Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2020 
banner 1
 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2020

Thứ năm - 26/03/2020 04:08
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2020
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 04-2020
- Lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh: (a) Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm phương châm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, quyết tâm kiểm soát, phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất tính mạnh, sức khỏe của nhân dân, thực hiện thành công “mục tiêu kép” phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. (b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người; khai báo y tế tự nguyện; tiếp tục lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định. (c) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân trong thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020.
Tuyên truyền tình hình phát triển KT-XH của tỉnh tháng 3 và ba tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4-2020. Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 4-2020[1]
Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia: Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET (do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức); Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” (theo Kế hoạch số 111 - KH/BTGTU, ngày 17- 01-2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
- Ngoài ra, tuyên truyền về học tập và triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng;
Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; tiếp tục tuyên truyền về thông tin đối ngoại, kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1/2020); bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 21-3, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 11809-CV/VPTW về việc công bố Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (số 172-TB/TW, ngày 21-3-2020). Toàn văn Thông báo như sau:
Tại phiên họp ngày 20-3-2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận:
1Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đang bùng phát mạnh ở nhiều nước, khu vực, tác động sâu, rộng tới sự phát triển KT-XH  trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và đời sống của người dân ở nhiều quốc gia.
Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, đoàn thể… và các địa phương đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. Nhân dân ta đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Nhờ có sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng, chúng ta đã và đang kiềm chế và kiểm soát được dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch cũng có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chưa được nhuần nhuyễn; một số nơi chưa thực sự quyết liệt, công tác thông tin, tuyên truyền ở một số thời điểm, địa bàn định hướng chưa rõ, hiệu quả chưa cao. Nhưng với tinh thần cả nước tập trung phòng, chống dịch, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh nên nước ta đã không để dịch bệnh lan rộng.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Kết quả thời gian qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm, với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chúng ta tin rằng dịch bệnh sẽ được ngăn chặn, sớm ổn định và phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
2Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế.
Để đạt được mục tiêu nêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu: (2.1). Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (2.2). Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. (2.3). Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Các địa phương có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch. (2.4). Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh. (2.5). Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch; phối hợp với các nước hỗ trợ kịp thời người Việt Nam ở nước ngoài. (2.6). Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. (2.7). Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao của ASEAN. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, thường xuyên để các nước hiểu được chủ trương, chính sách của ta trong quá trình phòng, chống dịch bệnh. (2.8). Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các nội dung chỉ đạo trong Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 14-3-2020 về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở.
3. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương nêu trên. Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị.
Thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, hài lòng với những kết quả đã làm được, cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn và dập tắt dịch bệnh. Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Bộ Chính trị kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa. Việt Nam ta nhất định chiến thắng đại dịch Covid-19.
Chuyên đề 2: Thủ tướng chỉ thị cấp bách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19
Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg, về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Chỉ thị nêu rõ (trích): Để tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia như hiện nay; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp sau:
1 - Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử: (1.1) Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250 nghìn tỷ đồng); chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất chính sách tín dụng phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2019. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công; trình ngay Thủ tướng Chính phủ quyết định cá biệt về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (dịch vụ Mobile Money). (1.2) Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020; khẩn trương trình Chính phủ về việc miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước, trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30 nghìn tỷ đồng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020.
2- Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp: (2.1) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn ngay các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics hàng hải, hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020. (2.2) Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật; khẩn trương báo cáo Chính phủ trong tháng 3 năm 2020 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người dân. (2.3) Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, rà soát để ban hành theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp, xử lý; chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
3- Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu: (3.1) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020. (3.2) Bộ Công Thương có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực (từ giữa năm 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế. (3.3) Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, thuỷ sản; có biện pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn; đề xuất các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và các nước khác; nghiên cứu cơ hội và chuyển đổi phương thức kinh doanh tiêu thụ, xuất khẩu các ngành nông, lâm, thủy sản chủ lực; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.
4- Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không: (4.1) Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cấp quốc gia; phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp về du lịch xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là khách du lịch từ các vùng không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đồng thời tập trung phát triển mạnh du lịch nội địa ở các vùng, miền của đất nước. (4.2) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tài chính và các cơ quan liên quan mở rộng diện xét và cải tiến thủ tục cấp thị thực điện tử, đề xuất việc miễn phí thị thực đối với khách du lịch đi theo Chương trình du lịch trọn gói đến hết năm 2020, trước hết là các vùng, quốc gia không có dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020. (4.3) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không; rà soát, xử lý đúng pháp luật về giảm giá, phí, lệ phí, chi phí của ngành hàng không; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ kết nối hàng không trực tiếp với các thị trường trọng điểm.
5- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh: (5.1) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3/2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA); tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình. (5.2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 3 năm 2020; trong đó thể hiện rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện, giải ngân theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020; có chế tài xử lý nghiêm nếu để chậm trễ. (5.3) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về việc chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, như dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, các dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; xem xét việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, chỉ định thầu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành thủ tục và thúc đẩy giải ngân, thực hiện các dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội như các dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Xây dựng mới Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020...; không được để chậm trễ như vừa qua.
6- Tập trung xử lý vướng mắc về lao động: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết các vướng mắc về lao động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020 các vấn đề sau: (a) Tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (b) Thực trạng và giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam theo từng địa phương, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài.
7- Đẩy mạnh thông tin truyền thông: (a) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và chủ trì cùng các Bộ ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân. (b) Tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. (c) Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị này; tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh, định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Chiều 18-3, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch 100-KH/TU của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”, từ ngày 7/1-11/3/2020 có 5 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư và 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội điểm thành công.
Qua theo dõi của các ban, ngành, đơn vị tham mưu trực tiếp Tỉnh ủy triển khai công tác trên, các đảng bộ, chi bộ được chọn tổ chức đại hội điểm đã thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng về việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đến cán bộ, đảng viên, để từ đó tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và góp phần thành công cho đại hội điểm tại cơ sở. Các tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm đã tiến hành đầy đủ các nội dung, chương trình đại hội theo quy định; các văn kiện trình đại hội được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến sâu sát, gắn với thực tế và có chất lượng, nhất là đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần đầu của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế bầu cử trong Đảng; các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội với kết quả bầu 1 lần đủ số lượng nhân sự và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, theo đúng quy định. Sau khi kết thúc đại hội, tất cả các tổ chức cơ sở đảng được chọn đã thực hiện họp, rút kinh nghiệm nghiêm túc.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí A Pớt yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh cần chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội phải chú ý việc chuẩn bị các báo cáo và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhiệm kỳ 2020-2025 phải bám sát nội dung, yêu cầu, quy định của Ban Bí thư, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên nhằm đáp ứng thực tế, thực hiện hiệu quả, thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.
Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy tại đại hội phải thực hiện đúng điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng; trong đó lựa chọn nhân sự chú ý thực hiện nghiêm về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên và đảm bảo về chất lượng, tỷ lệ cơ cấu nữ, trẻ, người DTTS… Mặt khác, phải chú ý lược bớt nội dung chi tiết của chương trình đại hội nếu xét thấy không cần thiết tại thời điểm diễn biến dịch Covid-19 như không tổ chức mời đông đại biểu đến dự, không tiến hành văn hóa-văn nghệ chúc mừng…
2. Chiều 25-3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý I năm 2020. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;…
Trong quý I/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tổ chức Tết năm 2020”; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm chúc tết các tổ chức, cá nhân, đối tượng chính sách nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020; tổ chức lễ ra quân đầu năm 2020 phát động phong trào xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị; chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán trong mùa khô năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19...
Đồng thời, Tỉnh ủy còn chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã thực hiện tích cực, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo nghiêm minh, khách quan. Công tác dân vận đã tiến hành hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra…
Phát biểu kết luận, đồng chí A Pớt nhấn mạnh, quý II/2020, các ban Đảng của Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần chú ý triển khai tốt Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy “về chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”; Kết luận số 1195-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, tăng cường phân công cán bộ, công chức bám nắm cơ sở, cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại xã kết nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XV, nhất là thời gian các dịp lễ lớn trong quý II…
Hội nghị cũng đã nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới…
3. Chiều 23-3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp trực tuyến với các huyện, thành phố để đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến nay, tỉnh ta chưa ghi nhận có ca nào mắc Covid-19, số ca nghi ngờ mắc bệnh ban đầu là 13 ca. Tổng số ca giám sát, cách ly ca tiếp xúc gần với ca nghi ngờ, mắc bệnh là 117 người; trong đó, tại Bệnh viện tỉnh có 2 ca, tại khu cách ly của các Trung tâm Y tế huyện, thành phố có 1 ca và cách ly tại nhà là 114 ca. Tổng số ca giám sát, cách ly ca có yếu tố dịch tễ (đến/ở/về từ vùng dịch) là 392 ca; trong đó, tại khu cách ly tập trung của tỉnh là 146 ca (6 trường hợp xét nghiệm âm tính với Covid-19,140 trường hợp nhập cảnh từ Lào về Việt Nam), tại khu cách ly y tế của tỉnh có 11 ca; tại khu cách ly y tế và các khu cách ly tập trung của huyện, thành phố có 122 ca; cách ly tại nhà là 113 ca. Tổng số ca tiếp xúc gần với ca có yếu tố dịch tễ cách ly tại nhà là 367 ca.
Thời gian qua, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được ngành Y tế và các cấp thực hiện tốt công tác giám sát để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc bệnh, xử lý đúng quy định các ổ dịch bệnh. Duy trì vị trí số 1 của kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y để tiến hành áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum; chuẩn bị sẵn khu cách ly, trang bị đầy đủ cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh theo quy định; tổ chức khử khuẩn, vệ sinh môi trường đúng quy định; công tác truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân được đẩy mạnh.
Theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mặc dù, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh Covid-19 nào, nhưng dịch bệnh vẫn có khả năng xâm nhập và lây lan thành dịch tại tỉnh Kon Tum. Do đó, thời gian tới, Ban chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương tăng cường và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vận động người dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; huy động cả hệ thống giám sát để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc bệnh, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời (nếu có), hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong. Thực hiện cách ly triệt để, đúng quy định để ngăn chặn dịch bệnh có thể lan tràn trong cộng đồng; thành lập các tiểu ban giám sát, điều trị, truyền thông, hậu cần để đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới.
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND với quyết tâm cao nhất bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngăn chặn dịch bệnh, khống chế kịp thời (nếu xảy ra) không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; triển khai tốt kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 vào địa bàn, trước mắt xây dựng phương án tiếp nhận, cách ly 1.000 người.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo, các địa phương cần cập nhật, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản chống dịch ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong mọi tình huống xảy ra dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế; thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh. Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bố trí một số cơ sở lưu trú để tiếp nhận người nước ngoài trước khi phân loại để giám sát, cách ly y tế đúng quy định. Cùng với việc thực hiện tốt công tác chống dịch Covid -19, các ngành, địa phường cần chú trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
4. Chiều 19-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì hội nghị.
Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc quy hoạch, mở rộng, chỉnh trang đô thị được triển khai mạnh mẽ, việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn diễn ra ngày càng sôi động, đã có chuyển biến tốt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân, góp phần ngăn chặn và giảm dần các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai vẫn còn xảy ra, làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, gây bức xúc và tạo ra dư luận không tốt trong xã hội; làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản, đến hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra việc xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên địa bàn các huyện, thành phố. Đoàn thanh tra đã làm việc với 12 tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về công tác đất đai, quy hoạch xây dựng có liên quan đến 13 khu vực, vị trí đất xảy ra hiện tượng phân lô, bán nền, vi phạm trật tự xây dựng. Qua thanh tra cho thấy, cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đã cho phép hộ cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích gần 4.000m2 từ đất phi nông nghiệp sang mục đích đất ở nhưng không thực hiện việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định; việc hiến đất mở đường không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị đã được phê duyệt…
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn; tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ tình hình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, việc hợp thửa đất, tách thửa, hiến đất, thỏa thuận lối đi chung, nếu phát hiện sai phạm phải chỉ đạo xử lý ngay, khắc phục các sai phạm theo đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó, cần nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao để từng bước chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, góp phần lặp lại trật tự trong quản lý sử dụng tài nguyên đất và hoạt động xây dựng trên địa bàn.
5. Chiều 04-3, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì.
Trong tháng 2, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo, điều hành các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả.
Ngành nông nghiệp duy trì đà phát triển, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát tốt; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống khô hạn được triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến độ xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại địa phương được đảm bảo...
Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Ngọc Tuấn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tăng cường chỉ đạo, điều hành ngành, địa phương khắc phục khó khăn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Các ngành có liên quan cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng phân lô, bán đất nền trái phép; tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần ưu tiên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là; ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo sao cho đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch...
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Tình hình KT-XH tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm
1.1. Về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 giảm 0,17% so với tháng 01, CPI bình quân 2 tháng đầu năm tăng 5,91%, tuy thấp hơn so với tháng trước (6,43%) nhưng vẫn còn ở mức cao. Thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Tổng thu NSNN tính đến thời điểm 15/02/2020 ước đạt 214,2 nghìn tỷ đồng, bằng 14,2% dự toán năm. Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/02/2020 ước đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến 20/02/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,5 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019.
1.2. Về tình hình sản xuất, kinh doanh: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2020 ước tính tăng 8,4% so với tháng 01 và tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, IIP ước tính tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 giảm 7,9% so với tháng 01 và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng thấp nhất của 2 tháng kể từ năm 2014 đến nay. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 74 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đăng ký doanh nghiệp duy trì xu hướng tích cực, trong 2 tháng đầu năm 2020 có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019 và 11,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1%. Đáng chú ý là trong 2 tháng có gần 16,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2019.
1.3. Về một số lĩnh vực xã hội: Đời sống dân cư trong tháng 02/2020 tiếp tục được cải thiện. Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có 3,8 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 85,8% so với cùng kỳ năm 2019. Từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 205,3 tấn gạo; đặc biệt ngân sách Trung ương đã trích 517,7 tỷ đồng dự phòng năm 2020 cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại; điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Ngành Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn quốc triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị dự phòng, chẩn đoán, điều trị…
2. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Một là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020; các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; trong đó lưu ý thực hiện nghiêm quyết định tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (gồm cả người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài) đến từ Anh và 26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày; tiếp tục thực hiện nghiêm việc kê khai y tế và các giải pháp cách ly hành khách đi từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch vào Việt Nam; chủ động, kịp thời, phối hợp rà soát, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Hai là, theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế và trong nước, nâng cao năng lực dự báo, đánh giá, có phương án, đối sách phù hợp thúc đẩy tăng trưởng ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, kịp thời hỗ trợ, bù đắp thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra để phục hồi, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ba là, chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền để ổn định tinh thần của người dân trước tình hình dịch Covid-19, ngăn ngừa các phản ứng tiêu cực, tâm lý hoang mang; có phương án hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
2. Một số nội dung mới, nổi bật trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng
1. Về tầm bao quát và tầm nhìn của Đại hội XIII
1.1 Điểm mới trong nhiệm vụ của Đại hội XIII: (a) Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (b) Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.
1.2. Điểm mới trong xác định chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội: (a) Kế thừa 5 thành tố trong chủ đề Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu chủ đề Đại hội XIII là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. So với chủ đề Đại hội XII, chủ đề Đại hội XIII chỉ giữ nguyên thành tố về bảo vệ Tổ quốc, còn các thành tố còn lại đều được bổ sung, phát triển, trong đó thành tố mục tiêu xác định đến giữa thế kỷ XXI. (b) Phương châm chỉ đạo Đại hội XII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
1.3. Điểm mới trong xác định mục tiêu phát triển
Về mục tiêu tổng quát, so với Đại hội XII, mục tiêu tổng quát không chỉ đề cập đến xây dựng Đảng mà cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bổ sung mục tiêu: củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển; chú trọng đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Về mục tiêu cụ thể, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu hai phương án: Phương án 1: Tiếp cận theo trình độ phát triển, trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người. (a) Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. (b) Đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. (c) Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Phương án 2: Tiếp cận theo trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người. (a) Đến năm 2025: Cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao. (b) Đến năm 2030: Trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. (c) Đến năm 2045: Trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao.
2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nguyên nhân và kinh nghiệm: (a) Đại hội XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đạt những thành quả quan trọng. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Dự thảo nêu năm dấu ấn nổi bật. (b) Về nguyên nhân: Dự thảo nêu những thành tựu đạt được 5 năm qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là kết quả của cả một quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ đại hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là điểm mới so với Đại hội XII. (c) Điểm mới trong nội dung một số kinh nghiệm. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu 5 kinh nghiệm: (1) Kinh nghiệm về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. So với Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo chính trị đề cập đến xây dựng Đảng cả về chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. (2) Kinh nghiệm về nhận thức và phát huy vai trò của dân: Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới… Đây là kinh nghiệm mới so với Đại hội XII. (3) Kinh nghiệm về lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. So với Đại hội XII, kinh nghiệm này bổ sung phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo…, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế. (4) Kinh nghiệm về xây dựng thể chế. So với Đại hội XII, kinh nghiệm này bổ sung nội dung xây dựng đồng bộ thể chế phát triển. (5) Kinh nghiệm về bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. So với Đại hội XII, kinh nghiệm này bổ sung nội dung chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.
2.2. Đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới: (2.2.1) Đánh giá chung 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 10 năm thực hiện Chiến lược: 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã tạo những bước tiến quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh. (2.2.2) Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng rõ hơn và từng bước được hiện thực hoá, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nhấn mạnh: Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay
2.3. Điểm mới trong xác định ý nghĩa của thành tựu thực hiện công cuộc đổi mới và Cương lĩnh: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu ý nghĩa của thành tựu thực hiện công cuộc đổi mới và Cương lĩnh: Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
3. Hệ quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển đất nước
3.1. Điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới: (a) Về dự báo tình hình thế giới, so với Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII bổ sung một số dự báo mới, nổi bật là: (1) Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (2) Kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và suy thoái; (3) Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. (b) Về dự báo tình hình trong nước, so với Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII bổ sung những dự báo mới, nổi bật là: (1) Tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; (2) Những đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (3) Hệ lụy của biến đổi khí hậu; (4) Chất lượng dân số còn thấp và xu hướng già hóa dân số nhanh.
3.2. Điểm mới về hệ quan điểm chỉ đạo: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu hệ quan điểm chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn các quan điểm cơ bản: (1) Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn mới; (2) Tư tưởng chủ đạo về chiến lược tổng thể phát triển đất nước: (3) Định hướng tạo động lực phát triển; (4) Định hướng huy động, phát huy mọi nguồn lực; (5) Định hướng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
3.3. Điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030
Đại hội XII nêu 12 nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm (2016 - 2020). Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030: xây dựng thể chế phát triển đất nước; phát triển kinh tế; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng con người và nền văn hóa; quản lý phát triển xã hội; ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng; các mối quan hệ lớn.
Dự thảo nhấn mạnh: Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
3. Những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Để tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, quán triệt sâu sắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 25/02/2020, Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 11/3/2020 và các công điện của Thủ tướng Chính phủ. Hai là, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch đang bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Ba là, các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng, chống, ứng phó với diễn biến của dịch; tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”; phát động toàn dân nâng cao ý thức, tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe…
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 24-03-2020, Tỉnh ủy ban hành văn bản số 1025-CV/TU, thực hiện Thông báo 172-TB/TW, ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị "về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19". Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, bùng phát trên địa bàn; đồng thời, chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với việc thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.
Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: (a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bình tĩnh ứng phó trước mọi tình huống; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả. (b) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình huống tiếp nhận, cách ly số lượng lớn và trường hợp dịch phát sinh, bùng phát mạnh trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án xử lý tốt nhất, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. (c) Có chính sách kịp thời động viên, hỗ trợ những người tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. (d) Nghiên cứu chỉ đạo xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của Nhân dân. (e) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến hoặc đi qua vùng, địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh, người qua lại khu vực biên giới, nhất là tình hình, số lượng việt kiều về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tổ chức cách ly y tế... đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời khẩn trương rà soát, chuẩn bị kỹ các trung tâm, cơ sở cách ly trên địa bàn để có phương án xử lý phù hợp nếu thời gian tới số lượng công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y với số lượng lớn. (g) Thực hiện tốt công tác khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở; nâng cao vai trò của các lực lượng quân đội, công an, chính quyền ở cơ sở, nhất là tại các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố trong việc nắm tình hình, cách ly, kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. (h) Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, nhất là các hoạt động ngoại giao với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên thông tin cho các tỉnh giáp biên hiểu được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong quá trình phòng, chống dịch bệnh. (i) Hằng ngày, tổng hợp tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnhtiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe của cá nhân hoặc những người xung quanh nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhphát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm động viên, kêu gọi Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Kịp thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch; phối hợp hỗ trợ người tỉnh Kon Tum đang định cư ở các tỉnh của Lào và Campuchia.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủythường xuyên định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Nhân dân; thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.
Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnhchỉ đạo toàn lực lượng chuẩn bị, tập huấn các phương án ứng phó với dịch bệnh trong tình hình nếu có phát sinh, lan rộng trên địa bàn; tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ người qua lại khu vực biên giới để có biện pháp xử lý kịp thời.
Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổ chức cách ly và quản lý cách ly tại các khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tại Điện mật số 579/TK, ngày 19-3-2020. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động cụ thể trong từng khu cách ly (công việc cụ thể, lực lượng thực hiện...) đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: (a) Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên. (b) Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Điện Mật của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 14-3-2020 "về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025" và Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Tỉnh ủy "về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025", đảm bảo việc đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội thành công theo tiến độ, kế hoạch đề ra.
* Trước đó, để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Tỉnh ủy cũng đã kịp thời ban hành văn bản khẩn 1015-CV/TU, ngày 10-03-2020 để chỉ đạo.
2. Ngày 09/03/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, địa phương(a) Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện đúng phương châm phòng, chống dịch khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan; Phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời dựa vào nhân dân, cộng đồng trong phòng, chống dịch. (b) Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020; các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. (c) Hàng ngày, thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn (người nước ngoài đến địa bàn tỉnh; người Việt Nam đến/ở/về từ các vùng/quốc gia đang có dịch, bệnh; người đến/ở/về từ các địa phương đang có dịch, bệnh trong nước; người tiếp xúc với trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi ngờ/mắc bệnh Covid-19…) để thông tin, báo cáo cho chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp để triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra lịch trình, y tế, điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bố trí người trực, hướng dẫn khách đến làm việc phải rửa tay, đeo khẩu trang; thực hiện các biện pháp khử trùng, vệ sinh cơ quan, đơn vị. UBND cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và Ban Chỉ đạo các cấp(a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan, nhất là các Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hàng ngày, thường xuyên rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. (b) Phát động toàn dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, đeo khẩu trang…, nhất là quyết tâm ngăn chặn trường hợp bệnh xâm nhập lây nhiễm thứ phát cho cộng đồng bằng cách phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố nguy cơ, thông báo cho chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp. (c) Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức giám sát, phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố nguy cơ về dịch bệnh, theo hướng dẫn hiện hành, ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, đúng quy định, thẩm quyền hoặc quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc tại cộng đồng; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo để đảm bảo đối tượng bị cách ly và cộng đồng thực hiện đúng, nghiêm ngặt các yêu cầu cách ly theo quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để mất dấu đối tượng trong thời gian cách ly. Sở Y tế(a) Tăng cường hoạt động của hệ thống giám sát ngành Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc bệnh, xử lý đúng quy định các ổ dịch Covid-19. Kiên quyết thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định đối với người đến từ vùng dịch, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cộng đồng. (b) Giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào tỉnh ta, triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh. Đặc biệt khi phát hiện trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh cần được khám cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh. (c) Hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo các cấp ra quyết định cách ly y tế phù hợp, đúng quy định hoặc quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc tại cộng đồng để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh. (d) Triển khai tổ chức thực hiện việc khai báo y tế toàn dân khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương, Bộ Y tế. Công an tỉnh(a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, chú trọng kiểm tra, rà soát hàng ngày công tác quản lý lưu trú để sớm phát hiện những trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn, thông tin, báo cáo cho chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh; bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi ngờ/mắc Covid-19; tham gia việc quản lý cách ly tại nhà, không để mất dấu đối tượng trong thời gian cách ly. (b) Phối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế. (c) Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lan truyền thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch(a) Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú… quản lý, nắm chắc thông tin khách đến lưu trú, lịch trình, tình hình sức khỏe của khách và kịp thời thông báo cho Ban Chỉ đạo, chính quyền, cơ sở y tế địa phương nếu phát hiện những trường hợp có yếu tố nguy cơ: Khách nước ngoài đến từ vùng/quốc gia đang có dịch, bệnh; người Việt Nam đến/ở/về từ các địa phương/vùng/quốc gia đang có dịch, bệnh; người nghi ngờ bị mắc bệnh Covid-19 để kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh cho cộng đồng. (b) Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tua, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các địa phương/vùng/quốc gia đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến tỉnh Kon Tum. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: (a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý lao động, chuyên gia người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; thông tin ngay những trường hợp lao động nước ngoài đến/về địa bàn tỉnh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh biết, xử lý theo quy định; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cơ sở y tế địa phương triển khai công tác giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế, hạn chế tiếp xúc khi cần thiết. (b) Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, không tổ chức đưa người lao động đến các địa phương/vùng/quốc gia đang có dịch bệnh, không tiếp nhận lao động từ địa phương/vùng/quốc gia đang có dịch bệnh đến địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụPhối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh và bố trí phiên dịch viên để phối hợp với ngành Y tế, Ban chỉ đạo các cấp trong các trường hợp cần thiết; thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp phải cách ly y tế bắt buộc công dân nước ngoài có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh Covid-19 tại tỉnh Kon Tum. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh(a) Phối hợp với ngành Y tế thực hiện việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ; chia sẻ các thông tin về hành nhập cảnh với ngành Y tế (qua khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh). (b) Chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở ở khu vực dọc biên giới và kiểm soát chặt chẽ dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhChuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, phối hợp với ngành Y tế triển khai công tác cách ly theo quy định; bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly. Các sở, ngành, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp và ngành Y tế thường xuyên rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định ngăn chặn dịch bệnh. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng (Thôn trưởng), Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính tri - xã hội thuộc các thôn, làng, tổ dân phốCăn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, kiểm tra giám sát mọi tình hình trên địa bàn thôn, làng, tổ dân phố để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất từ cơ sở.
3. Ngày 09/03/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 868/UBND-NNTN chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và ý kiến của UBND tỉnh (tại Công văn số 271/UBND-NNTN ngày 30/01/2020; Công văn số 464/UBND-NNTN ngày 20/02/2020; Kế hoạch số 3297/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh) về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.
Chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hiệu quả, điều tiết nước hợp lý; quản lý chặt chẽ cống lấy nước đầu mối và các công trình tưới, không để rò rỉ lãng phí nước; huy động nguồn lực tại chỗ, vận động Nhân dân, huy động dân quân, đoàn viên thanh niên nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy từ đầu mối đến cuối kênh, đảm bảo đủ nước tới cuối khu tưới, đào giếng ở những nơi có điều kiện để tăng nguồn nước. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi để hoàn thành đưa vào sử dụng và chống hạn, nhất là các hồ chứa đang triển khai xây dựng mới, tu sửa nâng cấp theo kế hoạch vốn năm 2020; kiểm tra, tu sửa cụm đầu mối, tuyến kênh mương của các công trình đang hoạt động, nhất là các công trình đã xuống cấp, hư hỏng để đảm bảo nguồn nước không bị rò rỉ, thất thoát....; thông báo lịch điều tiết nguồn nước các công trình thuỷ lợi và tổ chức tưới luân phiên hợp lý cho các loại cây trồng nhằm hạn chế hạn xảy ra.
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, đắp bờ giữ nước ở chân ruộng, sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước, thực hiện theo lịch tưới của các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã thông báo. Theo dõi, kiểm tra, xác định cụ thể tình hình khô hạn của từng khu vực, chuẩn bị tốt các điều kiện để chống hạn như: máy bơm nước, xăng dầu, đường ống, nguồn nước dự kiến bơm chống hạn… định kỳ trước 15h00 thứ tư hằng tuần, tổng họp báo cáo gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình hạn hán, thiếu nước, kịp thời thông tin, cảnh báo cho các địa phương và các đơn vị liên quan biết để chỉ đạo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế; hướng dẫn, phổ biến các phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả để các địa phương, doanh nghiệp và người dân áp dụng. Định kỳ trước 17h00 thứ tư hằng tuần, tổng hợp, báo cáo tình hình hạn hán, giải pháp phòng, chống hạn và các đề xuất kiến nghị (nếu có) gửi UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
4. Ngày 11/03/2020, UBND tỉnh có công điện số 01/CĐ-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh về công tác PCCCR.
Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các lực lượng chức năng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng các cấp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị chủ rừng: (a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; lực lượng Kiểm lâm phải bám sát, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, với dân trong công tác PCCCR; phân công lực lượng trực PCCCR 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, xung yếu, có nguy cơ cháy rừng cao để có giải pháp phòng từ xa; kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ thời điểm ban đầu; chuẩn bị sẵn sàng, huy động các lực lượng tại chỗ xử lý khi có cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra…(b) Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng, chủ vườn cây cao su trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương có phương án giảm thiểu tối đa các vật liệu dễ gây cháy. Nghiêm cấm các hoạt động đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì, những hành vi dùng lửa khác ở khu vực ven rừng, trong rừng trong các thời kỳ cấp dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V. (c) Thường xuyên theo dõi, xác minh các điểm cháy trên vệ tinh tại Website của Cục Kiểm lâm: kiemlam.org.vn để xử lý và báo cáo kịp thời. Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày vào lúc 16 giờ về Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) theo số điện thoại: 02603.863887 để nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời. (d) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 10 bố trí, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chữa cháy rừng trong trường hợp có cháy lớn xảy ra. (e) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý cháy và báo cáo kịp thời.
5. Ngày 11/03/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản 726/UBND-KGVX yêu cầu hạn chế tập trung đông người trong tổ chức lễ, tiệc cưới - hỏi để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó: (a) UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các thôn, làng, tổ dân phố không tổ chức các hoạt động có đông người tham gia.Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hạn chế việc tập trung đông người; thực hiện giảm quy mô tổ chức tiệc cưới, lễ cưới - hỏi, thôi nôi, đầy tháng… để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. (b) Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh: Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới… của gia đình, người thân đảm bảo hạn chế tập trung đông người, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh hiện nay. (c) UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới … với quy mô, hình thức đảm bảo, phù hợp với tình hình hiện nay, hạn chế tập trung đông người để phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các gia đình, cộng đồng dân cư nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới… đảm bảo phòng chống dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng. (d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới ... đảm bảo hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
6. Ngày 12/03/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 750/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị:
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố(a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10 tháng 03 năm 2020 và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ; triển khai thực hiện kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 và Phương án ứng phó với thiên tai mưa lũ; bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020;
Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, công trình hồ chứa thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công sửa chữa công trình trong mùa mưa, lũ; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi; (b) Đề nghị các đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và bố trí kinh phí để thực hiện. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn. Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh: (a) Bố trí lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn; rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du đập; (b) Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du; cập nhật thông tin vận hành hồ chứa lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vntối thiểu 2 lần/ngày trong điều kiện thời tiết bình thường và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết 3 kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ); Tổ chức vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa. Nạo vét, khơi thông kênh hạ lưu các tràn xả lũ, hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng, thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (a) Kiểm tra, đề nghị các đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và bố trí kinh phí để thực hiện. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn; (b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể thực trạng an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, đề nghị các chủ đập cân đối bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, khắc phục; sửa chữa ngay các công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du; (c) Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công sửa chữa công trình trong mùa mưa, lũ; (d) Hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, vùng hạ du, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lơi tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 theo Chỉ thị 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định gồm 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.
Nghị định đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực BHXH (Điều 38, 39, 40), cụ thể là: (1) phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định; (2) phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: a) hằng năm không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp; b) không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; c) không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức Công đoàn yêu cầu.
Đối với người sử dụng lao động có hành vi không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH người sử dụng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Điểm đáng chú ý là nếu người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền áp dụng là từ 50 - 75 triệu đồng.
Ngoài ra, người lao động sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng nếu có một trong các hành vi vi phạm như: a) Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; b) Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; c) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên…
 
 
_________
 

Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương  (mùng 10 tháng 3 âm lịch). Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020): khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020): khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước;  nêu bật những thành tựu của đất nước, của tỉnh sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Lượt xem:11 | lượt tải:9

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 10-2021

Lượt xem:12 | lượt tải:5

CT.08.TU

về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:26 | lượt tải:10

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:368 | lượt tải:91

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:147 | lượt tải:72

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:259 | lượt tải:118

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:497 | lượt tải:81
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay13,778
  • Tháng hiện tại382,917
  • Tổng lượt truy cập12,590,329
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây