Văn Bản 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TÀI LIỆU 07/04/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
2 TÀI LIỆU 03/04/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng
3 TÀI LIỆU 01/04/2024 Giao ban báo chí quí I-2024
4 HD.51.BTGTU 25/03/2024 Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
5 TÀI LIỆU 24/03/2024 phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)
6 TÀI LIỆU 21/03/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú
7 HD.50.BTGTU 19/03/2024 Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
8 TÀI LIỆU 14/03/2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày hy sinh của Đồng chí Phan Văn Khoẻ, nguyên Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ
9 TÀI LIỆU 03/03/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng
10 KH.130.TU 29/02/2024 về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024
11 QĐ.1084.TU 29/02/2024 thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV – năm 2024.
12 CV.2260.BTGTU 28/02/2024 V/v hưởng ứng, tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
13 TÀI LIỆU 22/02/2024 giao ban báo chí tháng 02-2024
14 TÀI LIỆU 22/02/2024 gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024
15 TÀI LIỆU 24/01/2024 Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
16 TB.101.BTGTU 21/01/2024 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
17 BỘ TÀI LIỆU 15/01/2024 Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới
18 CV.2183.BTGTU 14/01/2024 V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”
19 TÀI LIỆU 11/01/2024 phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023
20 HD.47.BTGTU 11/01/2024 V/v hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
21 TÀI LIỆU 08/01/2024 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
22 HD.46.BTGTU 28/12/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
23 TÀI LIỆU 25/12/2023 phục vụ HN tổng kết công tác Tuyên giáo toàn tỉnh (theo CV số 2152.CV/BTGTU)
24 TÀI LIỆU 24/12/2023 phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (theo CV.2149.BTGTU, ngày 25-12-2023)
25 KH.72.BTGTU 24/12/2023 Tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024
26 TÀI LIỆU 21/12/2023 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
27 TÀI LIỆU 21/12/2023 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên tuyên truyền viên năm 2024
28 TÀI LIỆU 20/12/2023 Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024
29 TÀI LIỆU 19/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
30 ĐỀ CƯƠNG 05/12/2023 Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
31 TÀI LIỆU 04/12/2023 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X
32 CV.2111.BTGTU 03/12/2023 Mời dự Hội nghị BCV (trực tuyến) tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023
33 TÀI LIỆU 30/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
34 TÀI LIỆU 30/11/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất
35 CV.4107/BCH-CT 29/11/2023 V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng VN”
36 TÀI LIỆU 26/11/2023 TL phục vụ HN n.cứu, q.triệt: Quy định131; Quy định 132; Chỉ thị 25 về y tế cơ sở
37 TÀI LIỆU 23/11/2023 Tài liệu phục vụ HN giao ban báo chí tháng 11-2023
38 TÀI LIỆU 14/11/2023 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
39 CV.2068.BTGTU 13/11/2023 Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 11-2023
40 CV.2064.BTGTU 09/11/2023 V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII
41 CV.2039.BTGTU 30/10/2023 V/v Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023.
42 TÀI LIỆU 29/10/2023 giao ban báo chí tháng 10-2023
43 TÀI LIỆU 18/10/2023 Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW8 khoá XIII
44 NQ.41.TU 18/10/2023 Nghị quyết 41 của BCT về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân VN
45 TÀI LIỆU 13/10/2023 Đề cương truyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
46 CV.2002.BTGTU 05/10/2023 V/v tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023
47 TÀI LIỆU 29/09/2023 Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
48 TÀI LIỆU 29/09/2023 Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản
49 ĐỀ CƯƠNG 29/09/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023).
50 TÀI LIỆU 26/09/2023 TL giao ban báo chí quý III-2023
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:309 | lượt tải:145

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:393 | lượt tải:335

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:243 | lượt tải:76

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:69 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:621 | lượt tải:704

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:704 | lượt tải:293

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:673 | lượt tải:370


bao chi
bacho 2
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay11,250
  • Tháng hiện tại293,904
  • Tổng lượt truy cập30,369,454
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?


sls
Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây