Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2019 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2019

Thứ ba - 26/02/2019 03:39
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 03-2019
- Lãnh đạo tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019); Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3) và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2019); 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) .
- Ngoài ra, tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; những điểm mới, điểm quan trọng của các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị.
Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 23-01-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tuyên truyền Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 (theo Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 01-02-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 (Kết luận số 927-KL/TU, ngày 02-5-2018).
Thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các địa phương, đơn vị; về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh; triển khai nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn và phát triển thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh;  công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, thực phẩm bẩn, thực phẩm kém an toàn.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Ngày 10-1-2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW  về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Toàn văn Chỉ thị sau:
Thời gian qua, để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Ðảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, như tình trạng để lộ lọt thông tin của người tố cáo; không ít trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm. Việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo chưa được quan tâm. Cán bộ, đảng viên và người dân còn chưa an tâm, ngại đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm...
Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu ở không ít nơi chưa quan tâm đến công tác này. Quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa hoàn thiện, thiếu cụ thể. Công tác giải quyết tố cáo trong một số trường hợp còn để kéo dài, có biểu hiện bao che người bị tố cáo. Kiểm tra, thanh tra, điều tra phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo chưa được coi trọng, trong khi những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Ðể khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.
2. Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo theo hướng cụ thể, đồng bộ, có chế tài xử lý nghiêm khắc, chú trọng các biện pháp phòng ngừa; làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi này.
Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan chỉ đạo ban hành quy định và hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018 một cách cụ thể, chi tiết, đồng bộ, phân rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý. Ban hành quy định về bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức mà Luật Tố cáo năm 2018 chưa quy định.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo.
Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức...; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.
Ủy ban kiểm tra, thanh tra cấp trên chủ động hướng dẫn ủy ban kiểm tra và cơ quan thanh tra cấp dưới thực hiện tốt công tác này.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.
4. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
5. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Ðẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Ðộng viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.
Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo.
6. Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá các quy định hiện hành về khen thưởng người tố cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Hình thức, nội dung, cách thức tổ chức khen thưởng phải thực sự góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng không để lộ lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo.
7. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người tố cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này.
Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.
8. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.
Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Chuyên đề 2: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Ngày 21-1-2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Toàn văn Chỉ thị sau:
Từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Đồng thời, đã quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng ở cơ sở không có đảng viên và tổ chức đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Những khuyết điểm, yếu kém nói trên có nguyên nhân cơ bản là: Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên còn hình thức, thậm chí bị buông lỏng. Các quy định, hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thiếu cụ thể, chưa đồng bộ.
Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.
2. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.
- Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao dộng có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.
- Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng quy trình, hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá nhận thức cuối khóa học bảo đảm kết quả học thực chất.
Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực trong tổ chức thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Cấp ủy và người được giao thẩm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với đối tượng đảng.
3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.
- Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực.
- Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định.
- Cấp ủy đảng bộ cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến.
- Cấp ủy đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.
4. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
- Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Trước mắt, từ nay đến ngày 19-5-2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
5. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng; đồng thời, giám sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
6. Các cấp ủy, tổ chức đảng có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng đảng viên. Kết quả thực hiện Chỉ thị là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy.
7. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 12-2, đồng loạt các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức “Ra quân xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh” với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Bám sát chủ đề “Xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân”, các địa phương trong tỉnh đã tập trung vào các nội dung ra quân đầu năm như: xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng nông thôn (làm đường giao thông, nạo vét kênh mương...); triển khai các mô hình về phát triển sản xuất, khai hoang, cải tạo đồng ruộng... nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất; các hoạt động về cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn (dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh tại các trục đường...).
Để hoạt động ra quân đầu năm đạt hiệu quả cao, mỗi huyện và thành phố Kon Tum đều chọn 1 địa điểm để tổ chức Lễ ra quân làm điểm phát động phong trào xây dựng nông thôn mới với các công trình thiết thực, ý nghĩa, cụ thể: thành phố Kon Tum với công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn thôn Kon Hngo Ktu (xã Vinh Quang); huyện Đăk Hà với công trình làm đường giao thông nông thôn thôn Đăk Tin (xã Đăk Ngọk); huyện Đăk Tô với công trình làm đường giao thông nông thôn thôn Đăk Dé (xã Đăk Rơ Nga); huyện Ngọc Hồi với công trình phát dọn, nạo vét kênh mương nội đồng thôn Măng Tôn (xã Bờ Y); huyện Đăk Glei với công trình phát dọn, vệ sinh môi trường và nạo vét kênh mương tại thôn Peng Seil (xã Đăk Pét); huyện Tu Mơ Rông với công trình làm đường đi vào khu sản xuất ở thôn Măng Dương 1, 2 (xã Ngọc Lây); huyện Sa Thầy với các công trình làm đường giao thông nông thôn thôn Hòa Bình, triển khai phát triển sản xuất tại thôn Nghĩa Tân, thu gom rác thải và vệ sinh môi trường tại các thôn trên địa bàn xã Sa Nghĩa; huyện Kon Rẫy với công trình xây dựng đường nội thôn Kon Lung (xã Đăk Tờ Lùng); huyện Kon Plông với công trình làm đường đi khu sản xuất thôn Vi KTàu (xã Pờ Ê); huyện Ia H’Drai với công trình làm đường giao thông nông thôn tại thôn 7 (xã Ia Tơi).
Tính đến nay, toàn tỉnh có 14 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 13/86 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 5 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 22 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 43 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chỉ còn 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 10,2 tiêu chí nông thôn mới/xã.
Toàn tỉnh đã có 24 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 27,9%), 73 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 84,9%), 70 xã đạt tiêu chí về điện (đạt 81,4%), 36 xã đạt tiêu chí về trường học (đạt 41,9%), 30 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 34,9%), 59 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (đạt 68,6%). Thông qua việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay, toàn tỉnh đã có 19,8% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 24,4% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, 91,9% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, 36% số xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất. Đến nay, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 86,5%; số xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm đạt 29,1%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 47 xã đạt tiêu chí về văn hóa (đạt 54,7%). Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các xã tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ; tệ nạn xã hội cơ bản đã giảm xuống, đời sống nhân dân được ổn định. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 66 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh (đạt 76,74%).
Năm 2019, tỉnh Kon Tum phấn đấu có thêm 3 xã đạt nông thôn mới gồm Đăk Cấm, Vinh Quang (thành phố Kon Tum) và Đăk Môn (Đăk Glei).
2. Trong hai ngày (18 và 19-2), đoàn cán bộ cao cấp của tỉnh Kon Tum do đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sê Kông (Nước CHDCND Lào). Đồng chí Zyđa Sou Văn na Sai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Sê Kông tiếp và làm việc với đoàn.
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Kon Tum và đoàn công tác, đồng chí A Pớt ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội hai tỉnh đã đạt được. Đồng thời, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Sê Kông đã cùng với lãnh đạo tỉnh Kon Tum thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội hai tỉnh trong thời gian qua.
Nhân chuyến thăm và làm việc này, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Kon Tum (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Sê Kông (Hội Phụ nữ, Hiệp Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoàn 2019-2024 với các nội dung:
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đường lối, chủ trương của hai Đảng, chính sách pháp luật của hai Nhà nước.
Vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động chống phá, gây mất đoàn kết, ổn định của kẻ địch và các phần tử xấu; tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới, tích cực ngăn chặn tình trạng phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, buôn bán ma túy, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc…làm ảnh hưởng và phương hại đến an ninh chính trị, tình đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam - Lào, cùng nhau bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định hợp tác và phát triển.
Vận động Nhân dân cung cấp thông tin và giúp đỡ trong việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Lào về Việt Nam.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả và thực chất hơn trong công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân giữa hai tỉnh, hai nước, kịp thời trao đổi, tham mưu, đề xuất xử lý những vấn đề nảy sinh. Triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác sau khi đã ký kết. Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Mặt trận, đoàn, hội giữa hai tỉnh. Định kỳ hai bên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, bổ sung hoàn thiện các nội dung phù hợp với thực tiễn của mỗi bên.
3. Ngày 20-2, cùng với cả nước, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. 
Đợt nhập ngũ năm 2019, toàn tỉnh có 800 công dân trong độ tuổi nhập ngũ; trong đó thành phố Kon Tum có 170 (chưa kể số công dân làm nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân là 13 người), huyện Đăk Hà có 125 công dân, huyện Ngọc Hồi có 94 công dân, huyện Đăk Glei có 85 công dân; huyện Đăk Tô có 75 công dân; huyện Sa Thầy có 70 công dân; huyện Kon Rẫy có 65 công dân; huyện Tu Mơ Rông có 60 công dân; huyện Kon Plông có 55 công dân và huyện Ia H’Drai có 5 công dân. Các địa phương trong tỉnh đều đạt 100% chỉ tiêu giao công dân trong độ tuổi nhập ngũ.
Về chất lượng tuyển quân, có 110 công dân là đoàn viên thanh niên, 5 công dân là đảng viên, trình độ từ trung cấp đến bậc đại học là 9 công dân (trong đó có 4 công dân đã tốt nghiệp đại học và 4 công dân tốt nghiệp hệ cao đẳng), trình độ học vấn trung học cơ sở có 536 công dân, trung học phổ thông có 254 công dân. Tất cả các công dân lên đường nhập ngũ đợt này đều đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe và có phẩm chất chính trị tốt.
Các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 990 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhận 510 tân binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận 180 tân binh, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) nhận 50 tân binh, Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5) nhận 30 tân binh, Lữ đoàn tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) nhận 30 tân binh.
Trước khi đón nhận tân binh, các đơn vị nhận quân đã hoàn tất các công tác chuẩn bị như lễ đón tân binh, bố trí nơi ăn, ở và sinh hoạt, đảm bảo đúng các quy định của Bộ Quốc phòng đối với quân nhân.
Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh tham gia Lễ giao nhận quân 2019 tại các địa phương kịp thời động viên tân binh.
Tại buổi Lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, thành phố đã tặng hoa, chúc mừng, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức, cố gắng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Ngày 22-2, tại huyện Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo Phát triển ba vùng kinh tế động lực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Trong năm qua, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tại ba vùng kinh tế động lực của tỉnh được triển khai tích cực. Cụ thể:
Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum đang hoàn thiện, phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II và Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum đến năm 2030.
Vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi tiếp tục xây dựng Đề án huyện Ngọc Hồi đạt đô thị loại IV để chuẩn bị điều kiện thành lập thị xã Ngọc Hồi và triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông đã lập, trình phê duyệt Đề án thành lập thị trấn Măng Đen, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc các tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn thực hiện theo quy định, không phá vỡ các quy hoạch.
Bên cạnh đó, trong năm qua, UBND tỉnh đã làm tốt công tác huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư, ngân sách bố trí hơn 1.560 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tại các vùng kinh tế động lực. Trong đó, các dự án do bộ, ngành trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn các vùng kinh tế động lực đầu tư hơn 217 tỷ đồng và các dự án do địa phương quản lý đầu tư gần 1.282 tỷ đồng.
UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng mức đầu tư hơn 947 tỷ đồng tại địa bàn ba vùng kinh tế động lực của tỉnh. Trong đó, huyện Kon Plông có 13 dự án với hơn 673 tỷ đồng, huyện Ngọc Hồi có 5 dự án với hơn 146 tỷ đồng, thành phố Kon Tum có 8 dự án với hơn 127 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách Nghị quyết 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, triển khai việc ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong việc trồng rau, hoa xứ lạnh tại vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông...
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) tiếp thu các ý kiến xác đáng thảo luận tại hội nghị, đồng thời đề nghị ba vùng kinh tế động lực cần xây dựng thêm mối quan hệ liên kết vùng, lấy thành phố Kon Tum làm trọng tâm để tạo ra lan tỏa liên kết. Các vùng động lực cần xác định những vấn đề trong tầm tay có thể làm được, còn những vấn đề chưa xác định được đưa ra định hướng trong tương lai. Qua đó, triển khai có hiệu quả các đề án, quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, đề án đề ra tại ba vùng kinh tế động lực của tỉnh...
5. Sáng 26-2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2019. PCT Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì.
Trong tháng 2, tình hình KT-XH tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả; tình hình an ninh - trật tự, an sinh xã hội, thị trường hàng hoá trước, trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa phục vụ dịp Tết và Lễ hội Xuân 2019 diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm của người dân; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thực hiện tốt; an ninh, quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả.
Tính đến ngày 15/02, toàn tỉnh gieo trồng được trên 10.000 ha cây hàng năm vụ Đông Xuân 2018-2019, đạt 93% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 242 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước đạt gần 428 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 14 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 89,7 tỷ đồng.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Để triển khai tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu cao vai trò của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được HĐND tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch đề ra của đơn vị, địa phương, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 như: Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quyết liệt chương trình/kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 9/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương đưa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice vào hoạt động chính thức và đổi mới chế độ hội họp theo quy định của Chính phủ…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra việc phân khai, giao kế hoạch năm 2019 của các địa phương, đơn vị. Tăng cường theo dõi, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019. Rà soát, báo cáo đánh giá các dự án đầu tư đã được cấp phép đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh lở mồm long móng, không để lây lan ra diện rộng. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản và kết quả xử lý việc khai thác khoáng sản trái pháp luật tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. Sở Giao thông vận tải rà soát, kiểm tra và báo cáo kết quả việc khắc phục sạt lở các tuyến đường giao thông; công tác bàn giao các tuyến đường tỉnh lộ do địa phương đầu tư về tỉnh quản lý. UBND huyện Tu Mơ Rông khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc khắc phục sạt lở tuyến đường tránh đèo Măng Rơi và một số tuyến đường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông...
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay sau kỳ nghĩ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Ngày 11/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 160/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các công việc sau đây:
Thứ nhất, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ ngày đầu năm mới; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; quán triệt chủ đề hành động năm 2019, cụ thể hóa chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành mới bằng những việc làm cụ thể.
Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.
Thứ ba, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
Thứ tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Công điện số 160/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/02/2019.
Thứ năm, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tranh thủ thời cơ, khí thế mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả.
2. Một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2019 của nước ta; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
Một số kết quả đạt được:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tích cực triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát (lạm phát cơ bản tháng 1/2019 tăng 0,3% so với tháng 12/2018 và tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước); mặt bằng lãi suất, thị trường ngoại hối ổn định (chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1/2019 giảm 0,4% so với tháng 12/2018 và tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2018); dự trữ ngoại hối tăng lên; thị trường chứng khoán hồi phục. Xuất khẩu đạt 20 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện nguồn ngân sách nhà nước tăng 17% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài đạt khoảng 1,9 tỷ USD, tăng 51,9%; giải ngân đạt khoảng 1,55 tỷ USD, tăng 9,2%. Khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng lượng khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt, tăng 5%. Có trên 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; quy mô vốn của doanh nghiệp tăng, số vốn đăng ký tăng 53,8%; có trên 8 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Khoa học và công nghệ có bước phát triển, tạo nền tảng quan trọng trong phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam trong tương lai. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công được quan tâm thực hiện tốt, nhất là đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân mới. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định rõ vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến khó lường, có thể ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; ngay từ đầu năm xuất hiện hiện tượng nhập siêu; trật tự, an toàn giao thông chưa được bảo đảm, vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (từ 16/12/2018 đến 15/01/2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.527 vụ tai nạn giao thông, làm 731 người chết; 422 người bị thương và 715 người bị thương nhẹ; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.
Một số nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới:
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; theo dõi sát tình hình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết; phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:
Thứ nhất, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện chủ trương nhất quán là củng cố nền tảng vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. 
Thứ hai, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất linh hoạt, phối hợp hài hòa với các chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đồng thời có biện pháp hạn chế tín dụng đen.
Thứ ba, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; kiên quyết điều chuyển dự toán ngân sách sử dụng sai mục đích. Tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình.
Thứ tư, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt hằng tháng.
Thứ năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình chủ động, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ, ngày 03/02/2019.
3. Về các hoạt động kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019)
Trong tháng, một số cơ quan chức năng, nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Giang, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân Đội nhân dân…) đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền về các hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, ký ức về một cuộc chiến khẳng định tính chính nghĩa và quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam đã bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, ghi nhớ những đau thương, mất mát, nhưng rất tự hào trong mỗi người dân Việt Nam. Đây là chiến thắng khẳng định ý chí kiên cường của một dân tộc yêu chuộng hòa bình; là minh chứng hùng hồn về tinh thần yêu nước, sự đoàn kết, đồng lòng của quân và dân ta khi đất nước bị xâm lược. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình và nhất trí cao với hình thức và quy mô tổ chức kỷ niệm; nhân dịp này, chúng ta công khai đăng tải các tài liệu nói rõ về bản chất cuộc chiến đấu, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân[1] trên các phương tiện thông tin đại chúng, khẳng định sự thật lịch sử về một cuộc chiến đấu tự vệ chính đáng của quân và dân ta nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước cuộc chiến tranh xâm lược có chủ đích của Trung Quốc. Theo nhiều ý kiến, việc tổ chức các hoạt động vào dịp kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc lần này còn thể hiện sự ứng xử đúng mực đối với giá trị của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979[2]. Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, là dân tộc có lòng bao dung qua các cuộc chiến tranh; với tinh thần gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ láng giềng Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển và đi vào thực chất, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, vì sự hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; gác lại quá khứ nhưng không bỏ quên lịch sử. Cuộc chiến tháng 2 năm 1979 đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, khắc sâu một vết hằn trong lịch sử quan hệ lâu đời giữa hai nước láng giềng Việt Nam - Trung Quốc. Dù Trung Quốc có biện minh dưới chiêu bài với cái gọi là “phản kích tự vệ”, nhưng về thực chất đây là hành động xâm lược Việt Nam - một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Và quân, dân Việt Nam đã đánh trả anh dũng để bảo vệ đất nước.
Tuy nhiên, cũng trong dịp này, một số phần tử cơ hội chính trị và phản động tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc nhằm khoét sâu thù hận, kích động tâm lý “bài Hoa”, chia rẽ quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Trước tình huống đó, mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thống nhất rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ ưu tiêu số Một. Do đó, mọi lời nói, hành động của ta lúc này đều nhằm hướng tới nhiệm vụ này. Việc nhắc lại quá khứ, nhớ về những đau thương mà chiến tranh để lại hoàn toàn không phải nhằm kích động hận thù, mà để biết trân trọng hơn giá trị của hoà bình, để bất cứ ai hôm nay cũng phải tỉnh thức, giữ gìn thành quả mà cha ông đã phải trải qua biết bao cuộc chiến, đổ bao máu xương mới giành được. Và việc ôn lại, ghi nhớ những bài học rút ra từ cuộc chiến là để có cách ứng xử đúng đắn hôm nay và phòng ngừa cho ngày mai, không bao giờ để xảy ra chiến tranh là điều rất cần thiết đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, trong hiện tại và cả mai sau.
4. Một số kết quả chủ yếu của công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Một số kết quả đạt được:
Về công tác thu và trả nợ: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 đạt 332.006 tỷ đồng, vượt 2.032 tỷ đồng, đạt 100,62% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó, thu BHXH 221.081 tỷ đồng, thu BHTN 15.531 tỷ đồng, thu BHYT 94.673, thu lãi chậm đóng 721 tỷ đồng). Số nợ phải tính lãi 5.715 tỷ đồng, bằng 1,7% tổng số phải thu (giảm 1,2% so với năm 2017), mức thấp nhất từ trước tới nay.
Về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH là 14,724 triệu người (trong đó, BHXH bắt buộc 14,45 triệu người, BHXH tự nguyện 271 nghìn người) đạt 102,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tham gia BHTN 12,68 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tham gia BHYT 83,515 triệu người, đạt 102,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc 88,5% dân số (vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTG).
Về công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Trong năm, toàn Ngành giải quyết cho 119.747 người hưởng lương hưu và BHXH hàng tháng; 9.849.930 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 763.573 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 37.960 người hưởng hỗ trợ học nghề; khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên 177,6 triệu lượt người. Năm 2018, có khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, gần 500 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân.
Một số tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dẫn tới nhận thức của nhiều chủ sử dụng lao động và người lao động về BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế; tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT tại các địa phương vẫn còn phổ biến; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị. Công tác xử lý nợ BHXH, BHYT còn để kéo dài đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn...
Một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành trong năm 2019:
Thứ nhất, xây dựng kế hoạch, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách BHXH; hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao kế hoạch thu, chi, phát triển đối tượng năm 2019 cho BHXH các tỉnh, thành phố; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với BHXH các tỉnh, thành phố để kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định.
Thứ năm, tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc; Hoàn thiện, tổng kết việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.
Thứ sáu, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống của Ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của Ngành, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các bộ, ngành; tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và thế giới; quảng bá, giới thiệu BHXH Việt Nam trong cộng đồng quốc tế; đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế về lĩnh vực an sinh xã hội cho cán bộ trong Ngành.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 290/KH-UBND về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 27/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được tình hình nhiệm vụ cách mạng và đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nắm vững những vấn đề cơ bản pháp luật về quốc phòng, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa....
Nội dung tuyên truyền tập trung vào sự cần thiết phải ban hành Luật Quốc phòng; các quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nắm vững những vấn đề cơ bản pháp luật về quốc phòng, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế.
Việc tuyên truyền được thực hiện dưới hình thức: Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác...
2. Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 307/UBND-NNTN chỉ đạo triển khai hướng dẫn của Bộ NN&PTNT về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam và các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là đối với những người thường xuyên qua lại khu vực biên giới giữa hai nước, khách du lịch và người chăn nuôi nắm rõ diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào tỉnh. Tổ chức giám sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm dịch động vật; ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào tỉnh Kon Tum theo quy định hiện hành.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương, nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hoặc nghi là lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trái phép thì cần lấy mẫu gửi đến Chi cục Thú y vùng quản lý địa bàn hoặc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương để chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, khử trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất, vệ sinh tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu lợn và các sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào tỉnh Kon Tum; tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòm, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào tỉnh Kon Tum; trường hợp bắt được các lô hàng động vật sản phẩm động vật nhập khẩu bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay theo đúng quy định (trước khi tiêu hủy phải lấy mẫu gửi các cơ quan thú ý để xét nghiệm bệnh, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi).
Đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tuyên truyền nguy cơ về các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tổ chức vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doạn động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép vào tỉnh Kon Tum.
3. Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 344/UBND-NNTN về tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc và đánh giá hiệu quả hoạt động của các lò mổ gia súc tập trung trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý theo phân cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở giết mổ, các hộ giết mổ nâng cao ý thức và có trách nhiệm trong thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ hình thành các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn theo quy hoạch.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các lò mổ gia súc tập trung trên địa bàn tỉnh; trong đó làm rõ ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để khắc phục, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2019.
4. Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 369/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh với nội dung trọng tâm "Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh"...
Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung có tính chất thường xuyên, liên tục, như: Phổ biến, quán triệt, tập huấn các quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật... UBND tỉnh xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 là tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành việc kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm đã được xác định tại Kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tùy vào đặc điểm, tình hình của ngành, địa phương chủ động xác định, bổ sung một số lĩnh vực trọng tâm để triển khai việc theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo đúng nguyên tắc“thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm”.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn chuyên sâu đối với chuyên gia, người có liên quan trực tiếp.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị; trong đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương...
5. Ngày 22/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 374/UBND-NCXDPL chỉ đạo việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương ban hành văn bản hoặc tổ chức lồng ghép phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (gồm 09 Luật và 10 Nghị quyết).
Xác định nội dung, hình thức phổ biến các Luật, Nghị quyết đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Trong đó, về nội dung, tập trung vào một số điểm mới, những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện thông qua trang thông tin điện tử ngành, địa phương; lồng ghép tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thuộc phạm vi quản lý; tập huấn, tư vấn pháp luật trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở....
Bố trí đủ nguồn lực thực hiện việc phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan. Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh truyền thông, phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới trong các Luật, Nghị quyết. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường thời lượng, phổ biến thường xuyên, rộng rãi các Luật, Nghị quyết mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để mọi người cùng biết và thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh hướng dẫn, quán triệt, phổ biến, giới thiệu các Luật, Nghị quyết liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg, ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định gồm 07 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:
- Phạm vi điều chỉnh: Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) tại Điều 1 Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
- Tiêu chí Xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là xã phải đạt được một trong hai tiêu chí sau: (1) Được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) hoặc được nâng lên thành phường, thị trấn; (2) Phải đạt được cả bốn điều kiện, gồm: i) Có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 dưới 35%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 20% (đối với các xã biên giới và xã an toàn khu không thuộc khu vực III, xã thuộc các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long; ii) có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 dưới 25%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 15%); iii) Đạt tiêu chí quốc gia về y tế; iv) Có đường giao thông đạt tiêu chí 2 và có trường học đạt tiêu chí 5, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM (giai đoạn 2016 - 2020).
Đồng thời đạt tối thiểu hai trong 6 điều kiện linh hoạt xác định theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM (giai đoạn 2016 - 2020), gồm: i) Hệ thống thủy lợi đạt tiêu chí 3; ii) Điện đạt tiêu chí 4; iii) Cơ sở vật chất văn hóa đạt tiêu chí 6.1, 6.3; iv) Đài truyền thanh đạt tiêu chí 8.3; v) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt tiêu chí 17.1; vi) Có trên 15% đại diện hộ nghèo, cận nghèo trong xã và trên 50% tổng số cán bộ cơ sở đã được tập huấn nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 và các chương trình, dự án, chính sách khác giai đoạn 2016 - 2020.
- Tiêu chí Thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là thôn đạt một trong ba tiêu chí sau: (1) Thôn của xã được công nhận đạt chuẩn NTM hoặc thôn được công nhận đạt chuẩn NTM; (2) Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30%) đến dưới 65% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt tối thiểu hai trong ba điều kiện: i) Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí NTM; ii) Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố; iii) Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (3) Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 55% (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt tối thiểu một trong ba điều kiện: i) Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí NTM; ii) Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố; iii) Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Tiểu biểu như Chương trình hỗ trợ làm nhà cho gia đình các Cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trên tuyến biên giới phía Bắc từ năm 1979 - 1989 hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn khó khăn về nhà ở được Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giao cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thực hiện với tổng số 80 nhà; vận động gây quỹ tài trợ giúp đỡ 44 Cựu chiến binh với số tiền 50 triệu đồng/hộ và tỉnh Hà Giang hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/hộ trên địa bàn huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Sau một thời gian thi công, đến nay 44/44 hộ gia đình cựu chiến binh đã xây dựng xong nhà và đón tết cổ truyền Kỷ Hợi trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp. Trước đó đã có 36 nhà được hoàn thành và bàn giao cho các Cựu chiến binh.
[2] Người dân và giới sử học có băn khoăn khi bấy lâu nay, chúng ta vẫn chưa ứng xử đúng mực về giá trị của cuộc chiến tranh biên giới như một phần lịch sử dân tộc, như một phần của những hy sinh mất mát, như một phần những chiến công hiển hách…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:47 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:98 | lượt tải:91

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:61 | lượt tải:55

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:64 | lượt tải:56

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:26

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:31 | lượt tải:25

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:105 | lượt tải:142
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay16,342
  • Tháng hiện tại232,169
  • Tổng lượt truy cập10,819,445
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây