Cảnh giác với hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam 
banner 1
 

Cảnh giác với hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam

Thứ sáu - 05/04/2019 15:39
Mạng Internet ra đời tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong xã hội loài người. Nó gắn kết mọi người gần nhau hơn, đồng thời mạng Internet cũng là một phương tiện chứa đựng nhiều nguồn thông tin, là nơi để mọi người trao đổi, học hỏi, bày tỏ những quan điểm của mình… chính vì những đặc điểm ưu việt này mà các phần tử thù địch với Việt Nam luôn chú ý sử dụng Internet vào hoạt động chống phá ta.
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam thời gian qua các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã triệt để khai thác và sử dụng Internet để tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua khảo sát thực tế cho thấy, thời gian qua có hàng ngàn tài liệu có nội dung xấu đã được tuyên truyền trên mạng Internet nhằm chống phá Việt Nam. Chẳng hạn như: các trung tâm phá hoại tư tưởng BBC, VOA, RSA… đều sử dụng Internet để tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta. Thông qua việc tuyên truyền văn hóa lối sống phương Tây cũng như những chính sách thù địch nhằm tác động vào mọi tầng lớp quần chúng nhân dân trong xã hội ta, vào đội ngũ cán bộ Đảng viên gây ra những dư luận không tốt. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt lưu vong ở nước ngoài như tổ chức “liên minh Việt Nam tự do”, “ủy ban liên lạc người Việt Nam ở hải ngoại”, “tổng hội của quân nhân Việt Nam cộng hòa”… và một số đối tượng phản động cực đoan, quá khích ở trong và ngoài nước như: Nguyễn Gia Kiểm, Dương Thu Hương, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Phương Anh, Bùi Tín, Phạm Quế Dương, Đỗ Hoàng Điểm, Lê Quang Liêm, Thích Quảng Độ, nhóm “nhà báo tự do”, nhóm “mở miệng”, nhóm “tập hợp thanh niên dân chủ”… cũng đã tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam trên mạng Internet trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung xấu được chúng tung lên mạng Internet như: “Bên kia bờ ảo vọng”, “Mảnh đất lắm người nhiều ma”, “Thiên đường mù”, “Bóng đè”, “Đêm giữa ban ngày”, “Chuyện tình một đêm”… và nhiều thể loại khác như: thơ ca, hò vè, thậm chí cả các đoạn video có nội dung xấu được các thế lực thù địch tung lên mạng Internet nhằm mục đích phá hoại tư tưởng chống Việt Nam.
Hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam trong thời gian qua diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Song thực tiễn trên đất nước ta trong thời gian vừa qua cho thấy các thế lực thù địch thường tiến hành hoạt động này chủ yếu dưới các hình thức, thủ đoạn sau:
Một là, thành lập các trang web để tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam.
Hiện nay việc thành lập các trang web tương đối dễ dàng. Người muốn thành lập trang web chỉ cần làm các thủ tục đăng ký tên miền (domain) với những thủ tục đơn giản có thể thực hiện trực tiếp trên mạng máy tính. 
Trên một trang web chúng ta có thể chuyển tải thông tin đến người đọc bằng văn bản, bằng hình ảnh, bằng âm thanh thậm chí bằng những đoạn phim…; việc tán phát tài liệu, tác phẩm có nội dung xấu đến với công chúng rất đơn giản, an toàn, thời gian lưu trữ thông tin, tài liệu tùy thuộc vào các máy tính làm webserver. Các thông tin chuyển tải lên các trang web có thể đến tiếp cận được với một lượng công chúng lớn không giới hạn về mặt địa lý. Chính vì vậy, trong thời gian qua các thế lực thù địch tiến hành lập ra các trang web để tuyên truyền, tán phát các tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam. Nổi bật như các trang web: www.ykien.net;www.rfa.org;HYPERLINK "http://www.thongluan.org/"www.thongluan.org;www.vnn.news.com; www.doithoai.com; www.viettan.org; trang web BBC; ...các trang web này thường xuyên có bài viết tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống phá ta nhất là vào các thời điểm đất nước ta có những sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn như: Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09), ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/04), các kỳ họp Quốc Hội,…
Một thủ đoạn nữa đó là trên các trang web chúng lập ra các diễn đàn nhằm mục đích tập hợp lực lượng dưới hình thức hội, nhóm, câu lạc bộ…với đối tượng tham gia là các phần tử phản động, có tư tưởng bất mãn, hận thù chế độ,... Các diễn đàn này là nơi để chúng trao đổi, thảo luận, bày tỏ quan điểm của mình bằng cách gửi các tác phẩm có nội dung xấu, lồng ghép quan điểm sai trái chống Đảng, Nhà nước ta. Chúng thông qua các diễn đàn để tán phát các tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu tới các tầng lớp nhân dân trong xã hội đặc biệt là tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên.
Hai là, lợi dụng các trang web có sẵn để tuyên truyền, tán phát các tác phẩm tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam.
Bên cạnh việc tạo ra các trang web mới nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền tác phẩm tài liệu có nội dung xấu nhằm mục đích phá hoại tư tưởng chống Việt Nam, chúng còn lợi dụng các trang web có sẵn của các cá nhân, tổ chức khác vì những lý do khách quan, chủ quan khác như: không đủ tài chính, không đủ năng lực để xây dựng, quản lí website, sợ bị phát hiện xử lí…để chúng gửi các tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu nhằm chống Đảng, chống Nhà nước ta.
Ba là, lợi dụng Email để gửi các tác phẩm văn hóa văn nghệ có nội dung xấu đến các tầng lớp quần chúng nhân dân nhằm chống Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam.
Thủ đoạn chúng thường sử dụng đó là: các đối tượng đã tạo cho mình nhiều địa chỉ Email riêng thông qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau; hoặc hai hay nhiều người cùng lập một địa chỉ Email để xem thông tin của nhau, thông qua đó chúng tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch chống Đảng và Nhà nước ta. Chẳng hạn như trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý, để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta, kêu gọi tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức đối lập, thù địch, linh mục Lý đã sử dụng dịch vụ Email để nhận và truyền bá các tài liệu có nội dung xấu.
Bốn là, lợi dụng các tiện ích của weblog để hoạt động lợi dụng internet tuyên truyền các tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam.
Weblog (blog) là một dạng nhật ký trực tuyến trên mạng Internet. Đây là dịch vụ mới xuất hiện và phát triển khá mạnh trong thời gian gần đây. Tại blog, mỗi cá nhân có thể bày tỏ quan điểm của mình trên đó một cách tùy ý, không chịu sự quản lý, giám sát của bất kỳ ai và mọi người có thể cho phép bất kỳ ai đọc blog của mình. Trong hoạt động lợi dụng blog truyền bá các tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam, các thế lực thù địch đã lợi dụng những đặc tính kỹ thuật cũng như các tiện ích của blog trong việc trao đổi, chuyển tải thông tin để tuyên truyền các tác phẩm văn hóa, văn nghệ có nội dung xấu đến công chúng nhằm phá hoại tư tưởng chống Đảng, Nhà nước và chế độ Việt Nam.
Để có thể đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng Internet truyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam trong thời gian tới, chúng ta cần phải thống nhất về nhận thức, xác định đây là nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời cần làm tốt các mặt công tác sau:
Một là, tham mưu cho cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về mạng Internet làm cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.
Chủ động phát hiện những điểm bất cập, những thiếu sót của hệ thống chính sách, văn bản pháp luật, trên cơ sở đó phát hiện ra các vấn đề cần bổ sung, sửa chữa nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật. Bên cạnh đó trong thời gian tới, cần tổ chức các đợt tổng kết rút kinh nghiệm quá trình công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam; phát hiện những sơ hở, những điểm bất cập cũng như những vấn đề mới cần tham mưu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện vào hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để quản lý mạng Internet; phát hiện ra những điểm bất hợp lý, các sơ hở thiếu sót trong việc ban hành, thực thi các chính sách pháp luật về lĩnh vực mạng Internet để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Đảm bảo khi thi hành các chính sách, pháp luật sẽ khuyến khích được người dân sử dụng, khai thác mạng Internet để phục vụ cho những nhu cầu chính đáng của mình, song cũng có sức mạnh răn đe các hành vi lợi dụng mạng Internet phục vụ  cho các hoạt động phạm pháp.
Hai là, làm tốt công tác nắm tình hình về âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là một công tác có ý nghĩa rất lớn trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh của cơ quan an ninh.
Có thể nhận thấy rằng, việc chủ động đẩy mạnh công tác nắm tình hình về hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam, bước đầu đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động này của các thế lực thù địch.
Ba là, phát huy vai trò của quần chúng tham gia vào công tác phòng ngừa và đấu tranh.
Đấu tranh chống địch lợi dụng Internet tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chính vì vậy, cần làm tốt công tác vận động quần chúng; hướng dẫn, tổ chức cho quần chúng tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng mạng Internet xâm phạm an ninh quốc gia của địch. Qua công tác vận động quần chúng, cần làm cho quần chúng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; thông tin kịp thời về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, nhất là các thủ đoạn mới mà các đối tượng thù địch sử dụng vào hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền các tác phẩm văn học nghệ thuật phản động, đồi trụy, vi phạm pháp luật chống Đảng, chống Nhà nước và chống chế độ ta. Bên cạnh đó làm cho quần chúng hiểu được âm mưu, ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cũng như các hình thức, thủ đoạn địch thường sử dụng trên mạng Internet để tuyên truyền, tán phát các tài liệu, tác phẩm có nội dung xấu; bản chất của hoạt động này cũng như những tác hại, tính chất nguy hiểm của những trang web xấu, blog xấu. Để từ đó, họ chủ động tự giác hợp tác với cơ quan an ninh trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động phản tuyên truyền của địch trên mạng Internet, để bảo vệ con em của họ trước những tiêu cực của mạng Internet.
Bốn là, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác.
Hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu chống Việt Nam là hoạt động liên quan đến kỹ thuật công nghệ cao; do đó, đấu tranh với hoạt động này cần sử dụng những phương tiện công nghệ cao gắn với việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác để họ ngang tầm nhiệm vụ.

Mộng Hoài Nhung
(Công an tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:8 | lượt tải:2

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:22 | lượt tải:12

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:74 | lượt tải:25

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:49 | lượt tải:31

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:176 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:181 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:207 | lượt tải:156
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay8,308
  • Tháng hiện tại301,372
  • Tổng lượt truy cập12,155,942

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây