Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 08-2018 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 08-2018

Thứ sáu - 27/07/2018 02:46
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 08-2018
- Tập trung lãnh đạo tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua và ban hành; hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh sau Kỳ họp. Tuyên truyền về Luật an ninh mạng, dự thảo Luật đặc khu nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 20-6-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong tháng 8-2018. Trong đó, tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018), Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018); Kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991- 12/8/2018); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2018).
- Ngoài ra, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Tuyên truyền kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
Tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", tập trung biểu dương, cổ vũ các tấm gương điển hình cá nhân và tập thể trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII của Đảng;
Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Theo Kế hoạch số 165/KH-UBND, ngày 16-5-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng
Ngày 25-6-2018, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Hội nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu Kết luận Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư. Đây là tài liệu quan trọng phục vụ cho sinh hoạt chi bộ tháng 8/2018.
Thưa các vị đại biểu, 
Thưa các đồng chí, 
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Ý kiến phát biểu của các đồng chí nhìn chung đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; nêu thêm một số kinh nghiệm, cách làm tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua và đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Để kết thúc Hội nghị, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề: 
I- Nhìn tổng quát về công tác phòng, chống tham nhũng từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay: Chúng ta vui mừng nhận thấy, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn; lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội đã đề ra, đạt tăng trưởng GDP 6,81% là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Riêng công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nổi bật là: 
1. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng; nhiều quy định, nghị quyết được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa có hiệu quả. Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng đã quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy định pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng; khắc phục một bước những sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Có thể nói, đến nay các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cơ bản đã tương đối đủ, cái cần nhất bây giờ là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ chức thực hiện. 
2. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. 
Cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và 35.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ cao cấp và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị; kỷ luật cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang; làm nghiêm từ trên xuống dưới,... Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. 
Các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhất là các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 170 nghìn tỉ đồng, hơn 12.000 ha đất; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hơn 300 văn bản quản lý nhà nước không còn phù hợp trên các lĩnh vực; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân sai phạm, chuyển gần 200 vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức 31 Đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại 63 tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị chỉ đạo xử lý 452 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Điều đáng mừng là tại một số địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến trong công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm liên quan đến tham nhũng, kể cả những đồng chí trong ban thường vụ, thường trực cấp ủy; tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" đã bước đầu được khắc phục tại một số địa phương (điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La, Đắk Lắk, Cần Thơ,...). 
3. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, được coi là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn; có lý, có tình, thể hiện rõ quan điểm "Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền", góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng và cũng là biện pháp cảnh tỉnh, răn đe có hiệu quả (vụ án Dương Chí Dũng; vụ án Vũ Quốc Hảo; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như; vụ án Phạm Công Danh; vụ án Hà Văn Thắm; vụ án Giang Kim Đạt; vụ án Đinh La Thăng; vụ án Trịnh Xuân Thanh; vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm); vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út trọc); vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương;...). Đáng chú ý là, việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được chú trọng hơn; việc kê biên, thu giữ tài sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng đạt khá cao (vụ Giang Kim Đạt hơn 300 tỉ đồng; vụ Hứa Thị Phấn hơn 10.000 tỉ đồng; vụ Ngân hàng Đông Á hơn 2.000 tỉ đồng; vụ Phạm Công Danh (giai đoạn I) hơn 6.000 tỉ đồng; vụ Đinh La Thăng hơn 20 tỉ đồng; vụ Trịnh Xuân Thanh hơn 45 tỉ đồng; vụ AVG hơn 8.500 tỉ đồng…). 
4. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến rõ nét; cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều đổi mới, nhất quán, rõ ràng, chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng trước đây trong công tác cán bộ; "không chạy chức, chạy quyền" đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ chính xác hơn; việc luân chuyển cán bộ thực hiện bài bản hơn. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp đã quan tâm hơn tới việc tiếp nhận, tổ chức đối thoại, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, những vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp. 
5. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, nhất là phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng. Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội và cũng thể hiện sự công khai, minh bạch của Đảng, Nhà nước trong xử lý tham nhũng. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đồng hành cùng cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; có nhiều tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. 
6. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ đạo có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả thực tế công tác, làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có việc vượt yêu cầu đề ra; hầu như cứ sau mỗi phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo thì tình hình thực tế lại có bước chuyển biến mới rõ rệt. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo rất tích cực, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn trong tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Các cơ quan Kiểm tra của Đảng, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Kiểm sát, Toà án vào cuộc ngày càng tích cực, hiệu quả; các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tiếp tục được kiện toàn tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. 
Từ những kết quả trên cho thấy, những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong nhân dân. Và đây chính là nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Không phải như một vài ý kiến lo ngại rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ làm "chùn" sự chỉ đạo hay làm "chậm" sự phát triển, mà ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh - quốc phòng, đối ngoại. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như Báo cáo đã nêu. Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, vẫn còn tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn gây bức xúc trong người dân, doanh nghiệp. 
Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế là do nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng ở địa phương, lĩnh vực mình quản lý; chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả những người là lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Thể chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn bất cập, tính khả thi không cao; chưa có cơ chế đủ mạnh để kiểm soát chặt chẽ quyền lực; công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn chưa được quan tâm thực hiện, nên dễ dẫn đến việc lạm quyền để trục lợi; chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ chưa rõ ràng, cụ thể. Việc thực thi pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ cương, kỷ luật trên một số ngành, lĩnh vực còn bị buông lỏng. Tổ chức bộ máy, quyền hạn, phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu... 
II- Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 
Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn so với trước. Tình hình, bối cảnh trong nước, quốc tế đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. 
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt những kết quả rất quan trọng, rất đáng mừng. Tuy nhiên, phòng, chống tham nhũng là công việc hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì; chúng ta tuyệt nhiên không được tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu, đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; trái lại, phải mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân và phải công khai để nhân dân biết, ủng hộ và giám sát. Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm. 
Bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm, chúng ta cũng cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển của đất nước; việc đánh giá, nhìn nhận về các sai phạm cũng cần phải đặt trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, phù hợp. Đồng thời, cần kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chia rẽ nội bộ, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 
Hội nghị chúng ta thống nhất, đồng tình cao với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Báo cáo đã nêu. Tôi muốn nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề: 
Một là, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. 
Công tác tuyên truyền phải khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; làm cho mọi người thấy rõ việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm "chậm lại" sự phát triển, mà ngược lại, càng làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong xử lý tham nhũng. Chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu. 
Kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trước hết là phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí. 
Đặc biệt, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng phải cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, "làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp"(), như lời Bác Hồ đã căn dặn. 
Hai là, phải tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng". 
Tập trung hoàn thành việc xây dựng các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7, khoá XII, nhất là: Hoàn thiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; quy định về việc ngăn chặn những người có chức, có quyền lợi dụng cương vị công tác để trục lợi; quy định về cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về điều chuyển, thay thế cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung… 
Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) bảo đảm khả thi và hiệu quả; sớm ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp, Luật Thanh tra, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy định chi tiết thi hành để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong phòng, chống tham nhũng. Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, khắc phục những sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, nhất là ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. 
Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm". Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước; đối với những người vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai. 
Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Mục đích kỷ luật là để "trị bệnh cứu người", cảnh tỉnh, răn đe, do đó phải quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tăng cường giám sát của tổ chức đảng từ trên xuống, giám sát từ dưới lên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong cùng cấp, tăng cường quản lý, giám sát thường ngày đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Xử lý nghiêm kỷ luật của Đảng, đồng thời kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới; nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không "rút kinh nghiệm" chung chung. Giao cho Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có thể chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng xuống đến cả đảng bộ cấp huyện và cơ sở khi cần thiết, tránh tình trạng bao che sai phạm trong nội bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Cần tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ, những sai phạm của cán bộ khiến dư luận bức xúc. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều dư luận quần chúng phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên phải nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân, với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền; bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can ngăn những việc làm chưa đúng, phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII. 
Bốn là, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng.
Quyền lực luôn có nguy cơ bị "tha hóa", tham nhũng là "khuyết tật bẩm sinh" của quyền lực, cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Do vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát để bảo đảm quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, không bị "tha hóa"; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; và quan trọng hơn là phải ngăn ngừa tận gốc những sai phạm, khuyết điểm một cách căn cơ, bài bản bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói một cách hình ảnh là phải "nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế". 
Phải tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tăng cường giám sát trong nội bộ tập thể lãnh đạo; công khai quy trình sử dụng quyền lực theo pháp luật để cán bộ, nhân dân giám sát. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật, bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và tự giác chịu sự giám sát của nhân dân. Công quỹ là của công cho nên một xu, một hào cũng không được chi dùng bừa bãi; công quyền là vì dân cho nên không được mảy may vì riêng tư; phải thật sự chí công vô tư, công tư phân minh, công trước tư sau, vì công mà quên tư; mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân.
Năm là, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là ở các địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt"; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. 
Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, "gợi ý", "lót tay", gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ. 
Bổ sung, hoàn thiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhưng không phát hiện được sai phạm, sau đó sai phạm này lại được phát hiện bởi các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khác. Có các giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích và kịp thời xử lý thông tin do người dân phát hiện, phản ánh, tố cáo. 
Tích cực xác minh, kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. 
Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. 
Tiếp tục kiện toàn, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan phòng, chống tham nhũng, giúp việc các cấp uỷ từ Trung ương đến cơ sở. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử phải là những "thanh bảo kiếm" sắc bén, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân; có nghiệp vụ, bản lĩnh bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can ngăn những việc làm chưa đúng; có quy định để ngăn ngừa có hiệu quả những sự tác động không theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của các cơ quan này. Điều đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định là, những người làm công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng nói riêng phải thật sự liêm chính, trong sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào, bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội.
Thưa các đồng chí,
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, chúng ta có cơ sở để tin rằng, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt hơn nữa; tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.
Tôi đề nghị các đồng chí, trên từng cương vị công tác của mình, trước hết là những người đứng đầu, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng ngay trong bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần vào thành công chung của cả nước. 
Chuyên đề 2: Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 07-6-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 929-KL/TU về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Nội dung cụ thể sau:
1. Sáu tháng đầu năm 2018, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước khoảng 1.172 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán địa phương giao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng...
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; tiến độ phát triển rau hoa quả xứ lạnh còn chậm; công tác quản lý quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư đối với một số dự án còn bất cập; cải cách thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao. Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái pháp luật còn xảy ra và diễn biến phức tạp...
Nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế trên là do: Các ngành, các địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chưa thật sự nỗ lực, chủ động trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; việc đôn đốc kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới có việc chưa kịp thời.
2. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát và đề ra các biện pháp quyết liệt để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 được xác định tại Kết luận số 767-KL/TU, ngày 12-10-2017 của Tỉnh ủy "về tình hình kinh tế-xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018"; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:
- Thực hiện có hiệu quả việc dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng "cánh đồng lớn" nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh và Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, nhất là dư chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách nhà nước và kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế; rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước. Khai thác có hiệu quả các nguồn thu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và kinh doanh.
- Thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết với hệ thống các siêu thị, nhà phân phối tại các tỉnh, thành phố lớn để phát triển mạnh thương mại, tiêu thụ sản phẩm của địa phương, gắn với thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường; ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính và công chức, công vụ; rà soát và có giải pháp mạnh mẽ để cải thiện tốt hơn môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Tăng cường đối thoại, thường xuyên theo dõi và gặp gỡ nhà đầu tư để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, đánh giá phân loại và kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư không có khả năng triển khai, chậm triển khai để tránh lãnh phí về nguồn lực đất đai và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác có năng lực vào đầu tư. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.
- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; không xem xét khen thưởng đối với Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý các dự án để tồn vốn cuối năm lớn hoặc mất vốn do nguyên nhân chủ quan. Tập trung triển khai thực hiện tốt và quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án quan trọng trên địa bàn, trọng tâm là: Khu đô thị Nam Đăk Bla; xây dựng các khối nhà làm việc cơ quan hành chính của tỉnh; đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum… Tiếp tục mở rộng, đầu tư và nâng cấp một số tuyến đường của các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum; thực hiện có hiệu quả Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để hình thành một số khu đô thị dọc tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum.
- Triển khai thực hiện tốt Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 29-4-2014 của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-01-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi quốc gia Trung học phổ thông năm 2018 và các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2018-2019. Sắp xếp các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21-02-2018 của Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
- Tập trung sắp xếp, kiện toàn các cơ sở y tế theo quy định nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, nhất là các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao.
- Triển khai thực hiện tốt Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức tốt Tuần lễ văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018. Quy hoạch và thu hút đầu tư khu dịch vụ vui chơi giải trí bờ Nam sông Đăk Bla (khu vực xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum), đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen... Thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là văn hóa dân tộc thiểu số tại chỗ; phát triển mạnh các phong trào thể dục, thể thao quần chúng, các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
- Chủ động phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2018. Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn.
- Tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018 theo đúng kế hoạch. Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy... Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng các phương tiện giao thông. Thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, cột mốc, vùng dân cư biên giới và công tác cải cách tư pháp, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Tăng cường công tác đối ngoại trên các lĩnh vực.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Giao BCSĐ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, trình HĐND tỉnh theo quy trình, quy định. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đã đề ra.
3.2. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các đồng chí Tỉnh uỷ viên, thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh khẩn trương quán triệt, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình, quyết tâm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 4-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban với thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng quý II. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá của Tỉnh ủy, trong quý II/2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội…, góp phần nâng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 5.185 tỷ đồng (tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước), thu ngân sách nhà nước đạt 1.172 tỷ đồng (đạt 53,5% dự toán và bằng 106,3% so với cùng kỳ).
Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định; việc thực hiện chính sách đào tạo cán bộ tiếp tục được chú trọng; công tác phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm. Trong quý, toàn Đảng bộ đã kết nạp 191 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 82 tổ chức đảng, 88 đảng viên, giám sát 11 tổ chức đảng và 17 đảng viên, qua đó phát hiện và thi hành kỷ luật 52 đảng viên vi phạm…
Triển khai thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đến nay, 9/10 huyện và thành phố Kon Tum đã thực hiện xong chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; UBND tỉnh cũng đã thành lập được Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng), Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh), Bảo tàng - Thư viện trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (trên cở sở hợp nhất Ban Quản lý di tích tỉnh, Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh).
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Mửi đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tổ chức thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư các công trình, dự án đầu tư, xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm của địa phương, đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nạo, tố cáo... Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo chấn chỉnh hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, đảm bảo ổn định sản xuất an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ; chỉ đạo tổ chức có hiệu quả hoạt động hè 2018; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tổ chức khai giảng năm học mới...
2. Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI (tiến hành từ ngày 11 đến 13-7) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành 22 Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các quy định của pháp luật và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nhiều chủ trương, giải pháp mới có tính dài hạn, định hướng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh khẳng định: bên cạnh những thuận lợi, chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước; tiến độ thu ngân sách đảm bảo; giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư phát triển; thu hút đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp trong nước có nhiều khởi sắc; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện theo đúng quy định; chất lượng giáo dục, chất lượng khám - chữa bệnh tiếp tục được cải thiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra thường xuyên; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; phát triển rau hoa quả xứ lạnh chưa đạt mục tiêu đề ra; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư một số dự án còn bất cập; một số vụ việc tố cáo, khiếu nại đông người, phức tạp còn xảy ra; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế...
Kỳ họp đã xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với các ông, bà: (1) Ông Nguyễn Văn Bảy, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; (2) Ông Phạm Ngọc Khanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; (3) Bà Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
Trên cơ sở giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh tán thành các ông: Nguyễn Văn Bình - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; A Vượng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
Một là, HĐND tỉnh đã ra nghị quyết điều chỉnh các ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; ban hành chính sách, biện pháp cụ thể về phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Đây là những chủ trương, giải pháp có tính đột phá, mở ra hướng đi mới, phù hợp với xu thế chung và điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả cao nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp mà chủ lực là các sản phẩm dược liệu, trong đó có sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành phải có kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại các nghị quyết này.
Hai là, yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, trước hết là các thành viên UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh trong cương vị vừa là thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương, vừa là người giám sát, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực thi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải phát huy cao nhất năng lực, vai trò, trách nhiệm của mình để công tác cải cách hành chính của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, nhất là về cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công chức, công vụ. Trước mắt, cần khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện thật tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 487/KH-UBND ngày 28-2-2018 của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) năm 2018, định kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu cải thiện các chỉ số thành phần đã đề ra.
Ba là, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng….Thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi tiếp tay, bảo kê cho hoạt động khai thác rừng, khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật.
Bốn là, tăng cường lãnh đạo, quản lý bằng nhiều chủ trương và giải pháp thích hợp để đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động tấn công, xóa bỏ các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen…Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp. Chú trọng đúng mức việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn và đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị bức xúc của cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
3. Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với người có công, gia đình chính sách; thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc:
- Sáng 27-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh các liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018). Tại Lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện sở, ngành, thân nhân liệt sĩ đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại chính điện và thắp hương nhà bia ghi danh, phần mộ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
- Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (vào đêm 25-7) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội long trọng tổ chức Đại lễ "Uống nước nhớ nguồn" cầu siêu bạt độ chư anh linh Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Sau nghi thức mặc niệm vong linh các Anh hùng liệt sĩ, đại diện Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã ôn lại truyền thống đấu tranh, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ và sự nhớ ơn của các thế hệ mai sau; việc tổ chức đại lễ cầu siêu với lòng mong muốn thể hiện một việc làm có ý nghĩa văn hóa truyền thống tâm linh, thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, chia  sẻ sự mất mác đau thương với gia đình các chiến sĩ cách mạng… 
Cùng ngày, huyện Sa Thầy tổ chức Lễ Khánh thành công trình mộ chung của 34 liệt sĩ Trung đoàn 209 tại Đền tưởng niệm Chư Tan Kra…
- Tối 26-7, Tỉnh đoàn tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 10, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và hơn 700 đoàn viên thanh niên thành phố Kon Tum.
- Trước đó, các Đoàn công tác của các cấp, các ngành, các địa phương đã đi thăm hỏi sức khỏe, động viên và tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh.
- Toàn tỉnh đến nay có 94/102 xã (hoặc phường, thị trấn) được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Những điển hình này đáng hoan nghênh, cần có hướng tham mưu tuyên truyền, nhân rộng cho các địa phương khác chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức làm tốt hơn nữa việc tri ân gia đình chính sách. 
4. Về tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo. Quá trình triển khai công tác đã được thực hiện một cách chủ động, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội, các sự việc đã được xử lý thoả đáng, rõ người, rõ việc tạo hiệu ứng xã hội tích cực.
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, đã thành lập và tổ chức thực hiện 06 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 07 tổ chức đảng và 04 đảng viên, thi hành kỷ luật 05 đảng viên (tăng 04 đảng viên so với cùng kỳ năm trước), giải quyết tố cáo đối với 02 đảng viên. Tiếp nhận, chỉ đạo xem xét, xử lý theo quy định đối với 28 đơn khiếu nại, tố cáo. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả xử lý 02 đơn theo quy định. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương cùng cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 206 tổ chức đảng và 132 đảng viên (giảm 08 tổ chức đảng và 120 đảng viên so với cùng kỳ năm trước).
Về thi hành kỷ luật trong Đảng: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 76 đảng viên (tăng 02 tổ chức đảng và giảm 05 đảng viên so với cùng kỳ năm trước). Trong số 76 đảng viên bị thi hành kỷ luật: Khiển trách: 52 (chiếm 68 %); cảnh cáo: 17 (chiếm 22%); cách chức: 04 (chiếm 6%) ; khai trừ: 03 (chiếm 4%).
Kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.
- Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, xác định: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. (2) Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 theo chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 695-QĐ/TU, ngày 11-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; Việc thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. (3) Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo công tác giám sát việc thực hiện quản lý đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, các huyện và thành phố theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại Công văn số 531-CV/TU, ngày 24-5-2018. (4) Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan có liên quan trong đó chú trọng các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xảy ra trên địa bàn gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong việc tổ chức tiếp công dân. (5) Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. (6) Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Một số kết quả nổi bật:
Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tiến triển tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tín dụng tăng trưởng hợp lý, mặt bằng lãi suất ổn định, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên giảm, tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối tăng. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,93%, cao nhất kể từ năm 2012; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 13,02%; khu vực dịch vụ tăng 6,9%, cao nhất trong 7 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 16%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 19,9%; xuất siêu 2,7 tỷ USD. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tăng cao, đạt 55,7 điểm, dẫn đầu các nước ASEAN. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 10,1%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tổng số vốn đăng ký đều tăng. Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện chu đáo; đời sống người dân được cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sơ và phổ thông trung học quốc gia được tổ chức theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dần được hình thành; hệ tri thức Việt số hóa đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, nhất là trong thế hệ trẻ. Hoạt động văn hóa diễn ra phong phú, giàu bản sắc. Thể thao thành tích cao đạt một số kết quả ấn tượng. Thông tin truyền thông được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: Cơ cấu lại nền kinh tế chưa chuyển biến nhiều về chất; cơ cấu lại đầu tư công còn chưa rõ nét; cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước còn chậm. Sức ép lạm phát gia tăng. Cải thiện môi trường kinh doanh chưa đồng bộ; năng suất lao động, sức cạnh tranh ở nhiều ngành, lĩnh vực còn thấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép vẫn còn tiếp diễn. Thiên tai mưa lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, sạt lở vùng Đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương có biểu hiện phức tạp, xuất hiện một số vụ bạo động, biểu tình; tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông đáng lo ngại... Trong khi đó, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới:
Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”; phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19/2018/NQ-CP, số 35/NQ-CP và các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII); năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực phấn đấu bằng những việc làm và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Trong đó tập trung một số nội dung sau:
Thứ nhất, các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, chủ động điều hành, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra; đồng thời rà soát, xác định động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách theo kế hoạch; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thứ hai, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu. Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành các văn bản về cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; 50% điều kiện đầu tư kinh doanh trước ngày 15 tháng 8 năm 2018. Kiên quyết không làm phát sinh những điều kiện kinh doanh mới trong thể chế chính sách, pháp luật mới ban hành, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Thứ ba, các bộ quản lý chuyên ngành tiếp tục chủ động tăng cường công tác dự báo, bám sát diễn biến giá cả thị trường, đề xuất kịch bản điều hành giá chi tiết đối với từng mặt hàng cụ thể, điều hành giá theo kịch bản đã đề ra, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng.
Thứ tư, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, đặc biệt là tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức.
Thứ năm, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, gắn với đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính trung hạn và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.
Thứ sáu, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực có lợi thế của địa phương; đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai cơ chế, chính sách. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp dành thời gian thỏa đáng để tiếp công dân, trực tiếp đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bức xúc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.
Thứ bẩy, các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương trong tháng 7 năm 2018. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thứ tám, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Dân tộc, Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể đã được nêu trong Nghị quyết.
Thứ chín, Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tích cực phối hợp, tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương theo luật định.
2. Một số nét chính về tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Về tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2018:
- Về tội phạm hình sự: Do triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm nên tình hình tội phạm đã được kiềm chế và hầu hết các loại tội phạm đều giảm. Toàn quốc xảy ra 25.806 vụ pháp pháp hình sự, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, vẫn nổi lên những vấn đề đáng quan tâm là: Tội phạm giết người, giết người cướp tài sản tuy giảm về số vụ nhưng với tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự vẫn tiềm ẩn rất phức tạp, chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo kê, kinh doanh tài chính, cho vay lãi nặng, cầm đồ, siết nợ, đòi nợ thuê,... ; tội phạm chống người thi hành công vụ tuy giảm về số vụ, nhưng tình trạng chống lại lực lượng công an diễn biến rất phức tạp.
- Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu: Đã phát hiện 8.875 vụ phạm tội về kinh tế (giảm hơn 4,71%), 230 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ (tăng hơn 153 vụ); 1.104 vụ buôn lậu (giảm hơn 63,84%), 2.207 vụ sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm (giảm hơn 30,16%), 151 vụ trốn thuế (giảm hơn 47,75%). Tiếp tục phát hiện, khởi tố và mở rộng điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng và chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua đấu tranh cho thấy, tình hình vi phạm, tội phạm về kinh tế và tham nhũng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm như ngân hàng, tài chính, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, giao thông, xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, thuế... Phương thức, thủ đoạn phạm tội không mới nhưng tính chất, mức độ tinh vi, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.
- Về tội phạm sử dụng công nghệ cao: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội vẫn xảy ra nhiều. Các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua mạng Intemet, đặc biệt là cá độ bóng đá xuyên quốc gia; hoạt động truyền bá, phát tán ấn phẩm đồi trụy; vi phạm bản quyền phần mềm, bản quyền tác phẩm số vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, tội phạm lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo dưới hình thức kinh doanh đa cấp, buôn bán hàng giả, hàng lậu...
- Về tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Đã phát hiện 12.877 vụ tội phạm và vi phạm luật về môi trường (nhiều hơn 30,78% so với cùng kỳ 2017); xử phạt vi phạm hành chính 8.648 vụ, hơn 114 tỷ đồng; đề nghị khởi tố 145 vụ, 195 bị can. Trong đó, đáng chú ý là vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp trên toàn quốc (nhập lậu thực phẩm từ Trung Quốc; sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; sử dụng nguyên liệu, phụ gia không được phép...); tình trạng khai thác rừng trái phép, vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua diễn ra đáng báo động; vi phạm trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại vẫn diễn ra phổ biến...
- Tội phạm về ma túy: Đã phát hiện, bắt giữ 12.446 vụ, 18.004 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 932,4 kg heroin, 528,95 kg và 812.461 viên ma túy tổng hợp, 2.390 kg cần sa (so với cùng kỳ năm 2017 nhiều hơn 9,91% số vụ, 4,61% số đối tượng). Tội phạm về ma túy thời gian qua hoạt động mạnh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc. Hoạt động vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, đường biển, chuyển phát nhanh qua đường bưu điện diễn ra phức tạp. Hoạt động tách chiết thuốc thú y có thành phần chất gây nghiện,…thành ma túy tổng hợp (ketamine) có xu hướng gia tăng về quy mô và tính chất chuyên nghiệp, bộc lộ những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý tiền chất ma túy.
Một số nhiệm vụ, giải pháp của ngành công an trong công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng cuối năm 2018:
Thứ nhất, phối hợp cùng các cấp, ngành, các cơ quan chức năng liên quan tập trung tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội. Tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020.
Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến Tây Bắc; tổ chức tốt việc tổng rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên phạm vi toàn quốc.
Thứ ba, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác cát sỏi lòng sông theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Thứ tư, tiếp tục triển khai Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương quản lý cư trú, nắm tình hình di biến động về nhân khẩu, hộ khẩu, cấp và quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thứ năm, xây dựng các đề án, dự án trình Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương theo đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; xây dựng văn bản pháp luật, cải cách hành chính theo quy định.
Thứ sáu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng, thường xuyên “tự soi, tự sửa” 27 biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, việc thực hiện các quy chế, quy trình công tác, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.
3. Một số kết quả bước đầu Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2018 – 2019  
Một số kết quả cụ thể:
Kế thừa những thành công, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia các năm 2015, năm 2016 và năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 vào các ngày 25, 26, 27 tháng 6. Kỳ thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Thể hiện trên các mặt chính sau đây:
Thứ nhất, với phương thức tổ chức các Điểm thi trường, liên trường phổ thông (toàn quốc có 2.144 Điểm thi) đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn, nơi ở, tạo được tâm thế bình tĩnh, tự tin để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất; đồng thời, không gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại ở các thành phố lớn nơi tổ chức các Điểm thi như những năm trước. Do vậy, tỷ lệ thí sinh tới dự thi, đạt trên 99%.
Thứ hai, công tác phối hợp giữa Sở GDĐT và các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) (Bộ GDĐT huy động gần 45.000 cán bộ, giảng viên được điều động từ 216 trường đại học, học viện, cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức Kỳ thi) ngày càng hiệu quả. 
Thứ ba, về cơ bản kết quả thi đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các trường đại học, cao đẳng thực hiện tuyển sinh.
Theo Báo cáo của Bộ GDĐT, cả nước có 879.705 thí sinh dự thi lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó 810.382 thí sinh Giáo dục THPT và 69.323 thí sinh Giáo dục Thường xuyên (GDTX). Tính đến ngày 11/7/2018, tất cả các Hội đồng thi trong cả nước đã hoàn thành việc chấm thi, công bố kết quả thi. Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt: 97,57%; trong đó Giáo dục THPT đạt 98,36 %, GDTX đạt 88,37%.
Thứ tư, đề thi đã đáp ứng được mục tiêu của Kỳ thi, tuy nhiên trong năm tới cần tiếp tục bổ sung câu hỏi cho ngân hàng đề thi ngày càng phong phú, hoàn thiện để đánh giá năng lực học sinh sát thực hơn. Bộ GDĐT sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để hoàn thiện các khâu của quá trình tổ chức thi trong những năm sau được tốt hơn.
Một số nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện trong thời gian tới:
Thứ nhất, chỉ đạo các sở GDĐT: (1) Triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh đảm bảo đúng quy chế. Trong đó, tập trung rà soát kỹ thông tin dữ liệu đăng ký thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh, nhất là các thí sinh không dự thi được do bão lũ theo đúng quy chế thi và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. (2) Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ sau khi có kết quả thi.
Thứ hai, chỉ đạo các trường ĐH, CĐ: Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác tuyển sinh ngay sau Kỳ thi: cung cấp đầy đủ thông tin tuyển sinh của trường và kịp thời hỗ trợ thí sinh trong việc giải đáp các thông tin liên quan đến tuyển sinh; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho công tác xét tuyển; vận hành tốt các phần mềm tuyển sinh; xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị để tuyển sinh thuận lợi và hiệu quả.
Thứ ba, một số định hướng tổ chức năm 2019:  Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức từ năm 2015, 2016, 2017 và 2018 cơ bản đã đạt được những mục tiêu đổi mới thi theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trên cơ sở đó, năm 2019, Bộ GDĐT tiếp tục điều chỉnh về mặt kỹ thuật nhằm đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nghiêm túc, khách quan, trung thực nhưng nhẹ nhàng, giảm áp lực, giảm tốn kém đối với người dân và xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
4. Một số nội dung cần lưu ý khi xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
Ngày 22-3-2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, hướng dẫn thực hiện Điều 27, vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình nêu rõ:
(1) Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, gồm: (i) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (ii) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. (iii) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. (iv) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. (v) Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. (vi) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
(2) Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.
Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký (22-3-2018).
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 02/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1722/UBND-KGVX chỉ đạo giám sát việc phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ và xử lý hiệu quả tình hình đói giáp hạt năm 2018.
Theo đó, Ủy ban nhân dân  tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2018, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.
Đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ nguyên nhân và có biện pháp xử lý hiệu quả tình hình đói giáp hạt của các hộ dân trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để người dân bị đói, nhất là tình trạng đói kéo dài trong dịp giáp hạt năm 2018.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 713/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum trong thời gian giáp hạt năm 2018. Theo đó, cấp không thu tiền 160,590 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018; giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
2. Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1726/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Phối hợp tiến hành công tác tổng kiểm kê hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác lập quy hoạch tổng thể hệ thống di tích theo quy định; rà soát, điều chỉnh diện tích khoanh vùng phù hợp và thực hiện cắm mốc giới tất cả các di tích đã xếp hạng. Hướng dẫn địa phương thực hiện công tác quản lý các hoạt động quản quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích đã được xếp hạng và những di tích đã đưa vào danh mục kiểm kê.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng chương trình giảng dạy ngoại khóa về những giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa về các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng; cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích; tổ chức thực hiện đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn; hàng năm xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí nguồn kinh phí bảo tồn, tu bổ, nâng cấp và phát huy giá trị các di tích thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Phối hợp quản lý, bảo vệ di tích thuộc loại hình di tích cách mạng (bia, nhà bia, nhà tưởng niệm...); có phương án bảo vệ tốt các hạng mục đã đầu tư tại các di tích. Chủ động nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tiêu biểu trên địa bàn, trình các cấp, ngành liên quan thẩm định đề nghị xếp hạng theo quy định. Quan tâm bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về lĩnh vực di sản nói chung hoặc tăng cường cử cán bộ, công chức của các phòng Văn hóa Thông tin đi bồi dưỡng, đào tạo về lĩnh vực di sản để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị...
3. Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1728/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 315/KH-BCĐLNTƯATTP ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc triển khai công tác hậu kiểm ATTP năm 2018; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, quy trình sản xuất, chương trình quản lý chất lượng cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nông thủy sản về an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, các cơ sở sơ chế, giết mổ, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp; xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng rau, thịt, thủy sản an toàn; các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhãn mác, xuất xứ hàng hóa không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATTP, công bố công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng...
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum dành thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền các quy định pháp luật về ATTP; cập nhật đưa tin, bài phản ánh các hoạt động về ATTP.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ATTP. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng vùng sản xuất thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn, tiếp tục đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng ATTP; quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn...
4. Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1967/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu:
UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền về hoạt động quản lý, chấn chỉnh, tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo đến người dân tự tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên gốc cây, tường nhà, cột điện, cột đèn... phát huy tinh thần tự quản của người dân. Duy trì thực hiện việc tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn; Tổ chức và phát động Ngày Chủ nhật xanh - sạch đẹp nhằm phát huy vai trò tình nguyện, trách nhiệm của cộng đồng, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu phố.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:Tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan  về hoạt động chấn chỉnh, tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông:Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan trong tỉnh, huyện tuyên truyền về xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.
Các sở, ngành, đơn vị liên quan: Tích cực phối hợp thực hiện công tác về quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1682/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh.
5. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Quy chế kèm theo Quyết định gồm 04 Chương với 24 Điều; quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; cách bài trí công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.
Theo Quy chế, các hành vi bị cấm tại công sở, gồm: Sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng hoặc gây mất trật tự trong giờ làm việc; quảng cáo thương mại, tiếp thị bán hàng tại công sở; hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc, phòng họp, hội trường; tụ tập ăn, uống trong giờ làm việc; sử dụng chất kích thích, uống rượu, bia hoặc các loại nước có cồn trước, trong giờ hành chính và thời gian nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày trực; trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu phản động chống Đảng, Nhà nước; tự ý phát ngôn, tung tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền; lạm dụng, có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức; tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức; các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật...
Tại phòng làm việc, việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, thuận tiện cho công việc và đảm bảo các yêu cầu về an toàn cháy nổ; các cơ quan, đơn vị phải có nội quy, quy chế làm việc nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức; không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc...
Quy chế quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong triển khai thực hiện. Cơ quan, đơn vị, địa phương để Sở Nội vụ có văn bản nhắc nhở, phê bình 03 lần/năm, người đứng đầu sẽ bị hạ một mức phân loại đánh giá cuối năm.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2018 và thay thế Quyết định số 525/QĐ-CT ngày 05/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại tỉnh Kon Tum.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Quy trình thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Quy trình gồm 51 điều, trong đó có nội dung quy định các phương thức đóng BHXH được nêu tại Điều 7 như sau:
(1) Đóng hằng tháng: Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(2) Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần: Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
(3) Đóng theo địa bàn: (3.1) Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh; (3.2) Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.
(4) Đối với người lao động quy định tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, phương thức đóng là 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: (4.1) Trường hợp đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì đơn vị, tổ chức sự nghiệp thu, nộp BHXH cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan BHXH; (4.2) Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký Hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.
(5) Đối với người lao động quy định tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4 thực hiện đóng hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần thông qua đơn vị quản lý cán bộ, công chức có phu nhân hoặc phu quân để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
(6) Đối với trường hợp đóng cho thời gian còn thiếu không quá 06 tháng quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 5: (6.1) Người lao động đóng một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc; (6.2) Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc thân nhân của người lao động chết đóng một lần cho số tháng còn thiếu tại cơ quan BHXH huyện nơi cư trú.
 
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:47 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:99 | lượt tải:91

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:61 | lượt tải:55

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:64 | lượt tải:56

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:26

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:31 | lượt tải:25

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:105 | lượt tải:142
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay16,342
  • Tháng hiện tại232,645
  • Tổng lượt truy cập10,819,921
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây