Công tác khoa giáo từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay 
banner 1
 

Công tác khoa giáo từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay

Thứ hai - 06/08/2018 15:35
Công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; giữ vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là trụ cột, nền tảng đối với chiến lược phát triển con người.
Ký kết chương trình phối hợp giữa BTGTU với các ngành khối khoa giáo
Ký kết chương trình phối hợp giữa BTGTU với các ngành khối khoa giáo

Những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, nhất là ban tuyên giáo các cấp, các ngành thuộc khối khoa giáo đã quan tâm chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo và đạt được những kết quả quan trọng.

Nổi bật từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết về: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bên cạnh đó, đã chủ động xây dựng chương trình thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Chú trọng sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng như: sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước pháp triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XV và xem đây là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; riêng lĩnh vực khoa giao đã tổ chức được 03 cuộc giám sát và 02 cuộc kiểm tra do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đoàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khoa giáo đạt được nhiều kết quả tích cực; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác khoa giáo của Đảng theo phương châm hướng về cơ sở; thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành khối khoa giáo giai đoạn 2017-2021. Việc phối hợp  thực hiện công tác khoa giáo tập trung vào các vấn đề: giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình; thể dục, thể thao, gia đình; dạy nghề, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới.

Đội ngũ trí thức của tỉnh không ngừng tăng lên về chất lượng, nguồn nhân lực của tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2017 đạt 49% (đạt 94,2% mục tiêu Nghị quyết đến năm 2020). Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được củng cố, mở rộng, đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có 153 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 17 trường so với đầu nhiệm kỳ); đã tiến hành hợp nhất các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề cấp huyện; thành lập và đưa trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đi vào hoạt động từ ngày 01-01-2018. Chất lượng giáo dục nói chung, đối với học sinh dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa nói riêng đã có chuyển biến tích cực, năm 2018 tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia là 95,87%. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ngày càng tăng, năm học 2016-2017 tỷ lệ trẻ 05 tuổi đến lớp đạt 99,8%; tỷ lệ trẻ em 06 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%. Chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng lên; có 71% số xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020; 100% xã, phường có bác sĩ; 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo vệ trẻ em, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Nhân dân được quan tâm. Hoạt động khoa học công nghệ từng bước chú trọng đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao, áp dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của tỉnh như: cao su, cà phê chất lượng cao tại huyện Đăk Hà, vùng sản xuất rau, củ, quả, hoa xứ lạnh tại Măng Đen, vùng dược liệu sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm, đương quy tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông... một vài lĩnh vực đã tiếp cận được trình độ công nghệ sinh học chung của cả nước, như ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực y dược; các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình sản xuất tiên tiến được ứng dụng và nhân rộng. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, vùng có nguy cơ ô nhiễm môi trường, chú trọng xây dựng phương án xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường, khai thác cát, sỏi trái phép. Phong trào tập luyện thể dục, thể thao của quần chúng Nhân dân được duy trì thường xuyên. Dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2017 đạt 520.000 người (đạt 89,66% mục tiêu Nghị quyết đến năm 2020). Công tác gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có trên 90% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về gia đình, thực hiện cam kết loại trừ bạo lực trong gia đình. Liên hiệp Hội đã phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có nhiều đóng góp thiết thực cho tỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, triển khai những dự án lớn của địa phương; duy trì và tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

Với sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã được huy động, các nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực khoa giáo được cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả. Đây thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Hàn Thị Tú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:24 | lượt tải:5

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:79 | lượt tải:69

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:55 | lượt tải:39

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:227 | lượt tải:73

CT.06.TU

về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:48 | lượt tải:24

KH.58.BTGTW

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Lượt xem:450 | lượt tải:115

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:462 | lượt tải:161
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay6,678
  • Tháng hiện tại203,137
  • Tổng lượt truy cập12,057,707

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây