Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang 

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

Thứ năm - 12/01/2017 19:19
“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu, nội dung của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Để thực hiện “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thời gian qua, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi và hiểm độc. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn này.

Chiêu trò chống phá lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, đồng thời có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) luôn tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trước sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới, các thế lực thù địch không ngớt xuyên tạc, công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, đặc biệt là liên tục xuyên tạc, công kích và đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cổ súy cho chủ nghĩa đa nguyên chính trị, nhằm gây rối loạn xã hội ta. Đối với LLVT, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ sử dụng nhiều chiêu bài chống phá, từ lý luận, tư tưởng đến hành động nhằm thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa”. Họ ra sức tán phát, truyền bá tài liệu, tuyên truyền hòng phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuyên tạc tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT, bảo vệ Tổ quốc. Họ tung ra những luận điệu rằng, “QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái, lực lượng chính trị nào”, hoặc “Quân đội, công an chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chủ quyền quốc gia”. Họ còn “góp ý”, “kiến nghị” yêu cầu Việt Nam phải “duy trì tính trung lập chính trị của LLVT”; quân đội và công an phải “đứng ngoài chính trị”. Thậm chí, họ còn đưa ra yêu cầu hết sức phi lý, ngang ngược là phải bỏ nội dung LLVT tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi trong Điều 65 Hiến pháp năm 2013; khuyến nghị Việt Nam “học tập kinh nghiệm xây dựng LLVT theo mô hình của quân đội tư sản”...

Trong các thủ đoạn nham hiểm chống phá LLVT, các thế lực thù địch tìm mọi cách hạ thấp, hòng đi đến xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND và CAND; xóa bỏ công tác đảng, công tác chính trị, cùng hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị trong QĐND và CAND. Bên cạnh đó, họ ra sức xuyên tạc, bôi nhọ bản chất, truyền thống của QĐND và CAND, gây mất ổn định chính trị nội bộ; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với quân đội và công an; xuyên tạc các sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước có lực lượng quân đội và công an tham gia, nhằm làm mất uy tín, vị thế, vai trò của hai lực lượng này trước nhân dân, trong xã hội và trên trường quốc tế. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đang được đẩy mạnh trong xã hội ta, các thế lực thù địch tìm cách khoét sâu các mặt tồn tại, yếu kém trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội của các cơ quan nhà nước, những khó khăn về đời sống và một vài vụ, việc vi phạm kỷ luật đơn lẻ của một số cán bộ, chiến sĩ, đơn vị trong LLVT để khuyến khích LLVT từ bỏ trách nhiệm bảo vệ Nhà nước và chế độ, đồng thời vu cáo LLVT không còn mang bản chất giai cấp công nhân. Thâm độc hơn, họ còn thực hiện các thủ đoạn tạo mối nghi ngờ, hiềm khích, gây ly gián QĐND với CAND, LLVT với các cơ quan đảng, nhà nước... 

Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” LLVT hiện nay càng đặc biệt nguy hiểm khi họ triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là in-tơ-nét, các trang mạng xã hội, blog cá nhân... để tán phát, truyền bá quan điểm sai trái, thù địch; lại được một số hãng truyền thông phương Tây, như VOA, BBC, RFA, RFI... cùng những phần tử thâm thù cách mạng, cơ hội chính trị, những người thiếu tỉnh táo, cả tin, mơ hồ về chính trị tung hô, cổ súy. Họ còn triệt để lợi dụng việc nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta. Mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tựu trung đều nhằm làm tê liệt, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với QĐND và CAND; làm cho hai lực lượng “trọng yếu, thường xuyên” này của cách mạng bị biến chất, mất phương hướng chính trị, suy giảm sức chiến đấu, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội gia tăng hoạt động chống phá hòng đẩy đất nước ta rơi vào khủng hoảng, mất ổn định về chính trị,...

Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Xét về bản chất giai cấp và bản chất nhà nước, trước hết, LLVT là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp thống trị đối với các giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp cầm quyền. Giai cấp thống trị, người nắm giữ quyền lực nhà nước, luôn cần phải có công cụ bạo lực vũ trang để thực hiện mục đích chính trị, kinh tế của giai cấp mình. Cho nên, sự tồn tại của LLVT luôn gắn chặt với giai cấp, nhà nước sinh ra nó, đồng thời mang bản chất giai cấp sâu sắc; là công cụ bạo lực nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, cầm quyền và lợi ích của nhà nước do giai cấp đó tổ chức, chi phối, sử dụng. Do đó, bản chất chính trị của nhà nước, của giai cấp cầm quyền sẽ quy định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản của LLVT, như quan hệ với giai cấp, với chế độ xã hội, với nhân dân, với dân tộc. Điều đó cũng có nghĩa là, đã tổ chức ra LLVT thì nhà nước, giai cấp cầm quyền phải tập trung xây dựng, củng cố bản chất chính trị cho nó và làm cho nó luôn tinh nhuệ về chính trị, có sức chiến đấu cao. Bởi vậy, không bao giờ và không ở đâu có LLVT “phi giai cấp”, “phi chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, như các thế lực thù địch đã và đang rao giảng, tung hô, cổ súy.

Những luận điệu phủ nhận bản chất giai cấp của LLVT nhằm thực hiện mưu đồ đen tối của giai cấp tư sản đã được V.I. Lê-nin vạch trần: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản và của chế độ Nga hoàng, bọn này trong thực tế bao giờ cũng đã lôi kéo quân đội vào chính trị phản động”(1). 

Quan điểm “phi chính trị hóa” LLVT thường xuất hiện ở những nền chính trị có cấu trúc đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhất là khi sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị diễn ra gay gắt, dẫn đến khủng hoảng chính trị. Mục đích của những người đưa ra quan điểm đó là để đòi LLVT, mà nòng cốt là quân đội và công an, phải đứng ngoài cuộc tranh chấp giành quyền kiểm soát các cơ quan quyền lực nhà nước của các đảng phái chính trị, song trên thực tế không có lực lượng quân đội và công an của quốc gia nào lại “đứng ngoài chính trị”. Ngay ở Hoa Kỳ và các nước ở phương Tây, tất cả các đảng phái cầm quyền đều cố gắng giành lấy sự ủng hộ của quân đội và công an. Gần đây, những sự kiện gây bất ổn chính trị - xã hội diễn ra ở Thái Lan, U-crai-na và một số nước theo thể chế đa nguyên, đa đảng ở Trung Đông, Bắc Phi,... đã minh chứng rất rõ điều đó. 

Lịch sử cách mạng thế giới vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ XX đã chứng kiến một loạt nước xã hội chủ nghĩa bị rơi vào “cái bẫy phi chính trị hóa” LLVT do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế giăng ra. Đặc biệt đau xót khi những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước Liên Xô tuyên bố xóa bỏ Điều 6 Hiến pháp Liên Xô năm 1977 (quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô), chấp nhận đa nguyên, đa đảng, từ bỏ nguyên tắc xây dựng LLVT về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, và sau đó là chấp nhận xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, an ninh, nội vụ. Vì vậy, tuy LLVT Liên Xô rất có bề dày truyền thống, tiềm lực kinh tế, khoa học - kỹ thuật, công nghệ và nhất là có tiềm lực quân sự rất hùng mạnh, nhưng đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa, mất phương hướng, không còn lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, không còn là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén, tin cậy của Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Liên Xô. Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và sự tan rã của Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết năm 1991. 

*
*   *

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chỉ rõ, bài học thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng LLVT kiểu mới của giai cấp vô sản chính là xây dựng QĐND và CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cốt lõi là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công nhân gắn với xây dựng tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Chỉ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, với đường lối vũ trang cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, LLVT mới tôi luyện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Được Đảng, Nhà nước và nhân dân thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, hơn 70 năm qua, LLVT nhân dân Việt Nam luôn vượt qua những khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn cách mạng mới, LLVT đã cùng toàn Đảng, toàn dân chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; đồng thời, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... Những thành quả, những chiến công mà lực lượng QĐND và CAND đạt được chứng tỏ, mọi chiêu trò xảo trá hòng “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch đã bị vô hiệu hóa. 

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp, khó lường, trong đó có những nguy cơ, thách thức trực tiếp đe dọa đến hòa bình, ổn định chính trị và phát triển của đất nước. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để can thiệp, gây sức ép chống phá cách mạng nước ta. Đáng chú ý là, họ triệt để lợi dụng quá trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường để tập trung sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm thúc đẩy các hoạt động đòi “phi chính trị hóa” LLVT. Bên cạnh đó, trong xã hội còn tồn tại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây bức xúc dư luận chưa được ngăn chặn hiệu quả,... Tình hình đó đặt ra cho LLVT những trọng trách to lớn. Vì vậy, để đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND và CAND trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Đây vừa là nguyên tắc, vừa là quy luật cơ bản trong xây dựng QĐND và CAND kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “...phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”(2).

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND và CAND, vấn đề then chốt là phải xây dựng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các tổ chức đảng trong QĐND và CAND phải luôn chủ động đấu tranh, lên án, bác bỏ mọi mưu đồ “phi chính trị hóa” hòng vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT.

Các cấp ủy trong quân đội và công an chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác tốt; có uy tín trong nội bộ và nhân dân; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và sự chống phá của các thế lực thù địch. Tích cực giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ có ý thức và hành động đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với mọi biểu hiện dao động, giảm sút ý chí, niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, cá nhân chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không để tạo kẽ hở cho những tác động xấu, độc vào cơ quan, đơn vị và cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nội bộ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong và ngoài LLVT, bằng cơ sở lý luận, thực tiễn sắc bén, có tính thuyết phục cao, tham mưu, đề xuất những biện pháp, cách thức đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến những kiến thức cần thiết để giúp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT nhận diện sự thâm hiểm đằng sau những chiêu trò “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch.

Trước hết, cần vạch trần các luận điệu phản khoa học, vô căn cứ và tính chất nguy hiểm cũng như những tác hại của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” LLVT mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Phải làm cho mọi người thấy rõ rằng, các thế lực thù địch đang hết sức lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để tung ra những thông tin xấu, độc, nhằm xuyên tạc bản chất, truyền thống, bôi nhọ danh dự, uy tín của QĐND và CAND, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự hoài nghi, ngờ vực trong xã hội, đặc biệt là chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội và công an, phục vụ cho mưu đồ “phi chính trị hóa” LLVT; từ đó, mỗi người đều nêu cao trách nhiệm tẩy chay mọi thông tin độc hại, không tiếp tay cho việc lan truyền những thông tin ảo cũng như những thông tin độc hại trên mạng xã hội.

Cần gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với biện pháp quản lý chặt chẽ những “kênh” thông tin mà các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội thường sử dụng để truyền bá quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phản động, như in-tơ-nét, đĩa hình, sách, báo, các diễn đàn chính trị, văn hóa,... Đồng thời, thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm, hội nghị, diễn đàn để thu hút nhiều nhà khoa học, nhiều nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thông tin - truyền thông tham gia đấu tranh vạch trần mọi luận điệu phản động, phản khoa học trong mưu đồ “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch.

Thứ ba, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng QĐND và CAND theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”(3). Đặc biệt, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng QĐND và CAND vững mạnh về chính trị, lấy đó làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND và CAND. Vì vậy, trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng LLVT trong tình hình mới, trước hết, phải tập trung xây dựng QĐND và CAND tinh nhuệ về chính trị; đặc biệt, phải làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn nhận thức rõ đối tượng, đối tác theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cũng cần đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng QĐND và CAND không chỉ giỏi sử dụng các loại trang thiết bị, vũ khí hiện đại và giỏi đấu tranh vũ trang, mà còn giỏi cả trong đấu tranh phi vũ trang, nhất là trong đấu tranh chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” nói chung và âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch nói riêng, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

----------------------------------------

(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t. 12, tr. 136

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 150

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr. 149

Nguyễn Đức Thắng
Đại tá, ThS, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng
Theo Tạp chí Cộng sản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.1232.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 8-2022

Lượt xem:69 | lượt tải:28

CV.1225.BTGTU

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022

Lượt xem:75 | lượt tải:56

KH.43.BTGTU

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)

Lượt xem:103 | lượt tải:39

KH.67.TU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)

Lượt xem:52 | lượt tải:35

KH.63.TU

học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:798 | lượt tải:315

HD.32.BTGTU

Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục

Lượt xem:1066 | lượt tải:346

HD.65.BTGTW

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII

Lượt xem:1310 | lượt tải:459
bao chi xdd
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay3,444
  • Tháng hiện tại182,562
  • Tổng lượt truy cập16,863,461
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: 
bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây