Kết quả trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” trên địa bàn tỉnh ta 

Kết quả trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” trên địa bàn tỉnh ta

Thứ sáu - 30/03/2018 10:36
Các hoạt động tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình, cộng đồng về các dịch vụ trong công tác xã hội và tầm quan trọng của nghề Công tác xã hội, nhân viên Công tác xã hội.
Kon Tum kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2018
Kon Tum kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2018
Thực hiện Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam, UBND tỉnh Kon Tum  ban hành văn bản số 125/PB-KGVX ngày 05/02/2018 đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 448/LĐTBXH-BTXH ngày 29/01/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 282/SLĐTBXH-BTXH ngày 02/3/2018 về đề nghị tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2018 gửi các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2018.
- Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh: đã tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 2 vào sáng ngày 25/3/2018 với sự tham dự của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Qua chương trình kỷ niệm, Trung tâm đã đánh giá kết quả hoạt động Công tác xã hội năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018, chia sẻ kinh nghiệm làm Công tác xã hội trong thời gian qua, đồng thời kết hợp tổ chức sinh nhật lồng ghép giá trị sống “Đoàn kết” cho trẻ tại Trung tâm với sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trên địa bàn tỉnh.
- Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” vào sáng ngày 24/3/2018 với sự tham gia của Lãnh đạo Trung tâm và Trung tâm VHTT thành phố Kon Tum cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, đối tượng của Trung tâm. Qua đó đã tuyên truyền, biểu dương những gương tập thể và cá nhân làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Tiếp cận, can thiệp quản lý 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kết nối, trợ giúp 12 trẻ tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ khác.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon Plông và thành phố Kon Tum đã phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện/thành phố tuyên truyền, đưa tin các hoạt động nghề Công tác xã hội cho các đối tượng có nhu cầu cũng như cung cấp địa chỉ, số điện thoại khi đối tượng cần sự can thiệp, trợ giúp. Đặc biệt, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đăk Hà đã phát thanh truyền hình 02 buổi trong tháng, thời lượng phát 10 phút về tuyên truyền các văn bản pháp luật và kết quả thực hiện công tác xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Hà tổ chức giao ban hàng tháng với công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn hướng dẫn chuyên môn và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật người khuyết tật; Nghị định 136/2013/NĐ-CP; Nghị định 28/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT - BLĐTBXH - BTC cũng như nội dung các văn bản hướng dẫn liên quan đến quá trình thực hiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp cận các cá nhân, gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật đang gặp khó khăn.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei đã tổ chức tọa đàm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên y tế thôn, tổng số người tham dự là 50 người. Treo băng rôn tuyên truyền tại cơ quan với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/03!”.
Tại UBND các xã/phường/thị trấn: Trong các cuộc họp giao ban hàng tháng tại cơ quan, đơn vị, lồng ghép tuyên truyền, tăng cường triển khai, thực hiện các quy định tại Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2015 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật; Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao động - TB&XH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội;… đến các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của xã/phường/thị trấn.
Trong tháng 3/2018, UBND các xã/phường/thị trấn đã phân công cán bộ làm công tác xã hội rà soát, tiếp cận các trường hợp cá nhân, gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là người khuyết tật đang gặp khó khăn, cần sự can thiệp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn gặp phải (hỗ trợ sinh kế; chăm sóc sức khỏe, y tế; giáo dục, học nghề, việc làm; mối quan hệ gia đình và xã hội; các kỹ năng sống; tham gia, hòa nhập cộng đồng; tâm lý, tình cảm…). Đồng thời trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của xã, thực hiện lồng ghép tuyên truyền, tăng cường triển khai, thực hiện các quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao động - TB&XH về quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội;… đến cán bộ làm công tác xã hội, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của xã.
Tại 21 xã, phường thuộc thành phố Kon Tum đã tổ chức lồng ghép với các buổi họp dân, sinh hoạt của các hội, đoàn thể và chào cờ sáng thứ 2 tại các làng đồng bào DTTS để tuyên truyền về “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.
UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Đăk Hà đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thường xuyên kiểm tra, rà soát, tiếp cận các gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội để can thiệp, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn, chia sẻ những tâm tư tình cảm; đồng thời giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội hòa nhập cộng đồng, nhất là đối với người khuyết tật.
11/11 xã thuộc huyện Sa Thầy đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.
79/102 UBND xã/phường/thị trấn thuộc các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon PLông và thành phố Kon Tum đã thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở với các thông điệp: “Nhiệt liệt chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3”; “Kiên nhẫn, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm thực hiện quyền con người và hạnh phúc của nhân dân là đạo đức nghề Công tác xã hội!”, “Nghề Công tác xã hội phải luôn đặt lợi ích của cá nhân, gia đình, cộng đồng là quan trọng nhất!”.
Các hoạt động tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình, cộng đồng về các dịch vụ trong công tác xã hội và tầm quan trọng của nghề Công tác xã hội, nhân viên Công tác xã hội. Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề Công tác xã hội nhằm ghi nhận vai trò, đóng góp và biểu dương những người làm Công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam. Đây là những điểm sáng trong việc tổ chức các hoạt động nhân ngày “Công tác xã hội Việt Nam 25/3).
Bài, ảnh: Nguyễn Trung Thuận
Phó Gđốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:91 | lượt tải:27

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:38

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:84 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:232 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:230 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:200 | lượt tải:49

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:219 | lượt tải:51
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay25
  • Tháng hiện tại229,681
  • Tổng lượt truy cập10,377,246
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây