BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02-2023) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02-2023)

Thứ năm - 26/01/2023 01:54
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02-2023)
A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG     
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng[1]…cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 02/2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
1/ Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023). Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Trong đó, tập trung tuyên truyền (i) về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; (ii) về những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; (iii) khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. Tuyên truyền những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.
2/ Tuyên truyền: (i) Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị “về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (ii) Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030"; (iii) Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy khóa XVI “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023”. (iv) Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 "về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023"; (v) Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 “về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; (vi) Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, trong đó nhấn mạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nêu bật những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; không khí đón Xuân phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh gắn với tuyên truyền những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, địa phương trong năm 2022; cổ vũ ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngay trong dịp Tết cổ truyền.
3/ Thông tin về các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách và các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống các thủ đoạn, hoạt động trộm cắp, lừa đảo; phê phán các hành vi tiêu cực, không lành mạnh trong dịp Tết và mùa lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết 38/NQ/CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 05/CQQ-TTg ngày 8/01/2023 về tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.
B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I- THÔNG TIN THỜI SỰ
1. THẾ GIỚI
2. TRONG NƯỚC
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)  
3. TRONG TỈNH
3.1. Hướng tới Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, các hoạt động chuẩn bị và tuyên truyền đã và đang bám sát Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 29-7-2022 của Tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (09/02/1913 - 09/02/2023).
Đến nay, các cơ quan liên quan và các địa phương đã triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan đường phố; các nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị  liên quan phối hợp hoàn thiện kịch bản Chương trình nghệ thuật “Đi về phía mặt trời”; ma-két sân khấu nghệ thuật, triển khai các thủ tục thông báo theo quy định của pháp luật. Hiện, một số hoạt động đã được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch, như: Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”; Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022; Hội chợ Công Thương và giới thiệu sản phẩm OCOP - Kon Tum 2022; Hoạt động về nguồn do Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức.
Phát biểu tại buổi họp mới đây của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị thời gian tới, các đơn vị liên quan đến Lễ kỷ niệm cần cố gắng hơn nữa trong công tác chuẩn bị theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong đó, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Kon Tum; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.
3.2. Sáng 30-12, Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa chủ trì.
Năm 2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi đạt kết quả tốt; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo, không để tình trạng lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, “tín dụng đen”, tội phạm cờ bạc, tội phạm xâm phạm sở hữu, vi phạm Luật Lâm nghiệp…
Năm 2023, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo, công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái pháp luật. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh, xử lý hiệu quả với các băng, ổ, nhóm tội phạm; các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, tội phạm về ma túy. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục duy trì, phát triển tốt mối quan hệ với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh của Lào và Campuchia giáp biên giới với tỉnh Kon Tum trong việc phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống vượt biên. Phối hợp, quản lý chặt chẽ các hoạt động ở khu vực biên giới, cửa khẩu, Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự đối với các huyện: Đăk Tô, Đăk Glei, Ia HDrai, Kon Plông, Kon Rẫy đạt kết quả tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
3.3. Chiều 30-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt chủ trì.
Báo cáo tại hội nghị đã nêu bật một số kết quả đạt được trong năm 2022 như: Đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh; lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Điểm cao 1015, Điểm cao 1049. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh. Triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022. Triển khai kịp thời, đúng quy định công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ, chỉ đạo kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng dưới cơ sở. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng về chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 1189 đảng viên (đạt 118,9% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 31.315 đồng chí. Đến nay, có 630/756 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, chiếm 83,33%, đạt 98,04% kế hoạch; 352/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 46,56%, đạt 103,47% kế hoạch. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVI; ban hành 15 Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ đề ra... Tiếp tục vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã rà soát, đưa 10 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 02-12-2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu ở mức cao nhất…
3.4. Sáng 09-01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh cơ bản phục hồi, phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước tăng 9,5% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 23.174 tỷ đồng, tăng 15,87% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước khoảng 4.050 tỷ đồng, bằng 110,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước 10.140 tỷ đồng, đạt 85,51% nhiệm vụ chi và bằng 131,40% so cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 20/12/2022, tổng số vốn đã giải ngân được 2.041,2 tỷ đồng, đạt 60,3% so với thực nguồn năm 2022 địa phương đã giao và đạt 67,75% kế hoạch Trung ương giao. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 8.820 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và bằng 116,56% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước khoảng 30.989,3 tỷ đồng, đạt 108,8% kế hoạch và tăng 23,2% so với cùng kỳ. Tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2022 còn khoảng 15.943 hộ, chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh (giảm 4,46% so với năm 2021). Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận và nêu ra những tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, chi ngân sách nhà nước không đạt kế hoạch. Kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế; công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt thấp hơn so với năm 2021…
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, UBND tỉnh đề ra mục tiêu và phấn đấu thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 27.000 tỷ đồng trở lên; giá trị xuất khẩu 290 triệu USD; diện tích cây ăn quả trồng mới 1.100 ha, cây mắc ca trồng mới 1.000ha, sâm Ngọc Linh trồng mới 500ha; trồng mới trên 4.000ha rừng; phấn đấu đạt 1,3 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh; các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 5 bậc so với năm 2022; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giai đoạn 2022-2025 ít nhất là 4%, riêng các huyện nghèo giảm trên 6%/năm...
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; đề nghị tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác bảo đảm an sinh xã hội; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao xếp hạng các chỉ số PAPI, PAR Index. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh.
3.5. Năm 2022, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp cũng phục hồi trở lại sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, việc lưu thông, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu bảo đảm phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại bước đầu có những kết quả tích cực, người dân đã có nhiều hiểu biết hơn, cảnh giác đối với các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi gian lận thương mại. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban ngành, lực lượng chức năng là thành viên BCĐ tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát đối với những lĩnh vực, ngành hàng, các địa bàn nổi cộm, trọng tâm, trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, lượng hàng hóa dự trữ của các đơn vị kinh doanh, nhất là các mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuốc y tế, kít tét nhanh để kịp thời có giải pháp giữ ổn định thị trường.
Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 1.433 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; trong đó chuyển khởi tố hình sự 18 vụ về hành vi vận chuyển, buôn bán ma túy, pháo nổ; xử lý vi phạm hành chính 554 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 14.009 triệu đồng (trong đó: Số tiền xử phạt VPHC: 5.699,2 triệu đồng; số tiền truy thu thuế: 8.260 triệu đồng; số tiền bán thanh lý hàng tịch thu: 49,9 triệu đồng). Tổng giá trị hàng hóa vi phạm tịch thu (ước tính): 507,088 triệu đồng.
Để tiếp tục đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong các kỳ tiếp theo, BCĐ 389 tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ tình hình và diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, đặc biệt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn,…để kịp thời đề ra giải pháp ứng phó phù hợp khi có tình huống biến động bất thường, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi về đầu cơ, găm hàng, tự tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế.
Các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp theo phân công, phân cấp quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để thu lợi bất chính; duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia trong trao đổi tin tức, tình hình, nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới.
3.6. Năm 2022, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào sự tăng trưởng chung của kinh tế tỉnh.
Toàn tỉnh năm 2022, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 320,8 triệu USD tăng 10% so với cùng kỳ (290,5 triệu USD) và tăng 19% so với kế hoạch năm (270 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Cao su thô, cao su tổng hợp, dây thun khoanh, cà phê nhân, cà phê bột, tinh bột sắn, bàn ghế gỗ các loại; nhóm hàng nông sản (cao su, cà phê, sắn) chiếm tỷ trọng rất cao chiếm hơn 97% tổng cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu (311,2 triệu USD); trong đó, nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chỉ chiếm 3% tương đương 9,6 triệu USD.
Các mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2022, gồm: Cao su thô xuất khẩu hơn 285 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ (258 triệu USD), chiếm đến 88% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; tinh bột sắn xuất khẩu hơn 25,9 triệu USD chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; 4% là các mặt hàng (cà phê, dây thun khoanh, bàn ghế gỗ các loại). Các nhà máy chế biến và sản xuất tinh bột sắn, cao su thô, hoạt động ổn định, giữ vững các thị trường truyền thống và tìm kiếm cơ hội các thị trường xuất khẩu mới. Bên cạnh đó, sản lượng các mặt hàng như tinh bột sắn, cao su tăng đều, giá cả theo dự đoán hai mặt hàng này sẽ tiếp tục đóng góp lớn cho ngành xuất khẩu của tỉnh trong thời gian tới.
Cùng với đó, thị trường xuất khẩu hàng hóa tiếp tục được duy trì và mở rộng; bên cạnh thị trường chủ yếu là Trung Quốc; hàng hóa đã bắt đầu xuất khẩu nhiều qua các thị trường mới, như: Cà phê nhân xuất khẩu sang thị trường Anh, Singapore, Hàn Quốc và một số nước ở Châu Âu; Cao su và các sản phẩm từ cao su được xuất khẩu sang Hồng Kông, Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Indonesia, Ấn Độ, Italia, Đức, Đài Loan, Philipines, Nhật, Colombia, Isreal, Yemen, Singapore..; Gỗ và các sản phẩm từ gỗ: chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Singapore.
Để đạt được chỉ tiêu giá trị xuất khẩu trong năm 2023, các cơ quan, địa phương cần: (i) chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp; duy trì thường xuyên việc tổ chức đối thoại doanh nghiệp để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. (ii) Theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương, kịp thời thông báo đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động, linh hoạt tổ chức sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ. (iii) Thông tin nhanh chóng, kịp thời đến các doanh nghiệp các văn bản, chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu đặc biệt là các cửa khẩu giáp với Trung Quốc trong thời điểm dịch bệnh để các doanh nghiệp biết, chủ động triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. (iv) Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, định vị thương hiệu cho các mặt hàng nông sản có lợi thế của tỉnh để xuất khẩu; Xây dựng các kênh thông tin về các mặt hàng có chất lượng tốt và giá trị xuất khẩu cao cho thị trường và doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để trao đổi thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp này trong hoạt động xuất khẩu….
3.7. Trong năm 2022, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến đáng khích lệ.
Trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án cấp tỉnh và triển khai thực hiện tốt các nội dung về phát triển kinh tế tập thể. Theo thống kê, đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 225 THT với 2384 thành viên; 232 HTX với 10.212 thành viên; 1 liên hiệp HTX. Tổng doanh thu ước đạt khoảng 168.750 triệu đồng, doanh thu bình quân ước đạt 650 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Trong  phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh nổi bật nhất là HTX, năm 2022, có 43 HTX được thành lập mới, nâng tổng số HTX trong toàn tỉnh lên 232 HTX. Trong đó, có 165 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 10 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 4 HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; 8 HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải; 40 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 5 quỹ tín dụng nhân dân.
Trong năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 30 HTX, 50 THT; doanh thu bình quân HTX khoảng 690 triệu đồng/HTX/năm, doanh thu bình quân THT khoảng 192 triệu đồng/THT/năm; thu nhập bình quân của thành viên HTX khoảng 50 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của thành viên THT khoảng 25 triệu đồng/người/năm…Để thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; sản xuất gắn với chuỗi giá trị; củng cố, tổ chức lại hoạt động của các HTX, THT hiện có; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả kéo dài không có khả năng củng cố, tổ chức lại…
II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ     
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Phát biểu của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 4. Phát biểu của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV (Chi tiết, xin xem tại đây).
C/ VĂN BẢN MỚI
I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
1.1. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (xin xem tại đây).
1.2. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (xin xem tại đây).
1.3. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH      
2.1. Thông báo số 663-TB/TU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (xin xem tại đây).
2.2. Chương trình số 49-CTr/TU ngày 06/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2023. (xin xem tại đây).
2.3. Quy định số 776-QĐ/TU ngày 16/01/2023 của Tỉnh ủy về cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. (xin xem tại đây).
2.4. Quy chế số 08-QC/TU ngày 11/01/2023 của Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (sửa đổi, bổ sung). (xin xem tại đây).
II- VĂN BẢN PHÁP QUY
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG       
1.1. Nghị quyết của QH về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (xin xem tại đây).
1.2. Nghị quyết của QH (số 80/2023/QH15) về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024. (xin xem tại đây).
1.3. Nghị quyết của Chính phủ (số 01/NQ-CP) về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. (xin xem tại đây).
1.4. Nghị quyết của Chính phủ (số 06/NQ-CP) về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội. (xin xem tại đây).
1.5. Quyết định của Thủ tướng (số 12/QĐ-TTg ngày 10/01/2023) công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum. (xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH   
2.1. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
2.2. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (xin xem tại đây)
2.3. Công văn số 16/UBND-NC ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
2.4. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh triển khai các hoạt động Lễ ra quân đầu năm 2023 với chủ đề: “Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. (xin xem tại đây)
2.5. Công văn số 55/UBND-KGVX ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
2.6. Công văn số 116/UBND-KGVX ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phát triển nhân lực có kỹ năng nghề và phối hợp triển khai các hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2023. (xin xem tại đây)
2.7. Công văn số 128/UBND-KTTH ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2023. (xin xem tại đây)
2.8. Công văn số 154/UBND-NNTN ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. (xin xem tại đây)
D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
1. Nghệ nhân ưu tú nặng lòng với cồng chiêng. (xin xem tại đây).
2. Nữ bí thư chi bộ gương mẫu. (xin xem tại đây).
 

Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 02-2023: Kỷ niệm 175 năm Ngày Công bố tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848-24/02/2023); 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023); 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023); 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:309 | lượt tải:145

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:392 | lượt tải:334

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:243 | lượt tải:76

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:68 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:621 | lượt tải:704

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:704 | lượt tải:293

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:673 | lượt tải:370


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay10,875
  • Tháng hiện tại293,529
  • Tổng lượt truy cập30,369,079
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây