Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023)

Thứ hai - 12/09/2022 15:54
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 (Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 08-12-2021), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) như sau
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Yêu cầu: Việc tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động liên quan phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Kon Tum; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.
* Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nội dung và hướng dẫn thực hiện.  
2. Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, dâng hương, tưởng niệm
2.1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00, ngày 09-02-2023 (thứ Năm).
2.2. Cơ quan tổ chức: Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh.
2.3. Thành phần tham gia: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ ngành Trung ương (nếu có); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum; tập thể Thường trực các huyện ủy, thành ủy và đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.
3. Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
3.1. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 19 giờ 00, ngày 09-02-2023 (thứ Năm).
3.2. Địa điểm: Sân Vận động tỉnh.
3.3. Cơ quan chủ trì: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3.4. Thành phần: Dự kiến khoảng 500 đại biểu, gồm:
* Khách mời Trung ương
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.
- Đại diện lãnh đạo các vụ địa phương, cơ quan thường trực, cơ quan đại diện: Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Văn phòng Quốc hội, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại, Bộ Nội vụ tại thành phố Đà Nẵng; Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII tại tỉnh Đăk Lăk; Văn phòng Trung ương Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh.
 - Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ đội Biên phòng, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Quân chủng Hải quân; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 10; Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
* Khách mời các tỉnh, thành phố
- Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận; các tỉnh kết nghĩa với tỉnh Kon Tum, gồm: Đồng Nai, Bắc Kạn (mỗi địa phương dự kiến mời 02 đồng chí là đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố).
- Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.
* Khách mời quốc tế
- Bí thư, Tỉnh trưởng các tỉnh: Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
- Tỉnh trưởng các tỉnh: Rattanakiri, Stungtreng, Vương quốc Campuchia.
* Khách mời trong tỉnh
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.
- Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.
- Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Lãnh đạo các sở, ban ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương đứng trên địa bàn tỉnh.
- Tập thể Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.
- Nguyên thủ trưởng (không là Tỉnh ủy viên) và cấp phó các sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; nguyên Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy qua các thời kỳ.
- Các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và gia đình.
- Các đồng chí sỹ quan lực lượng vũ trang tỉnh có cấp hàm từ đại tá trở lên đã nghỉ hưu đang sinh sống tại tỉnh.
- Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và doanh nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh.
- Các Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân tiêu biểu.
- Đại biểu dân tộc thiểu số, già làng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh (02 người/ huyện, thành phố).
- Đại biểu chức sắc trong các tôn giáo (1-2 người/tôn giáo).
* Lực lượng huy động khoảng 4.000 người (Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh có kế hoạch phân công cụ thể lực lượng từ các đơn vị).
3.5. Chương trình Lễ kỷ niệm
-  Phóng sự “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.
-  Chào cờ, hát Quốc ca (bắt đầu truyền hình trực tiếp).
-  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
-  Diễn văn Lễ Kỷ niệm.
-  Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Phát biểu đáp từ của lãnh đạo tỉnh.
- Công tác thi đua - khen thưởng (nếu có).
- Phần trình diễn nghệ thuật (có Chương trình riêng).
(truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình một số tỉnh tiếp sóng).
4. Các hoạt động trước và trong dịp lễ kỷ niệm
4.1. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”
- Thời gian phát động: Từ tháng 8-2022 đến tháng 12-2022.
- Hình thức: Thi viết và thi trắc nghiệm.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
4.2. Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
- Thời gian thực hiện: 03 ngày, từ ngày 16/11 - 18/11/2022.
- Địa điểm: Thành phố Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
4.3. Xây dựng Phim phóng sự “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 12/2022.  
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.4. Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm “Kon Tum trên hành trình hội nhập và phát triển
- Thời gian thực hiện: 10 ngày, dự kiến tháng 01-2023.
- Địa điểm: Thành phố Kon Tum và các huyện trong tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4.5. Lễ hội Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu, gắn với phát triển du lịch Tu Mơ Rông
- Thời gian thực hiện: 03 ngày, từ ngày 03-02 đến ngày 05-02-2023.
- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện Tu Mơ Rông.
- Các hoạt động: Phiên chợ Sâm Ngọc Linh; Hội thảo về phát triển du lịch Tu Mơ Rông và ký kết các tour du lịch; Chương trình chắp cánh ước mơ; các hoạt động Liên hoan cồng chiêng, Liên hoan văn hóa ẩm thực và giải bóng đá cúp K5 Sâm Ngọc Linh lần thứ 2 năm 2023.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan.
4.6. Hội chợ triển lãm thương mại chất lượng cao và giới thiệu sản phẩm OCOP.
- Thời gian thực hiện: 06 ngày, dự kiến từ ngày 05/02-10/02/2023 (khai mạc ngày 05-02-2023).
- Địa điểm: Thành phố Kon Tum.
- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
4.7. Tổ chức hoạt động bay dù lượn và giải đua thuyền độc mộc
- Thời gian thực hiện:
+ Hoạt động bay dù lượn: Dự kiến khai mạc ngày 06-02-2023.
+ Giải đua thuyền độc mộc: Dự kiến khai mạc ngày 07-02-2023.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chủ trì tổ chức hoạt động đua thuyền độc mộc; Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chủ trì tổ chức hoạt động bay dù lượn.
4.8. Tổ chức bay khinh khí cầu
- Thời gian: Từ ngày 08-02 đến hết ngày 10-02-2023.
- Địa điểm: Khu trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum.
- Hình thức: Bay treo và bay trình diễn, trình diễn ánh sáng, phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và đơn vị tài trợ.
4.9. Hội nghị Xúc tiến đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 09-02-2023.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phía Nam - Cục Đầu tư nước ngoài.
4.10. Lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt và các cá nhân tiêu biểu
- Thời gian thực hiện: 01 buổi, dự kiến tháng 01-2023.
- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
1.1. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh.
1.2. Rà soát, xác định các danh mục công trình trọng điểm cấp tỉnh cần tập trung đầu tư, hoàn thành đúng kỳ hạn; trong đó, chú ý một số công trình có tính chất lịch sử - văn hóa của tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.
1.3. Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy lập danh sách đại biểu, gửi giấy mời, lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị biển tên, chức danh của đại biểu dự Lễ kỷ niệm; chuẩn bị chương trình, kịch bản, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn cho lãnh đạo tỉnh... tại Lễ kỷ niệm.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tốt Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch đón, tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại biểu các tỉnh về dự Lễ Kỷ niệm.
Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng phương án đưa, đón đại biểu nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu mời là lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động về dự Lễ kỷ niệm.
- Phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước cho đội ngũ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.
- Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP; tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum; gắn biển một số công trình chào mừng 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.
- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương tổ chức các hoạt động bay dù lượn, khinh khí cầu; Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh; đăng cai tổ chức các giải thể thao và tham mưu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.
- Tham mưu, đề xuất khen thưởng cấp nhà nước đối với các tập thể, cá nhân để trao tặng tại Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh.
- Chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh phát động hội viên, văn nghệ sĩ và đội ngũ người làm báo sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Đất và người Kon Tum; triển khai tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm “Kon Tum trên hành trình hội nhập và phát triển”.
- Tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nội dung và hướng dẫn cả hệ thống chính trị thực hiện nội dung tại mục II.1 Kế hoạch này; đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”. Thẩm định diễn văn, các bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm và phóng sự (phim tài liệu): "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển". Chỉ đạo Báo Kon Tum ra số đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh.
-  Định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí; cổng, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị của tỉnh tăng cường các tuyến tin, bài liên quan sự kiện kỷ niệm 110 thành lập tỉnh, gắn với biểu dương các điển hình tiên tiên trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đến cơ sở.
3. Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chủ trì công tác chuẩn bị và tổ chức giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla; đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố.
4. Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chủ trì công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động bay dù lượn trên địa bàn huyện.
5. Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chủ trì công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu gắn với phát triển du lịch Tu Mơ Rông.
6. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh.
7. Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh và tham mưu tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong Lễ kỷ niệm. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt việc phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
8. Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Căn cứ kế hoạch của tỉnh và tình hình của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm với hình thức phù hợp. Trong đó, nghiên cứu tổ chức một số hoạt động như: Xây dựng công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đời sống dân sinh chào mừng kỷ niệm 110 thành lập tỉnh; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tổ chức về nguồn, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công; gặp mặt các thế hệ, giao lưu truyền thống; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao kết hợp với du lịch...
9. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định và khi có yêu cầu.

File đính kèm : 67-KH/TU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:56 | lượt tải:21

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Lượt xem:506 | lượt tải:204

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Lượt xem:374 | lượt tải:136

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Lượt xem:430 | lượt tải:212

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

Lượt xem:303 | lượt tải:58

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Lượt xem:826 | lượt tải:462

TÀI LIỆU

Một số nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Tỉnh uỷ phục vụ công tác phổ biến, quán triệt (LẦN 1)

Lượt xem:1941 | lượt tải:2059
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay18,467
  • Tháng hiện tại622,096
  • Tổng lượt truy cập19,949,122
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây