Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Trung ương về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh 

Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Trung ương về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 26/12/2017 15:15
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Sau 10 năm triển khai thực hiện ở Kon Tum đạt được những kết quả tích cực.
Hội nghị thông tin, tuyên truyền về Biển Đông được Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp với Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam thực hiện
Hội nghị thông tin, tuyên truyền về Biển Đông được Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp với Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam thực hiện
Sau khi Nghị quyết 09-NQ/TW (viết tắt NQ09) ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá X (trong đó có NQ09); chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình và tuyên truyền ở cơ sở cho đảng viên, cán bộ công chức và quần chúng nhân dân.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ với Đảng uỷ Quân chủng Hải quân; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng chương trình phối hợp với Quân cảng Sài Gòn để thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, kịp thời hướng dẫn, định hướng các địa phương, đơn vị tổ chức các buổi thông báo thời sự về tình hình Biển Đông đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong học sinh, sinh viên; tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động biểu tình, tạo điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo và định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phim tư liệu về chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 của đoàn cán bộ, già làng tiêu biểu tỉnh để tuyên truyền và sao gửi về các địa phương, đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên cập nhật các tin, bài về biển, đảo, chống diễn biến hòa bình từ các cơ quan báo chí chính thống để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan để phục vụ công tác tuyên truyền. Sở Thông tin- Truyền thông đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thành phố Kon Tum với sự tham gia của hơn 4.500 cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đến tham quan; tại các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy hơn với 9.500 cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham quan và Phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Bộ Tư lệnh Hải quân) tập huấn công tác tuyên truyền về biển, đảo, với sự tham gia của gần 500 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các đồn Biên phòng, phóng viên báo chí, giảng viên dạy môn lịch sử, giáo dục công dân của Trường chính trị và các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo triển khai tuyên truyền về biển, đảo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương thông qua hệ thống cổ động trực quan (panô, áp phích, khẩu hiệu); tổ chức chiếu phim chuyên đề về chủ quyền biển, đảo cùng các hoạt động văn hoá, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển, đảo... phục vụ bà con, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn ngành đã thực hiện trên 2.500 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về biên giới, biển đảo; treo 2.725m2 pa nô các loại; in sao 120 đề cương tuyên truyền, tranh cổ động, 50 đĩa ca khúc biển đảo cho các phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở tuyên truyền; in gần 3.000 cụm pa nô với gần 3.600m2 tuyên truyền theo chuyên đề; cổ động diễu hành gần 1.000 km...
Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của Tỉnh ủy. Báo chí và truyền thông đã xây dựng và duy trì đều đặn các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo kết hợp tiếng phổ thông với  tiếng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum như: Tiếng Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai; thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề về biển, đảo, như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã ký giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực biển Đông. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tình cảm của hậu phương với chiến sỹ trên đảo. Đài Phát thanh - Truyền hình có 300 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về biển đảo như: Chương trình “Tổ quốc và người chiến sỹ Hải quân”, “Hướng về biển đảo quê hương”, “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam”; Hành trình ra quần đảo Trường Sa; đến thăm đảo Đá Tây và Nhà giàn DK1; Trường Sa- Nơi bình minh Tổ quốc; Vươn ra biển; Hành trình của những người giữ biển; Lý Sơn- Quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa; Những thay đổi ở Trường Sa; Hoàng Sa, Trường Sa- Gạch nối của sự toàn vẹn lãnh thổ; Báo Kon Tum có gần 300 tin, bài tuyên truyền về biển, đảo trên các ấn phẩm của báo.
Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo, với  nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị hoặc lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan; các hình thức cổ động trực quan như treo biểu tượng, panô, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp, xe loa phóng thanh, chiếu bóng lưu động và công tác tuyên truyền miệng do báo cáo viên thực hiện; một số cơ quan, đơn vị đã chủ động biên soạn, in ấn, phát hành đề cương giới thiệu Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam để phục vụ công tác tuyên truyền, như: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phục vụ cơ sở 10 buổi /2 đợt; biên tập và phát thanh tại chỗ 12 buổi; In ấn 3 cụm panô tấm lớn, 42 panô bướm, 25 băng rôn; tổ chức 35 buổi tuyên truyền lưu động ở các huyện, thành phố; tuyên truyền trên xe loa phóng thanh 27 buổi. Đội chiếu bóng lưu động tỉnh, các huyện, thành phố lồng ghép trước các buổi chiếu phim phục vụ cơ sở tuyên truyền 88 buổi. Sở Tư pháp biên soạn, in ấn, phát hành 09 số Tài liệu về “Thông tin phục vụ công tác phổ biến pháp luật” với số lượng 9.000 cuốn; hàng năm phát hành 04 số Tập san Tư pháp với số lượng 3.200 cuốn. Huyện Kon Plông in 5 cụm Panô, tuyên truyền bằng loa cổ động tại 9/9 xã và trung tâm huyện được 20 buổi. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền 156 buổi cho 32.500 lượt người tham gia. UBND 21 xã, phường đã triển khai được 155 đợt truyên truyền thời lượng từ 15 đến 30 phút trên hệ thống loa phát thanh và trong các buổi họp giao ban…nhờ đó, đã có những kết quả bước đầu đáng mừng, như Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động được 10.065 tin nhắn với số tiền 140.910.000đ; LĐLĐ huyện Đắk Glei phối hợp với các ngành vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ quỹ “Góp đá vì Trường Sa” được 44.630.000đ; Công đoàn Công ty Xổ số kiến thiết ủng hộ 1.400.000đ; CNVCLĐ ngành Ngân hàng tỉnh ủng hộ 100.000.000đ cho các hoạt động hướng về biển, đảo theo chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đóng góp, ủng hộ hàng tỷ đồng cho các quỹ trên.
Đánh giá chung sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh,  được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, thiết thực và hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, thái độ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong tỉnh về biển, đảo và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 phù hợp với điều kiện của địa phương.
Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:292 | lượt tải:139

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:372 | lượt tải:322

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:234 | lượt tải:74

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:50 | lượt tải:24

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:600 | lượt tải:683

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:679 | lượt tải:284

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:652 | lượt tải:364


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay16,555
  • Tháng hiện tại280,839
  • Tổng lượt truy cập30,356,389
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây