Người dân hài lòng về công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh 

Người dân hài lòng về công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 26/07/2019 14:52
Qua kết quả điều tra dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh, có 53,63% ý kiến rất hài lòng về công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền nơi các đối tượng sinh sống, công tác...
Đào tạo khởi nghiệp và Ngày việc làm được tỉnh quan tâm tổ chức hàng năm để góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong tỉnh
Đào tạo khởi nghiệp và Ngày việc làm được tỉnh quan tâm tổ chức hàng năm để góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong tỉnh
Đánh giá tình hình tư tưởng tại hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục có sự phát triển; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Đa số cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá cao; tiến độ thu ngân sách đảm bảo; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; các lĩnh vực đột phá trong năm 2019 được triển khai và đạt được những kết quả tích cực; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá,…
Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm theo dõi các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong nước, trong tỉnh như: Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng hóa XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019; Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2021; kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019;...
Mặc dù vẫn còn có những vấn đề, vụ việc ở một số địa phương, đơn vị, lĩnh vực tạo sự quan tâm chú ý, gây lo lắng trong Nhân dân, như: Vấn đề dịch tả lợn Châu phi, dịch sốt xuất huyết, dịch ruồi,... xảy ra tại một số địa phương như huyện Ia HD’Rai, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plông, thành phố Kon Tum làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân; hoạt động “tín dụng đen” vẫn còn phức tạp; tội phạm ma túy, khai thác, vận chuyển trái phép gỗ, pháo nổ; vi phạm an toàn giao thông đường bộ vẫn còn gây lo lắng trong xã hội. Nhưng nhìn chung, cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Qua kết quả điều tra dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh, có 53,63% ý kiến rất hài lòng về công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền nơi các đối tượng sinh sống, công tác; 46,36% có hài lòng nhưng còn hạn chế một số lĩnh vực; 56,76% ý kiến đánh giá hoạt động tổ chức đảng đạt hiệu quả cao và 52,00% ý kiến đánh giá hoạt động chính quyền đạt hiệu quả cao.
Đồng thời với sự hài lòng của các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong 6 tháng đầu năm 2019, người dân đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả một số vấn đề trên các lĩnh vực sau:   
Thứ nhất, về phát triển kinh tế- xã hội: Tỉnh cần có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ, tạo việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động, giải quyết tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm hiện nay; Đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn nhằm phát triển du lịch ở các địa phương có tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh,..; Quy hoạch khu chăn nuôi, trồng trọt các loại cây, con chuyên canh theo thế mạnh của từng địa phương; có giải pháp đầu ra cho sản phẩm của nông dân ổn định, bền vững; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác chỉnh trang, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư; Tuyên truyền, vận động Nhân dân dồn điền, đổi thửa tạo cánh đồng lớn, sản xuất quy mô công nghiệp; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; thực hiện liên kết doanh nghiệp với nông dân để phát huy hiệu quả sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu gắn với sản xuất hàng hóa; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, gắn với bao tiêu sản phẩm; Ngăn chặn, xử lý triệt để, nghiêm minh tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác rừng trái phép; Có cơ chế, chính sách cụ thể khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại chỗ, các làng nghề truyền thống để phục vụ phát triển du lịch địa phương...
Thứ hai, về quốc phòng, an ninh: Xây dựng cơ cấu vùng lãnh thổ, cơ cấu ngành của nền kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm mua bán ma túy, vật liệu nổ, tội phạm xuyên quốc gia,...; Tăng cường khu vực phòng thủ của từng địa phương, giữ vững an ninh trật tự trên từng địa bàn.
Thứ ba, về trật tự an toàn xã hội: Tăng cường công tác tuần tra, xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ; Xử lý triệt để các băng nhóm xã hội đen, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy; tình trạng “tín dụng đen” hiện nay; có giải pháp cụ thể cho dân vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế để loại bỏ “tín dụng đen”; Quản lý tốt giá cả thị trường, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các cơ sở kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, về thời gian hoạt động, về sử dụng lao động là tiếp viên,…
Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về cải cách bộ máy hoạt động hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự quản lý của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng trong tỉnh; Chú trọng và làm tốt công tác tổ chức cán bộ, sử dụng người có đức, có tài vào hệ thống chính trị; loại bỏ, không sử dụng các đối tượng cơ hội, kém đức, kém tài, nịnh hót vào hệ thống chính trị; Thực hiện nghiêm minh các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng là cán bộ, công chức suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tạo sự răn đe, giáo dục trong xã hội; Phát huy dân chủ thật sự trong hệ thống chính trị và trong xã hội; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ các tổ chức, cá nhân dám đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống chính trị; Phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu từng tổ chức, địa phương, đơn vị trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:297 | lượt tải:123

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:298 | lượt tải:109

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:297 | lượt tải:109

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:87 | lượt tải:36

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:741 | lượt tải:320

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:197 | lượt tải:85

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:817 | lượt tải:429
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay6,240
  • Tháng hiện tại372,401
  • Tổng lượt truy cập16,197,550
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây