Kon Rẫy: Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng quý I/2024 

Kon Rẫy: Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng quý I/2024

Thứ năm - 04/04/2024 16:15
Sáng 04-4, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng Quý I/2024.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị đã nghe Báo cáo viên phổ biến, quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 26/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2024”; Kế hoạch số 160-KH/HU, ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại .
Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.
Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07/03/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”; Kế hoạch số 169-KH/HU, ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”.
Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kế hoạch số 170-KH/HU, ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.
Kế hoạch số 171-KH/HU, ngày 21/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ tỉnh”;  Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị “về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Kết luận số 68-KL/TW, ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị về việc phát triển quan hệ Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia trong giai đoạn mới”; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị “về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”; Công văn số 1206-CV/TU, ngày 01/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954-07/5/2024); Kế hoạch số 166-KH/HU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ý nghĩa, giúp cán bộ chủ chốt toàn huyện kịp thời cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới của Đảng, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Tin, ảnh: Y Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:195 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:67 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:260 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:288 | lượt tải:131

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:292 | lượt tải:250

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:742 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1010 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay20,151
  • Tháng hiện tại332,942
  • Tổng lượt truy cập30,864,064
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây