Nhận diện hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch 
banner 1
 

Nhận diện hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Thứ ba - 04/06/2019 14:22
Trong những năm qua, vấn đề nhân quyền đã trở thành tiêu điểm trong cuộc đấu tranh tư tưởng, là mục tiêu các thế lực thù địch lợi dụng can thiệp vào nội bộ các quốc gia để phục vụ mưu đồ chính trị lật đổ chế độ xã hội, trong đó có Việt Nam.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Với mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn chống phá ta, với mức độ ngày càng trắng trợn, thô bạo. Những năm gần đây, chúng tổ chức nhiều cuộc điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành một số nghị quyết, báo cáo… vu cáo xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đòi gắn viện trợ nhân đạo song phương, đa phương với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí ngôn luận…, hậu thuẫn tổ chức phi chính phủ thông qua việc triển khai các dự án để “thúc đẩy”, “cải thiện nhân quyền”, khích lệ bọn phản động người Việt lưu vong, số đối tượng chống đối hoạt động chống phá Việt Nam. Nhiều cơ quan tổ chức như: Bộ Ngoại giao, Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ, Nghị viện Châu Âu, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Ân xá quốc tế (AL)… trong báo cáo hàng năm, một mặt thừa nhận Việt Nam có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Bên cạnh đó, Mỹ và các thế lực thù địch lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, ấn phẩm của bọn phản động để tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, hạ bệ thần tượng, gây nghi kỵ, chia rẽ nội bộ, khai thác lợi dụng các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm để mở các chiến dịch tuyên truyền chống Việt Nam, thông qua các chương trình hợp tác để truyền bá mô hình lập pháp và nền dân chủ tử sản phương tây; lợi dụng sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ đảng viên để tuyên truyền đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng nhằm tác động chuyển hoá nội bộ từ bên trong, thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ tại Việt Nam.
Thông qua các hình thức tuyên truyền về chủ trương, sách lược, phương pháp chống Việt Nam, chúng vận động một số nghị sĩ cực đoan trong Quốc hội, Chính phủ một số nước ban hành các “Dự luật”, “Nghị quyết”, “Báo cáo”… bôi nhọ tình hình nhân quyền tại Việt Nam nhằm hợp thức hoá sự ủng hộ, tài trợ kinh phí, móc nối, liên lạc với số bên trong để thu thập thông tin, tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tổ chức biểu tình, mít tinh ủng hộ cái gọi là “Tiếng nói đấu tranh đòi dân chủ” của bọn chống đối bên trong. Đặc biệt, chúng tăng cường lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam với nhiều phương thức ngày càng nguy hiểm hơn.
Những năm gần đây, với việc chúng ta thực hiện chính sách ngoại giao rộng mở, là bạn với tất cả các nước, các thế lực thù địch trong khi tiếp tục hoạt động “diễn biến hòa bình” trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, đã tập trung sử dụng vấn đề nhân quyền để khoét sâu những sơ hở, thiếu sót của ta trong một số lĩnh vực gắn liền với an ninh quốc gia và công tác điều tra xử lý các đối tượng vi phạp pháp luật, cụ thể:
– Lĩnh vực pháp luật: Không đơn thuần phê phán một số điều luật hay văn bản pháp lý cụ thể của Việt Nam là lạc hậu, trái với quy định và luật pháp, thông lệ quốc tế như Điều 4 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sắc lệnh 175/SL ngày 18/8/1953 quy định về quản chế, Nghị quyết 49/TVQH ngày 20/6/1961 về tập trung giáo dục cải tạo bị coi là trái với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị…các thế lực thù địch chỉ trích toàn bộ hệ thống pháp luật của Việt Nam cho là thiếu hụt, khập khiễng chưa phù hợp, chính cán bộ, nhân viên Nhà nước không tuân thủ và không thi hành đúng pháp luật nên còn nhiều vi phạm nhân quyền trong khi giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến tự do cá nhân.
– Lĩnh vực văn hóa: Cố tình cắt xén, cố tình diễn giải một chiều theo ý đồ xấu, bọn phản động lưu vong và những phần tử bất mãn “rêu rao” rằng Việt Nam không thực hiện đúng tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền như đã cam kết, đặc biệt là điều 19 về quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chứng kiến; vu cáo, xuyên tạc nhà nước ta rẻ rúng, nghi kỵ trí thức, đàn áp văn nghệ sỹ, bóp nghẹt tự do báo chí…, chúng khơi lại các vụ “nhân văn giai phẩm”, “xét lại, chống đảng” trước đây để kết tội Đảng Cộng sản Việt Nam. Với luận điệu Đảng độc tài, đòi kiểm soát cả ý nghĩ của công chúng, vì vậy nên đàn áp những người có tư tưởng độc lập hoặc khác biệt, hoặc những văn nghệ sỹ thuần túy chỉ muốn tự do sáng tác …; chúng thổi phồng, đề cao những phần tử “dũng cảm lột xác” dám nhìn nhận lại bản chất đích thực của cuộc chiến tranh Việt Nam, xóa nhòa ranh giới giữa kẻ xâm lược và bọn tay sai với quân đội và quần chúng cách mạng, biến cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ thành cuộc “nội chiến” do “tham vọng của cộng sản” gây ra,…
Ngoài ra, chúng còn tuyên truyền, vận động dựng lên những “nhân vật tiêu biểu” những màn kịch “trao giải thưởng quốc tế” cho những người “tiên phong trong cuộc đấu tranh vì tự do, vì dân chủ dưới ách cộng sản”, đăng bài phỏng vấn liên tục các cá nhân bất đồng chính kiến, sau đó khái quát lên thành “những cuộc vận động ở Hải ngoại ủng hộ các phong trào đấu tranh cho tự do của trí thức, văn nghệ sỹ Việt Nam”.
– Lĩnh vực tôn giáo – dân tộc:
Lợi dụng sự việc các cơ quan chức năng bắt, điều tra, xử lý những đối tượng lợi dụng tôn giáo và dân tộc có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật… để xuyên tạc và vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Chúng vừa tích cực tuyên truyền Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, không cho tự do hành đạo và đàn áp tôn giáo, vừa chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ nội bộ Phật giáo để chống lại chính sách đoàn kết, ổn định phát triển kinh tế của Chính phủ ta.
Bên cạnh đó, lợi dụng những khó khăn của ta trong kinh tế, trong việc nâng cao đời sống nhân dân các vùng cao, hẻo lánh, kẻ địch xuyên tạc Việt Nam không quan tâm đến các dân tộc thiểu số, có sự phân biệt đối xử... nhằm gây nghi kỵ, chia rẽ giữa các dân tộc, thông qua một số vụ việc để bóp méo sự thật như việc đàn áp đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, thông qua các hoạt động viện trợ phổ biến chính sách xây cất nhà thờ,… để lôi kéo quần chúng vùng cao, phát triển và mở rộng ảnh hưởng, kích động việc “xưng vua” để dần dần có thể lập lên những “khu tự trị” tính toán lâu dài, chia rẽ nội bộ nhân dân ta, tạo thành “vấn đề sắc tộc” hoặc cao hơn là “đòi quyền và đất của người bản xứ” ….
– Lĩnh vực thực hiện chính sách với tù nhân:
Trong những năm qua, đây là một trong những điểm nóng, một mối quan tâm thường xuyên của các thế lực thù địch nhằm vào để can thiệp, vu cáo nhà nước Việt Nam. Thông qua cơ chế của Liên hiệp quốc, qua nghị viện một số nước hoặc tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực này, bọn phản động lưu vong cung cấp những thông tin sai lệch, xuyên tạc, gửi các kiến nghị để dư luận bên ngoài ngộ nhận, hiểu sai và đòi cử các đoàn thanh tra vào Việt Nam để kiểm tra việc giam giữ cải tạo phạm nhân của ta.
Trước thủ đoạn xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tinh vi, xảo quyệt, việc nhận diện và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động lợi dụng nhân quyền xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam là vấn đề quan trọng cần thiết đòi hỏi sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành chức năng và mỗi người dân, tạo thế trận an ninh vững chắc bảo vệ sự tồn vong, vững mạnh của chế độ ta.

Mộng Hoài Nhung
(Công an tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:76 | lượt tải:39

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:93 | lượt tải:26

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:140 | lượt tải:112

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:73 | lượt tải:49

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:307 | lượt tải:97

CT.06.TU

về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:64 | lượt tải:31

KH.58.BTGTW

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Lượt xem:501 | lượt tải:123
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay1,591
  • Tháng hiện tại249,636
  • Tổng lượt truy cập12,104,206

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây