Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2019 
banner 1
 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2019

Thứ hai - 27/05/2019 10:22
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 06-2019
- Lãnh đạo tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 ở các địa phương, đơn vị. 
Tuyên truyền các ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 6-2019[1]. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, đặc biệt là Luật trẻ em; công tác triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Kịp thời phát hiện và nêu gương những cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 23-01-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Hội LHTNVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội dân tộc thiểu số lần III năm 2019;  về tổng kết năm học 2018- 2019 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Tuyên truyền Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 (theo Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 01-02-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (theo Công văn số 215/BTTTT-TTCS, ngày 23-01-2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
Tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh….
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Chỉ thị của Ban Bí thư về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi
Ngày 20-5-2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung cụ thể sau:  
Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và phải chi hàng chục tỉ Đô la Mỹ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.
Ở nước ta từ tháng 02/2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, dẫn đến buộc phải tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai quyết liệt, khá đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi và công tác quản lý nhà nước của ta. Vì vậy, phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là công việc cấp bách và rất quan trọng hiện nay.
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội... tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.
3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.
6. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị này.
Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng và đảng viên.
Chuyên đề 2: Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tư tưởng
Sinh hoạt tư tưởng là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ nhằm giúp đảng viên có nhận thức, hiểu biết đúng đắn đối với những vấn đề cuộc sống đặt ra theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là với những vấn đề đang có ý kiến khác nhau. Qua đó, góp phần tích cực phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đảng viên trong chi bộ. 
Ý nghĩa của sinh hoạt tư tưởng
Sinh hoạt tư tưởng vừa giải quyết vấn đề tư tưởng, vừa góp phần vào việc xử lý những vấn đề cụ thể của chi bộ, đơn vị. Một cuộc sinh hoạt tư tưởng có hiệu quả có nhiều ý nghĩa thiết thực:
Là dịp để đảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác xây dựng đảng…
Là cơ hội để mỗi đảng viên thể hiện những suy nghĩ, bức xúc mà vì một lý do nào đó chưa có dịp bày tỏ, kể cả những việc của cá nhân hoặc những việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và các vấn đề khác của xã hội.
Đảng viên hiểu, chia sẻ và thông cảm, gắn bó, trân trọng nhau hơn. Mỗi đảng viên tự mình và giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng mình lên. Từ đó thông suốt tư tưởng, đoàn kết nhất trí, có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Là dịp để đảng viên điều chỉnh suy nghĩ, nhận thức chưa đúng, tránh trở thành “cái loa” tuyên truyền cho những luận điệu xấu, nhất là khi thiếu thông tin mà ngộ nhận điều sai trái là đúng.
Đối với cấp ủy, sinh hoạt tư tưởng là dịp để phát hiện đảng viên trong chi bộ có những biểu hiện không bình thường, lệch lạc về nhận thức, tư tưởng, tình cảm và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Bởi khi đảng viên có những vấn đề tư tưởng nhưng không bộc lộ, không ai biết, lâu ngày “tự diễn biến” trong tư tưởng, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ “tự chuyển hóa”, dẫn đến hành động sai trái để lại hậu quả nặng nề.
Yêu cầu để sinh hoạt tư tưởng đạt hiệu quả
Để buổi sinh hoạt tư tưởng có kết quả tích cực, cần có sự tham gia của nhiều phía:
Thứ nhất, cấp ủy cấp trên nên có định hướng với các chi bộ trực thuộc nội dung sinh hoạt tư tưởng trong chi bộ. Có thể là một phần riêng hoặc lồng ghép trong suốt cuộc họp chi bộ.
Thứ hai, cấp ủy, bí thư chi bộ phải tạo được không khí dân chủ, cởi mở, chân thành và thẳng thắn, tạo điều kiện để mọi người có thể thoải mái trình bày ý kiến của mình mà không lo bị quy chụp, đánh giá tư cách, thái độ. Người chủ trì phải làm chủ, dẫn dắt cuộc trao đổi, tránh để các đảng viên công kích lẫn nhau hoặc tranh luận quá đà, không những không giải quyết được vấn đề tư tưởng mà còn làm trầm trọng thêm. Một chi bộ có những đảng viên có uy tín, am hiểu nhiều lĩnh vực, luôn thẳng thắn và tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhất là các đồng chí trong cấp ủy mới có thể đưa ra những ý kiến định hướng thiết thực, xác đáng, thuyết phục.
Thứ ba, mỗi đảng viên cần nhận thức mình phát biểu suy nghĩ cá nhân không chỉ thể hiện chính kiến mà còn góp phần vào việc định hướng tư tưởng cho người khác nên phải có sự chuẩn bị tốt, chọn lọc điều cần nói và bằng một phong cách phù hợp. Tức là, bản thân đảng viên nên tự biết cần nói gì, nói cho ai nghe, nói để làm gì và nói như thế nào. Có như vậy thì sinh hoạt tư tưởng mới thực sự có ích cho mỗi đảng viên và cho chi bộ, cho đơn vị. Nếu có những băn khoăn thì chi bộ chính là nơi tốt nhất để chia sẻ, mọi người cùng nghe và giúp đỡ. Với những chi bộ có sự chênh lệch về trình độ giữa các đảng viên, chính các buổi sinh hoạt tư tưởng tạo điều kiện cho các đảng viên cùng chia sẻ nhận thức, quan điểm rút ngắn khác biệt trong nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng và hành động.
Thứ tư, thư ký cuộc họp cần ghi chép trung thực vào biên bản các nội dung liên quan đến sinh hoạt tư tưởng. Cần ghi đầy đủ mọi ý kiến, cả những ý kiến băn khoăn, chưa đúng và những ý kiến định hướng cụ thể, rõ ràng. Tránh ghi vắn tắt hoặc “diễn” lệch lạc, làm người khác đọc biên bản hiểu nhầm, không đúng sự việc.
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, dù là một phần riêng hay lồng ghép thì nội dung sinh hoạt tư tưởng đều rất quan trọng. Sinh hoạt tư tưởng có hiệu quả là điều kiện cơ bản để chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
(Theo xaydungdang.org.vn)
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 24-5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Sau khi Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX được ban hành, Tỉnh ủy kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt và chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương, các tổ chức, đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Hợp tác xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động.
Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh phát triển được 178 tổ hợp tác, tăng 131 tổ hợp tác so với năm 2003; 108 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã, tăng 74 hợp tác xã.
Các hợp tác xã ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, tự chủ trong tổ chức hoạt động và có những đóng góp ngày càng thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, kinh tế hợp tác xã ở tỉnh có những đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm ở nông thôn…
Nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW, đồng chí Y Mửi đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền kinh tế tập thể, hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới; các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới; Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò của mình đối với việc tham gia tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn...
2. Sáng 25-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2018 - 2019.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện chính quyền tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và 3 tỉnh Attapư, Sê Kông, Chămpasắc (Lào); lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Ngọc Hồi cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
Mùa khô 2018 - 2019, với sự nỗ lực và trọng trách thiêng liêng, Đội công tác K53 đã tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Lào và Campuchia về nước truy điệu và an táng; trong đó có 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Lào, 9 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 1 hài cốt được tìm thấy tại huyện Ngọc Hồi.
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa, thắp nén tâm hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc, tiễn đưa anh linh các liệt sĩ - những người đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế tại 2 nước Lào và Campuchia - về với đất mẹ.
Sau buổi lễ, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.
3. Nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2563 - DL.2019, sáng 16-5, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tăng ni, phật tử tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (Chùa Huệ Chiếu), Tổ đình Bác Ái, Tịnh xá Ngọc Hòa ở thành phố Kon Tum.
Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Y Mửi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.
Đồng chí chúc sức khỏe đến các vị chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh và cầu mong giới phật tử được an hưởng một mùa đản sanh an lành, vui vẻ và hạnh phúc; mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo; sống tốt đời đẹp đạo, góp phần thiết thực vào củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.
Thay mặt các tăng ni, phật tử, Hòa thượng Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở Phật giáo và chức sắc hoạt động trong thời gian qua; khẳng định toàn thể giáo hội, các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
4. Sáng 04-5, tại thành phố Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Đồng chí Bùi Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đồng chủ trì Hội nghị.
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị, các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước, trong đó có các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị với nhiều mô hình, phong trào đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào thực chất và hướng mạnh về cơ sở.
Trong việc thực hiện Chỉ thị luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và các Nghị quyết Trung ương khóa XII…đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp đã phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách, theo dõi cụm, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể hơn, nền nếp hơn mang lại kết quả rõ rệt trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.
Các ngành và địa phương đã nỗ lực tìm tòi cách làm phù hợp với điều kiện của mình như phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động về nguồn, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu…
Trong thực hiện Chỉ thị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như: Tỉnh Kon Tum với mô hình lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Bình Định với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến gần 126.000m2, hơn 12.469 ngày công lao động và trên 6 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi; Đà Nẵng với hoạt động điều tra xã hội học 1.200 phiếu đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn làm cơ sở cho lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy hiệu quả, sát với thực tiễn;… 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới: (1) Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, học tập chuyên đề hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng việc làm theo của cá nhân gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên. (2) Quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy như: như nâng cao chất lượng tham mưu ban hành các văn bản pháp luật; đổi mới công tác cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo người đứng đầu; cải cách hành chính; xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. (3) Kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân. (4) Tiếp tục thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân. (5) Thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. (6) Tiếp tục làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XII ở các địa phương, đơn vị.
Đồng chí yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phải thường xuyên liên tục, đa dạng, phong phú, phù hợp với địa phương; trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, trên môi trường internet và kịch liệt lên án đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, sai sự thật và tăng cường đối thoại với nhân dân thường xuyên, công khai, dân chủ và đồng thuận.
5. Trong hai ngày (23 và 24-5), tại Hội trường Ngọc Linh, TP.Kon Tum, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Thường trực Ban chỉ đạo công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Tham dự hội nghị tập huấn có các thành viên Ban chỉ đạo 94 của tỉnh về công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Tổ chỉ đạo 94 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; nhóm chuyên gia, tổ giúp việc Ban chỉ đạo 94 tỉnh; các lực lượng chuyên trách của các lực lượng vũ trang; tổ tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.        
Trong thời gian 1,5 ngày, Hội nghị đã được Báo cáo viên: Thượng tá Đỗ Anh Đức - Báo cáo viên Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quân sự, Công an tỉnh Kon Tum, truyền đạt, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Y Mửi yêu cầu cán bộ, đảng viên được các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cử tham gia tập huấn cần nghiêm túc nêu cao tinh thần trách nhiệm để tiếp thu các nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kỹ năng, kinh nghiệm đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng nhằm vận dụng có hiệu quả ở địa phương, đơn vị.
Đồng chí đề nghị các đồng chí báo cáo viên chia sẻ những phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như viết tin, bài tuyên truyền đấu tranh trên không gian mạng, giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
6. Một số hoạt động quan trọng khác trên địa bàn:
6.1. Chiều 10-5, tại Công an tỉnh, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Kon Tum về công tác bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Công an tỉnh, triển khai Kế hoạch của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đến nay Công an tỉnh đã bố trí 360 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 86/86 xã trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 100%). Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm bố trí nơi làm việc, sinh hoạt cho lực lượng Công an xã chính quy; đã thành lập được 61 chi bộ Công an xã, có 63 đồng chí Trưởng Công an xã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã...
Sau khi triển khai, lực lượng Công an xã chính quy đã nắm chắc, bám sát địa bàn, chủ động giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở; tham mưu, đề xuất chính quyền cơ sở chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là bồi dưỡng về tiếng dân tộc thiểu số đối với lực lượng Công an chính quy bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã; quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng này; động viên cán bộ, chiến sĩ xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, luôn nêu cao tính gương mẫu, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
6.2. Sáng 11-5, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Theo báo cáo: Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đang được gấp rút hoàn thiện.
Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16-17/7/2019 với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì sự phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum”, với sự tham gia của gần 300 đại biểu.
Dự kiến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X gồm 08 vị (hiệp thương cử tại Đại hội 07 vị, khuyết 01 vị) với cơ cấu thành phần: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 04 Ủy viên Thường trực và 87 Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra; hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cùng khẩn trưởng triển khai các hoạt động bên lề đảm bảo cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh được diễn ra theo đúng kế hoạch, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
6.3. Sáng 21-5, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh phối hợp với UBND huyện Sa Thầy tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum” năm 2019, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
Theo đó, tại Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum” năm 2019, Ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh đã kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và nguồn lực huy động dành cho trẻ em trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em DTTS trong tỉnh có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ chăm sóc và được hưởng lợi từ nguồn nước sạch, các dịch vụ phúc lợi xã hội khác.
6.4. Trong hai ngày (21 và 22-5), Bộ Tư pháp phối hợp UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho nhập Quốc tịch Việt Nam 38 cá nhân hiện đang cư trú tại địa bàn huyện Đăk Glei và huyện Ngọc Hồi.
Dự lễ có đại diện chính quyền tỉnh Attapư và Sê Kông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Theo đó, theo Quyết định số 561, ngày 03-4-2019 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có tổng cộng 38 cá nhân cư trú tại 18 thôn làng, thuộc sáu xã của hai huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum được Chủ tịch nước quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  
Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 16 - 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã bàn và quyết định một số nội dung chủ yếu sau:
(1) Về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: (i) Đề cương Báo cáo chính trị; (ii) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (iii) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (iv) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Hội nghị thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của các Tiểu ban, cơ bản nhất trí với dự thảo Đề cương các Báo cáo, trong đó có các vấn đề về chủ đề, tiêu đề, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, kết cấu và một số vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến trong quá trình xây dựng các văn kiện. 
Trung ương yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các Đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các Báo cáo. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).
Trung ương nêu rõ: Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, tinh thần, trong nước và ngoài nước phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đồng thời phải tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn: Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ…  
(2) Về góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị nhấn mạnh, đây là công việc trọng tâm, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, xử lý những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường; ùn tắc, tai nạn giao thông, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội… 
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIII của Đảng.
(3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.
(4) Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Một số nội dung quan trọng được xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc ngày 14/6/2019 tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét, quyết định một số nội dung chủ yếu sau:
(1) Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 07 dự án luật, 02 nghị quyết gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.
Quốc hội cho ý kiến đối với 09 dự án luật gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).
(2) Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại các đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét, thông qua các Nghị quyết về một số vấn đề quan trọng khác...
Về các kiến nghị của cử tri: từ sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên. Tại Kỳ họp thứ 7 này, trên cơ sở tập hợp ý kiến cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương 5 vấn đề sau:
Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, vùng kinh tế trọng điểm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã kiểu mới trở thành những động lực quan trọng của nền kinh tế.
Thứ hai, sớm có giải pháp tối ưu trong phân loại, xử lý rác thải, khuyến khích xã hội hóa việc xử lý rác thải; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư cho ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. 
Thứ ba, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, có các giải pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, băng nhóm “xã hội đen”. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật đã và đang gây bức xúc trong xã hội. Đề nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Thứ tư, khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các luật, pháp lệnh mới có hiệu lực thi hành; các cơ quan tư pháp có văn bản hướng dẫn và thống nhất áp dụng pháp luật về một số hành vi, tội phạm liên quan đến ma túy, dâm ô với trẻ em, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội để xử lý kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm.
Thứ năm, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.
3. Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh[2]
(1) Bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng của Đảng
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang trong giai đoạn ác liệt. Niềm tin sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước “nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn” trong bản Di chúc của Bác đã truyền ngọn lửa niềm tin vào mỗi con người và tạo nên sức mạnh to lớn - sức mạnh của niềm tin, của ý chí cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam tạo nên Đại thắng Mùa xuân 1975 lịch sử. Trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, chúng ta phải đối mặt với những yếu kém, bất cập của cơ chế hành chính quan liêu, bao cấp, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính trong hoàn cảnh đó, Đảng ta lại chứng tỏ bản lĩnh khoa học và cách mạng của mình bằng việc khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Tại Đại hội IV, Đảng ta đã “nhìn thẳng vào sự thật”, thực hiện tự phê bình và phê bình, nghiêm túc rút ra những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam: “lấy dân làm gốc”, “tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”, “đoàn kết toàn dân” phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
(2) Bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng
Trong Di chúc, Bác khẳng định “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi nhiệm vụ, “tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Nhờ đoàn kết, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhờ đoàn kết, thống nhất chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội.
Đoàn kết, thống nhất trong Đảng càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất, “giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đại đoàn kết dân tộc.
(3) Bài học về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình
Để xây d­ựng sự đoàn kết, thống nhất của Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta phải thực hành dân chủ thực sự. Nhờ dân chủ, Đảng ta đã khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Nhờ dân chủ, trong Đảng đã khắc phục dần tình trạng bè cánh, cục bộ, địa phư­ơng chủ nghĩa, quan liêu, hách dịch cửa quyền, xa rời quần chúng. Thực hành dân chủ rộng rãi nghĩa là phải dân chủ thực sự, dân chủ th­ường xuyên, dân chủ từ trung ư­ơng đến cơ sở. Như­ng, dân chủ phải gắn với tập trung. Tập trung dân chủ là nguyên tắc sống còn và cũng là biện pháp tốt nhất để xây dựng Đảng ta…
Thư­ờng xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh coi đây là biện pháp tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng...
(4) Bài học về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước
Đoàn viên, thanh niên là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Những hạt giống tốt sẽ nảy nở, vươn cao những mầm xanh cho đất nước, quê hương. Bác căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Công việc này “quan trọng” vì không ai khác ngoài các thế hệ thanh niên sẽ kế tục sự nghiệp cách mạng. Công việc này “cần thiết” vì tính cấp bách trước mắt cũng như sự nghiệp lâu dài; việc rèn luyện đạo đức cách mạng, việc xây dựng một thế hệ cách mạng đòi hỏi phải có thời gian của sự thử thách.
(5) Bài học về chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
Sự quan tâm tới nhân dân là bổn phận, trách nhiệm của Đảng bởi lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới có niềm tin vững chắc vào Đảng; một lòng một dạ đi theo Đảng để cuộc sống càng ngày càng hoàn thiện hơn.
(6) Bài học về tinh thần cống hiến cho lý tưởng cách mạng
Khi nói về việc riêng trong bản Di chúc của mình, Bác “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” cho Tổ quốc, cho cách mạng và cho nhân dân. Bác nhấn mạnh từ “phục vụ” nhằm nói rõ nhiệm vụ của người làm cách mạng là phải quên mình “phục vụ” Tổ quốc, nhân dân. Người cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người “đầy tớ” trung thành của nhân dân, không đòi hỏi một quyền lợi riêng cho mình, cống hiến trọn đời cho nhân dân, cho Tổ quốc.
4. Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của Liên hợp quốc được tổ chức tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), từ ngày 12 - 14/5/2019, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, đặc biệt là các phật tử và những người quan tâm đến Phật giáo ở trong nước và quốc tế… Bởi, những thông điệp, tiếng nói từ đây đều hướng tới những vấn đề thời sự nóng hổi và thiết thực nhất của đời sống nhân loại. Đại lễ được đánh giá có quy mô hoành tráng về số lượng đại biểu trong nước, quốc tế và phật tử tham dự (khoảng 20.000 người), có 3.000 đại biểu chính thức, 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia: Tổng thống Mi-an-ma, Thủ tướng Nê-pan, Phó tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc…; các vị Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, nhà nghiên cứu, nhân sĩ, trí thức, học giả Phật giáo trong và ngoài nước. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, đã có 02 Kỷ lục quốc tế và 10 Kỷ lục quốc gia do Liên minh Kỷ lục Thế giới và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận được xác lập tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.
Thông qua chủ đề Đại lễ Vesak 2019 mà nước chủ nhà (Việt Nam) đưa ra, đó là “Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, khẳng định Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hòa đồng cùng tiếng nói của Liên hợp quốc và các đại biểu từ các quốc gia, các Giáo hội Phật giáo thế giới. Đó còn là sự khẳng định chung về phát huy những giá trị cốt lõi của đạo Phật về tinh thần khoan dung, vô ngã, vị tha, hòa hợp và hòa bình thông qua con đường đạo pháp nhằm góp phần giải quyết những thách thức, vấn nạn toàn cầu, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Các hoạt động của Đại lễ như: lễ khai mạc, bế mạc, chương trình nghệ thuật quốc tế, các hội thảo quốc tế, thuyết trình học thuật, thảo luận, trao đổi chuyên sâu về Phật giáo và các sự kiện văn hóa… đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đáng chú ý là, phần “Lễ” được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, mang đậm tính thiêng liêng của Phật giáo, hướng về nguồn cuội; phần “Hội” được diễn ra ở nơi có cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo, tuyệt diệu, mang đậm dấu ấn đặc trưng và bản sắc văn hóa truyền thống chỉ riêng có ở dân tộc Việt Nam… Thông qua các hoạt động này, Việt Nam đã cho thế giới biết đến cuộc đồng hành nhuần nhị, khoan dung mà vĩ đại của Phật giáo cùng dân tộc đã tạo nên những giá trị đạo đức, bản sắc văn hóa đặc sắc, tăng cường sức đề kháng, sức mạnh chung của dân tộc vượt qua sự đô hộ, đồng hóa hàng ngàn năm, quyết tâm chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược; tinh thần, giáo lý của Phật giáo cũng hòa quyện cùng đạo lý tương thân tương ái và đức tính vị tha, khoan dung để con người Việt Nam sống an bình, hòa thuận. Với tinh thần nhập thế, các dòng phái Phật giáo Việt Nam đã hòa nhuyễn trong cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân tạo nên truyền thống tự chủ, tự tôn, tự lực tự cường xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước trong suốt chiều dài lịch sử và đặc biệt nổi bật trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thế kỷ 20 cũng như trong công cuộc dựng nước, giữ nước hiện nay; nhằm tôn vinh Đức Phật và suy ngẫm về chân lý hòa bình, giảm thiểu xung đột, khổ đau của loài người, ngợi ca và thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia, mang lại hòa bình, an lạc cho toàn nhân loại. Đồng thời góp phần thắt chặt tình thân hữu Phật giáo giữa các quốc gia.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 - Đại lễ Vesak lần thứ 3 mà Việt Nam đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp. Đại lễ Vesak 2019 đã ra Tuyên bố chung Vesak 2019 - Tuyên bố Hà Nam với 9 Điều cơ bản[3]. Các đại biểu, Phật tử tham dự Đại lễ, nhất là đại biểu quốc tế, kể cả nguyên thủ và quan chức quốc tế đã có đánh giá rất tích cực về thực tế tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta; các đại biểu đã giành nhiều thiện cảm, trân trọng, ngưỡng mộ và cảm phục về công tác tổ chức Đại lễ. Thành công của Đại lễ càng minh chứng cho thế giới về chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng; đồng thời cũng khẳng định uy tín, vị thế của đất nước, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Chính phủ, nhằm không ngừng phát huy những giá trị nhân văn trong sáng, cao đẹp của Phật giáo trên con đường hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu hình ảnh đất nước, con người thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình. Qua đó còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên hợp quốc trong vai trò là một thành viên tích cực, chủ động đóng góp cho hòa bình thế giới.
Với luồng ánh sáng nhân văn, nhân ái Phật giáo và Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 thành công tốt đẹp, dư luận mong muốn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các Phật tử và người dân trong cả nước cần nhìn thẳng vào thực tế, trước những biến động đáng lo ngại về sự xuống cấp của đạo đức, ứng xử, có sự tha hóa của một bộ phận xã hội và cả sự ngộ nhận, lầm lạc, thiếu hiểu biết trong thực hành các hoạt động, nghi lễ Phật giáo và cả sự lợi dụng tín ngưỡng. Để từ đó đề ra nhiều giải pháp uốn nắn, khắc phục, xây dựng nền đạo đức mới, phát huy các giá trị Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc trong đời sống xã hội.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1032/UBND-KTTH chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và y tế gắn với nâng cao chất lượng theo đúng chủ trương của Trung ương, Chương trình 53-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình.
Đối với ngành giáo dục và đào tạo, khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua;  Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ về chi thường xuyên và tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư; Thực hiện việc tuyển dụng ngay số biên chế chưa sử dụng, trong đó ưu tiên các trường hợp giáo viên, nhân viên y tế đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng; đồng thời, lưu ý chỉ tuyển dụng tối đa 90% trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao năm 2015. Sau khi đã tuyển dụng đủ số chỉ tiêu được giao mà vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với số dôi dư đó. Hoàn thành việc tuyển dụng trước quý I năm 2020.
Đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập: Tiến hành rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định; Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy định hiện hành; trên cơ sở đó, rà soát đưa ra khỏi bộ máy đội ngũ những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp viên chức thuộc điểm e khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ.
Đối với trường hợp những trường thành lập mới, những trường tăng lớp, tăng số học sinh và tại những cơ sở y tế thành lập mới, tăng quy mô giường bệnh: Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền xem xét điều động, bố trí viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu, đảm bảo sử dụng hiệu quả.
Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung tại Điểm 1 Văn bản này; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Trên cơ sở thực hiện rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để xác định và tổng hợp nhu cầu biên chế sự nghiệp giáo dục (theo từng cấp học, buổi học) và biên chế sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, xác định số giáo viên và cán bộ y tế thừa, thiếu cục bộ, xây dựng Kế hoạch biên chế sự nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 hằng năm theo đúng quy định.
2. Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1046/UBND-NNTN yêu cầu các ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Trưởng ban các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (do UBND tỉnh thành lập) tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017, Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ và các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Công văn số 245/UBND-NNTN ngày 30/01/2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác cát sỏi.
Nếu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát sỏi trái phép và thành lập bến, bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết cát sỏi trái phép trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.
Thực hiện giám sát (các chủ đầu tư) ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát sỏi phải chứng minh bằng văn bản về nguồn gốc hợp pháp của cát sỏi do nhà thầu cung cấp, chỉ phê duyệt, thanh toán, quyết toán đối với phần khối lượng cát sỏi có nguồn gốc hợp pháp. Đối với các dự án nạo vét có thu hồi cát sỏi, chỉ thanh toán khối lượng đã đăng ký khối lượng thu hồi theo quy định.
Phân công trách nhiệm cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trong quản lý, xử lý vi phạm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường quản lý khai thác cát sỏi tại những khu vực vực giáp ranh giữa các địa phương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi trên địa bàn.
Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát sỏi, tập trung vào những địa bàn giáp ranh phức tạp, các dự án, công trình xây dựng sử dụng số lượng lớn cát sỏi.
Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại các địa phương từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.
Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp Tổ công tác 501 tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố để phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi.
Đôn đốc các địa phương và cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép cát sỏi của cấp chính quyền địa phương.
Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các chỉ đạo trên; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ hằng tháng.
3. Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1076/UBND-NNTN về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả Kế hoạch số 3547/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đến cộng đồng và người dân về tác hại của túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người.
Xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.
Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sản xuất các sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần chuyển sang hình thức hợp tác đối tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, nilon.
Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào, xây dựng, nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể như: Thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần...
Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa.
Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Kon Tum, Ban Thường vụ các Huyện ủy phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị trực thuộc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức quán triệt, phổ biến lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng để cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm túinilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần”, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần.
4. Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1108/UBND-HTKT yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đổi mới hình thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở như: Xã, phường, thị trấn, tổ dân phố; nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên và người đồng bào Dân tộc vùng sâu, vùng xa. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”; trong đó chú trọng vào đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hành khách và người tham gia giao thông là giới trẻ, thanh thiếu niên với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.
Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; nhất là các trường hợp sử dụng phương tiện sản xuất nông nghiệp để chở người tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông đã uống rượu, bia.
Phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 3624/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các xe khách hợp đồng hoạt động trái phép, vận chuyển vật liệu nổ, hàng cấm, vật liệu xây dựng... lưu hành trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với Sở giao thông vận tải và các đơn vị, địa phương liên quan khảo sát, xác định các tuyến đường, vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao trên địa bàn tỉnh để triển khai lắp đặt camera giám sát về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh phục vụ việc xử lý vi phạm qua hình ảnh (vị trí lắp đặt cụ thể, số lượng và nguồn kinh phí thực hiện). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 5 năm 2019.
Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Kon Tum và Trung tâm các huyện; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, không phép và hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng và gắn với việc thực hiện lĩnh vực đột phá về chỉnh trang đô thị.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhằm hạn chế nguyên nhân gây tai nạn giao thông do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu hành; không cấp phép lưu hành đối với các loại xe cơ giới ba bánh (trừ xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật).
Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3624/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát tải trọng xe năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, hành trình của chủ xe, lái xe.
Ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương và địa phương để khắc phục các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông tại các nút giao giữa đường nhánh và đường Quốc lộ, Tỉnh lộ như làm gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm...
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý theo quy định (trên các tuyến đường liên thôn, liên xã và các bến đò ngang, khu vực hoạt động giao thông đường thủy nội địa), kiên quyết xử lý nghiêm đối với tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định; nhất là trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã uống rượu, bia. Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục triển khai thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn từ năm 2014-2020 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông (như xây dựng trái phép, không phép và hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ…), tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạmnhiều lần, chây ì… theo đúng quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố, khu đô thị văn minh.
Kiểm tra, rà soát hệ thống đường dân sinh trên địa bàn nhằm hạn chế phát sinh đường ngang dân sinh đấu nối vào các Quốc lộ, Tỉnh lộ không đúng quy định; huy động lực lượng dân quân, tự vệ, đội tự quản cảnh giới tại các vị trí giao cắt tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.
Kiểm tra các tuyến đường, công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng và có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực và công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn trong mùa mưa lũ năm 2019.
5. Ngày 17/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 105/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là chủ lợn bị mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật. 
Mức hỗ trợ: Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức 80% giá thị trường tại thời điểm có dịch bệnh xảy ra. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh.
Giá lợn để tính mức hỗ trợ theo Thông báo giá thị trường được Sở Tài chính công bố hàng tháng. Trường hợp tại thời điểm có dịch bệnh xảy ra nhưng Sở Tài chính chưa có Thông báo giá của tháng này thì lấy theo báo giá công bố của tháng trước liền kề trước đó.
Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn dự phòng ngân sách theo phân cấp ngân sách hiện hành. 
Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện, hồ sơ đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của chính quyền cấp huyện, xã, cơ quan Mặt trận Tổ quốc đồng cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công khai mức hỗ trợ cụ thể theo từng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại thôn, xã để Nhân dân tham gia giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm việc hỗ trợ đến trực tiếp người bị thiệt hại, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.
6. Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1231/UBND-NNTN về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019 và Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4291/VPCP-NN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt, ứng phó bệnh Dịch tả lợn châu Phi, không để bùng phát dịch; bố trí kinh phí trả thù lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các giải pháp về phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống Nhân dân; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Đồng thời, thông tin kịp thời chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo tiêu thụ được thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.
Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 05 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT). Quyết định gồm 03 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019. Một số nội dung chủ yếu của Quy chế:
Quy trình cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được quy định như sau:
Bước 1: Tìm kiếm
a) Tìm kiếm người tham gia trong cùng hộ gia đình: (1) Nếu tồn tại người trùng bộ thông tin định danh và xác định, xác minh là một người thì không thực hiện cấp mã số BHXH; (2) Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh) và chưa đồng bộ thì tiến hành xác minh. Trường hợp là một người thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc phụ lục kèm theo mẫu TK1-TS; (3) Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh) và đã đồng bộ thì tiến hành xác minh thông tin. Trường hợp là một người thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia; (4) Nếu không tồn tại người hoặc không xác định đúng người trong hộ gia đình thì cán bộ nhập liệu chuyển sang thực hiện tìm kiếm theo người tham gia khác hộ gia đình.
b) Tìm kiếm người tham gia khác hộ gia đình: Cán bộ thực hiện tìm kiếm người tham gia trên toàn quốc lần lượt theo các bộ chỉ tiêu sau: (1) Tìm kiếm theo Bộ thông tin định danh trên toàn quốc; (2) Tìm kiếm theo CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân trên toàn quốc; (3) Tìm kiếm theo mã tỉnh khai sinh, họ và tên, năm sinh trên toàn quốc; (4) Tìm kiếm theo họ và tên, năm sinh trên mã tỉnh hộ khẩu/trên toàn quốc.
Bước 2: Cập nhật
a) Trường hợp tìm thấy người trùng bộ thông tin định danh: (1) Nếu xác minh là một người thì không thực hiện cấp Mã số BHXH; (2) Nếu xác minh là hai người khác nhau thì cán bộ nhập liệu bổ sung thông tin, chuyển về Trung tâm Công nghệ thông tin cấp mã số BHXH.
b) Trường hợp tìm thấy và xác minh đúng tham gia nhưng không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh): (1) Trường hợp chưa đồng bộ với phần mềm TST thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc mẫu TK1-TS; (2) Trường hợp đã đồng bộ với phần mềm TST thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia.
c) Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin người tham gia chuyển đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH.
Bước 3: Phê duyệt
 Cán bộ kiểm soát thực hiện xác minh, kiểm tra thông tin người tham gia đối với đề nghị của cán bộ nhập liệu: a) Trường hợp dữ liệu hợp lệ thì phê duyệt; b) Trường hợp dữ liệu không hợp lệ thì không phê duyệt kèm lý do không phê duyệt.
Cán bộ kiểm soát ghi Mã số BHXH của người tham gia được duyệt, cấp mới vào Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02- TS), Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH để thực hiện các nghiệp vụ phát sinh.
__________

Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2019); 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2019); Kniệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019), nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Ngày Môi trường thế giới (5-6); Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6); 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019); Ngày Hiến chương Liên Hợp quốc (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) …
 
[2] Bản tin Thông báo nội bộ tuyên truyền về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các số: Số tháng 5: “Những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); số tháng 6: “Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; số tháng 7: “Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.
 
[3]Tại Lễ bế mạc Đại lễ Vesak 2019 đã ra Tuyên bố chung Vesak 2019 - Tuyên bố Hà Nam với 9 Điều cơ bản: Điều 1: Cam kết chung; Điều 2: Hồi đáp của Phật giáo về trách nhiệm cùng chia sẻ; Điều 3: Cách tiếp cận Phật giáo về xã hội bền vững; Điều 4: Lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững; Điều 5: Cách tiếp cận Phật giáo về gia đình hài hòa, y tế và xã hội bền vững; Điều 6: Cách tiếp cận Phật giáo đối với giáo dục toàn cầu về đạo đức; Điều 7: Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Điều 8: Cách tiếp cận Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững; Điều 9: Áp dụng chính sách và kết luận.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:6 | lượt tải:1

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:22 | lượt tải:12

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:74 | lượt tải:25

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:49 | lượt tải:31

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:176 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:181 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:207 | lượt tải:156
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay8,131
  • Tháng hiện tại301,195
  • Tổng lượt truy cập12,155,765

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây