Kết quả sau 5 năm thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kết quả sau 5 năm thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chủ nhật - 28/06/2020 07:48
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tỉnh, nhất là của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới đã tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn (làng) khu vực biên giới; phối hợp cùng lực lượng BĐBP tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên hai tuyến biên giới của tỉnh.
Tập thể, hộ gia đình, cá nhân của xã Mô Rai và Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Mo Rai tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.
Tập thể, hộ gia đình, cá nhân của xã Mô Rai và Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Mo Rai tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.
Ngày 09/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về “tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 3108/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tỉnh, nhất là của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới đã tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn (làng) khu vực biên giới; phối hợp cùng lực lượng BĐBP tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên hai tuyến biên giới của tỉnh.
Thông qua một buổi tuần tra biên giới của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mo Rai, BĐBP tỉnh Kon Tum; điều đặc biệt là ngoài cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng còn có các tập thể, hộ gia đình, cá nhân của xã Mo Rai, huyện Sa Thầy tham gia. Được biết, từ khi các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện ký kết tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thì từng vị trí cột mốc, đường biên giới quốc gia đã được các tập thể, hộ gia đình, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự quản, nắm chắc lịch sử hình thành, kết quả quá trình phân giới, cắm mốc và đã cung cấp nhiều thông tin, tình hình có liên quan về đường biên, cột mốc, hoạt động vi phạm quy chế biên giới giúp cho Đồn Biên phòng Mo Rai kịp thời xử lý, giải quyết những vụ việc xảy ra; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Ông A  Yer, Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai, huyện Sa Thầy cho biết ‘’Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch của UNBD tỉnh, huyện về thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp với Đồn Biên phòng Mo Rai xây dựng quy chế phối hợp, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia phong trào. Định kỳ phối hợp với đồn biên phòng Mo Rai tổ chức các lực lượng như Dân quân, Công an, Đoàn viên Thanh niên, Phụ nữ xã tham gia  tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên mốc giới’’.
Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, xã Mo Rai và Đồn Biên phòng Mo Rai đã phối hợp tổ chức 16 lần tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc. Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân thường xuyên tự kiểm tra đoạn biên giới, cột mốc đã đăng ký quản lý, bảo vệ và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho Đồn biên phòng và UBND xã. Theo Đại úy Phạm Đình Chiến, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mo Rai thì “thời gian qua đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tham mưu phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào; đã huy động được sức mạnh toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn, biên giới đơn vị quản lý; Mặt khác, quá trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cũng là dịp để đồn biên phòng tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ giúp cho nhân dân trên địa bàn hiểu biết thêm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và tự nguyên đăng ký tham gia phong trào; trong thời gian tới, đồn biên phòng Mo Rai tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương duy trì, thực hiện tốt các nội dung của phong trào nhằm làm cho phong trào ngày càng phát triển,  góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới’’.
Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào, các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới đã nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự thiêng liêng bất khả xâm phạm đối với chủ quyền biên giới quốc gia. Từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tích cực, tự giác thực hiện phong trào và vận động người thân, gia đình, dòng họ, thôn, làng cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kon Tum cũng cho biết: “Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch toàn diện, chương trình thực hiện từng giai đoạn; kế hoạch hàng năm và thành lập Ban Chỉ đạo gồm 27 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Chính ủy BĐBP tỉnh làm Phó ban Thường trực, thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND 4 huyện biên giới. Đồng thời UBND tỉnh trực tiếp chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 01 của Chính phủ, Hướng dẫn số 7210 của Bộ Quốc phòng và kế hoạch 3108 của UBND tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Chính phủ đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh và chọn xã Ia Đal/huyện Ia HD’rai để làm điểm để triển khai trong toàn tỉnh’’.
Đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền được 7.821 đợt/ 281.752 lượt cán bộ, chiến sĩ, và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn biên giới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Hiệp định, Quy chế biên giới…; phối hợp và tổ chức 7 đợt tập huấn cho 949 lượt cán bộ Mặt trân Tổ quốc huyện, xã, cán bộ thôn, già làng, người có uy tín và đại diện các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn (làng) biên giới. Đã có 245 lượt tập thể, 572 lượt  cá nhân, 716 lượt hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản 292,522 km đường biên giới, 86 cột mốc quốc giới; có 560 lượt tổ/3.750 lượt hộ gia đình tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, làng. Bên cạnh đó, còn tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp, lồng ghép tổ chức Chương trình “Tháng ba Biên giới”, “Lớp học vùng biên”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết Biên giới ấm tình quân dân” tuyên truyền, giáo dục 56 đợt/1.648 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; triển khai mô hình “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc gắn với bảo vệ tài nguyên, khoáng sản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” cho hơn 5.840 hội viên phụ nữ các dân tộc trên khu vực biên giới.
Các địa phương đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng duy trì tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3 hàng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào và phát động ký kết, đề nghị UBND huyện quyết định công nhận danh sách đăng ký tham gia thực hiện phong trào năm sau. Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã cùng với BĐBP tỉnh tuần tra bảo vệ đường biên giới, cột mốc quốc giới được 384 đợt/ 5.603 lượt người; tuần tra giữ gìn an ninh trật tự thôn (làng) 528 đợt/9.424 lượt người; phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới và đường lên mốc quốc giới 231 đợt/3.465 lượt người; tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân giao nộp 236 khẩu súng tự chế; cung cấp cho BĐBP tỉnh 2.097 nguồn tin, giúp BĐBP tỉnh xử lý, giải quyết 473 vụ/740 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, vượt biên, mua bán ma túy, pháo nổ, buôn lậu, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép…
Có thể khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới; phát huy vai trò quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia thực hiện phong trào; cùng với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh.


Bài, ảnh: Nguyễn Văn Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.860.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 01/2022 và tổng kết công tác TTM năm 2021

Lượt xem:30 | lượt tải:16

HD.23.BTGTU

hướng dẫn một số nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Lượt xem:109 | lượt tải:74

KH.42.TU

thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam”.

Lượt xem:37 | lượt tải:20

HD.22.BTGTU

công tác văn hoá, văn nghệ năm 2022

Lượt xem:96 | lượt tải:51

HD.21.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết số 07 của Tỉnh uỷ khoá XVI về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Lượt xem:220 | lượt tải:60

CV.2099.VPTU

chuyển đạt ý kiến của TTTU về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lượt xem:325 | lượt tải:91

KH.40.TU

thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Lượt xem:250 | lượt tải:124
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay11,942
  • Tháng hiện tại257,317
  • Tổng lượt truy cập13,850,491
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây