Tuyên giáo cơ sở với những đóng góp cho thành công chung của ngành 

Tuyên giáo cơ sở với những đóng góp cho thành công chung của ngành

Thứ năm - 10/01/2019 08:58
Ban Tuyên giáo  Huyện ủy Đăk Tô tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Tô tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
Trong năm 2018, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo. Tuy nhiên, ngành tuyên giáo tỉnh đã có nhiều nổ lực, cố gắng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử truyền thống của ngành và địa phương; góp phần quan trọng trong việc định hướng, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực. Trong đó, công tác tuyên giáo của các địa phương, đơn vị đóng vai trò quan trọng đối với thành quả chung.
Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, 7, 8 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp, các ngành, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác Thông tin đối ngoại. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, vùng đất, con người Kon Tum đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Thực hiện chức năng tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã làm tốt công tác theo dõi, đánh giá việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy; cử cán bộ, công chức tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017-2018; tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi lần thứ I năm 2018. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức mở 251 lớp cho 21.329 lượt cán bộ, đảng viên. Trong năm 2018, với sự chỉ đạo, đôn đốc ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, nhất là lịch sử đảng bộ cấp xã đã được chú trọng triển khai thực hiện và đạt kết quả khả quan hơn trước. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống được thực hiện thường xuyên, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ ở địa phương, bảo đảm hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị, ngành chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo định hướng, hướng dẫn, với  hình thức và nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, của đất nước; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); về các gương điển hình, tiên tiến trong các lĩnh vực... Công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội phản động, nhất là trên không gian mạng được quan tâm đặc biệt. Một số cơ quan, đơn vị ở địa phương đã lập trang Facebook, qua đó thông tin, chia sẻ trên mạng xã hội những gương người tốt, việc tốt, những hoạt động tích cực của ngành, đoàn thể, địa phương. Việc nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành chức năng thực hiện tốt. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy phối hợp với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tỉnh thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình tâm trạng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
Tuy nhiên, xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan, khách quan, bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của ngành tuyên giáo tỉnh, công tác tuyên giáo cơ sở trong năm 2018 vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định, đòi hỏi chúng ta phải sớm tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt là những hạn chế trong việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nơi chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt dư luận xã hộị, tư tưởng tâm trạng trong nhân dân; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng ở một số xã, phường, thị trấn vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, tiến độ chậm so với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Trong năm 2019, dự báo tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vẫn còn thấp so với mặt bằng chung, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự; các phần tử phản động, cơ hội tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, chính quyền, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”…Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo là rất quan trọng và cũng rất nặng nề. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, chúng ta tin tưởng rằng năm 2019, ngành tuyên giáo tỉnh ta nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:33 | lượt tải:27

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:116 | lượt tải:41

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:125 | lượt tải:42

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:97 | lượt tải:25

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:116 | lượt tải:28

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:228 | lượt tải:70

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:46 | lượt tải:38
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay2,648
  • Tháng hiện tại135,083
  • Tổng lượt truy cập10,282,648
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây