Kết quả triển khai thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Kon Tum 

Kết quả triển khai thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Kon Tum

Thứ hai - 22/02/2021 00:55
Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum xác định: “Tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư trung tâm xã, cụm xã, công trình hạ tầng thiết yếu ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới và vùng bị thiệt hại do thiên tai”...đưa các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và bền vững...
Cán bộ đồn Biên phòng Ia Lân hướng dẫn, giúp nhân dân xã Mô Rai trồng cao su tiểu điền
Cán bộ đồn Biên phòng Ia Lân hướng dẫn, giúp nhân dân xã Mô Rai trồng cao su tiểu điền
Với đặc điểm của một tỉnh miền núi, biên giới với trên 53% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn và hộ nghèo còn cao, nên trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn quan tâm và chú trọng triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn. Ngay từ những ngày đầu mới tái thành lập tỉnh (tháng 8/1991), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 25-5-1996 của Tỉnh uỷ khoá XI và nay là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy khóa XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới... đã và đang mang lại nhiều kết quả rất quan trọng và tích cực.
Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg, ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ "về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020", Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1285/KH-UBND ngày 29/5/2014 và Kế hoạch số 2426/KH-UBND ngày 07/9/2017 để triển khai thực hiện gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2013-2015 và Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Qua 5 năm triển khai thực hiện, với sự tích cực triển khai thực hiện của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:
- Đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 842 người tham gia; lắp đặt 10 cụm pano tuyên truyền; phát hành 11.400 tờ rơi tuyên truyền về chính sách dân tộc tiếng song ngữ (tiếng dân tộc thiểu số và tiếng Việt)... Đồng thời, trợ giúp pháp lý cho 3.100 vụ việc có liên quan đến người dân tộc thiểu số.
- Triển khai Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng kinh phí là 67,7 tỷ đồng để hỗ trợ giống cây lương thực, cây công nghiệp, gia súc, gia cầm...; Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí là 485,1 tỷ đồng để đầu tư công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện sinh hoạt, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, nước sinh hoạt...; Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở với tổng kinh phí giải ngân là 13,1 tỷ đồng để tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng, cán bộ cơ sở... Công tác phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số được quan tâm; toàn tỉnh có 3.592 cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, chiếm 20,42% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
- Đã hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo, xây dựng 446 nhà Rông truyền thống ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh (lồng ghép nguồn kinh phí với "Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020"); hỗ trợ cho các địa phương 15 bộ cồng chiêng. Tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền, vận động công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống với 1.818 người tham gia; xây dựng 09 băng đĩa về quy trình sản xuất đối với nghề truyền thống (như: Dệt thổ cẩm; Rèn; Đan lát; Làm rượu cần; Chế tác nỏ; Chế tác các nhạc cụ âm nhạc truyền thống; Đẽo thuyền độc mộc; Tạc tượng; Gốm…); hỗ trợ 350 bộ khung dệt cho các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình có hoạt động sản xuất nghề dệt thổ cẩm; xây dựng điểm trưng bày và tổ chức trưng bày sản phẩm hiện vật đối với 09 nghề truyền thống của 06 dân tộc thiểu số tại chỗ;... với tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng.
Riêng đối với 02 dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh (dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và dân tộc Rơ Măm ở làng Le, xã Mô rai, huyện Sa Thầy có quy mô dân số dưới 1.000 người): Đã đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp nhà rông, nhà ở truyền thống của dân tộc Brâu; công trình đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi; công trình sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Ya Roong, làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Hỗ trợ 333 con trâu, bò cái sinh sản; 64.372 giống cây cà phê, cao su, điều; 2.916 giống cây ăn quả (xoài, mít, bơ, sầu riêng); 36.054 kg phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Hỗ trợ thành lập và duy trì 02 đội văn nghệ dân tộc Brâu, Rơ Măm; 06 bộ cồng chiêng; các nhạc cụ dân gian truyền thống; trang thiết bị nhà rông (ti vi và bộ âm ly, tủ-kệ ti vi)... với tổng kinh phí là 22,1 tỷ đồng.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tin rằng trong những năm tới, cùng với sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội, và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó: “Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà ở đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo”; “Tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư trung tâm xã, cụm xã, công trình hạ tầng thiết yếu ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới và vùng bị thiệt hại do thiên tai”... như Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã xác định, đưa các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện tốt Chiến lược công tác Dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.


Bài, ảnh: Nguyễn Quang Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:8 | lượt tải:6

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:20 | lượt tải:22

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:21 | lượt tải:9

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:19 | lượt tải:11

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:30 | lượt tải:16

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:68 | lượt tải:75

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:169 | lượt tải:29
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay14,399
  • Tháng hiện tại365,970
  • Tổng lượt truy cập11,413,895
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây