Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2018 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2018

Thứ sáu - 26/01/2018 12:54
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02-2018
- Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI; tuyên truyền nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 465-CV/TU, ngày 29-12-2017 về thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tổ chức Tết năm 2018”. Tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống buôn lậu, hàng giả; phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn giao thông, nhu cầu đi lại của người dân; công tác chăm lo cho người nghèo đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; hoạt động thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách, người có công và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuyên truyền tổ chức lễ ra quân đầu năm 2018 của các cấp, các ngành, địa phương sau Tết Nguyên đán 2018.
Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2018); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Tuyên truyền việc triển khai chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tuyên truyền kết quả học tập và việc triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ở các cấp.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
Tiếp tục tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết 2018
Ngày 29-12-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 465-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tổ chức Tết năm 2018" (Chỉ thị 16), Công văn số 362-CV/TU ngày 28-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tại địa phương, đơn vị. Trong đó, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảng viên là người đứng đầu các cơ quan phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: (a) Thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, công nhân khu công nghiệp, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. (b) Lãnh đạo các địa phương, đơn vị không chúc Tết cấp trên. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội...(c) Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
2. BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: (a) Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tăng cường giữ vững an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy nổ, sản xuất, buôn bán và đốt pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả tình hình khiếu kiện trước Tết; phân công trực, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra và thực hiện nghiêm chế độ thông tin thông suốt trong thời gian trước, trong và sau Tết. (b) Bảo đảm đủ phương tiện giao thông công cộng để Nhân dân đi lại trong dịp Tết được thuận lợi, an toàn cao, kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông. Tích cực phòng chống cháy rừng, dịch bệnh ở người và gia súc. (c) Quan tâm đảm bảo công tác an sinh xã hội trong dịp Tết (không để xảy ra tình trạng đói, rét…); tổ chức thăm các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở biên giới, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: (a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo tuyên truyền nội dung và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 16 và Công văn này. (b) Đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các chủ trương trên, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp đầu Xuân 2018.
Chuyên đề 2: Quy định của Ban Bí thư Trung ương (số 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cụ thể:
Quy định 109-QĐ/TW áp dụng đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích là nhằm kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; kịp thời phát hiện gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, đồng thời giáo dục, ngăn ngừa và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.
Công tác kiểm tra bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nguyên tắc, phương pháp, quy trình công tác theo quy định của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tổ chức đảng có trách nhiệm kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, đảng viên phải tự kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện và báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền khi được yêu cầu. Kiểm tra của tổ chức đảng phải gắn với việc tự kiểm tra, tự phê bình của cán bộ, đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng có đảng viên được kiểm tra; gắn với công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ.
Về thẩm quyền kiểm tra, cấp ủy các cấp và ban thường vụ (trừ chi ủy) kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp mình. Ủy ban Kiểm tra kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy cùng cấp theo sự phân công của cấp ủy. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy kiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách. Chi bộ kiểm tra cán bộ đảng viên trong chi bộ, kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt đảng tại chi bộ.
Công tác kiểm tra tập trung vào nội dung: Việc nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của bản thân cán bộ, đảng viên. Tinh thần yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; chống những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chống phô trương hình thức, chống tham nhũng, lãng phí, nói không đi đôi với làm, tư lợi cá nhân, tha hóa quyền lực. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…
Đối tượng kiểm tra, là cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên công tác ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm tiêu cực, tham nhũng như: công tác quản lý cán bộ, quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân hàng… Công tác kiểm tra thực hiện theo ba hình thức: Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra thường xuyên được thực hiện thông qua trực tiếp trao đổi, đối thoại giữa người được phân công kiểm tra với đối tượng kiểm tra hoặc tìm hiểu thông qua cấp ủy nơi sinh hoạt, nơi cư trú, người thân của đối tượng kiểm tra. Kiểm tra đột xuất thực hiện và kết luận kịp thời khi có sự việc đột xuất xảy ra hoặc khi có yêu cầu của tổ chức đảng cấp trên đối với cán bộ, đảng viên; chủ yếu thông qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo. Kiểm tra định kỳ căn cứ vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị.
Về phương pháp kiểm tra, xây dựng kế hoạch từng cuộc kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thông báo cho tổ chức đảng quản lý cán bộ, đảng viên được kiểm tra để phối hợp và chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu cho đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh theo các nội dung thẩm tra. Tổ chức đảng quản lý cán bộ, đảng viên được kiểm tra tổ chức họp nghe thông báo kết quả thẩm tra, xác minh, tiến hành thảo luận để đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra. Tổ chức đảng tiến hành kiểm tra (cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ) họp thảo luận, kết luận và thông báo đến cán bộ, đảng viên được kiểm tra, tổ chức đảng quản lý cán bộ, đảng viên để chấp hành. Lập và lưu trữ hồ sơ của kiểm tra; phân công cán bộ giám sát việc chấp hành kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật (nếu có) sau kiểm tra.
Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ chức đảng có thẩm quyền, có trách nhiệm biểu dương khen thưởng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phổ biến nhân rộng gương điển hình. Chấn chỉnh, nhắc nhở, uốn nắn cán bộ, đảng viên có khuyết điểm hoặc biểu hiện vi phạm đạo đức lối sống; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chi bộ tiến hành xem xét kết luận, xử lý hoặc chuyển ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra. Tổ chức đảng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu báo cáo việc khắc phục, sửa chữa.
Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng theo dõi việc thực hiện Quy định này, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Ban Bí thư (qua Ủy ban Kiểm tra T.Ư) để bổ sung sửa đổi.
Quy định này được phổ biến đến chi bộ.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 4-1, Ban chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo nhằm bổ sung, làm rõ những đánh giá, nhận định tình hình, những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong năm 2017; đề xuất một số giải pháp thiết thực để đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo năm 2018 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
Các huyện ủy, thành ủy nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đồng thời, căn cứ kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác đấu tránh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong năm 2018.
Trường Chính trị tỉnh tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài khoa học “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đúng kế hoạch...
2. Chiều 4-1, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì Hội nghị.
Năm 2017, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện một cách đồng bộ với nhiều nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua các hoạt động đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, những thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, nâng cao vị thế của tỉnh ra bên ngoài.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại; kiện toàn Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh kịp thời cung cấp nhiều tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, đồng thời kịp thời định hướng cho báo chí trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng cung cấp thông tin, thực hiện Nghị định số 09/2017NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, các hội nghị tuyên truyền về biển đảo, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, phổ biến một số thông tin về Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.
Các địa phương, đơn vị thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại trong tình hình mới và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế; quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử; tích cực vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “Cuộc thi tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường quán triệt đầy đủ hơn nữa về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, đơn vị mình theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14-02-2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đối ngoại trong tình hình mới.
Ngoài ra, bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018 để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
Chỉ đạo, thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi nắm bắt tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có định hướng kịp thời. Triển khai tốt việc cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử, phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại của địa phương, của tỉnh.
Bố trí cán bộ của địa phương, đơn vị tham mưu về công tác thông tin đối ngoại, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ này được tham gia các lớp tập huấn, dự các hội nghị do Trung ương và tỉnh tổ chức.
3. Ngày 17-1, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 – 9/2/2018).
Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư (Lào); lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, cùng đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Tiếp bước chặng đường 100 năm Kon Tum, 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt khó, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, bình quân trên 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống của nhân dân ngày một cải thiện. Năm 2017, lần đầu tiên tỉnh Kon Tum hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội – môi trường: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%; tổng thu ngân sách Nhà nước là 2.257 tỷ đồng, tăng 122,13% vượt dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,77 triệu đồng/ người/ năm, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 12.302 tỷ, tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, xuất khẩu tăng cao, sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư phát triển, chỉ số giá tiêu dùng ổn định; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; ba vùng kinh tế động lực từng bước phát huy vai trò đầu tầu trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng đổi mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tất cả các xã đều có đường ô tô vào đến trung tâm xã, hệ thống giao thông nông thôn đến các thôn, làng ngày được bê tông hóa. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều thành quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, kiện toàn; hình ảnh của tỉnh Kon Tum ngày càng được khẳng định với bạn bè trong và ngoài nước.
Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa khẳng định, những gì chúng ta đạt được từ Ngày thành lập tỉnh đến nay là cả một thành quả rất to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ, các bậc ông, cha đã cống hiến, hy sinh; thể hiện truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh cùng nhau chung tay xây dựng quê hương Kon Tum đổi mới, phát triển bền vững.
Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong tỉnh hãy đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; quyết tâm xây dựng Kon Tum giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
* Cùng ngày, tại Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh đã (a) khai mạc Triển lãm Di sản văn hóa với chủ đề “Cộng đồng các nước ASEAN”. Triển lãm diễn ra từ ngày 17 đến 21-1, được trưng bày, giới thiệu qua 03 chuyên đề: Triển lãm ảnh và trang phục truyền thống các nước Đông Nam Á, Triển lãm về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Triển lãm ảnh Kon Tum xưa và nay, với tổng cộng trên 370 tác phẩm, hình ảnh và hiện vật; là dịp giới thiệu về hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người, những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các nước ASEAN nói chung; nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia và tỉnh Kon Tum nói riêng. (b) tổ chức Chương trình nghệ thuật “105 mùa xuân Kon Tum” chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2018); 10 năm khánh thành cột mốc biên giới giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa (18/1/2008 – 18/1/2018). Với thời lượng 80 phút, Chương trình nghệ thuật “105 mùa xuân Kon Tum” đã mang đến cho người xem những tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh sân khấu hóa đặc sắc. Phần I với chủ đề “105 mùa xuân Kon Tum” gồm các tiết mục múa lân-sư-rồng; múa, hát, hoạt cảnh sân khấu hóa… ngợi ca và phản ánh một cách sinh động về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Kon Tum qua 105 năm, về những bản sắc văn hóa độc đáo của những vùng đất và cộng đồng các dân tộc Kon Tum. Phần II với chủ đề “Tình hữu nghị ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia mãi mãi vững bền” gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, sân khấu hóa, ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị, đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam – Lào – Campuchia nói chung; mối quan hệ hợp tác, đoàn kết gắn bó keo sơn giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum với Chính quyền và Nhân dân các tỉnh Nam Lào và Đông bắc Campuchia nói riêng.
4. ​Ngày 24-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ mười, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia xác đáng, nghiêm túc giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau và được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao. Cụ thể: (1) Đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017 của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Năm 2017 là năm đầu tiên trong nhiều năm liền tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đều vượt mục tiêu đề ra. Năm 2018, các cấp, các ngành cần nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần tập trung bình ổn giá cả thị trường, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. (2) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định: Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đều là những vấn đề quan trọng, cấp bách, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các cấp, các ngành và nhân dân. Vì vậy, ngay sau khi các Chương trình của Tỉnh ủy được ban hành, các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình thực hiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết được đồng bộ, thống nhất, huy động được sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. (3) Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Năm 2017, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và đạt được một số kết quả quan trọng; kịp thời xem xét, kết luận các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền.
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Tỉnh ủy xác định tập trung cần vào một số nội dung trọng tâm: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; tăng cường công tác kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại đúng quy trình, quy định…(4) Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ tỉnh năm 2017; tham gia ý kiến trực tiếp vào báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo kết quả kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung công tác trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018; nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc vui Xuân, đón Tết; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách; tập trung lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách...
5. Chiều 25-1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Năm 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: kịp thời tổ chức và nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác rà soát, bổ sung, phê duyệt và đề nghị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình và quy định.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai tích cực, kịp thời; qua đó góp phần ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị và công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục có chuyển biến. Công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy được thực hiện ngày càng tốt hơn...
Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.335 quần chúng ưu tú vào Đảng (874/874 thôn làng đều có đảng viên, tổ chức đảng); Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 11 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra, giám sát 416 tổ chức đảng và 207 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 235 đảng viên.
Năm 2018, đồng chí Y Mửi đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cấp uỷ đảng các cấp và các cơ quan tham mưu của Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo đổi mới việc xây dựng tổ chức thực hiện chương trình công tác, cách thức tổ chức hội nghị gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cấp ủy...
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
Để chuẩn bị cho nhân dân đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, ngày 22-12-2017, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (a) Thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo... Tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. (b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống... cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các địa phương; các địa phương không chúc Tết cấp trên và Trung ương. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội…(c) Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui Xuân, đón Tết, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước. (d) Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ... Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng.
Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự chuyển biến thực sự khởi đầu cho năm 2018 thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
2. Một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giải pháp chủ yếu năm 2018
Những kết quả nổi bật năm 2017:
Thứ nhất, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động: (a) Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính đạt 6,81%, vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với các năm từ năm 2011 trở lại đây. (b) Giá cả ổn định và lạm phát được kiểm soát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2016; bình quân cả năm, CPI tăng 3,53% so với bình quân năm 2016. (c) Thu, chi ngân sách nhà nước: Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước vượt 2,3% dự toán năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước vượt 1,7% dự toán, tăng 9,3% so với năm 2016. Bội chi ngân sách nhà nước bằng khoảng 3,5% so với GDP. (d) Xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả ấn tượng: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tính chung cả năm ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% so với năm 2016. Năm 2017, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 2,7 tỷ USD, chiếm gần 1,25% tổng kim ngạch xuất khẩu, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra.
Thứ hai, môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh: (a) Số doanh nghiệp và số vốn đăng ký mới liên tục tăng cao. Năm 2017, cả nước có khoảng 126.859 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký khoảng 1.295.911 tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp tăng 26,2%. (b) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận kỷ lục mới với sự bùng nổ của dòng vốn góp vốn mua cổ phần. Tính đến ngày 20/11/2017, vốn FDI đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt khoảng 35,9 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2016.
Thứ ba, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông được quan tâm, triển khai đồng bộ. Tính chung cả năm 2017, đã giải quyết việc làm cho trên 1,63 triệu người, vượt 2,1% kế hoạch năm. Tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm dần qua các quý, đến cuối năm 2017 còn 2,24%. An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 6,9%, giảm khoảng 1,33% so với cuối năm 2016, riêng các huyện nghèo giảm khoảng 5%.
Thứ tư, các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước được tổ chức chu đáo, đạt kết quả thiết thực. Việt Nam đã làm tốt vai trò nước chủ nhà, đã tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các diễn biến, tình huống nhạy cảm phát sinh trong quan hệ quốc tế. Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển.
Những tồn tại, hạn chế:
Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2017, nền kinh tế nước ta vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, mức năng suất lao động của Việt Nam còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Nợ công cao; xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn. Tình hình sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu, tuy nhiên triển khai còn chậm. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, nhất là đối với lao động được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng còn cao; tình trạng trốn, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được khắc phục. Thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân.
Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:
Để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán, an ninh lương thực và năng lượng, lao động, việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.
Thứ hai, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường.
Thứ ba, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.
Thứ tư, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Thứ năm, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.
Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại.
Thứ bảy, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.
3. Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018
Một số kết quả năm 2017:
Thứ nhất, đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều quy định quan trọng của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng: Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 6.502 văn bản (tăng 90% so với năm 2016); sửa đổi, bổ sung 1.395 văn bản nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Thứ hai, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng: Ngành Thanh tra đã triển khai 6.845 cuộc thanh tra hành chính và 259.449 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện các dự án BOT, BT;.... Qua thanh tra phát hiện vi phạm 92.123 tỷ đồng, 10.028 ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 46.268 tỷ đồng, 5.308 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.057 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 105 vụ, 214 đối tượng.  
Thứ ba, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Về án tham nhũng, năm 2017, Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân đã thụ lý, điều tra 354 vụ/785 bị can, trong đó khởi tố mới 202 vụ/438 bị can; Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý 255 vụ/571 bị can, ra cáo trạng truy tố 219 vụ/481 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý  345vụ/799 bị cáo, đã xét xử 205 vụ/433 bị cáo. Đặc biệt, đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: Đã xét xử sơ thẩm 3 vụ/67 bị cáo phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng, với mức án nghiêm minh, được dư luận đánh giá cao; đã ban hành cáo trạng truy tố 05 vụ/70 bị can...
Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương được triển khai đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được chú trọng:
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW và Quyết định số 65-QĐ/BCĐTW, ngày 25/4/2017 thành lập 08 Đoàn công tác do các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn để tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 20 địa phương.
Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã có nhiều tin, bài phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã có hơn 1.976 tin, bài phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Một số văn bản, đề án quan trọng phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng chậm được ban hành. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp. Tiến độ điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ án vẫn còn chậm so với kế hoạch; công tác phát hiện, điều tra, giám định tuy có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu; thu hồi tài sản tham nhũng đã được chú ý và có một số kết quả cụ thể hơn nhưng tỷ lệ còn thấp; so với cấp Trung ương, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương chưa có chuyển biến mạnh mẽ và quyết liệt; trong một số trường hợp xử lý kỷ luật hành chính còn chậm, chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa tương xứng với xử lý kỷ luật của Đảng; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số trường hợp vẫn chưa tốt.
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định mới được ban hành, như: Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X);...
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương rà soát, ban hành quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, không để bỏ trốn, tẩu tán tài sản. 
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; các vụ việc, vụ án thuộc diện các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, nhất là công khai kết quả kiểm tra, xử lý nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản bác, xử lý nghiêm việc đưa tin sai trái, xuyên tạc, không đúng sự thật, thiếu tính xây dựng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
4. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại của nước ta năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Trong năm 2017, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng vi phạm hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, tổ chức thành đường dây, ổ nhóm để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa vào nước ta bằng nhiều tuyến (biên giới, cửa khẩu đường bộ; đường biển, các cảng biển quốc tế; cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế). Trước tình hình trên, với quyết tâm "tích cực, chủ động trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả", Tổng cục Hải quan đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, lực lượng trong toàn ngành, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tập thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực, chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, tổ chức lực lượng kiên quyết ngăn chặn, triệt phá nhiều chuyên án, vụ việc lớn, phức tạp, bóc gỡ thành công nhiều ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, lập nên những chiến công, thành tích tiêu biểu. Tính đến tháng 12/2017, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn ngành đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý: 15.184 vụ vi phạm pháp luật Hải quan (giảm 1,97% so với cùng kỳ năm 2016); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính: 789 tỷ 579 triệu đồng (tăng 89,58% so với cùng kỳ năm 2016). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 334 tỷ 800 triệu đồng (tăng 95% so với cùng kỳ năm 2016). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ. Chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ.
Tuy nhiên, công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang gặp một số khó khăn, hạn chế: Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, ngày 15/10/2013, thì thẩm quyền cấp Đội, Hải đội trong ngành Hải quan còn quá hạn hẹp, chưa phát huy hết vai trò. Cơ quan Hải quan không được xây dựng kho tạm giữ vật chứng mà phải gửi ở cơ quan Công an nên ảnh hưởng nhất định đến tiến độ, hiệu quả điều tra vụ án; một số quy định tại Điều 33 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cũng gây khó khăn cho công tác của Hải quan…
Trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả một số công việc sau:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, mối nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả để mọi công dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che đối với hoạt động này.
Thứ hai, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các lực lượng liên ngành đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả.
Thứ ba, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhà nước về Hải quan; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Hải quan.
Thứ tư, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới với nước ta trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào nước ta.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 05/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 40/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp - PTNT và UBND các huyện, thành phố triển khai công tác phòng chống dịch lở mồm long móng trên gia súc.
Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc, không để lây lan ra diện rộng; hỗ trợ vật tư, hóa chất để triển khai tiêu độc, khử trùng ổ dịch bệnh LMLM; chú trọng việc khoanh vùng, xác định các địa bàn trọng điểm xảy ra dịch bệnh để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cử cán bộ trực tiếp xuống ổ dịch để hướng dẫn, phối hợp triển khai các biện pháp xử lý; bao vây, khống chế, dập tắt không để dịch lây lan ra diện rộng; kiểm tra xác minh, hướng dẫn Trạm chăn nuôi và thú y, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; kiểm tra giám sát, cảnh báo nguy cơ đối với những vùng chưa xảy ra dịch và hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật điều trị bệnh LMLM và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nơi nhốt gia súc bị bệnh và những vùng lân cận để hạn chế lây lan. Lấy mẫu xét nghiệm để định danh tuyp bệnh LMLM, đồng thời đề xuất những biện pháp cụ thể, tích cực, có tính khả thi để phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM một cách có hiệu quả nhất. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc trong những vùng bị bệnh; kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm. Cập nhật thông tin, tổng hợp tình hình dịch bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các huyện Đăk Hà, Đăk Glei, Ia H’Drai): Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống bệnh LMLM nhằm sớm khống chế dập tắt ổ dịch, không để lây lan thành dịch; huy động lực lượng triển khai công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh tại vùng dịch và các địa phương khác; vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, bãi chăn thả hàng ngày cho đến khi con gia súc mắc bệnh cuối cùng khỏi bệnh qua 21 ngày; chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra dịch, phân công nhân viên thú y theo dõi giám sát dịch bệnh tới tận thôn, làng; tuyên truyền, vận động người chăn nuôi trong từng thôn, làng thực hiện không thả rông, không tự vận chuyển gia súc bị mắc bệnh LMLM ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia súc mắc bệnh LMLM bừa bãi; không giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc bị bệnh. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc cung ứng gia súc giống của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh giống vật nuôi khi xuất nhập vật nuôi ra vào địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về kinh doanh giống vật nuôi. Nghiêm cấm mọi trường hợp buôn bán, lưu thông gia súc trong địa bàn có dịch, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm; theo dõi, cập nhật, báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh LMLM....
2. Ngày 05/01/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong, sau Tết và bình ổn giá cả, thị trường; Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; phân công trực lãnh đạo, trực địa bàn, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết, gửi danh sách phân công trực về Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh chậm nhất vào ngày 30/01/2018 để theo dõi, liên hệ khi cần thiết; thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Tết.
Thông tin báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh theo quy định.
UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tăng cường phối hợp giám sát để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 thật chu đáo, tiết kiệm.
3. Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 108/UBND-NNTN yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm an toàn, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn; tiếp nhận, xử lý và thông tin kịp thời sự cố mất an toàn thực phẩm và phối hợp trong việc truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩm nông, lâm, thủy sản không đảm bảo an toàn; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân được biết, tránh sử dụng.
Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn; xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, chú trọng kiểm soát việc sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục cho phép, không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và giết mổ gia súc, gia cầm; sử dụng hóa chất trong sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm sản; phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả... các địa phương kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là việc lạm dụng chất cấm, thuốc an thần, kháng sinh trong chăn nuôi, giết mổ, nuôi trồng thủy sản; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, chất bảo quản trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản... và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
4. Ngày 12/1/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 39/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng 9 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Gồm: Chuỗi liên kết sản xuất 50 ha rau, củ, quả an toàn thực phẩm tập trung tại thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà; Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 300 ha cà phê chè hữu cơ tại 3 xã: Đăk Choong, Xốp, Đăk Man của huyện Đăk Glei; Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 1.000 ha cà phê vối theo tiêu chuẩn 4C, UTZ tại thành phố Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà; Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 500ha nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao giai đoạn đầu tại thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy, Đăk Tô; Chuỗi liên kết sản xuất 100 ha lúa gạo đỏ gắn với xây dựng thương hiệu gạo đỏ Măng Đen tại huyện Kon Plông, trọng điểm là tại xã Măng Bút; Chuỗi liên kết trồng 200 ha cây thức ăn chăn nuôi (ngô sinh khối) tại thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông; Chuỗi liên kết trồng 300 ha cây dược liệu (đảng sâm, đương quy, nghệ vàng) tập trung tại các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ia Hdrai và thành phố Kon Tum; Chuỗi liên kết sản xuất 200 ha chanh dây tại huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum; Chuỗi liên kết sản xuất 3.500 ha sắn tại thành phố Kon Tum, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Ia H’Drai.
Việc xây dựng Kế hoạch nhằm tổ chức lại sản xuất các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ sản xuất theo mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để thực hiện liên kết sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng cao sản phẩm; hình thành cơ chế liên kết giữa các chủ thể tham gia mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và xây dựng thương hiệu sản phẩm; kết hợp hài hòa giữa lợi ích và sự phát triển của các chủ thể góp phần cải thiện điều kiện về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
5. Ngày 18/01/2018, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ về tổ chức "Ngày hội Xuân hồng" năm 2018.
Theo đó, Ngày hội được tổ chức với thông điệp “Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc”, dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 8h00, ngày 07/02/2018 tại Trung tâm Văn hóa huyện Ngọc Hồi (Kon Tum); với thành phần tham dự khoảng 450 người. Buổi Lễ sẽ có các hoạt động như: Truyền tải Thông điệp hưởng ứng“Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2018; thông tin của ngành Y tế về tiêu chuẩn tiếp nhận, sàng lọc máu tình nguyện năm 2018; Phát động và hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng năm 2018 và tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tại chỗ sau Lễ với chỉ tiêu từ 120 đến 150 đơn vị máu.
Ngoài ra, Trưởng Ban chỉ đạo đã phân công cụ thể cho các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức ngày hội, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm vận động lực lượng hiến máu dự bị sẵn sàng tham gia hiến máu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018.
6. Ngày 22/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 79/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng kết hợp với phát triển cây sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Theo Phương án, tổng diện tích rừng cho thuê là 10.000 ha, thuộc Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, cụ thể tại 03 xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xã Xốp thuộc huyện Đăk Glei và 5 xã Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn Xuôi thuộc huyện Tu Mơ Rông.
Đối tượng được thuê rừng là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư thôn theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Hình thức thuê rừng trả tiền hằng năm theo quy định, giá thuê rừng thực hiện theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thời gian cho thuê rừng thực hiện theo quy định của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ và theo thời gian thực hiện dự án đầu tư được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (đối với tổ chức kinh tế).
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Phương án theo quy định; hướng dẫn trình tự, thủ tục cho thuê rừng trả tiền hàng năm để quản lý bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với trồng cây sâm Ngọc Linh cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu; giao UBND các huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei xây dựng phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng kết hợp với phát triển cây Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn theo quy định.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Thông tư gồm 14 điều, có hiệu thi hành kể từ ngày 02/02/2018. Một số quy định chủ yếu của Thông tư:
- Đối tượng áp dụng: Đối với người học, cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ tư vấn tâm lý, nhân viên cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông (gọi chung là trường phổ thông) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Nội dung: (1) Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi; (2) Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; (3) Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; (4) Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp (tùy theo cấp học); (5) Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.
- Hình thức thực hiện: (1) Xây dựng các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh và bố trí thành các bài giảng riêng hoặc lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức dạy tích hợp các nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh trong các môn học chính khóa và hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; (2) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, diễn đàn về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn cho học sinh; (3) Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh; (4) Tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn trực tuyến qua mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông khác; (5) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh.
- Cơ sở vật chất, kinh phí: (1) Nhà trường bố trí phòng tư vấn tâm lý riêng (theo quy mô và điều kiện nhà trường) đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, dễ tiếp cận và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn…; (2) Kinh phí thực hiện công tác tư vấn tâm lý được lấy từ: a) Nguồn chi thường xuyên của nhà trường; b) Các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; c) Các nguồn thu hợp pháp khác; (3) Kinh phí chi cho công tác tư vấn tâm lý được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:13 | lượt tải:5

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:32 | lượt tải:50

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:114 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:17

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:42 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:34 | lượt tải:20
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay1,892
  • Tháng hiện tại311,353
  • Tổng lượt truy cập11,359,278
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây