Kết quả sau 10 năm triển khai công tác phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh 

Kết quả sau 10 năm triển khai công tác phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 06/03/2019 09:12
Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 798-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan được giao nhiệm vụ đã nỗ lực phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, tham mưu chỉ đạo, quản lý, đảm bảo cho báo chí hoạt động đúng định hướng của Đảng và những quy định của pháp luật.
Quang cảnh HN giao ban báo chí quí IV-2018 và tháng 01-2019 điểm cầu tại tỉnh
Quang cảnh HN giao ban báo chí quí IV-2018 và tháng 01-2019 điểm cầu tại tỉnh
Ngày 15-9-2008, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định 798-QĐ/TU “Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí". Sau 10 năm triển khai thực hiện (Quyết định 798-QĐ/TU) công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, các cơ quan được giao nhiệm vụ đã tích cực tham mưu xây dựng chủ trương của Tỉnh ủy về công tác báo chí và quy hoạch mạng lưới báo chí của tỉnh. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế phối hợp và gắn kết công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về“tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 157-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X "Quy định về chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí"; thẩm định Đề án quy hoạch phát triển Báo Kon Tum giai đoạn 2011- 2015, Kế hoạch phát triển Báo Kon Tum giai đoạn 2016-2020 và Đề án xuất bản Báo Kon Tum điện tử. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và định hướng về chính trị, tư tưởng cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền.
Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí- xuất bản trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt Đề án giải báo chí tỉnh Kon Tum, về thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh; ban hành các quy chế, quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, xác minh những vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, để kịp thời xử lý, khắc phục và có thông tin phản hồi cho báo chí.  
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phối hợp là việc tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, nhằm đánh giá những kết quả trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và thông tin tuyên truyền; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm khắc phục. Trước yêu cầu đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giảm thiểu kinh phí, thời gian đi lại họp hành của các địa phương, từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động triển khai tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng quý bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện với sự tham gia đầy đủ của cán bộ, lãnh đạo Đảng, chính quyền và các bộ phận chuyên môn của huyện. Từ năm 2017 đến nay, tại một số hội nghị giao ban báo chí có mời thêm lãnh đạo của một số sở ngành, đơn vị đến dự và cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến các vấn đề, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. Khi có những sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức gặp mặt đại diện một số các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tại địa phương để trao đổi, cung cấp thông tin để báo chí phản ánh đầy đủ, đúng vấn đề, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Cùng với việc lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí luôn được tỉnh quan tâm, triển khai. Những năm qua nhiều cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được tỉnh tạo điệu kiện tham gia học các các khóa đào tạo về trình độ chính trị, cập nhật kiến thức mới. Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ ở Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, về công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, công tác biên tập trang thông tin điện tử...Qua đó giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  
Có thể khẳng định, trong 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 798-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan được giao nhiệm vụ đã nỗ lực phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, tham mưu chỉ đạo, quản lý, đảm bảo cho báo chí hoạt động đúng định hướng của Đảng và những quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí của tỉnh luôn được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin hiện nay; công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, kỹ năng nghiệp vụ báo chí, đạo đức người làm báo tiếp tục được coi trọng; đa số các cơ quan, phóng viên đăng ký thường trú đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, tích cực phối hợp với tỉnh trong công tác tuyên truyền. Thông qua các hoạt động của báo chí đã góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: Đặng Trần Chung
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:250 | lượt tải:105

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:249 | lượt tải:93

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:250 | lượt tải:88

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:72 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:689 | lượt tải:300

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:187 | lượt tải:79

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:765 | lượt tải:404
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,891
  • Tháng hiện tại353,641
  • Tổng lượt truy cập16,178,790
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây