39 TÀI LIỆU 25/12/2023 phục vụ HN tổng kết công tác Tuyên giáo toàn tỉnh (theo CV số 2152.CV/BTGTU)
40 KH.72.BTGTU 24/12/2023 Tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024
41 TÀI LIỆU 24/12/2023 phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (theo CV.2149.BTGTU, ngày 25-12-2023)
42 ĐỀ CƯƠNG 05/12/2023 Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
43 TÀI LIỆU 04/12/2023 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X
44 CV.2111.BTGTU 03/12/2023 Mời dự Hội nghị BCV (trực tuyến) tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023
45 CV.4107/BCH-CT 29/11/2023 V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng VN”
46 TÀI LIỆU 30/11/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất
47 TÀI LIỆU 30/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
48 TÀI LIỆU 26/11/2023 phục vụ HN n.cứu, q.triệt: Quy định131; Quy định 132; Chỉ thị 25 về y tế cơ sở
49 TÀI LIỆU 23/11/2023 phục vụ HN giao ban báo chí tháng 11-2023
50 CV.2064.BTGTU 09/11/2023 V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII
Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:571 | lượt tải:158

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1236 | lượt tải:155

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:728 | lượt tải:597

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:132 | lượt tải:188

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:801 | lượt tải:131

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1101 | lượt tải:121

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:266 | lượt tải:60
bacho 2
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay7,428
  • Tháng hiện tại353,907
  • Tổng lượt truy cập31,479,175
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?


sls
Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

 
pxyk2024
 
bao chi
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây