Qua phát phiếu điểm thăm dò xã hội, dư luận đánh giá cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh 

Qua phát phiếu điểm thăm dò xã hội, dư luận đánh giá cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh

Thứ tư - 08/07/2020 14:22
Có 90,55% ý kiến đánh giá tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp; 90,61% ý kiến đánh giá việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nghiêm túc, đúng quy định, đạt mục đích, yêu cầu;… đó là một số đánh giá tích cực của cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Kon Tum nói riêng, cả nước nói chung bị đại dịch Covid-19 tác động, làm thiệt hại nặng nề trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội là lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng nhiều nhất, tạo sự quan tâm lo lắng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời với đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm, long móng trên đàn gia súc và tình hình khô hạn kéo dài làm cho đời sống Nhân dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn; dịch Covid-19 cũng đã tác động, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng đại hội đảng các cấp.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, các vấn đề khó khăn do yếu tố tự nhiên- xã hội tác động đã từng bước được tháo gỡ, đời sống kinh tế- xã hội của Nhân dân từng bước được ổn định, việc tổ chức đại hội đảng các cấp trong tỉnh được tiến hành theo đúng tiến độ và đạt mục đích đề ra. Những thông tin tích cực trên, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thu được từ 1.600 phiếu thăm dò dư luận trong các đối tượng cán bộ, công chức, nông dân, công nhân, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và cán hộ hưu trí tại 10 huyện, thành phố và một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Cụ thể như sau:
Có 99,87% các đối tượng quan tâm, thể hiện ý thức chính trị của mình, tham gia trả lời đầy đủ, nghiêm túc các câu hỏi về kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó: Có 94,86% quan tâm đến tình hình dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới; 82,47% quan tâm tình hình dịch tả lợn Châu Phi và dịch lở mồm, long móng trên đàn gia súc trong tỉnh; 49,62% quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh; 64,95% quan tâm đến tình hình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Có 90,55% ý kiến đánh giá tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp; 59,19% ý kiến đánh giá cao sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 66,77% ý kiến đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện kịp thời, hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh; 69,52% ý kiến đánh giá cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, có 79,16% ý kiến đánh giá cao việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh được đầy đủ, đúng đối tượng theo quy định.
Về công tác xây dựng Đảng: Có 82,16% ý kiến đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện tốt; 90,61% ý kiến đánh giá việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nơi các đối tượng sinh sống, công tác được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đạt mục đích, yêu cầu; 66,2% ý kiến thể hiện sự quan tâm về nội dung các văn kiện trình đại hội và công tác tổ chức, nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; 92,42% ý kiến đánh giá việc tham gia xây dựng các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị nơi các đối tượng sinh sống, công tác được thực hiện dân chủ, nghiêm túc.
Bên cạnh việc đánh giá tích cực trên, các đối tượng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2020, đó là: 47,82% ý kiến chỉ rõ nguyên nhân làm cho thu nhập của các tầng lớp nhân dân giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019 là do dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc và thời tiết khô hạn kéo dài; 9,88% ý kiến đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn chưa công bằng, sót đối tượng.
Một số lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2020 mà các đối tượng đánh giá hiệu quả vẫn chưa cao, chưa góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, đó là: 52,31% ý kiến đánh giá việc phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và khắc phục thiên tai còn ở mức bình thường; 54% ý kiến đánh giá việc phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở mức bình thường; 58,01% ý kiến đánh giá việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị xanh-sạch-đẹp-văn minh-hiện đại ở mức bình thường; 52,19% ý kiến đánh giá việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và công chức, công vụ hiệu quả ở mức bình thường; 51,62% ý kiến đánh giá việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân đạt hiệu quả ở mức bình thường; 54,06% ý kiến đánh giá việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản, lâm sản trái pháp luật đạt hiệu quả ở mức bình thường; 49,68% ý kiến đánh giá việc đấu tranh, xử lý các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy, hoạt động cho vay nặng lãi (tín dụng đen) đạt hiệu quả ở mức bình thường.
Để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian đến, các đối tượng đề xuất cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp cần thực hiện ngay một số giải pháp chủ yếu sau:
Về phát triển kinh tế-xã hội: Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế theo Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05- 01- 2017 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Có cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực để kích cầu, phát triển du lịch, thương mại sau đại dịch Covid-19; hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp; miễn, giảm, hoãn tiền thuế đối với các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ổn định đời sống, tái sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng ở các địa phương, nhất là khu trung tâm, đô thị để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, ổn định đời sống Nhân dân; Đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu gắn với sản xuất hàng hóa; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, gắn với bao tiêu sản phẩm; xây dựng các dự án phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; Quy hoạch khu chăn nuôi, trồng trọt các loại cây, con chuyên canh theo thế mạnh của từng địa phương; đầu tư công nghiệp chế biến sản phẩm của nông dân; có giải pháp đầu ra cho sản phẩm của nông dân ổn định, bền vững; Quy hoạch, xây dựng, quản lý chặt chẽ khu giết mổ gia súc, gia cầm ở mỗi địa phương để tránh lây lan dịch bệnh, đảm bảo môi trường.
Ngăn chặn, xử lý triệt để, nghiêm minh tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác rừng trái phép hiện nay. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường sinh thái rừng, môi trường nước. Có cơ chế, chính sách cụ thể khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại chỗ, các làng nghề truyền thống để phục vụ phát triển du lịch địa phương. Quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa, các khu vui chơi, giải trí ở các địa phương để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, phục vụ hoạt động du lịch. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để kịp thời lắng nghe, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia, được thụ hưởng nhiều hơn các chương trình, dự án. Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng ở các địa phương vùng sâu, vùng xa; chú trọng việc cung cấp và đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho Nhân dân, nhất là các địa phương biên giới, miền núi. Rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình, dự án, quy hoạch treo và kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh; lựa chọn và tập trung đầu tư các công trình, dự án đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.
Về quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội: Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên mọi lĩnh vực và bảo vệ bí mật Nhà nước; Kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh, triệt để các băng nhóm xã hội đen, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê; hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy; tình trạng “tín dụng đen”; tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ gỗ, lâm sản trái phép… trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực cửa khẩu, biên giới.
Về xây dựng Đảng: Làm tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.  Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý của chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh…


Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:250 | lượt tải:105

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:249 | lượt tải:93

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:250 | lượt tải:88

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:72 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:689 | lượt tải:300

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:187 | lượt tải:79

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:765 | lượt tải:404
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay1,975
  • Tháng hiện tại353,725
  • Tổng lượt truy cập16,178,874
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây