Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2020 
banner 1
 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2020

Thứ tư - 25/12/2019 16:30
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01-2020
- Lãnh đạo tuyên truyền kết quả kinh tế, xã hội, đối ngoại của tỉnh Kon Tum năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.
Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26- 11- 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Tuyên truyền học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 01-2020[1]
Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tập trung tuyên truyền hoạt động đền ơn đáp nghĩa; công tác chăm lo cho người nghèo; Ngày hội Bánh chưng xanh; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các hoạt động cao điểm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; bình ổn giá cả thị trường; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện: Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025"; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-8-2016 "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020"; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh".
Duy trì tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức
Ngày 10-12-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020. Toàn văn Chỉ thị:
Ðể chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón mừng năm mới Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số công tác sau:
1. Chủ động, có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón xuân.
Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.
2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, đón nhận khen thưởng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-2020) và các ngày kỷ niệm khác, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Canh Tý 2020 phải thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.
4. Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của đất nước. Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải bắt tay ngay vào công việc.
5. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, về các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.
Văn phòng Trung ương Ðảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị.
Chuyên đề 2: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh tý và Lễ hội xuân 2020.
Ngày 09/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1658/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh tý và Lễ hội xuân 2020. Nội dung Công điện:
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho nhân dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện trong hoạt động vận tải. Có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, kiên quyết không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện; giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định. Đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lực lượng thi hành công vụ trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT.
2. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá tốc độ quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định, không đi đúng phân đường, làn đường và không nhường đường cho xe sau xin vượt theo quy định..., tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, chú trọng đối với xe ô tô chở khách, xe chở container; ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, trên các tuyến, luồng đường thủy phức tạp. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.
Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (nhà ga, sân bay, bến cảng...)
3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông: Đã uống rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu; không sử dụng chất ma túy, không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông các ngày Tết trong các bản tin thời sự; tuyên truyền, phát các thông điệp an toàn giao thông Tết.
Các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho sinh viên; bố trí thời gian cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng nghỉ Tết và trở lại trường phù hợp, giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
4. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí; chủ động mở barie để giải tỏa phương tiện khi xảy ra tắc đường; các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng, tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, trong các địa bàn thành phố và trả lại mặt bằng giao thông trước ngày 10/01/2020; vận động các tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia tổ chức hướng dẫn, cảnh giới tại các vị trí đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
5. Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.
6. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình TTATGT, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông.
7. Tổ chức ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia không lái xe" và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 vào đầu tháng 01 năm 2020.
Chuyên đề 3: Văn bằng của trung tâm chính trị cấp huyện có giá trị là điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức, viên chức
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 8-11-2019, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện (thay thế Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư khóa X).
Theo đó, Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.
Trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.
Trung tâm có các nhiệm vụ: Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở.
Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.
Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương; Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách,… cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện.
Về tổ chức bộ máy, Trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp ủy cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.
Trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm để phục vụ công tác giảng dạy.
Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ: Trung tâm chính trị cấp huyện được sử dụng con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ theo hệ thống của tổ chức đảng và theo quy định của Đảng.
Giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao; văn bằng có giá trị, là điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy và biên chế của trung tâm; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trung tâm, quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn giảng viên, về chế độ, chính sách liên quan; hướng dẫn thống nhất mẫu và quy định tiêu chuẩn giá trị văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của trung tâm.
Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung đào tạo về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại trung tâm; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng khung chương trình sơ cấp lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện, bảo đảm tính liên thông, kế thừa, tránh trùng lắp giữa các chương trình đào tạo lý luận chính trị.
Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn về kinh phí và việc đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho trung tâm.
Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước có liên quan trong việc công nhận, phong tặng danh hiệu nhà nước đối với giảng viên chuyên trách của trung tâm.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với trường chính trị tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn đối với trung tâm.
Cấp ủy cấp huyện trực tiếp lãnh đạo thực hiện về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; về tổ chức bộ máy và biên chế; về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên; về thực hiện quy chế quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và việc đầu tư cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động cho trung tâm.
Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện quy định này; kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Bí thư.
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư khóa X.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Trong 03 ngày (từ 4 đến 6-12), HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh.
Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thảo luận, xem xét trên 50 nội dung do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo trình theo quy định; trong đó, UBND tỉnh có 39 nội dung trình (22 Nghị quyết và 17 báo cáo). Đồng thời, Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn các đồng chí lãnh đạo và một số thành viên UBND tỉnh đối với các vấn đề nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm.
Báo cáo tóm tắt tình hình KT - XH của tỉnh do UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp đánh giá: Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 14.782 tỷ đồng, tăng 9,96% so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 37,35 triệu đồng năm 2018 lên 41,28 triệu đồng năm 2019. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 khoảng 3.124 tỷ đồng, vượt 26,3% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Việc thực hiện 3 lĩnh vực đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bước đầu đạt kết quả nhất định. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ cấp thất nghiệp, thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo... được quan tâm, thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện; chủ động triển khai công tác phòng chống các dịch bệnh ở người, an toàn vệ sinh thực phẩm...Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tập trung thực hiện. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được chỉ đạo thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp hiệu quả; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh...Năm 2019, tỉnh đã thành lập và đưa vào sử dụng Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh.
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 24 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh; đồng thời đề nghị các Ban HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cần có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể, bảo đảm thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Đề nghị trong năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bằng các kết quả cụ thể, thuyết phục trong phát triển nông nghiệp, chỉnh trang đô thị và cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, triển khai thực hiện đột phá về phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng để dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hành chính đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả.
Đồng chí Kring Ba (1) yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động có các phương án, biện pháp cụ thể, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống và ngay từ cơ sở; kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai đồng bộ, rộng khắp các hoạt động tín dụng đến tận thôn, làng, tổ dân phố, bảo đảm cho nhân dân tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính thức để phát triển kinh tế và phục vụ đời sống, từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. (2) đề nghị các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trước hết là những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên, đang được dư luận và cử tri quan tâm, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ, bảo đảm cho kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển ổn định và bền vững hơn.
* Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2020: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.505 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm 3-4% so với cuối năm 2019; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90,35%; tỷ lệ độ che phủ rừng 62,85%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%...
2. Ngày 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
Dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS. TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Trung ương.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; các báo cáo viên của Tỉnh ủy.
Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo trình bày nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chuyên đề có 2 phần chính: Hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
GS. TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, theo Hồ Chí Minh đoàn kết là “điểm mẹ”, tạo nên sức mạnh, tạo nên lực lượng; đoàn kết là chiến lược; đoàn kết trong Đảng là cốt lõi; đoàn kết là giá trị văn hóa... Đoàn kết dựa trên nhiệm vụ chính trị, dựa trên dân chủ; có lý, có tình; tạo cơ hội bình đẳng cùng phát triển.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các tỉnh ủy, thành ủy bám sát Hướng dẫn số 108 - HD/BTGTW ngày 4/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020; tăng cường công tác tuyên truyền chuyên đề; đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.
Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đối với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm; giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp.
3. Sáng 18-12, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm các chức sắc đạo Công giáo và Tin Lành trên địa bàn tỉnh nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019.
Đoàn đã đến thăm Giám mục Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum; Linh mục Đỗ Hiệu, Quản hạt Kon Tum, Chính xứ Giáo xứ Tân Hương; các mục sư trong Ban Trị sự Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam tại tỉnh Kon Tum.
Tại các điểm đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào giáo dân đạo Công giáo và Tin Lành trên địa bàn tỉnh đón một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc.
Đồng chí bày tỏ, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được kết quả tích cực; chính sách xã hội được triển khai rộng khắp, kịp thời; chất lượng giáo dục được nâng lên; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thường xuyên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; cải cách TTHC được thực hiện mạnh mẽ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng... Trong sự thành công chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào giáo dân đạo Công giáo và Tin Lành của tỉnh...
Đồng chí mong muốn, với uy tín của mình, các vị chức sắc, chức việc của tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động bà con giáo dân đoàn kết, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện sự gắn bó giữa đạo và đời, tham gia vào các hoạt động từ thiện nhân đạo, chăm lo người nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp...
* Nhân dịp Lễ Giáng sinh, lãnh đạo tỉnh giao lãnh đạo Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố đi thăm các tổ chức, chức sắc của đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn tỉnh.
4. Sáng 19-12, Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, như: Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên; thể chế, chính sách công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao; nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn; hình thức PBGDPL đã được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực; hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật....
Bên cạnh đó, việc triển khai Chỉ thị còn tồn tại, hạn chế, như: Công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức; việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chưa được chú trọng; nguồn nhân lực thực hiện ở các cấp, các ngành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; định hướng nội dung đôi lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn, chưa trọng tâm, trọng điểm; cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc những địa bàn khó khăn...
Tại Kon Tum, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, công tác PBGDPL ngày càng đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, khắc phục cơ bản được tình trạng phổ biến mang tính phong trào, thời vụ; hình thức được đổi mới, phong phú, đa dạng; hoạt động PBGDPL đã được chú trọng lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào của đoàn thể, quần chúng. Công tác PBGDPL đã được chú trọng trên các mặt: nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành tình cảm, niềm tin đối với pháp luật và tạo thói quen xử sự theo pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, đảng viên được nâng cao rõ rệt...
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác PBGDPL thời gian qua, như: trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị đối với công tác PBGDPL vẫn chưa đầy đủ; cách thức còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chậm đổi mới hoặc chưa phù hợp với nội dung, tính chất của đối tượng, địa bàn... Đồng chí đề nghị các bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác này; xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ thực hiện công tác PBGDPL; triển khai tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp, nhất là phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật...
5. Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
- Sáng 20-12, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019).
Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí A Pớt thay mặt lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã đạt được năm 2019: Tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và giữ gìn quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp với các cấp, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến nhân dân; thực hiện tích cực công tác dân vận trên địa bàn...
Đồng chí A Pớt đề nghị, thời gian tới, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tuyên truyền và giáo dục cán bộ, chiến sĩ giữ gìn phẩm chất đạo đức, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ra sức thi đua hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra; đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động quần chúng…, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó.
Cùng trong ngày 20-12-2019:
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, khách mời đã trao đổi làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử, giá trị thực tiễn của Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cũng như những kết quả đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Đồng thời, các đại biểu đại diện cho thế hệ đi trước và thế hệ trẻ đã trao đổi về trách nhiệm, đề xuất những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh thời gian tới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.
- UBND tỉnh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho thân nhân và những cá nhân có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” của Chủ tịch nước cho thân nhân của mẹ Y Sôi (nguyên quán: xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) và mẹ Y Nhá (nguyên quán: xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông), vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng tại buổi lễ, 6 cá nhân là cán bộ quân đội cấp cao đã nghỉ hưu vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước trao tặng, vì đã có nhiều đóng góp, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).
Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; thông báo tình hình nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Sau 28 ngày (21/10 - 27/11/2019) làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8 với nhiều nội dung quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đây là Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra vào thời điểm cuối năm 2019 - năm thứ tư của nhiệm kỳ, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung của Kỳ họp thứ 8, góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa XII của Đảng, Quốc hội, xây dựng đất nước ngày càng đổi mới, phát triển nhanh, vững mạnh về mọi mặt.
Dưới đây là một số kết quả đáng chú ý của Kỳ họp:
1.1. Công tác lập pháp
Qua xem xét, thảo luận một cách kỹ lưỡng, Quốc hội thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến 10 dự án luật khác. Các luật, nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp lý quan trọng tiếp tục góp phần tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Cam-pu-chia cùng Nghị định thư phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Cam-pu-chia. Việc phê chuẩn hai văn kiện này sẽ là bước đệm quan trọng trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị, hợp tác, đối tác chiến lược, toàn diện giữa Nhà nước và nhân dân hai nước; đồng thời là cơ sở chính trị, pháp lý để tiếp tục giải quyết những vấn đề còn lại về phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới.
1.2. Hoạt động giám sát tối cao
 Quốc hội đã xem xét Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Các đại biểu Quốc hội đánh giá, năm 2019 nước ta đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, lạm phát đạt dưới 3%, bội chi ngân sách đạt 3,4%, thất nghiệp dưới 4%. Quốc hội cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những khó khăn, thách thức, những bất cập, yếu kém của nền kinh tế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Biển Đông, Quốc hội yêu cầu tiếp tục chủ động theo dõi sát tình hình thực tiễn để kịp thời có giải pháp ứng phó phù hợp với những vấn đề phát sinh; kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.
Ngoài ra, nhiều vấn đề khác được cử tri và nhân dân quan tâm cũng đã được các đại biểu dành thời gian thảo luận, đưa ra những kiến nghị, đề xuất xác đáng, góp phần quan trọng hoàn thiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội.
1.3. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
Quốc hội đã lựa chọn 04 nhóm vấn đề để đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn, đó là: Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông. Ngoài các bộ trưởng, trưởng ngành phụ trách 04 nhóm trên, các lãnh đạo các bộ, ngành và Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình để làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan. Qua các phiên chất vấn cho thấy các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn đều là những vấn đề kinh tế - xã hội được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm. Đã có gần 250 lượt đại biểu tham gia chất vấn và tranh luận.
Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự mới được tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng, quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận cao.
  Như vậy, với số lượng lớn các luật, nghị quyết được ban hành và nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, nghiêm túc trong hoạt động nghị trường; sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị; sự đồng tâm, nhất trí, tâm huyết, trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội.
2. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 11 tháng năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2019
2.1. Một số kết quả đạt được
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân 11 tháng tăng 2,57%, thấp nhất trong 3 năm gần đây; lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm. Thu ngân sách nhà nước đạt 97,5% dự toán năm. Vốn FDI thực hiện tăng 7,2% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định; chăn nuôi gia cầm tăng 12%; sản lượng thủy sản tăng 5,7%, riêng sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 11 tăng 7,9%; dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát. Sản xuất công nghiệp tăng khá, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%, riêng tháng 11 năm 2019 tăng 12,6%, cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Thu hút khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, trong tháng đạt trên 1,8 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay; tính chung 11 tháng đạt gần 16,3 triệu lượt người, tăng 15,4%. Xuất khẩu tăng 7,8%, xuất siêu đạt 9,1 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng 18,1%, cao hơn nhiều so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,8%). Cả nước có 126,7 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 27,5% về vốn đăng ký. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, khoa học và công nghệ, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, thông tin, truyền thông tiếp tục được quan tâm. Đời sống dân cư được cải thiện, số hộ thiếu đói giảm 34,2%. Thể thao đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.
2.2. Một số hạn chế, khó khăn, thách thức
Sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng chậm lại. Giá và kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, doanh nghiệp giải thể tăng. Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là khu vực Tây Nguyên. Nhiều vấn đề xã hội phát sinh còn gây bức xúc; tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông, cháy nổ, ô nhiễm không khí ở một số nơi diễn biến phức tạp.
2.3. Nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2019
Trong tháng cuối năm 2019, yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2019, tạo nền tảng vững chắc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm triển khai kế hoạch năm 2020 ngay từ đầu năm; trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
- Thứ nhất, tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, khu vực, diễn biến cung cầu thị trường, giá cả nhất là các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp, đối sách phù hợp trong điều hành các chính sách vĩ mô, bình ổn thị trường giá cả, ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.
- Thứ hai, tích cực tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2019 đạt kết quả cao nhất, nhất là đối với các dự án lớn, quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.
- Thứ ba, tiếp tục làm tốt chính sách an sinh xã hội, tập trung thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm. Tăng cường kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
- Thứ tư, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; tích cực thông tin, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo đồng thuận, củng cố niềm tin xã hội; kịp thời phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật.
- Thứ năm, khẩn trương triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các nghị quyết, luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8.
3. Những nội dung mới trong Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019
Ngày 25/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Việc Việt Nam công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách Quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam. Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế; là tài liệu quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc phòng của đất nước cho công dân Việt Nam; góp phần làm cho mọi cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia công cuộc củng cố quốc phòng.
Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 được xây dựng trên cơ sở kế thừa một số nội dung của Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 1998, 2004 và 2009, gồm 03 phần: Phần thứ nhất: Bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng; Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Phần thứ ba: Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.
Trong phần thứ nhất, bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng, lần đầu tiên Sách Trắng đề cập Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, nêu rõ mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sách Trắng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phònglà kế sách giữ nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình; tạo lập và củng cố niềm tin bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, lấy hợp tác là chính trên cơ sở kiên định chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ và lợi ích quốc gia - dân tộc.
Nội dung đấu tranh quốc phòng lần đầu tiên được đưa vào Sách Trắng Quốc phòng, nhấn mạnh Việt Nam chủ trương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong đấu tranh quốc phòng.
Trong phần thứ hai, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, lần đầu tiên Sách Trắng đề cập nội dung xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhấn mạnh yếu tố văn hóa, giáo dục văn hóa quân sự. Trong xây dựng lực lượng quốc phòng, lần đầu tiên đề cập xây dựng lực lượng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân, là nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân.Trong xây dựng thế trận quốc phòng nhấn mạnh đến các nội dung xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng,an ninh; xây dựng quân khu vững mạnh toàn diện, hợp thành hệ thống phòng thủ đất nước; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Phần thứ ba, Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, lần đầu tiên Sách Trắng đề cập nội dung truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam, nhấn mạnh trong lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn thực hiện “dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, bảo vệ đất nước bằng sức mạnh vô địch của toàn dân; kết hợp chặt chẽ chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Trong tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên Sách Trắng đề cập đến lực lượng tác chiến không gian mạng và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng thể hiện tư duy mới của Đảng và Nhà nước ta về việc coi không gian mạng là “vùng lãnh thổ mới” có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam. Việc thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam và nâng cấp thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là sự hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, góp phần khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
4. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm 2019
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389), từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động. Đặc biệt, nổi lên tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ; sản xuất, kinh doanh, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo xuất xứ, nhãn mác “Made in Việt Nam”… để gian lận thương mại, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Việt Nam và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Dù chưa đến Tết Nguyên đán nhưng tình trạng vận chuyển trái phép, tàng trữ pháo nổ đang diễn ra phức tạp.
Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh và đạt những kết quả tích cực. Tính chung trong 9 tháng năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 149.502 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 12.388 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù số vụ việc phát hiện, xử lý giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng số vụ khởi tố tăng với 1.635 vụ (tăng 40%) và 1.908 đối tượng (tăng 44%).
Càng về cuối năm 2019, hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và các hành vi gian lận thương mại càng diễn biến phức tạp ở nhiều tuyến, nhiều địa bàn trên cả nước. Để công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng cuối năm 2019 đạt hiệu quả cao, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm như: ma túy, pháo nổ, sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm; kinh doanh hàng nhập lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ nhằm mục đích buôn lậu, trốn thuế… tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không; các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới; các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại; các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, cảng hàng không nội địa…
Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng; trao đổi thông tin kịp thời, xây dựng các chuyên án để bắt giữ và xử lý các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Thứ ba, nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chống buôn lậu trong các bộ, ngành,địa phương.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3210/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai Kết luận của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chú trọng công tác thanh tra công vụ trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm; có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch; thực hiện tốt việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch giao thông trên địa bàn. Bố trí kinh phí và lựa chọn các quy hoạch trọng điểm để cắm mốc ngoài thực địa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, xử lý vi phạm vượt thẩm quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý, ngăn chặn kịp thời những trường hợp xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; những hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhất là tại các khu vực người dân hiến đất mở đường trong khu vực đô thị, phân lô bán nền tự phát để hình thành các khu dân cư. Thực hiện việc rà soát, phân loại và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là những trường hợp xây dựng nhà ở trong khu vực đô thị sai phép, không phép chỉ nộp tiền phạt nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất hoặc có chuyển nhưng thấp hơn diện tích xây dựng.
Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra ở các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm nhiệm vụ chuyên môn về đất đai, xây dựng. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc thực thi nhiệm vụ, hạn chế, khắc phục những sai sót trong việc thực hiện trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực này. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát hiện, cung cấp thông tin nhằm ngăn ngừa, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.
UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch và thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các sai sót, hạn chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình về tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng thời gian qua; rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định đối với các kiến nghị có liên quan...
2. Ngày 11/12/2019, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Kế hoạch 172/KH-BCĐ389 về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời gian ra quân bắt đầu từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/02/2020.
Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Trong đó, xác định các tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu; các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các tuyến đường bộ…
Xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát cả biên giới, cửa khẩu và nội địa, tập trung vào các mặt hàng ma túy, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, các mặt hàng dùng nhiều trong dịp Tết như: thực phẩm, thịt và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm; rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả; hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp,... bảo đảm ổn định thị trường.
Chủ động tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc các lực lượng chức năng; chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp lực lượng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.
3. Ngày 11/12/2019, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020.
Công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2020 với các hoạt động tăng cường các hoạt động truyền thông và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.
Đối với hoạt động truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các Bộ, ngành, UBND các cấp về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định điều kiện an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
Đối với việc kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán có nguy cơ cao.
UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.
Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và không tốt quy định về ATTP cho các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đăng tải, qua đó biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê phán những trường hợp vi phạm.
4. Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3377/KH-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, như:
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vu khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với những phương pháp, hình thức tuyên tuyền, vận động đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhận thức, phong tục, tập quán của từng dân tộc để giúp Nhân dân nhận thức rõ những hậu quả, tác hại của việ không chấp hành các quy định của pháp luật, từ đó tự nguyện giao nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo. Qua tuyên truyền, vận động kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.
Lực lượng Công an, Quân sự và cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các đối tượng được phép trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.
Các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác phân tích, đánh giá, dự báo, nắm tình hình; xây dựng chương trình, Kế hoạch chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kiên quyết đối với các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo theo quy định của pháp luật. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử công khai, lưu động một số vụ án điển hình nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm; rà soát, lên danh sách và quản lý tốt các đối tượng có điều kiện, khả năng, biểu hiện vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả; thực hiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, tuyến biên giới, cửa khẩu, chợ đầu mối... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ VK, VLN, CCHT và pháo trái phép. Kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, khu vực biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là việc tuyên truyền, vận động người dân không tham gia vận chuyển, mua bán pháo.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo, các loại đồ chơi có tính chất bạo lực, nguy hiểm thuộc danh mục bị cấm; hướng dẫn các cơ sở có sử dụng VLN công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận chuyển, bảo quản, sử dụng cũng như thực hiện nghiêm túc quy trình thanh tra, kiểm tra khi cấp các loại giấy phép sử dụng VLN công nghiệp....
5. Ngày 18/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 3365/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/02/2020).
Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tập trung huy động các lực lượng, thực hiện đồng bộ các giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về kết quả tấn công, trấn áp tội phạm của các cơ quan chức năng; thông báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới để người dân nắm bắt, nâng cao tinh thần cảnh giác. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, nhập lậu các loại pháo tại địa bàn khu vực giáp biên, cửa khẩu; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực biên giới không tham gia vận chuyển, mua bán trái phép các loại pháo.
Giao Công an tỉnh tổ chức lực lượng tiến hành đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Đẩy mạnh công tác bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, không để xảy ra đốt pháo trái phép...
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng Công an huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục cải tạo người phạm tội, đối tượng tù tha trở về địa phương, đối tượng vi phạm pháp luật phải cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư; tổ chức thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát địa bàn, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương tiện, kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ các lực lượng, nhất là lực lượng Công an các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm.
6. Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3417/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với CB,CC,VC giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh.
Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 14% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 cấp huyện, xã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; đến năm 2025 phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.
Đối tượng thực hiện gồm cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, gồm nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4. Cụ thể:
Nhóm đối tượng 3Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc huyện ủy, thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú).
Nhóm đối tượng 4Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp huyện, thành phố; Cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng.
Theo Kế hoạch, năm 2020 sẽ tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, với 700 cán bộ, công chức, viên chức tham dự; giai đoạn 2021-2025 sẽ tổ chức 58 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, với 4.174 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, báo cáo Ủy ban Dân tộc tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3, 4 cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đối tượng 3, 4 cấp huyện, xã và đối tượng 4 là cán bộ không chuyên trách cấp xã (Bí thư Chi bộ,Trưởng thôn) theo phân cấp tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực đất đai. Nghị định gồm 44 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:
- Xử lý trường hợp không đăng ký đất đai: (1) Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau: a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu; b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu; (2) Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l, khoản 4, Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau: a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6, Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động; b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6, Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động; (3) Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này; (4) Biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.
- Xử lý vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất: (1) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; (2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp khai báo không trung thực việc sử dụng đất hoặc tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận và việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị sai lệch mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; (3) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả trong thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; (4) Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; (5) Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp và thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai theo quy định đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; b) Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện theo quy định đối với trường hợp tại khoản 3 Điều này.
Ngoài ra, Nghị định còn có các quy định khác về: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng mức phạt tiền, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định; sử dụng đất vào mục đích khác thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định, hủy hoại đất, gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác, vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai…
 
_________
 

Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Kỷ niệm 74 năm Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/01/1946-6/01/2020); 70 năm Ngày truyền thống Học sinh- Sinh viên (9/01/1950-9/01/2020); 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2020); các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:4 | lượt tải:1

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:22 | lượt tải:12

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:74 | lượt tải:25

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:49 | lượt tải:31

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:176 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:181 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:206 | lượt tải:156
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay7,871
  • Tháng hiện tại300,935
  • Tổng lượt truy cập12,155,505

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây