Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2019 
banner 1
 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2019

Thứ ba - 25/06/2019 13:27
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 07-2019
- Lãnh đạo tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ở các địa phương, đơn vị. 
Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI.
Tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 7[1]. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019); 42 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977 - 18/7/2019).
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Việc tổ chức Đại hội Hội LHTNVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội dân tộc thiểu số lần III năm 2019; về kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Tuyên truyền Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.
Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc triển khai thực hiện Giải báo chí với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Tuyên truyền các giải pháp mở rộng tín dụng và ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (theo Công văn số 215/BTTTT-TTCS, ngày 23-01-2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
Tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Người.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các địa phương, đơn vị; về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh; triển khai nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn và phát triển thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, thực phẩm bẩn, thực phẩm kém an toàn.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
Thực hiện Công điện số 667/CĐ-TTg, ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi", ngày 10-6-2019, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 782-CV/TU, trong đó yêu cầu:
1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 667/CĐ-TTg, ngày 04-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 770-CV/TU, ngày 24-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi". Trong đó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, dập dịch với phương châm "phòng, chống dịch như chống giặc", "phòng là chính, cơ sở và người dân là chính".
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, sớm dập tắt dịch tại địa bàn huyện Ia H'Drai, hạn chế tối đa nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng; đồng thời, thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau: 
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan chức năng tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho cộng đồng.
- Các cấp, các ngành, địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, doanh nghiệp chăn nuôi và hộ gia đình phải có kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với tình hình cụ thể.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh, các trường hợp khai không đúng về số lượng và trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định.
- Khẩn trương kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực thi nhiệm vụ và chủ động tham mưu trong công tác phòng, chống dịch; chủ động tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý lợn bệnh; tổ chức kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ lợn theo đúng quy định.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng để phòng dịch; không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.
Chuyên đề 2: Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên
Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm đã qua, cả hôm nay và mai sau. Vì vậy phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng vững mạnh. Đảng có mạnh cách mạng mới thành công. Thực hiện các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá trên nguyên tắc giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển đất nước...
Thứ hai, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Cùng với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nêu gương của cán bộ, đảng viên là tỏ rõ sự biết ơn Bác, tự hào và nguyện làm theo Bác. Nêu gương về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nêu gương về đạo đức, lối sống trong sáng; về bản lĩnh, trách nhiệm, niềm tin. Nêu gương phải thực chất, tránh hình thức, cố tạo ra hình ảnh, phải thật sự chân thực trong công việc, cuộc sống của mỗi người lãnh đạo, bình dị, giản dị như cuộc đời của Bác…
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
…Nhân dân là mục tiêu tối thượng, đồng thời là động lực quyết định của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước của chúng ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân làm chủ. Mọi thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đều vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mọi nhiệm vụ cách mạng đều do nhân dân thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là yêu cầu xuất phát từ bản chất của chế độ ta.
Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng
Thực hiện Di chúc của Người và để thực hiện tốt chiến lược “trồng người”, nhằm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đạt hiệu quả; đảm bảo xây dựng đội ngũ kế cận tài đức, hoàn thành tốt trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương cần tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ, về “đổi mới nội dung, phương thức chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ… Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”  theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. ..
Thứ năm, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết quốc tế sẽ mở ra khả năng rộng lớn để vận dụng, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Vì vậy, trong thời kỳ mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định phương châm và định hướng lớn của hoạt động đối ngoại là “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”…
II. TIN TRONG TỈNH
1. Chiều 13-6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng và ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về tình hình triển khai chính sách tín dụng trong thời qua và các nhiệm vụ, giải pháp mở rộng tín dụng, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Theo đó, (a) các ngân hàng đã tích cực đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng mạng lưới giao dịch; dư nợ cho vay của các chương trình, chính sách tín dụng cơ bản tăng trưởng ổn định, đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của người dân. (b) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang hoàn thiện Phương án thực hiện Chương trình cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng vay vốn từ nguồn ủy thác từ ngân sách địa phương với thủ tục nhanh gọn, giải ngân trong ngày. (c) Ngân hàng Agribank Kon Tum tiến hành xây dựng Phương án triển khai cho vay tiêu dùng gói 5.000 tỷ đồng. (d) Ngành công an đã phát hiện, điều tra và xử lý 6 vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng (cho vay nặng lãi); trong đó đã khởi tố 3 vụ, còn 3 vụ đang tiếp tục điều tra, xử lý. (đ) Để góp phần ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức ra quân tháo dỡ, xóa bỏ các quảng cáo rao vặt; xây dựng các đĩa CD, khẩu hiệu tuyên truyền thông qua các xe lưu động, truyền thanh loa không dây…
Tuy nhiên, tình hình tội phạm “tín dụng đen” vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương; công tác quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hậu quả, tác hại của việc cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” hiệu quả chưa cao; các quảng cáo, rao vặt tại các nơi công cộng, trụ điện, đèn giao thông, cây xanh… chưa được xử lý triệt để; công tác trấn áp, truy quét các tội phạm “tín dụng đen”, bảo kê, đòi nợ thuê chưa được thực hiện thường xuyên; việc triển khai một số chương trình tín dụng chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian ngắn; các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng chưa đa dạng, quy trình thủ tục cho vay còn rườm rà…
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới như: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tác hại của việc cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” nhằm nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản, rửa tiền; lực lượng công an tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” và đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; ngành Ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh giao dịch; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục hoàn thiện chương trình/đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng vay vốn từ nguồn ủy thác từ ngân sách địa phương với thủ tục cho vay nhanh, gọn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn tín dụng; UBND các huyện, thành phố thành lập tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm, đồng thời quản lý chặt chẽ các cơ sở này không để biến tướng thành cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” và tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn, khu dân cư, xã, phường, thị trấn… không tổ chức, không tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen; các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về hình thức hoạt động, thủ đoạn của các tổ chức “tín dụng đen”, các chính sách tín dụng ngân hàng…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng vào cuộc; các đồng chí lãnh đạo phải phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các ngân hàng cần mở rộng kênh tín dụng chính chức, đa dạng các chương trình cho vay ưu đãi để người dân tiếp cận; các tổ chức đoàn thể phải đồng hành với chính quyền địa phương, đứng ra tín chấp cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi chính thức, cử cán bộ đảm nhận việc thu lãi cho ngân hàng…
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng lưu ý, các ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen” có hiệu quả, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống của người dân.
2. Chiều 05-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và tập trung nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08-8-2018 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị “về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Mửi nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cấp mình; đồng thời, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc việc học tập, quán triệt ở cơ sở theo Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc được các quan điểm, tư tưởng chủ đạo của từng chỉ thị, nghị quyết nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương trên.
3. Ngày 05-6, tại huyện Đăk Glei, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6).
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1959 là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn, chính trị sâu sắc và mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường thiết thực. Lời kêu gọi Tết trồng cây của Bác từ đó đến nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước và trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, nét đẹp trong văn hoá truyền thống Việt Nam. Việc tổ chức Tết trồng cây không chỉ thúc đẩy phong trào trồng cây, gây rừng mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cuộc sống của chúng ta…
Chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2019 là “Ô nhiễm không khí”, nhằm đưa ra thông điệp kêu gọi các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên thế giới.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp kêu gọi các cấp, các ngành, toàn quân, toàn dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...
Sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các sở, ban, ngành, đoàn viên thanh niên và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia trồng cây tại Sân Thể thao và Lễ hội huyện Đăk Glei và khu vực xung quanh bờ hồ Đăk Xanh.
Trong dịp này, huyện Đăk Glei tổ chức trồng khoảng gần 9.000 cây xanh các loại và toàn tỉnh trồng khoảng 71.000 cây xanh các loại.
4. Chiều 24-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chủ trì Hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Xác định công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; ngày 18/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 591/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019, trong đó có nội dung về phòng chống SXHD; đồng thời đã chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố quyết tâm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm, công tác này đã và đang được triển khai khẩn trương, tích cực.
Tuy nhiên hiện nay, dịch bệnh SXHD đang diễn biến rất phức tạp. Tính đến hết ngày 21/6/2019, trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận 200 trường hợp mắc SXHD (thành phố Kon Tum 83, Đăk Hà 54, Đăk Tô 13, Ngọc Hồi 04, Đăk Glei 26, Sa Thầy 18, Kon Rẫy 01, Kon Plong 01), chưa có trường hợp tử vong. Trung bình mỗi ngày mắc 05 ca; dịch bệnh SXHD đã tăng 154 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái, hiện có số mắc cao hơn rất nhiều so với những ngày trước đây, chiều hướng đang gia tăng mạnh và việc bùng phát dịch bệnh tại tỉnh là không thể tránh khỏi.
Toàn tỉnh đã giám sát, phát hiện và xử lý 110 ổ dịch SXHD; phun 233 đợt hóa chất kèm diệt lăng quăng/bọ gậy; 10/10 huyện, thành phố đã triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng, bọ gậy; thành lập 703 Đội xung kích phòng chống dịch bệnh SXHD tại các xã/phường/thị trấn; tổ chức 489 lượt dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng- bọ gậy; đa dạng các hình thức truyền thông như trực tiếp tại hộ gia đình, gián tiếp qua xe loa (102 lượt), qua hệ thống loa công cộng (211 lượt); các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm đáp ứng đầy đủ về cơ sở thu dung, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu... cho công tác chẩn đoán, điều trị SXHD.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần khẩn trương, tập trung chỉ đạo: (1) Tổ chức Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn và duy trì thực hiện đến hết năm 2019; Kiện toàn/thành lập/thành lập lại các Đội xung kích, đảm bảo duy trì mỗi thôn, làng đều có 01 Đội xung kích và có lịch định kỳ, cụ thể để thực hiện công tác vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy cùng với người dân; Huy động cả hệ thống chính trị (nhất là Đoàn Thanh niên) tham gia cùng với ngành Y tế trong công tác truyền thông và phòng chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn; Xử lý nghiêm các cá nhân, hộ gia đình không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. (2) Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh SXHD trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch SXHD hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch trong vòng 48h nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng ra cộng đồng; tổ chức việc triển khai phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các địa phương có yếu tố nguy cơ cao để chủ động ngăn chặn dịch bệnh; Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXHD. (3) Ngoài ra, tổ chức mạnh mẽ chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh SXHD. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh SXHD tại các cơ sở giáo dục. (4) Các sở, ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống bệnh SXHD. Vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng- bọ gậy phòng chống bệnh SXHD…
5. Các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)
5.1. Sáng 20-6, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên công tác tại Hội Nhà báo tỉnh, Báo Kon Tum và Đài PT-TH tỉnh nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).
Tham gia đoàn có các đồng chí: Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Duy Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.
Đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Y Mửi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình trong nước và địa phương trên nhiều lĩnh vực; thường xuyên có nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, của đất nước; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống... góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Đồng chí Y Mửi đề nghị: (1) thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên, phóng viên báo chí trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, thực hiện tích cực hơn nữa định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kịp thời có những bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. (2) Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng hiệu quả công tác truyền thông báo chí thời kỳ công nghệ kỹ thuật số 4.0. (3) Phóng viên tăng cường về vùng sâu, vùng xa, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền cho mọi người hiểu đúng và tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi của tỉnh về kêu gọi đầu tư, trọng tâm là 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh; biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến để nhân rộng; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo vệ thành quả của Đảng, của cách mạng...
5.2. Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, gồm: Thông tấn xã VN, Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình VN và Báo Nhân dân.
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn chúc mừng các cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan báo nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2019), mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí Trung ương phối kết hợp tốt hơn nữa tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Kon Tum với các địa phương trong nước và ngoài nước; biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến để nhân rộng; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc…góp phần cho Kon Tum ngày càng phát triển. 
5.3. Sáng 21-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và trao giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2018.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã phát biểu ôn lại truyền thống 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua. Từ những thành tích hoạt động sôi nổi trên, nhiều năm liền, Hội Nhà báo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; được UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen...
Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 5 hội viên; trao Quyết định công nhận hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 7 cá nhân đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 nhóm tác giả đạt giải thưởng cao tại Hội Báo toàn quốc 2019. Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 17 hội viên có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2018.
Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh đã trao giấy chứng nhận của Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2018 cho 10 tác giả và 4 nhóm tác giả có 24 tác phẩm đoạt giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2018.
5.4. Chiều 21-6, Báo Kon Tum tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động cơ quan nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Báo Kon Tum ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Kon Tum trong thời gian qua đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh nói chung và Báo Kon Tum nói riêng đã có những đóng góp tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức người làm báo; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm để nâng cao uy tín, chất lượng tờ báo và là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân, tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Về công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.
Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo những yêu cầu chung sau:
Thứ nhất, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Thứ hai, lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.
Thứ ba, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ. Cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thứ tư, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả có thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Intemet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.
Thứ năm, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.
Thứ sáu, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.
2. Một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm (từ ngày 20/5 - 14/6/2019), Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
(1) Về công tác lập pháp:
Quốc hội xem xét và thông qua 07 Luật, 10 Nghị quyết và cho ý kiến về 09 Dự án Luật. Các luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, đã cân nhắc đến từng phương án và được thông qua với sự đồng thuận cao. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Các dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.
(2) Về hoạt động giám sát tối cao:
- Quốc hội xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019. Quốc hội nhận định, trong thời gian qua, nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Việt Nam vừa được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu rất cao; điều đó càng khẳng định vị thế của nước ta là một thành viên có trách nhiệm, tích cực trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế, vẫn đang phải đối mặt với những thách thức mới. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, có các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành để giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; chủ động, linh hoạt ứng phó trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới.
- Tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”, bên cạnh ghi nhận nhiều kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, tồn tại; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật.
- Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và xem xét đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu về những vấn đề nổi cộm, gây nhiều bức xúc trong thời gian qua, Quốc hội đã quyết định chọn chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” để tiến hành giám sát tối cao trong năm 2020.
- Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Trong thời gian 2,5 ngày, đại biểu Quốc hội đã chất vấn các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 04 Bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp được cử tri và Nhân dân quan tâm đánh giá cao, các nhóm vấn đề được lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra nhiều cam kết nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách. Quốc hội ghi nhận và đề nghị các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành sớm có hành động cụ thể để triển khai những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất.
(3) Quốc hội xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng khác:
- Quốc hội xem xét và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó, yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo, có giải pháp tích cực để khắc phục hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường quản lý nợ công, vốn đầu tư và bội chi ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.
- Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Dương Văn Thăng, Thiếu tướng, Quyền Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc cho thôi chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.
- Quyết định một số vấn đề liên quan đến điều hành ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Sau kỳ họp, Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp, giám sát để các quyết sách vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sớm đi vào cuộc sống.
3. Một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nước ta 5 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thời gian tới
Một số kết quả cụ thể:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 2,74%, thấp nhất so với cùng kỳ trong 3 năm gần đây; tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tăng. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất khẩu đạt trên 100 tỷ USD, tăng 6,7%, trong đó, khu vực trong nước tăng 11,6%, cao hơn khu vực FDI. Hoạt động thương mại dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%; khách du lịch quốc tế đạt gần 7,3 triệu lượt tăng 8,8%. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm đạt trên 9 tỷ USD, tăng 27,1%. Gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,2% về số doanh nghiệp và 29,6% về vốn đăng ký, có gần 20 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 48,1%. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam; Tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ "ổn định" lên "tích cực". Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019, thể hiện một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm; đời sống dân cư tiếp tục cải thiện, số hộ thiếu đói giảm 30,5%. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội có nhiều cố gắng, đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy, đánh bạc trên mạng quy mô lớn. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác chiến lược toàn diện.
Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn bị tác động từ những khó khăn, thách thức bên ngoài. Trong nước còn phải đối mặt với một số tồn tại, hạn chế. Áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu; giải ngân vốn đầu tư công chưa được cải thiện nhiều; nhiều công trình trọng điểm, quan trọng chưa được khởi công hoặc chậm hoàn thành để đưa vào khai thác; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp;... Nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc dư luận chưa được giải quyết triệt để. Việc triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử chưa được quan tâm thực hiện quyết liệt…
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới:
Chính phủ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung khắc phục những hạn chế, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 4%. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực quản lý; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...
Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tìm động lực tăng trưởng mới của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý, chú trọng thực hiện các giải pháp đã được nêu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân…
Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chuyển đổi mô hình kinh tế số;...
Thứ tư, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý được phân công nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quốc hội, có giải pháp quyết liệt xử lý các vấn đề bất cập, bức xúc mà Đại biểu Quốc hội, cử tri và người dân quan tâm như: xâm hại trẻ em, phụ nữ, bạo lực học đường, gian lận thi cử…
Thứ năm, các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra và quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, các vấn đề dư luận quan tâm.
4. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021
Ngày 19/02/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. Nghị quyết có một số nội dung chủ yếu sau:
Về đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông thời gian qua:
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Nghị quyết số 16) và 7 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (sau đây gọi là Nghị quyết số 88), công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được những kết quả quan trọng, tai nạn giao thông liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, cụ thể năm 2011 số người chết do tai nạn giao thông là 11.349 người thì năm 2014 đã giảm xuống dưới 9.000 người và năm 2018 giảm còn là 8.279 người... Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế: tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng số người thương vong do tai nạn giao thông gây ra còn ở mức cao; ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các đô thị loại 1, đặc biệt là trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên phức tạp, có xu hướng lan rộng cả không gian và thời gian...
Về các nhiệm vụ trọng tâm:
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, đồng thời quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
(1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn- giao thông, chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.
(2) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.
(3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
(4) Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
(5) Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.
(6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
(7) Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.
(8) Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 05/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1376/UBND-NCXDPL chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc phát hiện, thu thập thông tin, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi để đảm bảo dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác; trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư, phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan liên quan về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, bảo đảm chính xác, không trùng lặp, lãng phí; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục triển khai, chuẩn hóa thông tin, thu thập thông tin dân cư đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác.
Do việc thu thập thông tin dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính, sửa đổi, bổ sung... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú tại địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hệ thống, đồng bộ hạ tầng để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành, khai thác trong năm 2020; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân theo quy định. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai. phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, tham mưu bố trí kính phí đảm bảo cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh trong năm 2019 theo quy định.
Giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuyên truyền sâu, rộng quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...
2. Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1394/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ về thị trường lao động phục vụ việc nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm xã hội và phát triển thị trường lao động; qua đó, khai thác nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết nối hiệu quả cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh...
UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định; tổ chức triển khai cập nhật, ghi chép thông tin biến động lao động trên địa bàn; thực hiện kiểm tra giám sát, nghiệm thu và tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12 hàng năm.
Giao Sở Lao động - TBXH chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động cho Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kiểm tra, giám sát cập nhật, ghi chép, tổng hợp thông tin; thực hiện in ấn, sao chụp tài liệu hướng dẫn tổng hợp thông tin; tổng hợp kết quả thu thập cơ sở dữ liệu cung lao động và nghiệm thu cho các huyện, thành phố và chuyển dữ liệu cho Trung tâm Dịch vụ việc làm để xử lý theo quy trình trước ngày 30/11 hằng năm; tổ chức nhập dữ liệu thông tin vào phần mềm theo quy định.
3. Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1424/KH-UBND về thực hiện thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này; nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn tỉnh...
Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các cơ quan, địa phương tập trung triển khai các nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, như: Tăng cường phổ biến, quán triệt, truyền thông về vị trí, vai trò, tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng những hình thức phù hợp; tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai; hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Tổ chức rà soát sách, tài liệu pháp luật do các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn; sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của UBND tỉnh tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Cập nhật, quản lý dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phân quyền quản lý; xây dựng Quy chế quản lý, cập nhật, hướng dẫn khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định.
Rà soát, đánh giá, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng và quyết định hướng xử lý Tủ sách pháp luật hiện có tại cơ quan, đơn vị và tại các xã, phường, thị trấn không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã thuộc các huyện nghèo và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.
Nghiên cứu bố trí kinh phí quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kinh phí quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; khuyến khích các nguồn kinh phí hợp pháp khác mua bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật các cơ quan, đơn vị, địa phương...
4. Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1443/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia không còn nạn đói đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đó là đảm bảo đủ lương thực thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng trí tuệ tầm vóc cho người dân trên địa bàn.
Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản các hộ đủ lương thực, thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng quanh năm, giảm tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn bình quân đầu người dưới 1.800 kg calo dưới 5%, tăng mức tiêu thụ rau củ quả trung bình đầu người lên trên 400 gam mỗi ngày.
Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi trên địa bàn tỉnh xuống dưới 25%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 2 tuổi dưới 5%; giảm tỷ lệ trẻ cân nặng sơ sinh thấp xuống dưới 8%.
Phát triển hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với 100% hộ tham gia chương trình được tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất. Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tham gia chương trình có tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập 10%. Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực thực phẩm.
Trên cơ sở mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Kon Tum đã đề ra giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương tổ chức thực hiện.
5. Ngày 11/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định 591/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, với 6 Chương, 19 Điều.
Quy chế quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết TTHC; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC tại Trung tâm; công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và 3 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính; Bộ phận Thông tin.
Trụ sở Trung tâm đặt tại số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo khoản 2, Điều 2, Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và các nhiệm vụ cụ thể như: (1) Thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc; (2) Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, TTHC (giấy tờ, hồ sơ...), mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về TTHC; (3) Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; (4) Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định; chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức khi đủ điều kiện đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện; trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; (5) Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định; (6) Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; (7) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các TTHC liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; (8) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết TTHC tại Trung tâm. Phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm; (9) Đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm; (10) Đề xuất việc đổi mới, cải tiến hồ sơ, thủ tục, quy trình và thời gian giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua tổng đài để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, cá nhân về các TTHC tại Trung tâm; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Trung tâm; (11) Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết TTHC, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định; (12) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm; (13) Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất đủ để đảm bảo điều kiện làm việc cho bộ phận chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế giải quyết TTHC “tại chỗ”. Phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc quản lý công chức, viên chức được cử sang Trung tâm làm việc theo cơ chế giải quyết TTHC “tại chỗ”; (14) Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; (15) Thực hiện việc đưa tin về các hoạt động của lãnh đạo tỉnh; tham mưu các nội dung nhằm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; (16) Thực hiện một số nhiệm vụ tham mưu khác khi được giao.
Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm, thông qua các cách thức sau: Trực tiếp tại Trung tâm; qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.
Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành; công chức viên chức của Trung tâm trong việc phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính của công dân.
Trung tâm tiếp nhận chuyển ngay hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy (tổng hợp và chuyển hồ sơ giấy mỗi ngày 02 lần) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
Thời gian làm việc: Buổi sáng: Từ 7h đến 11h; buổi chiều: Từ 13h00’ đến 17h00’.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, ngày 20/5/2019 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng. Nghị định gồm 06 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:
- Đối tượng điều chỉnh: (1) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. (2) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số  ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. (3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. (4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. (5) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. (6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. (7) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. (8) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
- Thời điểm và mức điều chỉnh: Từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với các đối tượng quy định trên.
- Kinh phí thực hiện: (1) Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ BHXH trước ngày 01/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ; (2) Quỹ BHXH bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/10/1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

 

_________
 

Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2019); Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2019); kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2019).
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:21 | lượt tải:9

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:73 | lượt tải:24

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:48 | lượt tải:30

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:176 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:181 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:206 | lượt tải:156

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:90 | lượt tải:59
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay7,620
  • Tháng hiện tại300,684
  • Tổng lượt truy cập12,155,254

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây