Đăk Hà: các ban Đảng tham mưu, giúp việc Huyện ủy không ngừng phát triển về mọi mặt 

Đăk Hà: các ban Đảng tham mưu, giúp việc Huyện ủy không ngừng phát triển về mọi mặt

Thứ năm - 26/10/2017 20:17
Trải qua 5 lần Đại hội, cùng với sự lớn mạnh của Đảng bộ huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy Đăk Hà không ngừng phát triển về mọi mặt, tích cực làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong từng giai đoạn.
Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng
Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng
Cách đây 87 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận cương Chính trị, thông qua Điều lệ Đảng. Điều Lệ Đảng quy định: “Trung ương chiểu theo các việc mà lập ra các Bộ như Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động”. Việc hình thành các Bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của các ngành Xây dựng Đảng - các cơ quan giúp cho Đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng gồm ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và sau này thành lập thêm các cơ quan Kiểm tra, Nội chính…
Trải qua chặng đường vẻ vang 87 năm qua, Đảng ta luôn ghi nhận ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, hoàn cảnh nào, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng đều tuyệt đối trung thành, tận tụy, vượt mọi gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Ngày 24/3/1994, Huyện Đăk Hà được thành lập, cùng với đó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy chính thức ra đời, gồm: Tuyên giáo, Tổ chức, Dận vận, Kiểm tra và Văn phòng. Trải qua 5 lần Đại hội, cùng với sự lớn mạnh của Đảng bộ huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy không ngừng phát triển về mọi mặt, tích cực làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong từng giai đoạn. Đội ngũ cán bộ và tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy ngày càng được củng cố, tăng cường theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy nhanh, chính xác và kịp thời.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, thời gian qua, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, cụ thể:
Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu giúp cấp uỷ theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tham mưu tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng; xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị; thông tin kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ; đấu tranh phòng chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn. Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền các hoạt động lễ kỷ niệm, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương; chỉ đạo định hướng hoạt động của các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa giáo; đồng thời chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân trên địa bàn.
Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đặc biệt phát triển đảng viên là người tại chỗ, nơi có ít đảng viên; xây dựng chi bộ ở khu dân cư có chi ủy. Tham mưu tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện xuống cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đánh giá, nhận xét và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là những vấn đề chính trị hiện nay.
Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy tham mưu nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị để hoàn thành nhiệm vụ được giao; kết hợp kiểm tra, giám sát trong Đảng với thanh tra, giám sát của Nhà nước và giám sát của Nhân dân.
Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình dân tộc và tôn giáo trên địa bàn huyện; chủ động triển khai thực hiện chủ trương, giải pháp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố kiện toàn Khối dân vận xã, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác vận động quần chúng.
Văn phòng Huyện ủy phát huy tốt vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phối hợp, điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy; phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị tham mưu giúp cấp ủy triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác quản lý tài chính và tài sản của Huyện ủy; nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ các hội nghị, các buổi làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức đón tiếp và phục vụ chu đáo các đoàn công tác đến thăm, làm việc tại huyện; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc, quy trình, có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ của huyện.
Từ kết quả đạt được trên, trong thời gian tới, cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, tận tụy sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm là tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Bài, ảnh: Hà Đức Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:17 | lượt tải:8

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:58 | lượt tải:42

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:154 | lượt tải:59

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:159 | lượt tải:52

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:130 | lượt tải:31

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:152 | lượt tải:32

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:282 | lượt tải:90
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay1,605
  • Tháng hiện tại162,215
  • Tổng lượt truy cập10,309,780
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây