Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2017 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2017

Thứ hai - 27/11/2017 07:27
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12-2017
- Chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 về "Công tác dân số trong tình hình mới".
Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV; về Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI.
Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 12-2017, đậm nét là các hoạt động kỷ niệm 86 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2017); 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2017); Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12); Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI...Tuyên truyền, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đối ngoại của địa phương, đất nước năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Tuyên truyền hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tôn vinh những sản phẩm hàng hoá đạt chất lượng tốt; cảnh giác với các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; về tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  giai đoạn 2015 - 2020. Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh, cháy, nổ, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát triển thương hiệu và sản phẩm sâm Ngọc Linh. Tuyên truyền các nội dung Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được áp dụng từ ngày 01-01-2018.
Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gột rửa, lọc bỏ những sai lệch. Qua đó, tạo chất kết dính trong nội bộ, là phương thuốc hay nhất để chữa nhiều chứng bệnh, bồi bổ cơ thể của Đảng ngày thêm cường tráng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là làm cho phần tốt của mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu dần bị mất đi. Mọi người học tập ưu điểm của nhau, sửa chữa những khuyết điểm, giúp nhau cùng tiến bộ. Nêu ưu điểm trước, vạch khuyết điểm sau và phải tiến hành đồng thời, không được coi nhẹ một mặt nào, “phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của bản thân mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau” (1).
Hồ Chí Minh cho rằng, tự phê bình và phê bình phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Vì vậy, phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Bác đã dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (2). Mỗi người cần phải có thái độ, phương pháp đúng, trên tình thương yêu giai cấp, tự phê bình mình cũng như phê bình người, phải triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt, đồng thời không dùng những lời mỉa mai, chua cay, thâm độc. Phê bình việc chứ không phê bình người, kiên quyết chống bệnh tự mãn, kiêu ngạo, ba hoa, phải thực hành khẩu hiệu “chí công vô tư”. Người được phê bình phải cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí mình, phải có ý chí quyết tâm khắc phục sai lầm, khuyết điểm.
Các cấp ủy thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh, trong đó có lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên tiến hành bồi dưỡng chi ủy, chi bộ các nội dung liên quan đến tự phê bình và phê bình. Nhất là việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ vậy, tự phê bình và phê bình trở thành hoạt động thường xuyên góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Tuy nhiên, việc tiến hành tự phê bình ở nhiều cấp ủy, chi bộ vẫn còn những hạn chế, nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng tự phê bình và phê bình nhiều nơi còn mang tính hình thức; còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao... Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhất là ở cấp chi bộ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi các chi bộ phải nâng cao hơn nữa chất lượng tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những giải pháp sau:
Một là, nâng cao trách nhiệm bí thư chi bộ, mở rộng dân chủ, duy trì chặt chẽ chế độ tự phê bình và phê bình.
Tự phê bình và phê bình là một quy định, nội dung quan trọng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng nói chung và chi bộ nói riêng. Bí thư, phó bí thư chi bộ nhất thiết phải duy trì có hiệu quả hoạt động này. Song song với tự phê bình và phê bình xoay quanh thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chi bộ và từng đảng viên cần phải tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Người chủ trì sinh hoạt phải khéo léo gợi mở vấn đề, khuyến khích các đảng viên mạnh dạn thảo luận, trình bày ý kiến của bản thân, phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình. Các ý kiến phải được tôn trọng, tổng hợp, xem xét trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, dân chủ phải đặt trong tổ chức, có kỷ luật, kỷ cương. Tuyệt đối không được lợi dụng dân chủ trong sinh hoạt để đả kích, nói xấu nhau, hoặc dân chủ hình thức, mang tính chất xuôi chiều.
Hai là, tự phê bình và phê bình phải trung thực, thẳng thắn, khách quan gắn với xử lý kỷ luật nghiêm minh.
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức, biện pháp xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Tự phê bình và phê bình phải gắn liền với xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, không nể nang, né tránh, không có vùng cấm.
Ba là, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình.
Công tác kiểm tra, giám sát thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng bảo đảm nghị quyết của Đảng thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Để thực hiện tốt nội dung này, các cấp ủy chi bộ cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể đối với từng chi bộ trong Đảng bộ mình. Nội dung cần gắn chặt kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình với phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước tổ chức Đảng và quần chúng. Việc duy trì nền nếp chế độ, nguyên tắc, thủ tục, nội dung và thực hiện dân chủ trong tự phê bình và phê bình, nhận thức thái độ, động cơ trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính đấu tranh để xây dựng chi bộ… Qua kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, kịp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và đề ra các giải pháp giúp cấp ủy, chi bộ và đảng viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và hoạt động của chi bộ.
Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng ở cơ sở; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
--------
(1), (2).Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.1995, t. 5, tr.267, tr.261 

Chuyên đề 2: Hết quý I/2018, hoàn thành việc quán triệt NQTW 6 khóa XII
Đó là yêu cầu trong Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Lựa chọn hình thức học tập phù hợp với thực tiễn
Mục đích Hướng dẫn giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.
Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.
Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị. Chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện.
Thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện.
Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Thảo luận và viết thu hoạch về nghị quyết
Theo Kế hoạch, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Thời gian: 1,5 ngày, vào các ngày 29 và 30-11-2017.
Hội nghị của cấp ủy các cấp:
Cấp tỉnh: tham gia Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Sau Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư, dành thêm 01 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động; sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu viết thu hoạch.
Cấp huyện và tương đương: Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức do cấp ủy cấp tỉnh quyết định.
Tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 1,5 ngày, trong đó có 01 buổi thảo luận, thông qua kế hoạch hành động; sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.
Cấp cơ sở: Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp huyện. Việc tổ chức học tập, quán triệt trên Hội trường tập trung vào quán triệt những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Đồng thời dành thời gian thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch hành động và nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy cấp tỉnh chủ trì xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Cấp ủy cấp huyện và cấp trực thuộc cấp huyện chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Ban tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy về nội dung chương trình, kế hoạch hành động. Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong Ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm của các cấp. Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân.
Các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần), hoàn thành trong quý I/2018.
Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.
Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Chiều 3-11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2017 và các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh…
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh nhận thấy, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 đã đạt 14/14 chỉ tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp. Sản lượng nhiều cây trồng như lúa, bắp, mỳ đạt thấp; chưa có nhiều mô hình nông nghiệp làm giàu dưới tán rừng. Việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm. Đào tạo nghề lao động nông thôn chưa đạt kế hoạch. Tình trạng khai thác khoáng sản vẫn còn diễn ra phức tạp. Nhiều doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra. Việc giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát đến cơ sở của UBND tỉnh; sự nỗ lực của các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2017. Trong năm 2018, đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng rà soát những nguyên nhân tồn tại, hạn chế để có giải pháp quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong nông nghiệp, cần bám sát các quy hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua, chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Về công tác bảo vệ và phát triển rừng, cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. Các ngành chức năng và các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nghề nông thôn…
2. Sáng 10-11 tại TP.Kon Tum, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ trao Quyết định nhận phụng dưỡng 6 Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh.
Theo đó, từ tháng 10-2017, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 6 Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh, gồm: Mẹ Đặng Thị Thu, SN 1930, trú phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; Mẹ Y Nía, SN 1915, trú xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà; Mẹ Y Tría, SN 1936, trú xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông;  Mẹ Y Nối, SN 1925, trú thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô; Mẹ Nguyễn Thị Hường, SN 1929, trú phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum và Mẹ Hoàng Thị Thua, SN 1929, trú xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà.
Mỗi năm, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ hỗ trợ mỗi Mẹ khoảng 15 triệu đồng trở lên. Đối với Mẹ Nguyễn Thị Hường và Mẹ Hoàng Thị Thua do tuổi cao sức yếu mới qua đời trong tháng 10 vừa qua, hàng năm Tổng Công ty sẽ có những hoạt động hỗ trợ gia đình trong quá trình thờ cúng, chăm sóc phần mộ hai Mẹ.
Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đối với Kon Tum. Khẳng định đây là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với Mẹ Việt Nam anh hùng; góp phần bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các Mẹ Việt Nam anh hùng; giúp tỉnh Kon Tum có điều kiện để chăm sóc cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tốt hơn. Mong muốn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục phối hợp với tỉnh Kon Tum có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong việc chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.
Trước đó, Đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm trao đổi, đánh giá các nội dung liên quan trong công tác tuyên truyền biển, đảo thời gian qua và phương hướng hoạt động của hai đơn vị trong năm 2018.
3. Sáng 15-11 tại huyện Kon Rẫy, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.
Lễ phát động là sự khởi động của chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; khẳng định sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chung tay ngăn chặn, chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, cùng với các cấp thực hiện tích cực các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tích cực hơn nữa trong triển khai Kế hoạch 738 ngày 13/4/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia Hành động bình đẳng giới; triển khai Đề án Phòng, chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình thí điểm tại cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới và phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng…Mong muốn các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng toàn xã hội tham gia tuyên truyền, cùng nhau hướng đến môi trường sống, công tác, lao động… không còn bất bình đẳng giới; lên tiếng tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em gái…
4. Ngày 16-11, tại thành phố Kon Tum đã diễn ra Hội nghị xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Ủy ban Mặt trận 3 tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư, Sekong (Lào).
Hội nghị tập trung đánh giá tình hình 2 năm thực hiện Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận 3 tỉnh Kon Tum và Attapư, Sekong; thảo luận ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận 3 tỉnh giai đoạn 2017- 2020 với 5 nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, chú trọng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các thôn bản, xã, huyện có chung đường biên; thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng tổ chức mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, khu dân cư ngày càng ổn định, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
5. Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), các nhà trường trong tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng cùng với các hoạt động văn-thể-mỹ sôi nổi, thiết thực, tiết kiệm. Các đồng chí lãnh đạo các cấp của tỉnh đã đến thăm hỏi, chia vui cùng Ngành Giáo dục.
Chiều 17-11, các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Truởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố; các nhà giáo lão thành, nhà giáo ưu tú đã đến dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tại Lễ kỷ niệm, các thầy cô giáo đã ôn lại truyền thống 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017); những kết quả quan trọng đã đạt được trong những năm qua, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của đội ngũ thầy giáo, cô giáo của tất cả các bậc học. Vượt qua nhiều khó khăn, các thầy giáo, cô giáo đã luôn nỗ lực, tận tâm vì học trò, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Kon Tum trên bản đồ giáo dục khu vực Tây Nguyên và toàn quốc; góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương;.... 
Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…đã đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể thầy, cô giáo Sở GD-ĐT, Trường Chính trị tỉnh và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Đến thăm cán bộ, giáo viên Sở GD-ĐT, đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những kết quả ngành đã đạt được trong thời gian qua; chúc các cán bộ, giáo viên, nhân viên Sở GD - ĐT nói riêng, toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà nói chung sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng biểu dương công tác đào tạo, công tác phối hợp trong đào tạo cán bộ cho tỉnh thời gian qua của nhà trường. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là cầu nối cho học viên tiếp cận được với các kiến thức lý luận chính trị; phối hợp với các học viện chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cấp ủy, địa phương đào tạo ra những cán bộ đạt chuẩn, ngoài có kiến thức chính trị nhất định, còn hình thành và nâng cao về đạo đức, tác phong, tư tưởng.
- Tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Hùng biểu dương sự nỗ lực vượt khó của thầy và trò Phân hiệu trong hơn 10 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp của Phân hiệu đối với tỉnh Kon Tum trong đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời đề nghị Ban Giám đốc Phân hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế, đối tác sử dụng lao động, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum và các tỉnh Tây Nguyên, cùng các tỉnh Nam Lào. Từ đó, có chương trình đào tạo phù hợp cho sinh viên, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, góp phần phát triển quê hương, đất nước, hội nhập quốc tế.
6. Ngày 24-11 tại Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân (TP.Vũng Tàu) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2015 - 2017 và sơ kết phối hợp quản lý nhà nước về biển, đảo năm 2017 giữa Cụm Lực lượng Hải quân 2 với các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Kon Tum.
Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2015 - 2017 và sơ kết công tác phối hợp quản lý nhà nước về biển, đảo nhằm góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh trên khu vực biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Đối với tỉnh Kon Tum, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh uỷ Kon Tum và Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Hải Quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ký kết phối hợp triển khai công tác tuyên truyền. Trên cơ sở thống nhất của hai bên, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai tốt một số nhiệm vụ trong chương trình phối hợp. Qua đó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo thông qua các hội nghị chuyên đề, bản tin sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trực quan trên hệ thống các cụm panô, bảng khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với các bài hát ca ngợi về biển, đảo quê hương. Chỉ đạo báo chí duy trì các chuyên mục "Hướng về biển, đảo quê hương" với hàng trăm tin, bài, ảnh. Nội dung tập trung thông tin tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển đảo, những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ thiêng liêng trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 20 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tập thể phòng Tuyên truyền - VHVN của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự được Hội nghị tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh, chỉ đạo và tham mưu triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, góp phần cùng với cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Cấu trúc của Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn bắt đầu quán triệt Nghị quyết, trong dư luận xã hội và trên một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải ý kiến của một số cá nhân cho rằng cần phải sáp nhập một số bộ, cơ quan... gây ra những ý kiến trái chiều, gây phân tâm cho cán bộ, đảng viên... Để công tác quán triệt và triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, đề nghị các cấp ủy đảng và đảng viên nắm vững một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể liên quan đến việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị mà Nghị quyết đã nêu, cụ thể là:
Đối với hệ thống tổ chức của Đảng:
- Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo hướng vừa bảo đảm quy định chung, vừa bảo đảm tính đặc thù nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở ngoài nước. Chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương và tổ chức lại cho phù hợp.
- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp.
- Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các đảng uỷ khối cơ quan theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đối với các đảng uỷ khối doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lại cho phù hợp với điều kiện mới ở cả Trung ương, địa phương nhằm nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động.
- Thực hiện thống nhất văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Cơ bản hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.
Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương:
- Thực hiện tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo mục tiêu đã đề ra; nghiên cứu việc giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp. Quy định số lượng với tỉ lệ hợp lý giữa lãnh đạo, uỷ viên thường trực, uỷ viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội theo hướng giảm số lượng cấp phó và uỷ viên thường trực. Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
- Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục thực hiện đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, luật pháp, cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành.
- Các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các ban quản lý dự án. Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.
- Đối với một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc, như: Thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội... tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với việc phân cấp ngân sách nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương.
- Tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới, như: Ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…
Đối với chính quyền địa phương
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện.
- Quy định khung số lượng các cơ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và khung số lượng cấp phó của các cơ quan này. Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, cấp uỷ địa phương lãnh đạo việc sắp xếp, bố trí cho phù hợp.
- Nghiên cứu ban hành quy định để thực hiện hợp nhất văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung.
- Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương. Khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.
Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng:
- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức; kiên quyết cắt giảm số lượng ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả; sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp, gắn với đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước và quản lý tài chính; nghiêm túc thực hiện việc khoán kinh phí để phát huy tính tích cực, chủ động và tự chủ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên.
- Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi đủ điều kiện. Tổng kết mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; mở rộng thí điểm ở cấp tỉnh và thực hiện ở cấp huyện những nơi có đủ điều kiện...
2. Một số nét chính về tình hình hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam thời gian gần đây
Một số kết quả nổi bật:
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc, trong 10 tháng đầu năm 2017, cả nước có 105.125 doanh nghiệp được thành lập mới, với số vốn đăng ký là 1,02 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, nay đã trở lại hoạt động là 22.765, tăng 1,2%. Điều này cho thấy những cải thiện và triển vọng tích cực từ môi trường kinh doanh giúp cho tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập mới và quay trở lại hoạt động trên thị trường gia tăng.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối khả quan, tính đến hết ngày 31/10/2017, có 641/726 doanh nghiệp đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017. Trong đó, 578 doanh nghiệp có lãi trong quý III/2017 và có 266 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với kỳ trước, 308 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018 của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 31/10/2017, kinh tế Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc nhất trong vòng thập niên qua, tăng 14 bậc so với năm 2016 và hiện đứng thứ 68 trong số 190 nền kinh tế về thuận lợi kinh doanh.
- Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng tương đối ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, biểu hiện tăng trưởng tín dụng diễn ra từ đầu năm và đạt mức cao. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 19/10/2017, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng 12,16% so với cuối năm 2016. Với mức tăng trưởng này, có khoảng 668,8 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng được giải ngân ròng ra nền kinh tế. Hiện, lãi suất cho vay vẫn phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn.
- Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm nhìn chung là ổn định. Theo Tổng cục Thống kê, có 68,7% số doanh nghiệp cho rằng chi phí sản xuất quý III/2017 tương đương quý trước và 72% doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định trong quý IV/2017. Tỷ lệ này tăng so với mức tương ứng 67,4% và 71,8% theo kết quả khảo sát cùng kỳ năm 2016.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới khá cao nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp, gắn kết với khu vực FDI còn hạn chế. Thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay là khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước còn yếu. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính; không tuyển được lao động theo yêu cầu; khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng do lãi suất cho vay cao; tính cạnh tranh cao của hàng nhập khẩu…
Một số giải pháp trong thời gian tới:
Thứ nhất, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường. Các cấp, các ngành cần có kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ; phấn đấu năm 2018 cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh.
Thứ hai, rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai thực hiện Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với trên 700 thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện theo tinh thần các Nghị quyết số 19, 35, 36a của Chính phủ.
Thứ ba, tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất; bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên gắn với kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng tín dụng; quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối.
Thứ tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý giá cả, thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Thứ năm, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ cao và các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ.
3. Một số giải pháp tăng cường công tác an toàn thông tin ở nước ta hiện nay
Thời gian gần đây, một số trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bị tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để thay đổi nội dung và thu thập thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, năm 2016 có khoảng 145 nghìn cuộc tiến công mạng khác nhau nhằm vào hệ thống thông tin Việt Nam với ba loại hình tiến công chính là: lừa đảo, mã độc và thay đổi giao diện, gây thiệt hại hơn 10.400 tỷ đồng; hơn 10 nghìn trang/cổng thông tin điện tử có tên miền “.vn” bị tiến công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, cài mã độc và có hơn 70% số máy tính bị lây nhiễm; quý I năm 2017 đã có gần 7.700 sự cố tiến công mạng vào các website tại Việt Nam. Một số tin tặc đã tiến công vào hệ thống mạng của Hàng không Việt Nam theo hình thức APT (tiến công có chủ đích) (tháng 7/2016) và một số website của các cảng hàng không như Tân Sơn Nhất, Rạch Giá, Tuy Hòa (tháng 3/2017). Nhiều hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt là các cổng, trang thông tin điện tử có nhiều điểm yếu về an toàn thông tin, chưa được áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin phù hợp nên đã dẫn đến tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, đánh cắp công nghệ, bản quyền trên internet.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng không đảm bảo an toàn thông tin nêu trên là do: Nhận thức của chúng ta về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin cũng như tính chất nguy hiểm từ những âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm trên không gian mạng chưa đầy đủ, dẫn đến chủ quan, sơ hở trong công tác bảo đảm an toàn thông tin. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin quốc gia chưa đồng bộ, hiệu lực thi hành chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin còn sơ hở, chưa theo kịp tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là đối với báo điện tử, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, thuê bao di động trả trước, hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.
Để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời ngăn chặn, khắc phục kịp thời và hạn chế hậu quả từ các sự cố an toàn thông tin cần tiến hành một số giải pháp cơ bản sau đây:
Thứ nhất, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật An toàn thông tin mạng (Luật số 86/2015/QH13); Luật Cơ yếu (Luật số 05/2011/QH13); Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước (Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10); Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.
Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin theo hướng xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị đối với bảo đảm an toàn thông tin.
Thứ ba, tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động phạm tội trên không gian mạng của các chủ thể; xử lý nghiêm mọi hành vi gây mất an toàn thông tin mạng, làm lộ, lọt bí mật nhà nước.
Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ an toàn thông tin, đồng thời đào tạo, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người sử dụng máy tính về phòng, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng mạng internet hay kết nối di động.
Thứ năm, áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet. Tổ chức quản lý chặt chẽ các tài khoản của các hệ thống thông tin nhằm tránh tình trạng truy cập trái phép vào hệ thống.
4. Một số kết quả chủ yếu của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và những đóng góp của Việt Nam
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 06 - 11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng, đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu việc Việt Nam hoàn thành trọng trách nền kinh tế chủ nhà của Năm APEC 2017.
Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tập trung thảo luận chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” của Năm APEC Việt Nam 2017 và nhất trí thống nhất những định hướng lớn nhằm đẩy nhanh hơn nỗ lực hoàn tất các Mục tiêu Bô-go, kết nối các chuỗi cung ứng, củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy các thỏa thuận thương mại khu vực và hướng tới xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP); khẳng định quyết tâm thúc đẩy các sáng kiến do chủ nhà Việt Nam đưa ra về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số và tăng cường an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Kết thúc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và Hội nghị AELM-25 đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, với các nội dung quan trọng sau:
Thứ nhất, các nhà lãnh đạo APEC thông qua Kế hoạch hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội nhằm khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng APEC phát triển bao trùm và tự cường.
Thứ hai, để nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và năng suất lao động của các nền kinh tế APEC, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Khuôn khổ Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Các định hướng chính sách và biện pháp đề ra trong Khuôn khổ không chỉ đáp ứng quan tâm chung của khu vực mà còn giúp Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thứ ba, Hội nghị tập trung thảo luận về các chính sách và biện pháp chiến lược nhằm phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, xanh, bền vững và sáng tạo; phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ; phát triển du lịch bền vững. Việc triển khai những khuôn khổ hợp tác dài hạn của APEC trong những lĩnh vực này sẽ góp phần củng cố vai trò của Diễn đàn là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực và đi đầu với các nỗ lực toàn cầu về phát triển bền vững, như các mục tiêu chung cần đạt được vào năm 2030 mà Liên Hợp quốc đã đề ra.
Thứ tư, Hội nghị tái khẳng định cam kết hoàn tất thực hiện các Mục tiêu Bô-gô về tự do hóa thương mại và đầu tư; thúc đẩy thuận lợi hóa đầu tư, kinh doanh và dịch vụ; tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật; tiếp tục nỗ lực hướng tới hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Hội nghị hoan nghênh việc thông qua Khuôn khổ APEC về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới và Bộ kinh nghiệm điển hình APEC về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, để tạo điều kiện cho APEC khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển của kinh tế mạng, kinh tế số và các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ năm, để nâng cao vai trò và vị thế của APEC trong cục diện quốc tế đa tầng nấc, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC hoan nghênh việc thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ các quan chức cao cấp trong việc xác định hướng đi và tương lai của Diễn đàn sau năm 2020. Quyết định này cũng thể hiện quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng, trong đó, người dân và doanh nghiệp có vị trí trung tâm.
Việt Nam vinh dự lần thứ hai đảm nhiệm vai trò nền kinh tế chủ nhà APEC, sau gần 20 năm tham gia APEC. Thời gian qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên APEC và các bên đối tác đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của chủ nhà để tạo dựng được những kết quả vững chắc, bảo đảm thành công cho Năm APEC Việt Nam 2017. Các chủ đề và sáng kiến của Việt Nam được các nền kinh tế thành viên APEC, các đối tác và bạn bè quốc tế đánh giá cao và ủng hộ tích cực, bảo đảm vừa thúc đẩy các quan tâm chung của Diễn đàn, vừa đáp ứng thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Chúng ta tổ chức thành công tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là dịp để Việt Nam khẳng định với bạn bè quốc tế quyết tâm đổi mới đồng bộ, toàn diện, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Các hoạt động của Năm APEC 2017 sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh, đầu tư, du lịch... cho các địa phương và doanh nghiệp.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 6/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2997/UBND-NC về việc thực hiện cách ghi tên thành phần dân tộc trên các loại giấy tờ cá nhân của công dân. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau: Việc ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính, các giấy tờ cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục Thống kê, Công văn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 của Tổng cục Cảnh sát và Công văn số 782/UBNT-DTTS ngày 17/8/2017 của Ủy ban Dân tộc. Đối với trường hợp công dân có nguyện vọng ghi tên khác của dân tộc mình thì mục dân tộc được ghi như sau: "Ghi tên dân tộc trước, sau đó đóng mở ngoặc ghi tên khác (tên nhóm nhỏ) của dân tộc". Ví dụ: Ba-na (Rơ-ngao)...
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến giấy tờ của công dân chỉ được hướng dẫn, yêu cầu công dân thực hiện việc xác định lại dân tộc khi có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 hoặc cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3063/UBND-KGVX về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2665/UBND-KGVX ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thực hiện việc thu, chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017.
Lưu ý các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các nội dung:
Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ đóng góp; thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Thực hiện công khai các khoản thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
3. Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3066/UBND-KGVX yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3224/UBND-KGVX ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, củng cố, tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định; Tăng cường công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa công cộng vi phạm pháp luật về lao động; Tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phát triển theo đúng hướng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật; Chú trọng công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin, bài về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham gia hoạt động karaoke, vũ trường…
UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp giám sát đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; Phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy" và Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
4. Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1213/QĐ-UBND phê duyệt diện tích đất tưới nước, cấp nước miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Cụ thể:
Tổng diện tích đất tưới nước, cấp nước miễn thu thủy lợi phí năm 2017 của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh là 18.802,28 ha. Trong đó: Lúa vụ Đông Xuân 5.724,33 ha; lúa vụ mùa 6.115,32 ha; rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày 924,52 ha; cây công nghiệp dài ngày 5.986,65 ha; nuôi trồng thủy sản 51,46 ha.
Về đối tượng quản lý, diện tích đất tưới nước, cấp nước miễn thủy lợi phí thuộc cấp tỉnh quản lý (Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum) là 14.276,82 ha; diện tích đất tưới nước, cấp nước miễn thủy lợi phí thuộc cấp huyện, thành phố quản lý là 4.525,45ha.
Theo quyết định, diện tích đất tưới nước, cấp nước miễn thu thủy lợi phí trên là cơ sở để nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017.
5. Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể theo Kế hoạch gồm:
Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho NCT, nâng cao nhận thức trong xã hội về công tác chăm sóc sức khỏe NCT:  Đến năm 2025, trên 90% lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể được cung cấp thông tin về tình hình chăm sóc già hóa dân số, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT; Đến năm 2020, có 100% NCT hoặc người thân trực tiếp chăm sóc NCT được cung cấp thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật và quyền được chăm sóc sức khỏe của NCT; Đến năm 2020, có 30% NCT có khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng 60% vào năm 2025.
Tăng cường chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT qua nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã: Đến năm 2020, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh có phòng khám chuyên khoa lão khoa, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện dành giường bệnh điều trị nội trú dành riêng cho NCT;  Tiếp tục triển khai các biện pháp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh là NCT tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện; Đẩy mạnh công tác khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe, phòng chống các bệnh tật thường gặp ở NCT tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn.
Tăng cường công tác quản lý sức khỏe cho NCT tại cộng đồng, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của NCT trên địa bàn tỉnh: Đến năm 2020, trên 80% NCT được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, đến năm 2025 có trên 95% NCT được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NCT được quản lý (ít nhất hai lần/năm). Đến năm 2020, có trên 60% NCT khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tăng 80% vào năm 2025.
Các hoạt động và giải pháp được triển khai thực hiện theo các nhóm nội dung: Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường quản lý, chăm sóc sức khỏe cho NCT tại tuyến xã; Thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng; Tăng cường công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT.
UBND tỉnh giao Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch theo nội dung đã được phe duyệt.
6. Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh có Công văn số 146/UBND-HTKT yêu cầu: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh thông tin rộng rãi việc Chính quyền tỉnh Attapư (nước CHDCND Lào) đã có Quyết định số 696/TT.AP ngày 09/8/2017 bãi bỏ thông báo của Văn phòng Ủy ban tỉnh Attapư số 92/VPUB ngày 27/01/2014 về việc cấm nhập 15 danh mục hàng hóa từ nước CHXHCN Việt Nam, qua đường biên giới Lào - Việt Nam (Phu Cưa - Bờ Y) để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y-Phu Cưa theo quy định.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo rộng rãi cho các doanh nghiệp, thương nhân và cư dân biên giới biết để thực hiện hoạt động thương mại qua biên giới theo quy định.
Danh mục 15 loại mặt hàng tỉnh Attapư cấm nhập khẩu trước đó gồm: Cá nuôi các loại (trừ tôm và mực), bia các loại, rượu các loại, thịt heo, thuốc hút, thịt bò, thịt trâu, nước khoáng các loại, gà, vịt, trứng gà, trứng Vịt (trừ trứng vịt lộn), rau các loại, nước ngọt các loại, gạo các loại.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định gồm 46 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:
Nghị định quy định cụ thể mức phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch đúng quy định; không làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hết hiệu lực; không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ giao dịch trên giấy phép kinh doanh hoặc không thông báo bằng văn bản khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch bị mất hoặc hỏng;...
Phạt tiền từ 6-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng mã số, mã vạch có đầu mã quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng mã số, mã vạch; sử dụng mã số, mã vạch đã bị thu hồi; bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp.
Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số, mã vạch đó cho phép bằng văn bản; sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số, mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế.
Phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp hoặc sử dụng nguồn dữ liệu về mã số, mã vạch không đúng với nguồn dữ liệu mã số, mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế; cung cấp thông tin sai lệch về chủ sở hữu hoặc đối tượng sử dụng mã số, mã vạch GS1 hợp pháp; phát triển và cung cấp các dịch vụ, giải pháp, ứng dụng dựa trên nền tảng mã số, mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.
Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm quy định về mã số, mã vạch từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng tùy vào giá trị hàng hóa vi phạm…
 
 
Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:30 | lượt tải:30

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:67 | lượt tải:60

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:167 | lượt tải:161

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:80 | lượt tải:79

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:78 | lượt tải:69

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:49 | lượt tải:36

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:35
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay13,784
  • Tháng hiện tại310,488
  • Tổng lượt truy cập10,897,764
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây